Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

I després de l'ESO, què?

2,229 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

I després de l'ESO, què?

 1. 1. ORIENTACIÓ ACADÈMICA ?????...
 2. 2. 1.- Continuar estudiant2.- Anar a treballar3.- Continuar estudiant i anar a treballar
 3. 3. 1.- Quines són les teves capacitats i habilitats?2.- Quines són les teves vocacions?3.- Quina és la teva situació familiar i personal?4.- Quines són les teves necessitats?5.- Quines opcions se t’ofereixen?6.- Què prioritzes i/o tries?
 4. 4. ESO NO ACREDITACIÓACREDITACIÓ GRADUAT ESO CICLES FORMATIUS BATXILLERAT PQPI DE GRAU MITJÀ CICLES FORMATIUS UNIVERSITAT DE GRAU SUPERIOR ALTRES
 5. 5. PQPI• “Els programes de qualificació professional inicial (PQPI) sadrecen als jovesmés grans de setze anys (16 anys complerts o que els compleixin abans del31 de desembre de lany dinici del programa, i prioritàriament menors de 21anys) que finalitzen letapa de lensenyament secundari obligatori sensehaver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria”.• “La finalitat dels programes és proporcionar una formació bàsica iprofessional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat dun elseu itinerari formatiu”.• “Els aprenentatges assolits es reconeixen tant en làmbit acadèmic (tant enles proves daccés a cicles formatius de grau mitjà dFP com per a lesdobtenció del graduat deducació secundària) com en làmbit laboral (obtencióde certificat de professionalitat)”.• Durada: un any, entre 800 i 1100 hores.• 2 mòduls professionals obligatoris i un opcional per optar al Graduat enESO.• Més informació RESUM ALTRES
 6. 6. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ• “La formació professional inclou un conjunt densenyaments que capacitenper a lexercici qualificat de diverses professions i proporcionen a lalumne/a laformació necessària per a adquirir la competència professional característicade cada títol, a més de comprendre lorganització i les característiques delsector corresponent”.• Durada: 1 o 2 cursos acadèmics.• Requisits: Títol de Graduat en ESO o prova d’accés per a majors de 17anys .• Estudis professionals amb pràctiques en empreses.• En finalitzar un CFGM no es pot accedir directament a un CFGS: cal fer unaprova amb requisits (majors de 19 anys o 18 amb un CFGM de la mateixafamília).• Més informació. 1/2 RESUM ALTRES
 7. 7. CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ Famílies professionals:Activitats físiques i esportives Imatge personalAdministració i gestió Indústries alimentàriesAgrària Informàtica i comunicacionsArts gràfiques Instal·lació i mantenimentComerç i màrqueting MaritimopesqueraEdificació i obra civil QuímicaElectricitat i electrònica SanitatFabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitatFusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pellHoteleria i turisme Transport i manteniment de vehiclesImatge i so 2/2 RESUM ALTRES
 8. 8. BATXILLERAT• “El batxillerat és letapa de formació acadèmica que, convencionalment,cursen els alumnes amb edats compreses entre els 16 i els 18 anys. Estracta dun cicle format per dos cursos”.• Cal tenir el Graduat en ESO.• Hi ha tres modalitats: • Arts • Humanitats i ciències socials • Ciències i tecnologia • Després del Batxillerat es pot accedir als estudis dels Cicles Formatius de Grau Superior o a la Universitat. 1/4 RESUM ALTRES
 9. 9. BATXILLERAT• Accés als cicles formatius de grau superiorEl batxillerat possibilita laccés als cicles formatius de grau superior dunamanera automàtica, sense prova especial. Tanmateix, si hi ha més demandaque oferta, per accedir a determinats cicles tenen prioritat els alumnes quehagin cursat una modalitat de batxillerat determinada.• Accés als estudis universitarisEls alumnes que hagin finalitzat el batxillerat poden accedir als estudisuniversitaris mitjançant les proves daccés a la universitat (PAU).Properament sestablirà la nova regulació de les PAU, amb lestructura de lesproves i la vinculació entre les diverses modalitats de batxillerat i les viesdaccés als estudis universitaris. 2/4 RESUM ALTRES
 10. 10. BATXILLERAT• Accés als estudis universitaris 3/4 RESUM ALTRES
 11. 11. BATXILLERATCICLES FORMATIUS DE UNIVERSITAT GRAU SUPERIOR 4/4 RESUM ALTRES
 12. 12. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR• “La formació professional inclou un conjunt densenyaments que capacitenper a lexercici qualificat de diverses professions i proporcionen a lalumne/a laformació necessària per a adquirir la competència professional característicade cada títol, a més de comprendre lorganització i les característiques delsector corresponent”.• Durada: 1 o 2 cursos acadèmics.• Requisits: Títol de Batxillerat o prova d’accés per a majors de 19 anys o 18amb un CFGM de la mateixa família.• Estudis professionals amb pràctiques en empreses.• En finalitzar un CFGM es pot accedir directament (depenent de la nota mitja)als Estudis Universitaris.• Més informació. 1/2 RESUM ALTRES
 13. 13. CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR Famílies professionals: Activitats físiques i esportives Imatge personal Administració i gestió Indústries alimentàries Agrària Informàtica i comunicacions Arts gràfiques Instal·lació i manteniment Comerç i màrqueting Maritimopesquera Edificació i obra civil Química Electricitat i electrònica Sanitat Fabricació mecànica Serveis socioculturals i a la comunitat Fusta, moble i suro Tèxtil, confecció i pell Hoteleria i turisme Transport i manteniment de vehicles Imatge i so 2/2 RESUM ALTRES
 14. 14. ESTUDIS UNIVERSITARIS1. Universitat de Barcelona: http://www.ub.edu2. Universitat Autònoma de Barcelona: http://www.uab.cat3. Universitat Politècnica de Catalunya: http://www.upc.cat4. Universitat Pompeu Fabra: http://www.upf.cat5. Universitat de Lleida: http://www.udl.cat6. Universitat de Girona: http://www.udg.cat7. Universitat Rovira i Virgili: http://www.urv.cat8. Universitat Ramon Llull: http://www.url.cat9. Universitat Oberta de Catalunya: http://www.uoc.cat10. Universitat de Vic: http://www.uvic.cat11. Universitat Internacional de Catalunya: http://www.uic.es12. Universitat Abat Oliba CEU: http://www.uao.cat RESUM ALTRES
 15. 15. ALTRES ESTUDIS• Ensenyaments desports (CFGM i CFGS).• Ensenyaments artístics (Arts Plàstiques, Disseny,Música, Dansa, Art Dramàtic, Conservació...)• Ensenyament didiomes (EOI).• Formació de persones adultes (Escoles d’Adults).• Estudiar a distància (IES Obert de Catalunya).• Altres : CIFO... RESUM
 16. 16. Manel MascarellEAP B-12

×