Cerita rakyat malaysia

42,771 views

Published on

Cerita rakyat malaysia

  1. 1. WARISAN KEPELBAGAIAN BUDAYA MALAYSIACerita Rakyat Warisan Budaya
  2. 2. Cerita Rakyat Pelbagai Kaum• Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita Rakyat• Ciri –ciri Cerita Rakyat• Bentuk –bentuk Cerita Rakyat• Pengajaran / Nilai –nilai Murni yang Terkandung• Contoh – contoh Cerita Rakyat
  3. 3. Apa yang Dimaksudkan dengan Cerita Rakyat?• “ …sebagai ekspresi budaya suatu masyarakat melalui bahasa tutur yang berhubung langsung dengan berbagai aspek budaya, seperti agama dan kepercayaan, undang-undang, kegiatan ekonomi, sistem kekeluargaan, dan susunan nilai sosial masyarakat tersebut.” Melayu Online.com
  4. 4. Ciri-ciri Cerita Rakyat• Penyebaran dan pewarisan dilakukan secara lisan• Bersifat tradisional• Bersifat lisan• Bersifat “Anonim” - Nama pencipta tidak lagi diketahui• Mempunyai fungsi tertentu – sebagai media pendidikan, pengajaran moral, hiburan, proses sosial• Bersifat “Pralogis” – mempunyai logik tersendiri, tidak sesuai dengan logik pengetahuan
  5. 5. Bentuk – bentuk Cerita Rakyat Cerita- cerita Binatang Cerita Jenaka Cerita Penglipur Lara Cerita Pengalaman
  6. 6. Tujuan Cerita Disampaikan Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan cerita rakyat pelbagai kaum Sebagai teladan dan nasihat kepada generasi muda Sebagai warisan budaya yang amat membanggakan Memupuk semangat bangga dengan cerita rakyat
  7. 7. Nilai-nilai pengajaran cerita kaum Melayu, „Nakhoda Tanggang‟ -pengajaran : jangan menderhakaCerita kaum Kadazan, „B urung Layang-Layang -pengajaran : jangan sombongCerita kaum Iban „ Kura-kura yang pintar‟ -pengajaran : jangan bersikap tamak dan halobaCerita kaum India „ Ahli Sihir Yang Angkuh‟ -pengajaran : jangan bersikap terlalu angkuh
  8. 8. Kepentingan MengetahuiCerita Rakyat Pelbagai Kaum• memupuk minat pelajar terhadap cerita rakyat• Supaya warisan budaya tidak dipinggirkan• Supaya generasi sekarang dapat menghargai cerita rakyat• Memperoleh pengajaran dan mengambil iktibar yang terkandung dalam cerita rakyat• Mengapresiasikan cerita rakyat pelbagai kaum dalam kehidupan seharian
  9. 9. HASIL NUKILAN :

×