Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Les estructures

142,110 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Les estructures

 1. 1. Les estructures Maria Bañeres
 2. 2. Què són les estructures? Són elements resistents que es mantenen estables davant de l’acció dels esforços als quals es poden veure sotmeses.
 3. 3. tracció un cos està sotmès a esforços de tracció quan les forces que actuen sobre ell tendeixen a estirar-lo
 4. 8. compressió un cos està sotmès a esforços de compressió quan les forces que actuen sobre ell tendeixen a disminuir la seva longitud
 5. 12. flexió un cos està sotmès a esforços de flexió quan les forces que actuen sobre ell tendeixen a doblegar-lo
 6. 13. flexió La flexió és un esforç compost ja que part de l’element actua a compressió (redueix longitud) i part actua a tracció (augmenta la longitud) separades per una línia neutra central.
 7. 17. torsió un cos està sotmès a una força de torsió quan les forces que actuen sobre ell tendeixen a torçar-lo.
 8. 20. cisallament o tallant un cos està sotmés a un esforç de cisallament o de tall quan les forces que actuen sobre ell són de sentit contrari i tendeixen a tallar-lo.
 9. 23. Practiquem una mica...
 10. 25. 1. flexió 2. compressió
 11. 26. 3. compressió 4. flexió 5. compressió 6. tracció 7. flexió
 12. 27. 8. flexió 7. compressió
 13. 28. 9. tracció 10. flexió 12. compressió 13. tracció
 14. 29. 11. compressió
 15. 30. Bona feina!!!!
 16. 31. Elements de les estructures <ul><li>Fonaments </li></ul><ul><li>Elements verticals </li></ul><ul><li>Elements horitzontals </li></ul><ul><li>Arcs, bòvedes i cúpules </li></ul><ul><li>Tirants </li></ul>Són els elements resistents que suporten els diferents esforços que poden actuar sobre una estructura.
 17. 32. Elements de les estructures Fonaments Totes les estructures necessiten recolzar-se sobra una base resistent. Aquesta base la conformen als fonaments els fonaments, que solen estar per sota del nivell de la terra.
 18. 33. Elements de les estructures Elements verticals Treballen fonamentalment a compressió, encara que poden rebre esforços laterals de flexió. Exemples : Murs de càrrega, murs de contenció, potes i suports (columnes o pilars).
 19. 34. Elements de les estructures Elements horitzontals Suporten esforços de flexió, recolzats en els extrems i suportant la càrrega en tota la seva longitud. Exemples : Bigues, biguetes i travessers de construccions, baldes de mobles...
 20. 35. Elements de les estructures Arcs, bòvedes i cúpules A causa de la seva forma les càrregues i els pesos que reben verticalment es distribueixen cap als laterals, permetent obrir espais de pas entre pilars (arcs), entre murs (bòvedes) o cobriments d'edificis (cúpules). La clau de l'èxit en las formes resistents està en repartir la càrrega.
 21. 36. Elements de les estructures Tirants Són cables o barres que suporten esforços de tracció que serveixen per augmentar l'estabilitat i resistència de les estructures. Tirants Són cables o barres que suporten esforços de tracció que serveixen per augmentar l'estabilitat i resistència de les estructures.
 22. 37. Tipus d’estructures <ul><li>Estructures resistents </li></ul><ul><li>Una estructura és resistent quan conserva la seva forma després d'aplicar-li càrregues. </li></ul><ul><li>Triangulació </li></ul><ul><li>Arcs </li></ul>Estructures estables Les estructures estables són aquelles que quan se'ls aplica una força no es deformen. L’estabilitat es basa en la situació del centre de gravetat.
 23. 38. Estructures artificials <ul><li>Massives . Són estructures en les quals predominen una gran concentració de material . Es caracteritzen pel fet de ser estables i molt pesants . </li></ul><ul><li>De voltes . En les estructures de voltes hi predominen els arcs, les voltes o les cúpules amb elements de subjecció i suport. </li></ul><ul><li>Tramades . Les estructures tramades estan formades per un conjunt de perfils de fusta, acer o formigó que s'entrecreuen entre elles. Els elements estructurals són les bigues , els pilars o columnes i la fonamentació . </li></ul><ul><li>Triangulades . Les estructures triangulades es formen unint molts triangles que construeixen xarxes planes o espacials. </li></ul><ul><li>Penjants . Les estructures penjants se sostenen amb cables o perfils subjectes a elements de suport. Formades pels tirants i pel tauler o passarel·la . </li></ul><ul><li>Altres . Pneumàtiques, laminars, geodèsiques, </li></ul>
 24. 39. Ara coneixerem algunes estructures especialment famoses...
 25. 40. Dolmen - Irlanda
 26. 41. Iglú – Zona àrtica
 27. 42. Partenó – Atenes (Grècia)
 28. 43. Chichen Itzà - Mèxic
 29. 44. Mesquita - Córdova
 30. 45. Atomium – Brusel·les
 31. 46. Tour Eiffel – París (França)
 32. 47. Brooklyn Bridge – New York (USA)
 33. 48. Golden Gate – San Francisco (USA)
 34. 49. Opera House – Sidney (Austràlia)
 35. 50. Géode (Parc de la Villette) – París
 36. 51. Pont 25 d’abril – Lisboa (Portugal)
 37. 52. Torres KIO - Madrid
 38. 53. Dragon Khan – PortAventura
 39. 54. Ariane 5 (Cité de l’espace) – Toulousse (França)
 40. 55. Auditori - Tenerife
 41. 56. Torre AGBAR - Barcelona
 42. 57. Burj Al Arab – Dubai (Emirats Àrabs)
 43. 58. Dubai Pearl – Emirats Àrabs
 44. 59. Palm Jumeirah – Dubai (Emirats Àrabs)
 45. 60. Dynamic Architecture Model
 46. 61. Estructura laminar d’un automòbil
 47. 62. Estructures pneumàtiques – Globus aerostàtics

×