PRL Jardiners 08

1,774 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,774
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
287
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PRL Jardiners 08

 1. 1. MÀQUINES DE JARDINERIA Maria Bañeres Farrero
 2. 2. NORMATIVA APLICABLE <ul><li>RD 1215/1997 </li></ul><ul><li>RD 1435/1992 Modificat pel RD 56/1995 </li></ul><ul><li>Les màquines i els components de seguretat hauran de dur el marcatge i la declaració CE. </li></ul><ul><li>Les màquines hauran de dur un manual d’instruccions en un idioma comprensible per l’usuari que inclourà: </li></ul><ul><li>Indicacions de seguretat </li></ul><ul><li>Condicions d’ús </li></ul><ul><li>Posta en servei </li></ul><ul><li>Manteniment </li></ul><ul><li>Esquemes constructius i plànols </li></ul><ul><li>Nivell de soroll de la màquina </li></ul>
 3. 3. RISCOS DE LES MÀQUINES DE JARDINERIA Totes les màquines de jardineria Vibracions Totes les màquines amb motor de combustió Soroll Tractors i màquines hidràuliques Projecció de fluids a pressió Adobs i productes fitosanitaris Contacte de substàncies càustiques i corrosives Motors elèctrics, contactes amb línies aèries Exposició a contactes elèctrics Motors de combustió i tubs d’escapament Contactes tèrmics Pales carregadores, equips de poda, plataformes Caiguda d’objectes durant la manipulació Màquines de tractaments fitosanitaris Exposició a substàncies nocives Segadores, desbrossadores, bufadores Projecció de pedres i objectes Màquines amb ganivetes, dents, cadenes Talls Plataformes, tractors, remolcs Caigudes a diferent nivell Qualsevol tipus de màquina Cops Pales carregadores, remolcs, braços hidràulics Aixafaments Tractors i altres màquines automotrius Atropellaments Transmissions, preses de força, engranatges Atrapament per peces mòbils Tractors i altres màquines automotrius Aixafament per bolcada Màquines o components involucrats Tipus de risc
 4. 4. FACTORS DE RISC ESPECÍFICS <ul><li>Dificultat per protegir elements de treball mòbils </li></ul><ul><li>Gran diversitat de maquines a utilitzar per cada tipus de feina </li></ul><ul><li>Complexitat dels dispositius de comandament i control </li></ul><ul><li>Entorn de treball amb públic </li></ul><ul><li>Utilització de les màquines per personal no capacitat </li></ul><ul><li>Manca d’informació o de subministrament dels manuals de funcionament en una llengua coneguda </li></ul>
 5. 5. NORMES BÀSIQUES PER A L’ÚS DE LES MÀQUINES <ul><li>Conèixer les màquines i el seu maneig </li></ul><ul><li>Conèixer els riscos per a un mateix i per a l’entorn </li></ul><ul><li>Seguir les indicacions de seguretat dels fabricants </li></ul><ul><li>Tenir en compte que els factors climatològics poden afectar les condicions de treball amb les màquines </li></ul><ul><li>No retirar ni desactivar cap dispositiu de seguretat de les màquines </li></ul><ul><li>Fer les operacions de manteniment amb les mesures de seguretat necessàries </li></ul><ul><li>No treballar mai en condicions perilloses ni situacions límit </li></ul><ul><li>No reparar les màquines si no s’està prou capacitat per a fer-ho </li></ul><ul><li>No utilitzar les màquines per a fer feines per a les quals no estiguin especialment preparades </li></ul><ul><li>Dur sempre la roba de treball i els equips de protecció individual recomanats </li></ul><ul><li>Complir les normes de circulació i seguretat vial en els desplaçaments per la via pública </li></ul><ul><li>No treballar mai sota els efectes de l’alcohol, drogues o medicaments </li></ul><ul><li>Els menors d’edat no treballaran amb màquines, a excepció dels joves de més de 16 anys i sota la vigilància d’un instructor. </li></ul>
 6. 6. MESURES GENERALS Treballar amb màquines sempre implica observar mesures de seguretat especials Cal llegir sempre el manual d’instruccions i seguretat de les màquines
 7. 7. Equips de Protecció Individual Cal dur la roba adequada Cal dur sabates de seguretat Cal dur proteccions oculars i auditives Cal dur guants La roba ha d’anar ajustada i no dur penjolls ni bufandes. Cal recollir-se els cabells llargs Les sabates de seguretat han de portar puntera d’acer i soles antilliscants Les màquines projecten objectes a gran velocitat per la qual cosa cal protegir-se els ulls. Treballen sempre per sobre dels 80 dBA per la qual cosa cal dur proteccions auditives. Els guants han de ser resistents (de cuir al crom o similars) per a protegir de les vibracions
 8. 8. Combustible Els combustibles són inflamables Parar el motor abans d’omplir el dipòsit No fumar Cal fer gasolina lluny de les fonts de calor Tancar bé el dipòsit de combustible Evitar fuites i vessaments Els fums de la combustió són tòxics Treballar en llocs ventilats i vigilar el bon estat de la màquina (filtres, carburació ...)
 9. 9. Altres Mesures Generals <ul><li>Netejar sempre la zona de treball abans de començar les feines </li></ul><ul><li>No treballar sobre escales ni llocs inestables </li></ul><ul><li>No treballar per sobre de l’alçada de les espatlles ni amb una sola ma </li></ul><ul><li>Les màquines transmeten vibracions per la qual cosa cal utilitzar guants i vigilar el temps de descans durant la feina </li></ul><ul><li>Fer sempre la posta a punt de les màquines </li></ul><ul><li>No treballar mai cansat, després de beure alcohol o sota els efectes de drogues i medicaments que afectin la visió, la coordinació i el control del propi cos. </li></ul>
 10. 10. Aspectes a considerar (I) <ul><li>Abans de posar en marxa una màquina cal ajustar-la a les nostres necessitats. </li></ul><ul><li>Totes les màquines disposen d’una maneta per obrir i tancar l’arribada de combustible al motor. Cal tancar-la quan s’acabi la feina. </li></ul>
 11. 11. Aspectes a considerar (II) <ul><li>Totes les màquines tenen superfícies calentes després de treballar, cal vigilar de no cremar-se. </li></ul>
 12. 12. MÀQUINES DE JARDINERIA <ul><li>Segadores de gespa </li></ul><ul><li>Desbrossadores </li></ul><ul><li>Retallabardisses </li></ul><ul><li>Motoserres </li></ul><ul><li>Bufadores </li></ul><ul><li>Motoaixades </li></ul><ul><li>Màquines de tractaments </li></ul><ul><li>Tractorets </li></ul><ul><li>Plataformes </li></ul>
 13. 13. Segadores de gespa
 14. 14. ETIQUETES DE SEGURETAT (I)
 15. 15. ETIQUETES DE SEGURETAT (II)
 16. 16. Condicions de treball i seguretat (I) <ul><li>No posar el motor en marxa en un recinte tancat </li></ul><ul><li>No treballar en pendents superiors als 20º </li></ul><ul><li>Treballar en sentit paral·lel a les corbes de nivell en pendents </li></ul>
 17. 17. Condicions de treball i seguretat (II) <ul><li>Utilitzar rampes per a carregar i descarregar la màquina dels vehicles de transport </li></ul><ul><li>No utilitzar mai la segadora si estan deteriorades o no hi són presents les proteccions, la tapa o el recollidor. </li></ul>
 18. 18. Condicions de seguretat (III) <ul><li>Mantenir els peus i les mans allunyades dels elements giratoris, sobretot mentre la màquina estigui en funcionament. </li></ul>
 19. 19. Condicions de seguretat (IV) <ul><li>Parar sempre el motor: </li></ul><ul><ul><li>Per traslladar i transportar la segadora </li></ul></ul><ul><ul><li>Per buidar el recollidor </li></ul></ul><ul><ul><li>Per fer gasolina </li></ul></ul><ul><ul><li>Per inspeccionar la ganiveta (en aquest cas també cal desconnectar la bugia) </li></ul></ul>
 20. 20. Manteniment de la segadora <ul><li>Manteniment de la màquina </li></ul><ul><ul><li>Fer les revisions corresponents de filtres i bugies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les reparacions i feines de manteniment específiques deixar-les en mans de professionals especialitzats (mecànics). </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir la màquina i el recollidor nets i en bon estat. </li></ul></ul>
 21. 21. Condicions de l’àrea de treball <ul><li>L’àrea de treball </li></ul><ul><ul><li>Inspeccionar-la i eliminar elements perillosos abans d’iniciar les feines. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir el públic allunyat de la màquina en funcionament pels riscos de projecció de partícules i atropellament </li></ul></ul>
 22. 22. Desbrossadores
 23. 23. ETIQUETES DE SEGURETAT
 24. 24. Equips de protecció individual <ul><li>Dur sempre la roba i les proteccions individuals recomanades i mai joies, bufandes, corbates i cabells llargs sense lligar. </li></ul>
 25. 25. Condicions de treball <ul><li>Cal adaptar la màquina a les nostres condicions abans de començar la feina per treballar en bona postura. </li></ul><ul><li>Cal ajustar l’arnés al nostre cos abans de començar les feines per tal de distribuir de forma regular el pes de la màquina sobre les espatlles. </li></ul>
 26. 26. Condicions de seguretat (II) <ul><li>Fer gasolina en llocs </li></ul><ul><li>ventilats i a 3 m, com a </li></ul><ul><li>mínim, del lloc de posta </li></ul><ul><li>en marxa de la màquina </li></ul><ul><li>Parar sempre el motor : </li></ul><ul><li>- Per traslladar i transportar la </li></ul><ul><li>desbrossadora </li></ul><ul><li>- Per fer gasolina </li></ul><ul><li>- Per inspeccionar l’equip de tall </li></ul><ul><li>(manca de fil, obturacions...) </li></ul>
 27. 27. Condicions de seguretat (III) <ul><li>No posar en marxa la màquina en recintes tancats, ni prop de vessaments de gasolina. </li></ul><ul><li>Vigilar els contactes amb les parts calentes de la màquina, sobretot en posar-la en marxa. </li></ul><ul><li>Desconnectar la bugia sempre que es facin feines de neteja i manteniment i reposició de fil del capçal de fil o les ganivetes de les desbrossadores. </li></ul>
 28. 28. Manteniment de la desbrossadora <ul><li>Mantenir el sistema d’amortidors de vibracions i els silenciadors en bones condicions. </li></ul><ul><li>Comprovar que funciona el ralentí del motor: el capçal no ha de girar </li></ul><ul><li>Utilitzar només els equips de tall recomanats i revisar-ne l’estat periòdicament (fissures, esquerdes, desgast). </li></ul>
 29. 29. Condicions de l’àrea de treball (I) <ul><li>Verificar sempre les condicions i l’estat de l’entorn de treball. </li></ul><ul><li>Netejar i retirar elements estranys de la zona de treball </li></ul>
 30. 30. Condicions de l’àrea de treball (II) <ul><li>Mantenir una distància de seguretat de 15 m amb la resta de persones que coincideixin en l’àrea de treball. Per a evitar el risc de projecció de partícules a gran velocitat. </li></ul>
 31. 31. Condicions de l’àrea de treball (III) Cal vigilar sempre al treballar en llocs on sigui especialment difícil fer una valoració de la zona de treball. Les desbrossadores presenten una “ zona negra ” de manera que qualsevol element sòlid que incideixi amb la ganiveta de la desbrossadora en aquesta zona sortirà projectada en la direcció assenyalada a gran velocitat.
 32. 32. Retallabardisses
 33. 33. Equips de protecció individual <ul><li>Dur sempre la roba i les proteccions individuals recomanades, i mai joies, bufandes, corbates i cabells llargs sense lligar. </li></ul>
 34. 34. Condicions de treball <ul><li>Subjectar sempre la màquina amb dues mans per treballar. </li></ul><ul><li>Treballar en una posició segura i guiar la màquina de manera que les ganivetes estiguin sempre orientades en sentit oposat al nostre cos. </li></ul>
 35. 35. Condicions de seguretat <ul><li>No treballar mai per sobre de l’alçada de les espatlles, sobre escales ni llocs inestables. </li></ul><ul><li>Respectar els temps de descans durant la feina amb el retallabardisses i utilitzar sempre guants per evitar els efectes nocius de les vibracions. </li></ul>
 36. 36. Manipulació i manteniment (I) <ul><li>Transportar sempre la màquina amb la funda-protecció de les ganivetes col·locada. </li></ul><ul><li>Utilitzar només els equips de tall recomanats i revisar-ne l’estat periòdicament (neteja de restes de reïna, greixat de ganivetes... ) </li></ul><ul><li>Desconnectar sempre la bugia en fer feines de neteja i manteniment de la màquina. </li></ul>
 37. 37. Manipulació i manteniment (II) <ul><li>Comprovar que funciona el ralentí del motor: les ganivetes han d’estar parades </li></ul><ul><li>Mantenir el motor, el silenciador i el tub d’escapament nets, per tal d’evitar nivells de soroll i de gasos tòxics innecessaris. </li></ul>
 38. 38. Condicions de l’àrea de treball <ul><li>Inspeccionar les bardisses abans d’iniciar les feines per tal d’eliminar pedres, restes de metalls que puguin enganxar-se a les ganivetes. </li></ul><ul><li>Mantenir neta l’àrea de treball per a evitar relliscades i caigudes. </li></ul><ul><li>Mantenir el públic allunyat de la zona de treball </li></ul>
 39. 39. Motoserres
 40. 40. Equips de protecció individual <ul><li>Dur sempre la roba i les proteccions individuals recomanades i mai joies, bufandes, corbates i cabells llargs sense lligar. </li></ul>
 41. 41. Condicions de treball (I) <ul><li>Subjectar sempre la màquina amb dues mans per treballar. </li></ul><ul><li>No arrencar la motoserra subjectant-la amb una sola mà. </li></ul><ul><li>Treballar en una posició segura i guiar la màquina de manera que l’espasa estigui sempre orientada en sentit oposat al nostre cos. </li></ul>
 42. 42. Condicions de treball (II) <ul><li>No treballar mai per sobre de l’alçada de les espatlles, sobre escales ni llocs inestables, ni amb una sola ma. </li></ul><ul><li>Vigilar les postures de treball i no fer girs forçats del tronc. </li></ul>
 43. 43. Condicions de seguretat (I) <ul><li>Procurar no treballar mai sol. </li></ul><ul><li>No utilitzar la punta de l’espasa per tallar ja que ens pot rebotar la motoserra. </li></ul><ul><li>Treballar sempre per la part central inferior de l’espasa per a evitar traccions i cops per retrocés </li></ul>
 44. 44. Condicions de seguretat (II) <ul><li>Transportar sempre la màquina amb la funda-protecció de l’espasa col·locada i el fre de cadena posat. </li></ul><ul><li>Utilitzar només les espases i les cadenes recomanades i revisar-ne l’estat periòdicament (neteja, greixat de la cadena...) </li></ul><ul><li>Respectar els temps de descans durant la feina amb el retallabardisses i utilitzar sempre guants per evitar els efectes nocius de les vibracions. </li></ul>
 45. 45. Manteniment de la motoserra (I) <ul><li>Comprovar que funciona el ralentí del motor: la cadena ha d’estar parada. </li></ul><ul><li>Comprovar que el fre de cadena funciona adequadament. </li></ul><ul><li>Mantenir el motor, el silenciador i el tub d’escapament nets, per tal d’evitar nivells de soroll i de gasos tòxics innecessaris. </li></ul>
 46. 46. Manteniment de la motoserra (II) <ul><li>Parar el motor per fer gasolina </li></ul><ul><li>Desconnectar, a més a més, la bugia per: </li></ul><ul><ul><li>Controlar el tibat o retibar la cadena </li></ul></ul><ul><ul><li>Canviar la cadena </li></ul></ul><ul><ul><li>Fer manteniment i neteges </li></ul></ul>
 47. 47. Condicions de l’àrea de treball <ul><li>Inspeccionar la zona de treball abans d’iniciar les feines per tal d’eliminar pedres, restes de metalls que puguin enganxar-se a la cadena. </li></ul><ul><li>Mantenir neta l’àrea de treball per a evitar relliscades i caigudes. </li></ul><ul><li>Mantenir el públic allunyat de la zona de treball </li></ul>
 48. 48. Condicions de l’àrea de treball <ul><li>Al talar arbres mantenir sempre lliures les vies d’escapament </li></ul>
 49. 49. Bufadores
 50. 50. Equips de protecció individual <ul><li>Dur sempre la roba i les proteccions individuals recomanades i mai joies, bufandes, corbates i cabells llargs sense lligar. </li></ul>
 51. 51. Condicions de treball <ul><li>Amb les bufadores de mà , treballar amb el braç relaxat i enganxat al cos. </li></ul><ul><li>Amb les bufadores de motxilla , cal ajustar l’arnés al nostre cos abans de començar les feines per tal de distribuir de forma regular el pes de la màquina sobre les espatlles. </li></ul>
 52. 52. Condicions de seguretat (I) <ul><li>No dirigir ni projectar mai la màquina sobre altres persones. </li></ul>
 53. 53. Condicions de seguretat (II) <ul><li>Fer gasolina en llocs </li></ul><ul><li>ventilats i a 3 m, com a </li></ul><ul><li>mínim, del lloc de posta </li></ul><ul><li>en marxa de la màquina </li></ul><ul><li>Parar sempre el motor : </li></ul><ul><li>- Per traslladar i transportar la </li></ul><ul><li>bufadora </li></ul><ul><li>- Per fer gasolina </li></ul><ul><li>- Per inspeccionar la tovera </li></ul>
 54. 54. Condicions de seguretat (III) <ul><li>No posar en marxa la màquina en recintes tancats, ni prop de vessaments de gasolina. </li></ul><ul><li>Vigilar els contactes amb les parts calentes de la màquina, sobretot en posar-la en marxa. </li></ul>
 55. 55. Manteniment de la bufadora <ul><li>Desconnectar la bugia sempre que es facin feines de manteniment. </li></ul><ul><li>Mantenir la tovera neta per a garantir la projecció correcta de l’aire. </li></ul><ul><li>Mantenir el motor, el silenciador i el tub d’escapament nets, per tal d’evitar nivells de soroll i de gasos tòxics innecessaris. </li></ul>
 56. 56. Motoaixades
 57. 57. ETIQUETES DE SEGURETAT
 58. 58. Condicions de treball i seguretat (I) <ul><li>No posar el motor en marxa en un recinte tancat </li></ul><ul><li>No treballar en pendents superiors als 20º </li></ul><ul><li>Treballar en sentit paral·lel a les corbes de nivell en pendents </li></ul>
 59. 59. Condicions de treball i seguretat (II) <ul><li>Ajustar el manillar de la motoaixada segons l’alçada de l’operari per a evitar postures forçades. </li></ul><ul><li>Utilitzar rampes per a carregar i descarregar la màquina dels vehicles de transport </li></ul>
 60. 60. Condicions de seguretat (III) <ul><li>Mantenir els peus i les mans allunyades dels elements giratoris, sobretot mentre la màquina estigui en funcionament. </li></ul>
 61. 61. Condicions de seguretat (IV) <ul><li>Parar sempre el motor: </li></ul><ul><ul><li>Per traslladar i transportar la motoaixada </li></ul></ul><ul><ul><li>Per fer gasolina </li></ul></ul><ul><ul><li>Per inspeccionar i netejar la ganivetes (en aquest cas també cal desconnectar la bugia) </li></ul></ul>
 62. 62. Manteniment de la motoaixada <ul><li>Manteniment de la màquina </li></ul><ul><ul><li>Fer les revisions corresponents de filtres i bugies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Les reparacions i feines de manteniment específiques deixar-les en mans de professionals especialitzats (mecànics). </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir la màquina i les ganivetes netes i en bon estat. </li></ul></ul>
 63. 63. Màquines de tractaments
 64. 64. Equips de protecció individual Utilitzar protecció respiratòria Utilitzar protecció facial Utilitzar protecció d’extremitats superiors Utilitzar roba especial de seguretat Utilitzar protecció d’extremitats inferiors
 65. 65. Equipament de seguretat
 66. 66. Condicions de treball i seguretat (I) <ul><li>No posar el motor en marxa en un recinte tancat </li></ul><ul><li>No treballar en pendents superiors als 20º </li></ul><ul><li>Treballar en sentit paral·lel a les corbes de nivell en pendents </li></ul>
 67. 67. Condicions de treball i seguretat (II) <ul><li>Utilitzar rampes per a carregar i descarregar la màquina de tractaments dels vehicles de transport </li></ul><ul><li>Parar sempre el motor: </li></ul><ul><ul><li>Per traslladar i transportar la màquina </li></ul></ul><ul><ul><li>Per omplir el dipòsit d’aigua i dosificar els productes fitosanitaris </li></ul></ul><ul><ul><li>Per fer gasolina </li></ul></ul>
 68. 68. Condicions de treball i seguretat (III) <ul><li>Vigilar els sobresforços i les males postures de treball. Amb el dipòsit ple, el pes de la màquina és considerable. </li></ul><ul><li>Treballar a la pressió recomanada pel fabricant per a aconseguir la correcta difusió del producte. </li></ul><ul><li>Mantenir els broquets ajustats i nets per tal de fer les aplicacions de forma uniforme i correcta. </li></ul><ul><li>Senyalitzar adequadament la zona de treball i mantenir el públic allunyat de la màquina en funcionament per tal d’evitar possibles intoxicacions </li></ul>
 69. 69. Condicions de treball i seguretat (V) <ul><li>Treballar amb les condicions climàtiques adequades, a primera hora del matí o darrera hora de la tarda, i sense vent. </li></ul>
 70. 70. Condicions de treball i seguretat (IV) <ul><li>No menjar </li></ul><ul><li>No fumar </li></ul><ul><li>No beure </li></ul><ul><li>No netejar els broquets bufant-los </li></ul>
 71. 71. Manteniment de la màquina de tractaments <ul><li>Fer les revisions corresponents de filtres, bugies, manòmetres, mànegues, broquets i difusors. </li></ul><ul><li>Les reparacions i feines de manteniment específiques deixar-les en mans de professionals especialitzats (mecànics). </li></ul><ul><li>Esbandir a consciència i amb força aigua el dipòsit, les mànegues i la màquina en general, després de cada tractament. </li></ul>
 72. 72. <ul><li>VIES D’ENTRADA DELS PRODUCTES FITOSANITARIS AL NOSTRE ORGANISME </li></ul>Condicions de seguretat dels productes fitosanitaris (I)
 73. 73. Condicions de seguretat dels productes fitosanitaris (II) Guardar els productes en un lloc segur Dosificar els productes correctament Netejar-se i canviar-se després del tractament Vigilar la presència d’animals domèstics Vigilar els danys al medi ambient
 74. 74. Condicions de seguretat dels productes fitosanitaris (III) <ul><li>Adquirir productes que a igualtat d’eficàcia, siguin més selectius, menys tòxics, menys residuals i que respectin la major quantitat de fauna útil. </li></ul>
 75. 75. Condicions de seguretat dels productes fitosanitaris (IV) <ul><li>Llegir sempre l’etiqueta abans d’utilitzar un producte fitosanitari. Les dosis d’aplicació, la classificació toxicològica i les mesures de seguretat hi són correctament especificades. </li></ul>
 76. 76. Condicions de seguretat dels productes fitosanitaris (V)
 77. 77. Condicions de seguretat dels productes fitosanitaris (VI) <ul><li>Cal transportar els productes fitosanitaris en recipients adequats a tal efecte, evitant els vessaments </li></ul><ul><li>Un cop acabades les feines de tractaments, cal netejar tota la roba utilitzada, dutxar-se i posar-se roba neta </li></ul>
 78. 78. Tractorets
 79. 79. Condicions de seguretat (I) <ul><li>Mantenir els peus i les mans allunyades dels elements giratoris, sobretot mentre la màquina estigui en funcionament. </li></ul><ul><li>Parar sempre el motor: </li></ul><ul><ul><li>Per transportar el tractoret </li></ul></ul><ul><ul><li>Per fer combustible </li></ul></ul><ul><ul><li>Per inspeccionar la ganiveta </li></ul></ul>
 80. 80. <ul><li>En llocs pendents treballar sempre en sentit transversal al mateix, per a evitar el risc de bolcada i d’atrapament a sota del tractoret </li></ul>Condicions de seguretat (II)
 81. 81. Condicions de seguretat (III) <ul><li>L’àrea de treball </li></ul><ul><ul><li>Inspeccionar-la i eliminar elements perillosos abans d’iniciar les feines. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mantenir el públic allunyat de la màquina en funcionament pels riscs de projecció de partícules i atropellament </li></ul></ul>
 82. 82. <ul><li>Vigilar sempre la gent que estigui a prop de l’àrea de treball. </li></ul><ul><li>No dur mai passatgers a sobre del tractoret. </li></ul>Condicions de seguretat (IV)
 83. 83. Manteniment del tractoret <ul><li>Fer les revisions corresponents de filtres i bugies. </li></ul><ul><li>Les reparacions i feines de manteniment específiques deixar-les en mans de professionals especialitzats (mecànics). </li></ul><ul><li>Mantenir la màquina i el recollidor nets i en bon estat i esmolar la ganiveta periòdicament. </li></ul>
 84. 84. Plataformes
 85. 85. Descripció de la plataforma <ul><li>Les plataformes automotrius individuals són màquines automàtiques amb motor diesel de 4 temps refrigerat per aire, arrencament elèctric i transmissió hidrostàtica sincronitzada, formades per: </li></ul><ul><li>Petit habitacle elevable on hi cap un operari, amb comandaments incorporats per a conduir la plataforma. </li></ul><ul><li>Braç articulat d’accionament hidràulic amb moviments de rotació fins a 360º i d’elevació per aproximar-se a la zona de treball. </li></ul><ul><li>Xassís autopropulsat que permet el desplaçament en conjunt de la màquina. </li></ul><ul><li>Equip pneumàtic de poda incorporat </li></ul>
 86. 87. Avantatges de les plataformes <ul><li>Augmenten el rendiment </li></ul><ul><li>dels operaris </li></ul><ul><li>Milloren les condicions de </li></ul><ul><li>treball </li></ul><ul><li>Redueixen el cansament </li></ul><ul><li>dels operaris </li></ul><ul><li>Disminueixen el rendiment </li></ul><ul><li>dels operaris </li></ul><ul><li>Tenen un gran risc de </li></ul><ul><li>caigudes </li></ul><ul><li>Suposen un esforç físic </li></ul><ul><li>considerable </li></ul><ul><li>El cansament dels operaris </li></ul><ul><li>és elevat </li></ul>PLATAFORMES ESCALES
 87. 88. Principals riscs detectats (I) <ul><li>Risc de fallida del sistema de fre . No hi ha cap sistema complementari ni tampoc un fre d’estacionament per quan la màquina treballa en llocs amb pendent. </li></ul><ul><li>Risc de pèrdua d’estabilitat i de bolcada </li></ul><ul><li>Risc de caiguda a diferent nivell , les baranes han de tenir l’alçada necessària per a evitar la possibilitat de caiguda. </li></ul><ul><li>Risc de fallida del sistema hidràulic d’elevació , amb descens sobtat de la màquina. </li></ul><ul><li>Risc d’atrapaments </li></ul><ul><ul><li>Dels peus pels moviments del pedals </li></ul></ul><ul><ul><li>Per les branques dels arbres </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan baixa la plataforma </li></ul></ul><ul><ul><li>En el sistema hidràulic </li></ul></ul>
 88. 89. Principals riscs detectats (I) <ul><li>Risc de contacte amb les línies elèctriques aèries . </li></ul><ul><li>Risc de cops amb les branques, tant els operaris com els comandaments de les màquines que poden quedar anul·lats o fixats i perdre el control de la plataforma. </li></ul><ul><li>Risc d’atropellament d’altres operaris per trobar-se dins de l’àrea de treball de la màquina. </li></ul><ul><li>Risc de caiguda en l’accés a la plataforma . </li></ul>
 89. 90. Mesures preventives (I) <ul><li>Instal·lació de sistemes de frenat alternatius i de frens d’estacionament. </li></ul><ul><li>Prevenció de la bolcada. </li></ul><ul><ul><li>Formació dels operaris en la manipulació i conducció de les plataformes </li></ul></ul><ul><ul><li>Millores estructurals de les màquines: estabilitat estructural, marcatge de la càrrega màxima admesa, marcatge de l’alçada màxima admesa segons el pendent de treball, pendent de treball màxim admès, dispositius de mesura de la inclinació amb senyals sonors que indiquin el perill, dispositius de limitació de velocitat quan està elevada la plataforma, plataformes autonivellants per quan es treballi en zones de forts pendents. </li></ul></ul>
 90. 91. Mesures preventives (II) <ul><li>Prevenció de les caigudes a diferents nivells. </li></ul><ul><ul><li>Instal·lació de baranes de 90-110 cm d’alçada als cistells. </li></ul></ul><ul><ul><li>Instal·lació de sòcols de 15 cm a la zona dels peus. </li></ul></ul><ul><ul><li>Instal·lació d’un llistó intermedi a uns 50 cm. No utilitzar-lo mai com a esglaó per a accedir a zones de treball més elevades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Portes d’accés amb obertura controlada. No utilitzar mai cadenes o similars com a portes d’accés. </li></ul></ul><ul><li>Prevenció del risc de caiguda dels operaris. Instal·lar els mitjans d’accés al cistell adequats, superfície de treball antilliscant, fàcilment drenable i neta, utilitzar sabates de seguretat homologades amb sola antilliscant. </li></ul>
 91. 92. Mesures preventives (III) <ul><li>Prevenció del descens sobtat de la plataforma amb instal·lació de vàlvules de retenció a les màquines. Fer revisions periòdiques del sistema hidràulic. </li></ul><ul><li>Prevenció del risc d’atrapament amb proteccions per totes les parts hidràuliques i mòbils. </li></ul><ul><li>Prevenció del risc de contacte amb línies elèctriques aèries. </li></ul><ul><li>Prevenció del risc de cops. Instal·lar proteccions per als comandaments de la màquina per tal que cops fortuïts amb les branques no els puguin accionar. </li></ul><ul><li>Prevenció del rics d’atropellament. Evitar l’accés d’altres operaris a la zona de treball de les màquines. </li></ul>

×