Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fraccions de decimals
Un nombre decimal es pot expressar mitjançant
una fracció
1000
123896
896,123 =
Lectura de nombres decimals
http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/matematiques/cs
Lectura de nombres decimals
123,896 ho podem llegir com:
123 unitats i 896 mil·lèsimes
3,5 ho podem llegir com:
3 unitats ...
Pag.100
Nº 6
0 , 2 5
0 , 1 2 4
7 8 , 2
10 2 5 , 0 2 5
REPRESENTACIÓ DE
NOMBRES DECIMALS
Anem a representar el 3,86
Representem 1,267
Ordenació dels nombres
decimals
• Per ordenar els nombres decimals:
1) Es comparen les seves parts enteres i, si coincidei...
Suma i resta de decimals
Procediment per sumar i restar nombres decimals:
– Es col·loquen els nombres en columna de manera...
Multiplicació de decimals
Procediment per multiplicar nombres decimals:
– Es multiplica com si es tractés de nombres enter...
Multiplicació de decimals
• Per multiplicar un nombre decimal per 10,
100, 1000… es desplaça la coma cap a la
dreta tants ...
Exercicis
Calcula:
0,7 x 0, 32 =
0,9 x 0,06 =
2,7 x 0,3 =
4,5 x 0,1 =
23,40 x 0,002=
0,2 x 0,01 =
0,675 x 100=
45,76 x 100...
Exercicis
Calcula:
0,7 x 0, 32 = 0,224
0,9 x 0,06 =0,054
2,7 x 0,3 = 0,81
4,5 x 0,1 = 0,45
23,40 x 0,002= 0,0468
0,2 x 0,0...
Divisions de nombres naturals
1r cas – Dividend major que el divisor
Dividim la part entera
Quan el residu és més petit qu...
Divisió d’un decimal per un
nombre natural
En fer la divisió hem de tenir en compte col·locar
la coma decimal en el quocie...
Divisió d’un nombre natural per
un nombre decimal
Per dividir un nombre natural per un de decimal,
multiplicaren el numera...
Divisió de dos nombres
decimals
Per dividir dos nombres decimals, multipliquem
el dividend i divisor per la unitat seguida...
Divisió de la unitat seguida de
zeros
Dividir entre 0,1, entre 0, 01, entre 0,001
equival a multiplicar per 10, per 100 i ...
Operacions combinades
• Ordre de les operacions:
– En primer lloc, s’efectuen les operacions de
dins els parèntesis.
– A c...
Exemple operació combinada
( )[ ]
( )
562,142,11,1
)32,04,15,2(1,1
32,07,025,21,1
32,04,01,125,21,1
=
=+−
=+−
=+−−
x
x
xx
...
Exercici nº 81
(45,7+6,24)x5,11=
51,94 x 5,11=
265,4134
(3,87+12,9):1,98+3,45=
16,77:1,98+3,45=
8,469+3,45=
11,919
(7,74+3...
Exercici nº 82
(4,5-2,3) : 3,1 + 2,4 x 5,9=
2,2 : 3,1 + 14,16=
0,7 + 14,16= 14,86
12,23-0,765 x 2,1 – 1,2 x (0,3-0,01)=
12...
Arrodoniments
• Per arrodonir un nombre, observem la xifra que s’ha de
suprimir:
– Si és menor de 5, la xifra anterior es ...
Percentatges
Percentatge
Un percentatge o tant per cent (%) és una proporció
expressada com una quantitat de cada 100 unitats
El percen...
Càlcul de percentatge
Troba el percentatge de tirs encertats si saben que
durant el partit n’han fet 600 i n’han encertat ...
Augment percentual
Un augment és una quantitat que 'afegeix a un valor
determinat
Exemple: El preu d’una bicicleta era de ...
Disminució percentual
Una disminució és una quantitat que restem a un valor
determinat
Hi ha dos mètodes per fer càlculs d...
Calculeu
Calcula que heu de pagar en cada cas:
Càlcul del percentatge
Nombres decimals- 1r d'ESO
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Nombres decimals- 1r d'ESO

3,834 views

Published on

Nombres decimals. Mates 1r d'ESO

Published in: Education
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (Unlimited) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ACCESS WEBSITE for All Ebooks ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Nombres decimals- 1r d'ESO

 1. 1. Fraccions de decimals Un nombre decimal es pot expressar mitjançant una fracció 1000 123896 896,123 =
 2. 2. Lectura de nombres decimals http://www.xtec.cat/ceipflix/LoRacoDelCloret/_recursosFlash/matematiques/cs
 3. 3. Lectura de nombres decimals 123,896 ho podem llegir com: 123 unitats i 896 mil·lèsimes 3,5 ho podem llegir com: 3 unitats i 5 dècimes 87,02 ho podem llegir com: 87 unitats i 2 centèsimes 0,61 ho podem llegir com: 61 centèsimes
 4. 4. Pag.100 Nº 6 0 , 2 5 0 , 1 2 4 7 8 , 2 10 2 5 , 0 2 5
 5. 5. REPRESENTACIÓ DE NOMBRES DECIMALS Anem a representar el 3,86
 6. 6. Representem 1,267
 7. 7. Ordenació dels nombres decimals • Per ordenar els nombres decimals: 1) Es comparen les seves parts enteres i, si coincideixen 2) Es comparen les seves parts decimals, començant per les dècimes i, si són iguals, es comparen les centèsimes,... 15,82 > 14,25 15,82 > 15, 76 15,82 > 15, 80 1,255 > 1,252 3,4 = 3,40 =3,400
 8. 8. Suma i resta de decimals Procediment per sumar i restar nombres decimals: – Es col·loquen els nombres en columna de manera que coincideixin les unitats (si es creu necessari s’hi afegiran 0) – S’efectua l’operació – Es col·loca la coma
 9. 9. Multiplicació de decimals Procediment per multiplicar nombres decimals: – Es multiplica com si es tractés de nombres enters – Es posa la coma – la coma es mou a l’esquerra tantes posicions com la suma de nombres decimals dels dos factors.
 10. 10. Multiplicació de decimals • Per multiplicar un nombre decimal per 10, 100, 1000… es desplaça la coma cap a la dreta tants llocs com zeros hi ha. Si cal s’afegeixen zeros. 12,345 x 100 = 1234,5 o 12,345 x 102 = 1234,5 15,27 x 10000 = 152700 15,27 x 104 = 152700 12 x 1000 = 12000 o 12 x 103 = 12000
 11. 11. Exercicis Calcula: 0,7 x 0, 32 = 0,9 x 0,06 = 2,7 x 0,3 = 4,5 x 0,1 = 23,40 x 0,002= 0,2 x 0,01 = 0,675 x 100= 45,76 x 1000 =
 12. 12. Exercicis Calcula: 0,7 x 0, 32 = 0,224 0,9 x 0,06 =0,054 2,7 x 0,3 = 0,81 4,5 x 0,1 = 0,45 23,40 x 0,002= 0,0468 0,2 x 0,01 = 0,002 0,675 x 100= 67,5 45,76 x 1000 = 45760
 13. 13. Divisions de nombres naturals 1r cas – Dividend major que el divisor Dividim la part entera Quan el residu és més petit que el divisor es posa la coma en el quocient i s'afegeixen zeros al dividend. 1r cas – Dividend menor que divisor Es col·loca un zero en el quocient seguit d’una coma Un cop el dividend és mes gran que el divisor s’efectua la divisió
 14. 14. Divisió d’un decimal per un nombre natural En fer la divisió hem de tenir en compte col·locar la coma decimal en el quocient quan es baixa la primera xifra decimal .
 15. 15. Divisió d’un nombre natural per un nombre decimal Per dividir un nombre natural per un de decimal, multiplicaren el numerador i el divisor per tants
 16. 16. Divisió de dos nombres decimals Per dividir dos nombres decimals, multipliquem el dividend i divisor per la unitat seguida de tants zeros com decimals tingui el divisor
 17. 17. Divisió de la unitat seguida de zeros Dividir entre 0,1, entre 0, 01, entre 0,001 equival a multiplicar per 10, per 100 i per 1000 respectivament 23,4 : 0,1 23,4 x 10 = 234 145,78 : 0,01 145,78 x 100 =14578 13,5 :0,001 13,5 x 1000= 13500 0,155 : 0,0001 0,155 x 10000= 1550
 18. 18. Operacions combinades • Ordre de les operacions: – En primer lloc, s’efectuen les operacions de dins els parèntesis. – A continuació, efectuem calculem les potències i les arrels, seguidament fem les multiplicacions i les divisions en l’ordre que apareixen. – Finalment, es fan les sumes i restes
 19. 19. Exemple operació combinada ( )[ ] ( ) 562,142,11,1 )32,04,15,2(1,1 32,07,025,21,1 32,04,01,125,21,1 = =+− =+− =+−− x x xx xx
 20. 20. Exercici nº 81 (45,7+6,24)x5,11= 51,94 x 5,11= 265,4134 (3,87+12,9):1,98+3,45= 16,77:1,98+3,45= 8,469+3,45= 11,919 (7,74+3,14)x(7,74-3,14)= 10,88 x 4,60= 50,0480
 21. 21. Exercici nº 82 (4,5-2,3) : 3,1 + 2,4 x 5,9= 2,2 : 3,1 + 14,16= 0,7 + 14,16= 14,86 12,23-0,765 x 2,1 – 1,2 x (0,3-0,01)= 12,23 – 1,6065 – 1,2 x 0,29 = 12,23 -1,6065 – 0,348= 10,27 (7,8-2,4) x 24,1:2,6 +42,3= 5,4 x 24,1 : 2,6 + 42,3= 130,14 : 2,6 + 42,3= 50,05 +42,3= 92,35
 22. 22. Arrodoniments • Per arrodonir un nombre, observem la xifra que s’ha de suprimir: – Si és menor de 5, la xifra anterior es deixa igual – Si és igual o superior a 5, la xifra anterior de li afegeix una unitat • Exemples: – Arrodonim a dècimes 4,2753 ⇒ 4,3 5,632⇒5,6 1,329⇒1,3 – Arrodonim a centèsimes 3,5529⇒ 3,55 2,4847⇒2,48 1,2296⇒1,23 – Arrodonim a mil·lèsimes 4,6752 ⇒ 4,675 2,4874⇒2,487 1,3679⇒1,368
 23. 23. Percentatges
 24. 24. Percentatge Un percentatge o tant per cent (%) és una proporció expressada com una quantitat de cada 100 unitats El percentatge equival a una fracció de denominador 100: El 15% dels tirs llançats han entrat. Significa que 15 tirs de cada 100 han entrat. I el 15% de 600? 100 5 %5 = 90 100 600·15 600%15 ==de
 25. 25. Càlcul de percentatge Troba el percentatge de tirs encertats si saben que durant el partit n’han fet 600 i n’han encertat 90 Troba el percentatge de votants a les eleccions a Verges. Sabem que han anat a votar 336 persones i podien anar a votar 785 persones (habitants majors de 18 anys) %15100 _600 _90 = → → x tirstotal encertatstirs %8,42100 785 336 =x
 26. 26. Augment percentual Un augment és una quantitat que 'afegeix a un valor determinat Exemple: El preu d’una bicicleta era de 240 euros. A aquest preu se li ha d’afegir el 16% d’ IVA. Quin és el preu final?
 27. 27. Disminució percentual Una disminució és una quantitat que restem a un valor determinat Hi ha dos mètodes per fer càlculs de disminució percentual Exemple: El preu d’un ordinador era de 1200 euros, però m’han fet un 15% de descompte. Quin és el preu final?
 28. 28. Calculeu Calcula que heu de pagar en cada cas:
 29. 29. Càlcul del percentatge

×