Portafolis docent

5,151 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Portafolis docent

  1. 1. PORTAFOLIS DOCENT “La comunicació entre diferents” Maria Bañeres Farrero Seminari d’adolescència i habilitats socials de Lleida
  2. 2. 1. PUNT DE PARTIDA Treballant amb un grup d’Aula Oberta es detecten moltes mancances en les habilitats socials . Donada la dificultat de trobar-ne una en concret s’ha convertit el llistat d’habilitats en un qüestionari d’autoavaluació que han omplert els alumnes per a detectar les mancances més importants del grup i treballar sobre elles. Les habilitats socials en les que els alumnes s’han puntuat més baix han estat: 16. Expressar sentiments 2. Iniciar una conversa 41. Preparar-se per una conversa difícil 42. Enfrontar-se a les pressions del grup 30. No entrar en baralles El grup no presenta un grau de conflictivitat alta i les relacions entre ells i el grup de professors és correcta, per la qual cosa i el fet de repetir-se en dues habilitats diferents es pretén treballar l’aspecte de la comunicació des del punt de vista d’ establir una conversa i mantenir una conversa entre diferents .
  3. 3. MODEL DE QÜESTIONARI
  4. 4. 2. OBJECTIU Millorar la comunicació des del punt de vista d’ establir una conversa i mantenir una conversa entre diferents .
  5. 5. 3. EINES D’OBSERVACIÓ I CONTRAST <ul><li>Documentació de referència: </li></ul><ul><li>Eva Bach (2009). Adolescència, les claus d’una bona comunicació </li></ul><ul><li>Fundación de ayuda contra la drogadicción (2002). Dossier 3. Y tú ¿ qué piensas ?. Jóvenes y adultos . </li></ul><ul><li>Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra (2007). Estrategias para la mejora de la gestión de aula </li></ul>
  6. 6. 4. ACCIONS <ul><li>Sol·licitar als professors corresponents les activitats de recuperació de les matèries no superades en cursos anteriors. </li></ul><ul><li>Redactar un qüestionari per a fer una entrevista al director del centre. </li></ul><ul><li>Entrevistar al director del centre en base a les preguntes redactades. </li></ul><ul><li>Redactar un qüestionari per a entrevistar a professors visitants del Projecte Comènius del centre. </li></ul><ul><li>Demanar col·laboració a la resta del professorat per a la redacció de les preguntes per les diferents entrevistes. </li></ul><ul><li>Analitzar amonestacions rebudes de diferents professors i preparar i assajar les disculpes corresponents a cada situació. </li></ul><ul><li>Encarregar-se de demanar i retornar amb correcció materials i estris diversos a consergeria per a dur a terme activitats diverses al centre. </li></ul>Provocar situacions diverses de comunicació entre diferents.
  7. 7. 4. SEGUIMENT DE LES ACCIONS <ul><li>Enregistrament de les entrevistes realitzades </li></ul><ul><li>Transcripció de les entrevistes realitzades i publicació al bloc de l’aula oberta </li></ul><ul><li>Consultes als professors i el personal implicats sobre el resultat de la comunicació produïda </li></ul>
  8. 8. 6. VALORACIONS <ul><li>Amb les accions dutes a terme els alumnes: </li></ul><ul><li>Han millorat la seva comunicació amb el professorat i la direcció del centre. </li></ul><ul><li>Han superat amb èxit comunicacions difícils i en altres idiomes amb professorat visitant al nostre centre. </li></ul><ul><li>Han après a acceptar les amonestacions verbals i a respondre-les positivament. Com a conseqüència cap amonestació s’ha traduït en una falta per escrit. </li></ul><ul><li>Ha millorat la comunicació amb el personal de consergeria i secretaria i ara són capaços de demanar ordenadament materials, documentació... </li></ul><ul><li>Observació final: Tots els alumnes han coincidit en assenyalar que ara que es comuniquen amb els professors, aquests els resulten molt més enrotllats i propers del que ells es pensaven. </li></ul>

×