PRL Jardiners 06

1,155 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,155
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
283
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

PRL Jardiners 06

 1. 1. Nocions bàsiques d’actuació en emergències i plans d’evacuació PLANS D'EMERGÈNCIA I EVACUACIÓ Maria Bañeres Farrero
 2. 2. SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA <ul><li>Circumstància inesperada i sobtada que tingui com a conseqüència l’aparició de situacions de perill tan pels treballadors, població externa com per a les instal·lacions i medi ambient </li></ul>
 3. 3. Les situacions greus que generen actuacions d’emergència poden arribar a provocar ACCIDENTS GREUS, per la qual cosa cal preveure-les i adoptar un PLA D’EMERGÈNCIA, que és obligatori per a totes les empreses.
 4. 4. LEGISLACIÓ APLICABLE <ul><li>LPRL – Art. 20 . L’empresari ha de fer front a les situacions d’emergència mitjançant un pla d’emergència. Serveix per a afrontar emergències previsibles. </li></ul><ul><li>Ordre 29/11/1984. Manual d’autoprotecció i Protecció Civil, contra incendis, evacuació de locals i edificis . No és obligatòria, però donat que és la única que existeix, tothom hi fa referència. </li></ul><ul><li>Disposicions específiques per a llocs públics : Hospitals, Hotels, Escoles, Bars... </li></ul><ul><li>Ordenances Municipals </li></ul>
 5. 5. OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI (I) <ul><li>Analitzar les possibles situacions d’emergència </li></ul><ul><li>Adoptar les mesures necessàries </li></ul><ul><li>Designar el personal encarregat per a dur a terme les mesures anteriors </li></ul><ul><li>Comprovar periòdicament el correcte funcionament de les mesures adoptades </li></ul><ul><li>Tenir en compte la presència d’altres persones (treballadors d’altres empreses, visites, clients...) </li></ul><ul><li>Disposar de mitjans propis per a fer front a les emergències, segons l’activitat i el tamany </li></ul><ul><li>Organitzar les relacions necessàries per a que quedi garantida la rapidesa i l’eficàcia de les mesures que es posin en marxa (bombers, ambulància, assistència mèdica...) </li></ul>
 6. 6. OBLIGACIONS DE L’EMPRESARI (II) <ul><li>L’Empresari ha de prendre les mesures necessàries en matèria de: </li></ul><ul><ul><li>Primers auxilis </li></ul></ul><ul><ul><li>Designació de personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Preveure una actuació ràpida i eficaç </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integritat dels treballadors </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Integritat de la població </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Minimitzar danys a les instal·lacions i al medi ambient </li></ul></ul></ul>
 7. 7. SITUACIONS D’EMERGÈNCIA <ul><li>Conat d’emergència </li></ul><ul><li>Emergència parcial </li></ul><ul><li>Emergència general </li></ul><ul><li>Evacuació del centre de treball (total o parcial) </li></ul><ul><ul><li>Considerada situació d’emergència per si sola o formant part de les anteriors </li></ul></ul>
 8. 8. TIPOS D’EMERGÈNCIES <ul><li>CONTEMPLATS AL (PEI): </li></ul><ul><li>Incendis, focs sense risc d’explosió </li></ul><ul><li>Fogonada de gas inflamable (flashfire) </li></ul><ul><li>Vessaments i toll de líquid inflamable </li></ul><ul><li>Explosions </li></ul><ul><li>Núvols de gasos tòxics </li></ul><ul><li>Fuita de gas irritant </li></ul><ul><li>Accident </li></ul><ul><li>Avís de bomba </li></ul><ul><li>Esllavissament de terres </li></ul>
 9. 9. CONTINGUT DEL PLA D’EMERGÈNCIA <ul><li>Identificació i avaluació dels riscos dels edificis </li></ul><ul><li>Pla d’Emergència Interior (PEI) </li></ul><ul><li>Mitjans materials i humans disponibles. Formació específica </li></ul><ul><li>Divulgació del Pla, realització de simulacres, col·laboració i recursos exteriors (Bombers...) </li></ul>
 10. 10. Contingut del Pla d’Emergència (I) <ul><li>Doc 1. Avaluació de Riscos </li></ul><ul><li>Emplaçament, entorn </li></ul><ul><li>Accessos i practicabilitat </li></ul><ul><li>Localització de mitjans externs de protecció </li></ul><ul><li>Estudi constructiu de l’edifici/zona de treball </li></ul><ul><li>Activitat de cada zona de l’empresa </li></ul><ul><li>Estimació del nº màxim de persones a evacuar en cada zona </li></ul><ul><li>Valoració del risc d’incendi de cada sector o àrea (nº d’extintors i de BIEs necessaris) </li></ul><ul><li>Valoració de les condicions d’evacuació segons la norma aplicable (si compleix la normativa bàsica d’edificació ja no cal) </li></ul><ul><li>Plànol o croquis informatiu </li></ul>
 11. 11. Contingut del Pla d’Emergència (II) <ul><li>Doc 2. Mitjans de protecció disponibles humans i materials </li></ul><ul><li>Inventari de medis tècnics: </li></ul><ul><ul><li>BIEs </li></ul></ul><ul><ul><li>Extintors </li></ul></ul><ul><li>Croquis de situació </li></ul><ul><ul><li>Cal fer-ne tres còpies: pels bombers, per la Direcció de l’empresa i per a l’entrada de l’empresa. </li></ul></ul>
 12. 12. Contingut del Pla d’Emergència (III) <ul><li>Doc 3. Pla d’emergència </li></ul><ul><li>Document on es reflectiran diferents hipòtesis d’emergència i els plans d’actuació per a cada una d’elles, inclòs el Pla d’Evacuació (pla per a desallotjar un local o edifici en el qual s’ha produït una emergència. </li></ul><ul><li>Contingut del Pla d’Evacuació: </li></ul><ul><ul><li>Temps d’evacuació </li></ul></ul><ul><ul><li>Recorreguts d’evacuació </li></ul></ul><ul><ul><li>Dimensionat de les vies d’evacuació </li></ul></ul><ul><ul><li>Senyalització de les vies d’evacuació </li></ul></ul>
 13. 13. Contingut del Pla d’Emergència (IV) <ul><li>Doc 4. Programa d’implantació </li></ul><ul><li>Responsabilitats de l’empresari </li></ul><ul><li>Designació dels membres de l’equip d’emergència </li></ul><ul><li>Manteniment preventiu de les instal·lacions </li></ul><ul><li>Formació de la gent de l’equip d’emergència </li></ul><ul><li>Informació del pla d’emergència a la resta de personal </li></ul><ul><li>Realització de simulacres </li></ul><ul><li>Preparació d’un programa anual de manteniment del pla d’emergència </li></ul><ul><li>Investigació i anàlisi de sinistres </li></ul>
 14. 14. ORGANIZACIÓ D’EMERGÈNCIES <ul><li>PLAN DE ACTUACIÓN </li></ul><ul><li>PLAN DE EVACUACIÓN </li></ul><ul><li>PLAN DE EMERGENCIA INTERIOR </li></ul><ul><li>PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR </li></ul>
 15. 15. PLA D’ACTUACIÓ <ul><li>Salvaguardar a treballadors i població afectada </li></ul><ul><ul><ul><li>Evacuació </li></ul></ul></ul><ul><li>Minimitzar danys materials </li></ul><ul><ul><ul><li>Plans d’emergència </li></ul></ul></ul>PROTEGIR - AVISAR – SOCÓRRER
 16. 16. PLA D’EVACUACIÓ <ul><li>Protecció de persones. </li></ul><ul><li>Trasllat a llocs segurs de forma controlada i ordenada </li></ul>
 17. 17. PLA D’EMERGÈNCIA INTERIOR (P.E.I.) <ul><li>Conjunt de mitjans i procediments d’actuació per a prevenir accidents i pal·liar els seus efectes, en totes les instal·lacions del centre de treball. </li></ul><ul><li>Defineix la seqüència d’accions a desenvolupar pel control inicial de les emergències, protecció de persones i instal·lacions. </li></ul><ul><li>Haurà de respondre a les preguntes: </li></ul><ul><ul><ul><li>¿Què es farà? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>¿Qui ho farà? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>¿Quan? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>¿Com? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>¿On? </li></ul></ul></ul>
 18. 18. PLA D’EMERGÈNCIA EXTERIOR (P.E.E.) <ul><li>Pla d’Emergència que agrupa: </li></ul><ul><li>Diferents plans d’emergència interiors de empreses veïnes. </li></ul><ul><li>Pla d’actuació municipal </li></ul><ul><li>Pla bàsic d’emergència municipal (PBEM) </li></ul><ul><li>Pla d’actuació conjunt. </li></ul>
 19. 19. ORGANITZACIÓ DE MITJANS EQUIPS DE PRIMERA INTERVENCIÓ Grups d’un mínim de dos treballadors amb coneixements bàsics contra incendis i emergències que actuaran directament contra les causes de l’emergència. EQUIPS DE SEGONA INTERVENCIÓ . Bombers d’empresa, amb els mitjans, formació i entrenament suficients per a lluitar contra qualsevol tipus d’emergència EQUIPS DE PRIMERS AUXILIS Treballadors preparats en primers auxilis. EQUIPS D’ALARMA i EVACUACIÓ (EAE) Grups de dos o tres treballadors que dirigiran ordenadament a les persones cap a les sortides d’emergència, fent el recompte total de persones, evacuant i auxiliant els ferits amb els equips de primers auxilis.
 20. 20. ACTUACIÓ DEL PLA D’EMERGÈNCIA INTERIOR CONAT D’EMERGÈNCIA EMERGÈNCIA PARCIAL EMERGÈNCIA GENERAL EVACUACIÓ Equips de Primera Intervenció Equips de Segona Intervenció, Evacuació i Primers Auxilis Grups Equips d’Alarma i Evacuació Equips de Segona Intervenció, de Primers Auxilis, d’Alarma i Evacuació i Recursos Exteriors
 21. 21. SIMULACRES <ul><li>Cal assajar les evacuacions i les situacions d’emergència com a mínim dos cops l’any per tal de: </li></ul><ul><ul><ul><li>Aconseguir l’hàbit de les actuacions en casos d’emergència. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Millorar les actuacions analitzant les errades, quan no es te una situació real d’emergència per a poder-les corregir. </li></ul></ul></ul>ÉS IMPORTANT ACTUAR EN TOT MOMENT AMB EL MATEIX RIGOR QUE SI ES TRACTÉS D’UNA SITUACIÓ REAL

×