Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pladacciocurt

5,330 views

Published on

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pladacciocurt

 1. 1. Pla d'acció Acabar a l'hora x sortir a l'hora Maria Bañeres Farrero L'ÚS METODOLÒGIC DELS PROJECTES A L'AULA DE TECNOLOGIA Programa de formació per al professorat de Tecnologia
 2. 2. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>1. Objectiu s ( Què vull aconseguir exactament ? )‏ </li></ul><ul><li>Disposar del temps necessari per deixar l'aula de Tecnologia recollida i ordenada abans no soni el timbre de canvi de classe. </li></ul><ul><li>Aconseguir que l'alumnat no faci tard a les classes següents quan vingui de fer pràctiques a l'aula de Tecnologia </li></ul>
 3. 3. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>2. Accions per a l'assoliment de ls objectiu s </li></ul><ul><li>Adquirir un rellotge-programador de cuina que soni 5-7 minuts abans de la conclusió de l’hora de classe. </li></ul><ul><li>Nomenar , setmanalment, un /a alumne/a qu e controli el rellotge-programador a l’inici de la classe i que anoti l’hora de sortida exacta de l’aula de Tecno del grup classe per a fer el corresponent seguiment. </li></ul><ul><li>Dissenyar un full de seguiment que es penjarà a la porta de l’aula de Tecnologia per a fer els corresponents registres de sortida de l’aula. </li></ul><ul><li>Publicar mensualment els resultats del mes pel que fa a puntualitat a l’hora de sortida. </li></ul><ul><li>El /La alumne/a control ador no participar à en la neteja de l’aula. </li></ul>
 4. 4. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>3. Observa ció de la intervenció pedagògica a partir de la incorporació del pla d'acció. </li></ul><ul><li>Crea ció el format de full de seguiment que es penjarà a la porta de l’aula. </li></ul><ul><li>Seguiment de l’alumnat de control. </li></ul><ul><li>Seguiment dels registres al full de seguiment. </li></ul><ul><li>Buidat mensual dels registres i publicació dels resultats. </li></ul><ul><li>Debat amb l’alumnat per a comentar els resultats. </li></ul><ul><li>Enquesta de satisfacció de la resta del professorat. </li></ul>
 5. 5. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>4 . Instruments de seguiment utilitzats. </li></ul>Rellotge-programador de cuina
 6. 6. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>4 . Instruments de seguiment utilitzats. </li></ul>Full de seguiment del pla d’acció
 7. 7. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>5. Resultats del pla d’acció </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>El rellotge s’ha programat des del temps d’entrada a la classe fins a 5 minuts abans de l’hora de sortida de la mateixa. </li></ul><ul><li>L’alumnat ha sortit de l’aula de tecnologia en el moment de sonar el timbre, amb la qual cosa ha sortit puntualment. </li></ul><ul><li>L’alumnat arriba a l’aula, fins i tot, abans no arribi el professor corresponent de l’hora següent. </li></ul><ul><li>L’aula ha quedat correctament recollida i ordenada tots els dies. </li></ul>
 8. 8. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>5 . Avalua ció d els efectes de la intervenció pedagògica </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Cal insistir en el correcte ompliment de les caselles corresponents al full de seguiment per part del/de la alumne/a responsable . </li></ul><ul><li>El s eguiment de l’evolució dels retards mitjançant la confecció de gràfics de barres mensuals ha acabat sent innecessari i molt poc “gràfic” . </li></ul><ul><li>E l professorat que rep l’alumnat en l’hora següent ha notat un canvi substancial en el seu propi horari . </li></ul>
 9. 9. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>6 . Conclusions de l'avaluació </li></ul><ul><li>El pla d’acció ha funcionat molt bé des del primer dia en què es va implantar. </li></ul><ul><li>El pla només ha fallat en una ocasió en la qual l’alumne es va equivocar en programar el rellotge i va sonar al mateix temps que el timbre i per tant es va haver de córrer. </li></ul>
 10. 10. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>7 . Perspectives: Cap a un nou objectiu </li></ul><ul><li>Ha resultat relativament fàcil controlar i corregir el tema de l’hora de sortida de classe però segueix sent un problema l’hora d’arribada dels alumnes al taller ja que, en primer lloc no sempre són puntuals a l’hora de sortir de la classe anterior i segon, en moltes ocasions, han de passar per les guixetes per recollir treballs, materials, esquemes, llibres, etc. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>En aquest sentit, el nou pla podria anar encaminat a millorar el temps d’arribada a l’aula de tecnologia. </li></ul>
 11. 11. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>8 . La nostra aula de tecnologia </li></ul>
 12. 12. Acabar a l'hora x sortir a l'hora <ul><li>Fins el proper pla!!!!!!! </li></ul>

×