Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Disseny i construcció d'un habitatge

14,974 views

Published on

Disseny i construcció d'un habitatge
Cristina Rodon

Published in: Education
 • Be the first to comment

Disseny i construcció d'un habitatge

 1. 1. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 1/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Disseny i construcció d’un habitatge
 2. 2. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 2/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges 1. Necessitat d’un habitatge. Evolució Procés tecnològic ecessitat de l`habitatge Procés tecnològic Solució Projecte Construcció Avaluació Necessitat de l’habitatge. Evolució
 3. 3. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 3/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges El projecte Projecte arquitectònic La memòria i el plec de condicions Els plànols El pressupost Necessitat de l’habitatge. Evolució
 4. 4. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 4/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges La construcció DIRECTOR D'OBRA PROMOTOR E CARREGAT (EQUIPS DE TREBALL) Necessitat de l’habitatge. Evolució
 5. 5. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 5/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Avaluació L’avaluació també la fan els usuaris de l’habitatge en entrar-hi a viure, ja que tenen dret a una sèrie de garanties. Garantia de deu anys per als defectes greus i de sis mesos per als petits defectes, tot i que hi ha altres terminis per a defectes específics Necessitat de l’habitatge. Evolució
 6. 6. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 6/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges 2. Representació gràfica d’habitatges. Els plànols Conjunt de plànols del projecte arquitectònic Representació gràfica Simbologia normalitzada
 7. 7. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 7/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges 1er pas: Realització del croquis prenent mides de l’habitatge Representació gràfica Parets interiors i exteriors Pilars Escala Fusteria Cotes
 8. 8. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 8/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Representació gràfica
 9. 9. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 9/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges i. club esportiu Plànol de situació: Ubicació de la nostra parcel—la al municipi Enrere Representació gràfica
 10. 10. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 10/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges i.Plànol d’emplaçament: Ubicació de l’habitatge dintre de la parcel—la Acotar el perímetre de la parcel—la i la distancia de l'edifici la tanca 30.00 34.00 17.00 37.24 3.20 4.24 4.33 12.00 10.50 CARRER MARTÍ FRANQUÈS Enrere Representació gràfica
 11. 11. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 11/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges i.Plànol cotes: Enrere PLANTES: Parets i estructures L’acotació La Superfície, el Volum i la Il—luminació Representació gràfica
 12. 12. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 12/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges i.Plànol detall: Enrere Exemple: Detall estructural de recolzament de forjat i caixa de persiana Representació gràfica
 13. 13. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 13/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges i.Plànol distribució: Descriuen els espais habitatge Enrere PLANTES: El mobiliari Elements sanitaris Aparells i mobiliaris cuina Xemeneies Desguassos Representació gràfica
 14. 14. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 14/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges i.Plànol de coberta: Perímetre de la teulada Pendent Enrere Representació gràfica
 15. 15. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 15/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges i.Plànol de façanes: Enrere Perfil del terreny Alçades • Estructura • Paviments • Alçada de la planta Finestres i portes Alçat de la coberta • Sostres inclinats • Teules • Xemeneies Baranes i elements decoratius Representació gràfica
 16. 16. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 16/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Plànol d’estructures: Enrere Exemple: Plànol de cimentacions i bigues Representació gràfica
 17. 17. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 17/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Plànol de secció: Enrere SECCIÓ: Tall vertical de l’edifici Alçades • Estructura • Paviments • Alçada de la planta Perfil natural Cotes de nivell i alçades Representació gràfica
 18. 18. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 18/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Plànols d’instal—lacions Plànol de la instal—lació elèctrica i símbols elèctrics Representació gràfica Enrere
 19. 19. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 19/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Plànols fonaments Representació gràfica Plànol de fonament en planta Detall de mur exterior sobre ciment (Perfil) Enrere
 20. 20. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 20/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Elements costructius Construcció d’habitatges 3. Construcció d’habitatges
 21. 21. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 21/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Els aglomerants CONGLOMERAT CONGLOMERAT AGLOMERATS EL CIME T Morter Formigó LA CALÇ EL GUIX L'alabastre Construcció d’habitatges
 22. 22. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 22/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Amb barres d’hacer: formigó armat Barrejar Barrejar CO GLOMERATS Ciment i sorra Morter Ciment, sorra i grava Formigó Construcció d’habitatges
 23. 23. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 23/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Els fonaments són l’element constructiu encarregat de transmetre al terra totes les forces de l’edificació per tal que siguin contrarestades sabates seguidesexcavació de rases Fonaments mitjançant : Construcció d’habitatges
 24. 24. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 24/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Elements d’una estructura Estructura metàl—lica Estructura de formigó armat L’estructura està destinada a suportar tots els esforços de l’edifici i transmetre’ls als fonaments per tal que siguin compensats Construcció d’habitatges
 25. 25. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 25/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges L’estructura de formigó armat Per fer les estructures de formigó armat cal construir prèviament un encofrat Construcció d’habitatges
 26. 26. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 26/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Les cobertes separen horitzontalment l’edifici del l’exterior En les cobertes s’utilitzen diferents peces de ceràmica Construcció d’habitatges
 27. 27. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 27/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Els tancaments estan formats per les parets, que serveixen per aïllar i separar les diferents estances entre elles o de l’exterior Maó o totxo Totxana Maó calat o gero Construcció d’habitatges
 28. 28. UNITAT 4: DISSENY I CONSTRUCCIÓ D’HABITATGES Necessitat de l’habitatge. Evolució Cristina Rodon Balmaña Departament de Tecnologia 28/28 Representació gràfica Construcció d’habitatges Els revestiments amaguen les irregularitats i imperfeccions de les parets, els forjats i els altres elements constructius i els preparen per rebre l’acabat final Construcció d’habitatges

×