Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
OLEH :SAMSUDDIN BIN ABD. RAHMAN  UNIT NAIK PANGKAT JABATAN PELAJARAN PERAK
LATARBELAKANG Perintah Am Bab C (1974) – Peruntukan Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan A...
KEMUDAHAN CUTI DALAM PERKHIDMATAN AWAM   SUMBER DASAR & PERATURAN KEMUDAHAN          PERUBATAN        ...
Prinsip Pemberian Kemudahan a) Disediakan sebagai satu keistimewaan,  boleh ditarik balik jika perlu; b) Hanya dinikmati...
PENGURUSAN CUTI1.  KEMUDAHAN CUTI HENDAKLAH DIBERI MENGIKUT KELAYAKAN   KEPADAPEGAWAI YANG LAYAK.4.  KELULUSAN CUTI HE...
Kesilapan mengurus pentadbiran cuti     boleh memberi kesan kepada     pengurusan sumber manusia:        ...
TAFSIRAN DI BAWAH PERINTAH AM BAB C 1974 DAN PEKELILING-PEKELILING BERKAITAN            7
TAFSIRAN CUTI        CUTI   Sebarang tempoh seseorang   pegawai  itu  dibenarkan   meninggalkan tugasnya ...
CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hin...
CUTI SAKIT     Cuti bergaji penuh atas sebab-     sebab perubatan.     Perlukan   Sijil  Sakit  dari   ...
SIJIL SAKIT      Sijil akuan sakit yang dikeluarkan      oleh       seorang   pegawai  perubatan  ...
KETUA JABATANKetua Setiausaha (KSU) kepada  Kementerian, Ketua Jabatan, Ketua sesuatu Perkhidmatan, mengikut mana yang ...
KUASA TERTENTU Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri, mana yang berkenaan  Surat Pekeliling ...
SANAK SAUDARA adik beradik, ibu bapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada pegawai.               ...
AHLI KELUARGA  TERDEKATSuami/isteri yang sah,Anak-anak danIbu/bapa kandung anggota berkenaan    Pekeliling Perkhid...
Jenis-Jenis Cuti Dalam PerkhidmatanCuti Yang    Cuti Atas Sebab   Cuti Tidak Berekod      Cuti-Cuti LainDiberi K...
PERKHIDMATAN  MELAYAKKAN perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terd...
Cuti Yang Diberi Kerana     Perkhidmatan PERKHIDMATAN     PERKHIDMATAN YANG YANG MELAYAKKAN   TIDAK MELAYAKKAN...
CUTI REHAT        Perintah Am Bab C – 1 (ii)16.06.09                 19
Dasar Cuti Rehat      “Adalah  menjadi tujuan Kerajaan bahawa      cuti rehat diambil pada tiap-tiap tahun  ...
CUTI BUKAN HAK Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam...
CUTI REHAT PEGAWAI YANG  BERHENTI KERJA   Pegawai yang akan meninggalkan   perkhidmatan  kerajaan,  hanya   lay...
CUTI REHAT PEGAWAI YANG  BERSARA   Pegawai yang akan bersara boleh;   b)Mengambil kesemua cuti rehat yang ia    b...
KADAR CUTI REHAT            ERA GAJI SUFFIAN MULAI            1 JANUARI 1970 - 30 JUN 1977     ...
KADAR CUTI REHAT         ERA JAWATANKUASA KABINET               MULAI         1 JULAI 1977...
KADAR CUTI REHAT        ERA SISTEM SARAAN BARU MULAI        1 JANUARI 1992 – 31 OKTOBER 2002       Gre...
KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI      PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM         YANG DILANTIK SEBELUM       ...
KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI       PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM        YANG DILANTIK (lantikan baru) MULA...
KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI       PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM           YANG DILANTIK MULAI     ...
KADAR CUTI REHAT PEKERJA SAMBILAN  Pegawai Sambilan layak diberi satu hari  Cuti Rehat bergaji penuh bagi setiap  ka...
BILA CUTI REHAT BOLEH DIAMBIL  Cuti rehat bagi sesuatu tahun boleh  diambil bila-bila masa sahaja dalam  tahun itu. ...
SYARAT-SYARAT LAIN CR a) Pegawai yang ditahan kerja tidak layak mendapat   CR b) CS yang jatuh dalam tempoh CR di dala...
CUTI REHAT Formula Pengiraan Kelayakan CR  Tempoh Perkhidmatan   X  Kelayakan CR Tahunan  Yang Melayakkan    365...
FORMULA PENGIRAAN         CUTI REHAT        (BULAN BERKHIDMAT)      12 bulan – 1 bulan x 35 hari  ...
FORMULA PENGIRAAN         CUTI REHAT         (HARI BERKHIDMAT)       360 hari - 30 hari x 35 hari ...
CUTI REHAT KHAS     Pekeliling   Perkhidmatan  Bil.  3      Tahun 2005.     Cuti sambilan diganti dengan...
PENGIRAAN CRK         (bulan perkhidmatan)       Formula pengiraan CRK       10/12 bulan x 7 hari  ...
CUTI REHAT KHAS     Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan      yang dibenarkan untuk dikumpul bagi     ...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI         REHAT KHAS:1. CRK patut dipohon sekurang-kurangnya 3  hari daripada tar...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI         REHAT KHAS:1.  Baki CRK bagi GST tidak boleh disimpan   untuk pembe...
NAIK TANGGAGAJI/          LEBIH 10 TAHUN KHIDMAT       Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan   ...
CUTI REHAT      TEMPOH      KADAR CUTI     TAHUN               REHAT    PERKHIDMATAN20/08...
CONTOH :      KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA      DILANTIK KE TANGGAGAJI LEBIH TINGGI/KPSL    ...
CONTOH :  KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA          ANGGOTA DILANTIK KE GRED LEBIH             ...
CONTOH :          KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA         ANGGOTA DILANTIK SELEPAS 1 SEPTEMBER   ...
SOALANEncik Ahmad telah dilantik ke PerkhidmatanAwam sebagai PT (P/O) Gred N17 pada15/07/1996. Beliau telah dinaikan pangk...
BAKI CUTI REHAT DI BAWA KE           TAHUN HADAPAN             1992 - SEKARANG        Anggota...
URUSAN PERMOHONAN & PENGUMPULAN CUTI             REHAT       Pengumpulan cuti rehat yang tidak dapat  ...
CUTI REHAT  Syarat CR:  2)Berdasarkan Perkhidmatan yang melayakkan  3)Diambil pada bila-bila masa dalam satu tahun  4)...
CUTI REHAT  Syarat CR:  5. CR yang tidak dapat dihabiskan – GCR  b.   Maksimum 150 hari (PP 18/2008)  c.   CR ta...
2001    2002   2003    2004              Tahun 1  Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun Ke 4   KCR laya...
Syarat Pemberian GCR a) Jumlah hari cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi GCR   ialah sebanyak 15 hari atau setengah d...
PERKIRAAN GCR   • 1/30 X gaji yang akhir diterima x jumlah    hari cuti rehat    yang dikumpulkan    (tertakluk...
PENGIRAAN GANTIAN CUTI REHAT         (P.P. BIL. 7/2003)Gaji Akhir = RM1,907.04ITKA    = RM 80.00ITP    = RM...
Cara Catatan Cuti Separuh Gaji di        dalam Kenyataan Perkhidmatan (Guru)      Kebenaran   Butir-butir ...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTIREHAT:1.  Cuti rehat patut dipohon sebelum bercuti.2.  Kadar cuti rehat yang boleh diam...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTIREHAT: Cuti rehat patut dipohon sebelum bercuti. Kadar cuti rehat yang boleh diambil da...
CUTI REHAT KE LUAR NEGARA – PREMIUMINSURANS     Selaras   dengan  harsat   mengutamakan     kebajikan  Peg...
Encik Ahmad telah dilantik ke Perkhidmatan Awam sebagai PT (P/O) Gred N17 pada 15/07/1996. Beliau telah dinaikan pangkat k...
CUTI SEPARUH     GAJI16.06.09       60
CUTI SEPARUH GAJI     Peruntukan Perintah Am Bab C 13(a)(ii)     (bukan guru) dan 51(a)(ii) (guru).     Pekeli...
CUTI SEPARUH GAJI   Sebab-sebab cuti separuh gaji yang dibenarkan1.   Atas sebab kesihatan sanak saudara yang  PA 13...
SYARAT-SYARAT CSG  Kuasa melulus adalah kuasa tertentu. KJ boleh lulus   tak lebih 14 hari.   Kadar maksimum CSG bole...
Cara perkiraan kadar kelayakan kemudahan         cuti separuh gaji berdasarkan          perkhidmatan me...
Adakah anggota layak mendapat cuti sakit   ketika sedang bercuti separuh gaji/tanpa   gaji ?        Di dalam ...
Butir-Butir Perubahan      Tarikh   Gaji Bulanan  Catatan   No. Surat                    ...
CUTI SEPARUH GAJI MELEBIHI 14 HARI  Butir-Butir Perubahan      Tarikh  Gaji Bulanan   Catatan   No. Surat  ...
Isu-Isu Permasalahan CSG Menjaga kesihatan SanakSaudara :1.  CSG boleh diambil untuk menghantar sanak   saudara membuat...
Puan Ba’yah dilantik ke Perkhidmatan Awam pada  17/04/2006. Pada Tahun 2009 bapa beliau telah  dimasukkan ke Hospital ke...
CUTI TANPA GAJI16.06.09       70
Sebab-sebab cuti tanpa gaji yang dibenarkan 1.    Sebab persendirian yang mustahak    P.A 14 (a) Bab C      ...
Syarat-syarat CTG  a) Diluluskan oleh KJ atas sebab persendirian yang mustahak  b) Telah berkhidmat tidak kurang dari ...
CUTI TANPA GAJI    Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh    digunakan  selagi tidak  mencapai  had ...
CUTI TANPA GAJI MENGIKUT SUAMI/ISTERI -       PEKELILING PERKHIDMATAN         BIL. 29 TAHUN 2009  Mengikut...
IMPLIKASI CTG MENGIKUT PASANGAN a)  Tempoh CTG tidak diambilkira untuk faedah    persaraan. b)  Pegawai hilang keka...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI       MENGIKUT PASANGAN1.  Pegawai hanya dibenarkan bercuti setelah me...
CUTI TANPA GAJI PERINTAH AM BABC 28 HARI (PERTAMA)•Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri•...
LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA   GAJI 28 HARI (PERTAMA)•Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan ...
CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI* Perintah Am Bab C 14 (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri* Perintah Am ...
LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI         MELEBIHI 180 HARI  •Perintah Am Bab C (b) untuk Cuti Tanpa Gaji ...
TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI KERANA CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI  Butir-Butir Perubahan    Tarikh    Gaji  ...
CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN     (PP Bil. 29/2009)   Butir-Butir Perubahan       Tarikh   Gaji Bulana...
PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI CUTI   TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (1)* Layak diberi 3 kali Pergerakan Gaji secara Isyarat...
PENEMPATAN SEMULA SETELAH TAMAT CUTITANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN   Butir-Butir Perubahan      Tarikh  Gaji   ...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA    GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN Bagi anggota yang mengambil CTG akan diperti...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN Tidak layak di bayar Elaun Memangku dan Elaun Penan...
CUTI      SAKIT16.06.09      87
CUTI SAKIT     Cuti bergaji penuh atas sebab-     sebab perubatan.     Perlukan   Sijil  Sakit  dari   ...
CUTI-CUTI ATAS SEBAB          PERUBATAN    Perintah Am 15 Bab C     Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti ...
PEGAWAI PERLU MENDAPAT SIJIL      SAKIT  Seorang pegawai yang jatuh sakit dan tidak  dapat hadir di pejabatnya h...
JENIS CUTI ATAS SEBAB PERUBATANBil  Jenis Cuti     Rujukan   Syarat Kelayakan1.   Cuti Sakit     P.A 17   ...
CUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN       Perintah Am 15 Bab C - penerimaan sijil sakit swasta       melebihi 2 har...
CUTI SAKITPerintah Am 17 (a) Bab C  Ketua Jabatan boleh meluluskan   cuti sakit tidak melebihi 90 hari   pada satu-...
Apakah tindakan yang wajar diambil    oleh Ketua Jabatan jika anggotanya    masih lagi sakit melebihi 180 hari   ...
CUTI SAKIT LANJUTAN      Rujuk ke Lembaga Perubatan mengikut      Perintah Am 19 Bab F atau Pekeliling     ...
CUTI SAKIT LANJUTAN      Cuti sakit secara tanpa gaji bersamaan      elaun bantuan separuh gaji (dengan     ...
CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT LANJUTAN (m/s 1)  Butir-Butir Perubahan     Tarikh     Gaji    Catatan  No. Surat ...
CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT LANJUTAN (m/s 2)  Butir-Butir Perubahan     Tarikh     Gaji    Catatan  No. Surat ...
KUASA MELULUS           CUTI SAKIT      Tempoh cuti      Kuasa Melulus     Peruntukan     ...
CUTI SAKIT, CS LANJUTAN & KUASA MELULUS      Tempoh     Peruntukan     Kuasa      Catatan       ...
RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA BUKAN GURU YANG   TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA         HARAPAN SEMBUH)  ...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG       CUTI SAKIT LANJUTAN Jika sijil sakit bertindih tarikh – ambil 1 tarikh sahaja....
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANGCUTI SAKIT LANJUTAN CSL melebihi 180 hari dalam 1 tahun  kalendar – boleh buat penubuhan Lem...
Bagaimana dengan anggota yang    tiada harapan sembuh?     CUTI PERUBATAN KHAS diberikan      mulai tarikh ...
CUTI PERUBATAN KHAS      Diberi kepada anggota yang tiada cuti      rehat atau sebaik sahaja anggota      m...
CONTOH KEW.8 CUTI PERUBATAN KHAS  Butir-Butir Perubahan    Tarikh    Gaji   Catatan  No. Surat        ...
Adakah pegawai kontrak layak diberikan kemudahan cuti sakit       bergaji penuh dan berapakan tempohnya?      ...
CUTI SAKIT LEBIH        45 HARI SETAHUN        Seseorang pegawai yang telah mengambil        cuti sa...
Adakah anggota layak mendapat cuti      sakit ketika sedang bercuti rehat di      dalam Malaysia?       La...
Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika  sedang bercuti rehat di luar Malaysia?        Tidak layak kecual...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT1. Pegawai layak menerima cuti sakit ketika  dalam cuti rehat2. Cuti sakit dari ho...
Perintah Am 14 A Bab C      (a) Tiada gaji bagi tempoh tak hadir       bekerja tanpa cuti       Jika ses...
Ruj. SK.KK 35343/( )Pengarah Pelajaran                         Tarikh:Jabatan Pelajaran PerakIpohT...
TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK  HADIR BERTUGAS SECARA BERTERUSAN  Butir-Butir Perubahan      Tarikh   Gaji B...
TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK  HADIR BERTUGAS TIDAK BERTURUTAN  Butir-Butir Perubahan      Tarikh  Gaji  ...
DIBAYAR EMOLUMEN SETELAH HADIR       BERTUGAS  Butir-Butir Perubahan    Tarikh  Gaji Bulanan  Catatan  No....
DIBAYAR EMOLUMEN SETELAH HADIR       BERTUGAS  Butir-Butir Perubahan    Tarikh  Gaji Bulanan  Catatan  No...
CUTI KERANTINA      Pegawai dalam perjalanan balik      ke Malaysia dari luar negeri di      tahan di mana-...
CUTI KERANTINA        Wabak penyakit merebak di luar        Malaysia.        Anggota   itu  sendi...
BILA LEMBAGA PERUBATAN PERLU      DITUBUHKAN?        Didapati  masih   tidak    sihat  setelah    ...
Dokumen sokongan yang perlu disertakan PenubuhanLembaga Perubatan 2.  Surat iringan dan perakuan Pengarah Pelajaran   ...
Pengarah Pelajaran PerakJabatan Pelajaran Perak30640 IpohTuan,PERAKUAN UNTUK MENUBUHKAN LEMBAGA PERUBATANMENGIKUT PERINTAH...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG PENUBUHAN         LEMBAGA PERUBATAN1.  Pihak sekolah perlu peka situasi yang dalam ...
Encik Chong terlibat dalam kemalangan jalan rayaketika dalam perjalanan dari rumah ke pejabatnya diINTAN Bukit Kiara. Beli...
Encik Darius, seorang PPT Gred N32 telah diserangangin ahmar (stroke) pada 1/11/2007 dan disahkan lumpuhseparuh badan. Bel...
CUTI BERSALIN16.06.09          126
CUTI BERSALIN     Layak untuk anggota wanita yang dilantik tetap sahaja.     Guru   Sandaran    yang  ...
Sejarah Peraturan Cuti             Bersalin      Peraturan  Tempoh   Bilangan  Tarikh kuatkuasa ...
CUTI BERSALIN     Kemudahan cuti bersalin bagi kelahiran      kali ke enam – guru wanita diberi 14      ha...
CUTI BERSALIN     Cuti  tanpa  gaji  menyusukan anak      ( Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9      ...
CUTI BERSALIN        Anggota boleh pilih    menggunakan        kemudahan cuti tanpa    gaji menjaga  ...
CUTI BERSALIN        SPP 14/2007      Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Menjaga Anak      (CMA) sehing...
CUTI BERSALIN         Pegawai yang telah menggunakan kemudahan CMA di         bawah PP 9/91 dan PP 2/98 ...
Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14/2007  Permohonan CMA - Kuasa melulus KSU jika  pegawai berkhidmat di KPM man...
Surat Pekeliling Perkhidmatan         Bilangan 14 Tahun 2007    Dalam tempoh CMA -       Larangan melaku...
Surat Pekeliling Perkhidmatan        Bilangan 5 Tahun 2009    Penambaikan kemudahan cuti bersalin:       B...
CUTI BERSALIN      PEGAWAI KONTRAK      Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun      2008, kemudahan cuti ...
KEMUDAHAN CUTI ISTERI        BERSALIN      Cuti tanpa rekod      Layak kepada anggota lelaki yang tela...
KEMUDAHAN CUTI ISTERI        BERSALIN      7 hari mulai 1.1.2003 – Pekeliling Perkhidmatan      Bilangan...
 Puan Erma telah melahirkan anak ke 6 pada   28.2.2009 jam 5.15 petang. Beliau telah mempunyai   seorang anak sebel...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI         BERSALIN1. Perakuan Bersalin yang dikeluarkan tidak perlu  lagi dita...
CUTI KECEDERAAN        Cedera semasa menjalankan tugas.        Layak cuti sakit mengikut Perintah      ...
CUTI KECEDERAAN      Perlukan perakuan kecederaan kerana      bertugas  daripada  Lembaga      Perubata...
CUTI SAKIT        TIBI/KUSTA/BARAH        Mendapat rawatan perubatan percuma        termasuk wad.  ...
KUASA MELULUS CUTI SAKIT        TIBI/KUSTA/BARAH          Ketua Jabatan luluskan cuti sakit tibi     ...
CUTI SAKIT      TIBI/KUSTA/BARAH      Rawatan di yayasan bukan      kerajaan (Hospital Swasta)      pe...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT      TIBI, KUSTA DAN BARAH Tidak ada surat pengesahan dari Doktor anggota m...
CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT BARAH  Butir-Butir Perubahan     Tarikh      Gaji  Catatan  No. Surat      ...
CUTI HAJI        Bergaji penuh kepada pegawai-pegawai        Islam untuk menunaikan fardhu haji di     ...
CUTI HAJI      Syarat-syarat Cuti Haji mengikut Pekeliling      Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1984       ...
CUTI HAJI        Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun        1991 Lampiran D7 Perenggan 6 telah     ...
CUTI HAJI        PEGAWAI KONTRAK      Diluluskan sekali sahaja kepada pegawai      warganegara yang berag...
ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI HAJI1. Cuti Haji akan mengurangkan kelayakan cuti  rehat pada tahun berkenaan.Contoh ...
CUTI BERKURSUS        Pegawai yang dipilih atau dibenarkan        oleh Kerajaan untuk mengikuti apa jua   ...
CUTI BERKURSUS          (cuti belajar)        Latihan/kursus sepenuh masa (tidak menjalankan       ...
CUTI BERKURSUS        Boleh diberi bagi jangkamasa berikut :-         Tempoh kursus (termasuk cuti akademi ...
CUTI BERKURSUS        Perintah Am Bab C Tahun 1974 – Peruntukan        38        Ketua Jabatan lulusk...
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Perintah am bab c (cuti)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perintah am bab c (cuti)

293,366 views

Published on

Perintah am bab c (cuti)

Published in: Education
 • terima kasih .. sangat membantu
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Assalamualaikum... kategori cuti apakah yang perlu seseorang kakitangan awam ambil untuk menghadiri perbicaraan harta pusaka..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • 9. CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Perintah Am Bab C – 1 (ii) 9

  Bertentangan dengan tajuk ..... 'Prinsip Pemberian Kemudahan' seperti di atas yang maksud sebenarnya merujuk kepada CUTI SAKIT.. Semua Prinsip (a) hingga (d) tiada kaitan langsung dengan CUTI REHAT tetapi sesuai dengan CUTI SAKIT seperti boleh di tarik balik, yang layak, luput jika tidak digunakan, dan tidak boleh ditukar ganti.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • 'Cuti Rehat Bukan Hak'. Betul ker ? Cikgu faham tak apakah maskud HAK dan apa maksud ISTIMEWA itu. Cuba Cikgu jelaskan? Saya pun pernah jadi pegawai yang menguruskan cuti guru-guru semasa bertugas di Jabatan Pelajaran. Apa yang saya tahu CUTI REHAT adalah HAK cikgu bukan KEISTIMEWAAN. Sebab itu Cuti Rehat boleh DITUNTUT dan di bawa ke tahun hadapan bagi kakitangan Awam. Bagi guru-guru pula CUTI REHAT KHAS yang tidak di gunakan masih boleh di tuntut digantikan dengan wang tunai. Ertinya tidak lupus jika tidak digunakan. Biasanya CUTI REHAT KHAS untuk guru-guru yang tidak digunakan akan dihimpun, dikumpul dan dijumlah untuk ditukar kepada wang tunai apabila bersara. INI MENUNJUKKAN CUTI REHAT KHAS adalah HAK guru-guru BUKAN KEISTIMEWAAN. Apa yang dimaksud ISTIMEWA pula ialah CUTI yang tidak boleh di tuntut dengan apa cara sekalipun dan akan LUPUS jika tidak digunakan. Tidak boleh di tuntut bermaksud juga tidak boleh tukar ganti kepada wang tunai seperti CUTI REHAT KHAS (CRK). Cuti istimewa ini jika cikgu tidak digunakan seperti ditetapkan akan hangus begitu sahaja. CUTI ISTIMEWA ini yang dimaksudkan ialah CUTI SAKIT. Contoh: Apabila seorang pegawai sakit dan telah diberi sijil cuti sakit pada tarikh tertentu oleh doktor tetapi pegawai itu ingin menukarnya ke tarikh lain lalu dia telah datang bekerja pada hari sepatutnya dia bercuti sakit ini. Pegawai ini tidak menggunakan cuti sakitnya pada tarikh berkenaan kerana ingin mengantikan cuti sakit ini pada tarikh yang lain. Ini tidak dibenarkan. Maka Cuti Sakitnya akan lupus. Cuti Sakit yang tidak digunakan pada tarikh ditetapkan tidak boleh dituntut mengantikan wang tunai. Inilah yang dimaksudkan cuti adalah satu KEISTIMEWAAN. Ya, jika cuti sakit yang diberikan doktor tetapi tidak digunakan CUTI SAKIT ini akan lupus begitu sahaja. TIDAK BOLEH DITUNTUT, tidak seperti CRK yang cikgu berhak menuntut. Sila cikgu berhati-hati membuat statement yang mengelirukan. Baca seluruh Perintah Am Bab 'C' dan sila fahamkan. Jangan pakai taksiran sendiri sahaja.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • info yang lengkap dan mudah difahami. tkasih kepada penyedia yg budiman
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Perintah am bab c (cuti)

 1. 1. OLEH :SAMSUDDIN BIN ABD. RAHMAN UNIT NAIK PANGKAT JABATAN PELAJARAN PERAK
 2. 2. LATARBELAKANG Perintah Am Bab C (1974) – Peruntukan Cuti dikeluarkan di bawah kuasa Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengikut Fasal (2) Perkara 132 dalam Perlembagaan. Berkuatkuasa mulai dari 1 Januari 1974 dan beberapa peruntukan ini telah dipinda melalui pekeliling dari semasa ke semasa. 2
 3. 3. KEMUDAHAN CUTI DALAM PERKHIDMATAN AWAM SUMBER DASAR & PERATURAN KEMUDAHAN PERUBATAN Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2009 (1974)Dan surat-surat edaran JabatanPerkhidmatan Awam
 4. 4. Prinsip Pemberian Kemudahan a) Disediakan sebagai satu keistimewaan, boleh ditarik balik jika perlu; b) Hanya dinikmati apabila digunakan, luput jika tidak digunakan; c) Diberi atas tujuan tertentu dengan syarat & kelayakan yang berbeza, tidak boleh ditukar ganti; d) Diberi dengan saksama kepada yang layak. 4
 5. 5. PENGURUSAN CUTI1. KEMUDAHAN CUTI HENDAKLAH DIBERI MENGIKUT KELAYAKAN KEPADAPEGAWAI YANG LAYAK.4. KELULUSAN CUTI HENDAKLAH DIREKODKAN DALAM BRP. CUTI REHAT DAN CUTI SAKIT BIASA DIREKODKAN DALAM LEMBARAN CUTI BRP SAHAJA.6. BAGI JENIS-JENIS CUTI YANG LAIN, SEPERTI CUTI HAJI, CUTI BERSALIN, DLL DIREKODKAN DALAM KEDUA-DUA LEMBARAN PERKHIDMATAN DAN LEMBARAN CUTI BRP.8. KELULUSAN CUTI TANPA REKOD PERLU DIREKODKAN DALAM LEMBARAN PERKHIDMATAN BRP SAHAJA BAGI MENENTUKAN KELAYAKAN CUTI TANPA REKOD SETERUSNYA.
 6. 6. Kesilapan mengurus pentadbiran cuti boleh memberi kesan kepada pengurusan sumber manusia: a. Cuti rehat terlebih diberib. Terlebih bayar emolumen c. Tersilap pemberian selepas habis cuti rehat pergerakan gaji tahun biasanya; (PGT) / tidak diberi PGT d. Pengumpulan GCR tidak teratur.
 7. 7. TAFSIRAN DI BAWAH PERINTAH AM BAB C 1974 DAN PEKELILING-PEKELILING BERKAITAN 7
 8. 8. TAFSIRAN CUTI CUTI  Sebarang tempoh seseorang pegawai itu dibenarkan meninggalkan tugasnya dan peninggalan tugas itu tidak dikira sebagai putus perkhidmatan atau sebagai berhenti kerja. Perintah Am Bab C - 1 (i) 8
 9. 9. CUTI REHAT Cuti bergaji penuh yang diberi kerana perkhidmatan yang melayakkan dalam sesuatu tahun, dari bulan Januari hingga Disember. Perintah Am Bab C – 1 (ii) 9
 10. 10. CUTI SAKIT  Cuti bergaji penuh atas sebab- sebab perubatan.  Perlukan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima, dan  diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. Perintah Am Bab C – 1 (iii)16.06.09 10
 11. 11. SIJIL SAKIT  Sijil akuan sakit yang dikeluarkan oleh  seorang pegawai perubatan Kerajaan atau  sebuah Lembaga Perubatan (Perintah Am Bab F) atau seorang ahli Panel Doktor yang diluluskan oleh Kerajaan. Perintah Am Bab C – 1 (iv)16.06.09 11
 12. 12. KETUA JABATANKetua Setiausaha (KSU) kepada Kementerian, Ketua Jabatan, Ketua sesuatu Perkhidmatan, mengikut mana yang berkenaan. Perintah Am Bab C – 1 (v) 12
 13. 13. KUASA TERTENTU Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam atau Setiausaha Kerajaan Negeri, mana yang berkenaan  Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 tahun 1985 – Perwakilan kuasa dari Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam kepada Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian (19 perkara perkhidmatan) Perintah Am Bab C – 1 (vi) 13
 14. 14. SANAK SAUDARA adik beradik, ibu bapa dan lain-lain saudara mara yang rapat kepada pegawai. Perintah Am Bab C 1 (x)(Laporan JKKMGSA 1991)Lain-lain saudara mara yang rapat:  Ibu bapa mertua  Datuk dan nenek pegawai 14
 15. 15. AHLI KELUARGA TERDEKATSuami/isteri yang sah,Anak-anak danIbu/bapa kandung anggota berkenaan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2002 15
 16. 16. Jenis-Jenis Cuti Dalam PerkhidmatanCuti Yang Cuti Atas Sebab Cuti Tidak Berekod Cuti-Cuti LainDiberi Kerana PerubatanPerkhidmatanCuti Rehat Cuti Sakit Cuti Gantian Cuti HajiCuti Separuh Cuti Sakit Lanjutan Cuti Latehan Pasukan Cuti MenjagaGaji Cuti Kerantina Sukarela Anak (Tanpa Gaji)Cuti tanpa Cuti Kecederaan Cuti menghadiri kemah Cuti BerkursusGaji Cuti Tibi, Kusta tahunan pertubuhan atau (Cuti Belajar) persatuan Kebenaran Tidak dan BarahGuru: Cuti Untuk mengambil Hadir bertugasCuti Penggal Peperiksaan Atas Sebab Cuti Isteri Bersalin Kecemasan AMCuti RehatKhas Cuti Urusan Kematian Keluarga Terdekat Cuti Tugas Khas Perubatan Cuti Kursus sambilan Cuti Penderma organ 16
 17. 17. PERKHIDMATAN MELAYAKKAN perkhidmatan yang diambil kira bagi mengira kelayakan mendapat cuti seseorang pegawai dan terdiri dari masa-masa bertugas, cuti rehat dan cuti sakit (dan bagi guru-guru termasuk cuti sekolah bergaji penuh) 17
 18. 18. Cuti Yang Diberi Kerana Perkhidmatan PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN YANG YANG MELAYAKKAN TIDAK MELAYAKKAN •Cuti Separuh Gaji•Masa-masa bertugas •Cuti Tanpa Gaji•Cuti Rehat •Cuti Haji•Cuti Sakit •Cuti Tibi, Kusta dan barah •Cuti Belajar 18
 19. 19. CUTI REHAT Perintah Am Bab C – 1 (ii)16.06.09 19
 20. 20. Dasar Cuti Rehat “Adalah menjadi tujuan Kerajaan bahawa cuti rehat diambil pada tiap-tiap tahun oleh pegawai-pegawai untuk tujuan kecekapan dan juga untuk kepentingan pegawai-pegawai itu sendiri (mental dan fizikal). Ketua Jabatan hendaklah menyediakan, seberapa yang boleh, jadual giliran bercuti bagi kakitangan di bawah jagaannya”. Perintah Am 2 (a) Bab C16.06.09 20
 21. 21. CUTI BUKAN HAK Cuti adalah satu keistimewaan atau kemudahan yang diberikan oleh Kerajaan kepada anggota Perkhidmatan Awam. 12
 22. 22. CUTI REHAT PEGAWAI YANG BERHENTI KERJA Pegawai yang akan meninggalkan perkhidmatan kerajaan, hanya layak mengambil CR bagi perkhidmatan yang melayakkan sebelum tarikh beliau meninggalkan perkhidmatan Kerajaan P. Am 9(b) Bab C16.06.09 22
 23. 23. CUTI REHAT PEGAWAI YANG BERSARA Pegawai yang akan bersara boleh; b)Mengambil kesemua cuti rehat yang ia berkelayakan sejurus sebelum ia bersara supaya CR itu tamat di akhir persaraannya c)CR yang diambil hendaklah tidak melebihi jumlah CR yang boleh dikumpulkannya bagi tempoh selama 24 bulan sebelum tarikh persaraannya.16.06.09 23
 24. 24. KADAR CUTI REHAT ERA GAJI SUFFIAN MULAI 1 JANUARI 1970 - 30 JUN 1977 Maksima tangga gaji Di bawah Genap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan dan lebih Melebihi RM1250 sebulan 25 30 $600 hingga $1200 sebulan 20 25 $250 hingga $600 sebulan 15 20 Dibawah $250 12 1516.06.09 24
 25. 25. KADAR CUTI REHAT ERA JAWATANKUASA KABINET MULAI 1 JULAI 1977 - 31 DISEMBER 1991 Kelas Perkhidmatan Di bawah Genap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan dan lebih Bahagian I 30 35 Bahagian II 25 30 Bahagian III 20 25 Bahagian IV 17 2016.06.09 25
 26. 26. KADAR CUTI REHAT ERA SISTEM SARAAN BARU MULAI 1 JANUARI 1992 – 31 OKTOBER 2002 Gred/ Kategori Di bawah Genap SSB 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan dan lebih Gred Khas dan ke atas 30 35 Kategori I - VI 30 35 Kategori VII - VIII 25 30 Kategori IX – XI 20 2516.06.09 26
 27. 27. KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK SEBELUM 1 SEPTEMBER 2005 Gred Di bawah Genap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan dan lebih Pengurusan 30 35 Tertinggi Gred 31 - 54 30 35 Gred 21 - 30 25 30 Gred 1 - 20 20 2516.06.09 27
 28. 28. KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK (lantikan baru) MULAI 1 SEPTEMBER 2005 Gred Di bawah Genap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan dan lebih Pengurusan 30 30 Tertinggi Gred 31 - 54 30 30 Gred 21 - 30 25 30 Gred 1 - 20 20 25 •Tarikh kuatkuasa mulai 1 September 2005 •Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 20 Tahun 200516.06.09 28
 29. 29. KADAR BARU CUTI REHAT TAHUNAN BAGI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG DILANTIK MULAI 1 JANUARI 2009 Gred Di bawah Genap 10 tahun 10 tahun perkhidmatan Perkhidmatan dan lebih Pengurusan Tertinggi 25 25 Gred 31 - 54 25 25 Gred 21 - 30 25 25 Gred 1 - 20 20 25 •Pegawai yang menerima opsyen PP 14/2008 •(JPA 43/7 Klt.8 (3) 1 Disember 2008 •Tarikh kuatkuasa mulai 1 Januari 200916.06.09 29
 30. 30. KADAR CUTI REHAT PEKERJA SAMBILAN Pegawai Sambilan layak diberi satu hari Cuti Rehat bergaji penuh bagi setiap kali genap 23 hari bekerja tetapi tidak melebihi 7 hari Cuti Rehat dalam satu tahun kelender. Baki Cuti Rehat yang tidak diambil tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya16.06.09 30
 31. 31. BILA CUTI REHAT BOLEH DIAMBIL Cuti rehat bagi sesuatu tahun boleh diambil bila-bila masa sahaja dalam tahun itu. Kuasa yang boleh meluluskan cuti rehat ialah Ketua Jabatan P.A 7 Bab C16.06.09 31
 32. 32. SYARAT-SYARAT LAIN CR a) Pegawai yang ditahan kerja tidak layak mendapat CR b) CS yang jatuh dalam tempoh CR di dalam Malaysia akan membatalkan CR c) Pegawai yang jatuh sakit semasa CR di luar Malaysia tidak boleh diber CS, kecuali setelah habis tempoh CR dengan syarat mendapat rawatan dari hospital kerajaan dengan negara berkenaan/dimasukkan di hospital kerajaan negara berkenaan. Pegawai hendaklah berusaha kembali ke Malaysia dengan segera. Tempoh perjalanan dikira sebagai CS.16.06.09 32
 33. 33. CUTI REHAT Formula Pengiraan Kelayakan CR Tempoh Perkhidmatan X Kelayakan CR Tahunan Yang Melayakkan 365 Contoh Pengiraan Kelayakan CR JAN APRIL OGOS DISEMBER CSG Selama 122 hari Kelayakan CR bagi tahun ini = (365-122) x 25 365 = 16.64 = 17 hari16.06.09 33
 34. 34. FORMULA PENGIRAAN CUTI REHAT (BULAN BERKHIDMAT) 12 bulan – 1 bulan x 35 hari 12 bulan = 32.08 ⇨ 32 hari 12 bulan – 6 bulan x 35 hari 12 bulan = 17.50 ⇨ 18 hari16.06.09 34
 35. 35. FORMULA PENGIRAAN CUTI REHAT (HARI BERKHIDMAT)  360 hari - 30 hari x 35 hari 360 hari = 32.08 ⇨ 32 hari  360 hari - 180 hari x 35 hari 360 hari = 17.50 ⇨ 18 hari16.06.09 35
 36. 36. CUTI REHAT KHAS  Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3 Tahun 2005.  Cuti sambilan diganti dengan cuti rehat khas yang berkuat kuasa mulai 1 Mac 2004.  Kadarnya 7 hari dalam satu tahun kalendar.16.06.09 36
 37. 37. PENGIRAAN CRK (bulan perkhidmatan)  Formula pengiraan CRK  10/12 bulan x 7 hari  = 5.83 hari = 6 hari  1/12 bulan x 7 hari  = 0.58 = 1 hari16.06.09 37
 38. 38. CUTI REHAT KHAS  Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan yang dibenarkan untuk dikumpul bagi pemberian GCR (berdasarkan kepada perkhidmatan melayakkan).  Cuti rehat khas yang tidak dapat dihabiskan tidak boleh dibawa ke tahun hadapan.  Jumlah yang boleh dikumpulkan terhad kepada 150 hari.16.06.09 38
 39. 39. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT KHAS:1. CRK patut dipohon sekurang-kurangnya 3 hari daripada tarikh bercuti.2. CRK akan berkurangan jika mengambil CTG,CSG,Cuti TB,Kusta,Barah,Haji dan CBelajar bergaji penuh pada tahun berkenaan.3. Baki CRK yang tidak digunakan tidak boleh disimpan ke tahun berikutnya, tetapi boleh disimpan untuk pemberian gantian cuti rehat. bersambung….
 40. 40. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI REHAT KHAS:1. Baki CRK bagi GST tidak boleh disimpan untuk pemberian wang tunai gantian cuti rehat. Hanya boleh mula disimpan mulai pegawai dilantik tetap.2. Pegawai yang memilih KWSP juga boleh menyimpan CRK untuk pemberian wang tunai bagi gantian cuti rehat.3. Jumlah maksima CRK yang boleh dikumpul ialah 150 hari sepanjang perkhidmatan.
 41. 41. NAIK TANGGAGAJI/ LEBIH 10 TAHUN KHIDMAT  Seseorang pegawai yang dilantik atau dinaikkan pangkat ke satu jawatan yang mempunyai tanggagaji yang lebih tinggi maksimanya dan dengan itu mengubahkan hak cutinya mengikut kadar di dalam PA ‘C’ 8 (a) maka semua tempoh yang ia telah berkhidmat di atas tanggagaji yang rendah maksimanya dalam tahun itu akan dianggap sebagai perkhidmatan dalam tanggagaji yang bermaksima tinggi itu.  Perkiraan yang sama juga hendaklah dibuat bagi tahun yang seseorang itu genap sepuluh tahun perkhidmatan yang pertama. Perintah Am Bab C 8 (b)16.06.09 41
 42. 42. CUTI REHAT TEMPOH KADAR CUTI TAHUN REHAT PERKHIDMATAN20/08/1998 – 19/08/1999 25 Tahun Pertama20/08/1999 – 19/08/2000 25 Tahun Kedua20/08/2000 – 19/08/2001 25 Tahun Ketiga20/08/2001 – 19/08/2002 25 Tahun Keempat20/08/2002 – 19/08/2003 25 Tahun Kelima20/08/2003 – 19/08/2004 25 Tahun Keenam20/08/2004 – 19/08/2005 25 Tahun Ketujuh20/08/2005 – 19/08/2006 25 Tahun Kelapan20/08/2006 – 19/08/2007 25 Tahun Kesembilan20/08/2007 - 19/08/2008 25 Tahun Kesepuluh(layak tambahan 5 hari CR 30* (Genap 10 Tahunpada 1.1.2008 perkhidmatan pada 2008)16.06.09 42
 43. 43. CONTOH : KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DILANTIK KE TANGGAGAJI LEBIH TINGGI/KPSL JAWATAN TARIKH DILANTIK KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK PT N9 (SSM N17) 1 Jun 1998 20 hari PPT N27 1 Disember 25 hari 2007 Tempoh perkhidmatan 1 Jun 2008 30 hari Genap 10 tahun & lebih16.06.09 43
 44. 44. CONTOH : KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DILANTIK KE GRED LEBIH TINGGI JAWATAN TARIKH KADAR CUTI DILANTIK REHAT YANG LAYAK PPT N27 1 Jun 1998 25 hari PTD M41 1 Disember 2007 30 hari Tempoh perkhidmatan 1 Jun 2008 35 hari Genap 10 tahun & lebih16.06.09 44
 45. 45. CONTOH : KES KADAR CUTI REHAT BERUBAH APABILA ANGGOTA DILANTIK SELEPAS 1 SEPTEMBER 2005 (LANTIKAN PERTAMA) PP 20/2005 JAWATAN TARIKH DILANTIK KADAR CUTI REHAT YANG LAYAK PPT N27 1 Oktober 2005 25 hari PPT N32 1 Disember 2012 30 hari Tempoh perkhidmatan 1 Oktober 2015 30 hari Genap 10 tahun & lebih16.06.09 45
 46. 46. SOALANEncik Ahmad telah dilantik ke PerkhidmatanAwam sebagai PT (P/O) Gred N17 pada15/07/1996. Beliau telah dinaikan pangkat kePT (P/O) Gred N22 pada 1.12.2006. Berapakahkelayakan cuti rehat bagi Encik Ahmad padaTahun 2006.Encik Ahmad telah ditawarkan KPSL kejawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27pada 1.5.2009. Berapakah kelayakan cutirehat bagi Encik Ahmad pada tahun 2009.16.06.09 46
 47. 47. BAKI CUTI REHAT DI BAWA KE TAHUN HADAPAN 1992 - SEKARANG  Anggota dibenarkan mengumpul baki cuti rehatnya yang ia berkelayakan dalam tempoh 2 tahun perkhidmatan, ke tahun ketiga . Cuti tahun pertama yang tidak dapat dihabiskan dalam tahun ketiga akan luput pada tahun akhir tahun ketiga itu. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan16.06.09 47
 48. 48. URUSAN PERMOHONAN & PENGUMPULAN CUTI REHAT  Pengumpulan cuti rehat yang tidak dapat dihabiskan demi kepentingan perkhidmatan hendaklah mendapat kebenaran Ketua Jabatan setiap tahun, dengan menggunakan borang seperti di LAMPIRAN A. Kebenaran ini hendaklah dicatatkan dalam kenyataan cuti pegawai dan borang tersebut hendaklah disimpan di dalam fail peribadinya untuk rujukan sekiranya timbul sebarang persoalan mengenai GCR PP Bil 7/200316.06.09 48
 49. 49. CUTI REHAT Syarat CR: 2)Berdasarkan Perkhidmatan yang melayakkan 3)Diambil pada bila-bila masa dalam satu tahun 4)Diluluskan oleh Ketua Jabatan 5)Baki CR tahun pertama boleh dibawa sehingga ke tahun ketiga (PP/1991) •Tahun Pertama – 2006 •Tahun Kedua – 2007 •Tahun Ketiga – 2008 Baki CR tahun 2006 boleh dibawa sehingga tahun 2008, luput jika tidak digunakan pada akhir tahun 200816.06.09 49
 50. 50. CUTI REHAT Syarat CR: 5. CR yang tidak dapat dihabiskan – GCR b. Maksimum 150 hari (PP 18/2008) c. CR tahun semasa sahaja d. ½ daripada kelayakan CR tahun semasa atau maksimum 15 hari dalam setahun16.06.09 50
 51. 51. 2001 2002 2003 2004 Tahun 1 Tahun ke 2 Tahun ke 3 Tahun Ke 4 KCR layak + 30 hari 30 + 30 + 30+ (baki thn (10 ) hari (20+5)hari (15+20)hari sblm) Tempoh 20 hari 5 hari 2 hari 10 hari cuti diambil Baki di 10 hari 30 + ( 5 ) 30+( 20 ) 30+(15) bawa ke hari hari hari tahun hadapan GCR - 10 hari 15 hari 15 hari (tahun semasa) Cuti Luput 3 hari 10 hari16.06.09 51
 52. 52. Syarat Pemberian GCR a) Jumlah hari cuti rehat yang boleh dikumpulkan bagi GCR ialah sebanyak 15 hari atau setengah daripada kadar cuti rehat yang layak bagi tahun tersebut, mengikut mana yang kurang. b) Jumlah cuti rehat yang boleh dikumpulkan untuk GCR ialah sebanyak 150 hari. PP Bil. 18/2008 c) Pada akhir tahun perkhidmatan, pegawai boleh dibenarkan mengumpul CR bagi GCR sehingga maksimum sama banyak dengan kadar CR d) Pegawai kontrak jumlah CR yang boleh dikumpulkan ialah 8 hari atau ¼ daripada kadar CR setahun. Maksimum GCR yang boleh dikumpulkan ialah 75 hari. PP Bil. 17/2008 e) Pemberian GCR kepada pegawai yang memilih SKIM KWSP mulai berkuatkuasa mulai 1 Nov 2004. PP Bil. 5 Tahun 200416.06.09 52
 53. 53. PERKIRAAN GCR • 1/30 X gaji yang akhir diterima x jumlah hari cuti rehat yang dikumpulkan (tertakluk kepada had maksimum 150 hari sahaja) • Bagi maksud formula di atas, tafsiran ‘gaji yang terakhir diterima’ ialah gaji hakiki pegawai dan imbuhan tetap mengikut kumpulan perkhidmatan, kategori, gred dan gaji hakiki pegawai itu. 1/30 x 3835 x 150 = RM19, 175.0016.06.09 53
 54. 54. PENGIRAAN GANTIAN CUTI REHAT (P.P. BIL. 7/2003)Gaji Akhir = RM1,907.04ITKA = RM 80.00ITP = RM 135.00 RM 2,122.04 1 x150 x 2,122.04 = 10,610.20 30 54
 55. 55. Cara Catatan Cuti Separuh Gaji di dalam Kenyataan Perkhidmatan (Guru) Kebenaran Butir-butir perubahan Nama jawatan, Tarikh mulai atau lain-lain hal peringkat daripada mengenai pegawai dan/atau kelas JPN…... Bth Diluluskan cuti separuh PPPS …… hingga …... gaji kerana menjaga Gred DG ? anak sakit selama 14 hari …….. mengikut peruntukan Perintah Am Bab C 51 (a) mulai …. hingga……… KP(PP)5090/ Diluluskan cuti separuh PPPS …… hingga ……. (….) bth gaji kerana menjaga Gred DG ? anak sakit selama …… …….. ……….. hari mengikut peruntukan Perintah Am Bab C 51 (a)(ii) mulai …. hingga………16.06.09 55
 56. 56. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTIREHAT:1. Cuti rehat patut dipohon sebelum bercuti.2. Kadar cuti rehat yang boleh diambil dalam satu-satu masa ialah mengikut kelayakan semasa.3. Ketua Jabatan boleh mengaturkan agar pegawai-pegawai di bawah pentadbirannya menghabiskan cuti rehat dalam tahun sama tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.
 57. 57. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTIREHAT: Cuti rehat patut dipohon sebelum bercuti. Kadar cuti rehat yang boleh diambil dalam satu-satu masa ialah mengikut kelayakan semasa. Ketua Jabatan boleh mengaturkan agar pegawai-pegawai di bawah pentadbirannya menghabiskan cuti rehat dalam tahun sama tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.
 58. 58. CUTI REHAT KE LUAR NEGARA – PREMIUMINSURANS  Selaras dengan harsat mengutamakan kebajikan Pegawai Perkhidmatan Awam, Kerajaan telah melaksanakan kemudahan perlindungan insurans kesihatan kepada Pegawai Perkhidmatan Awam yang berada di luar negara atas urusan persendirian dengan premium insurans tersebut ditanggung oleh kerajaaan.  Pegawai yang layak adalah pegawai yang dilantik secara tetap, sementara daan kontrak. Pek. Perkhid Bil. 8/2004 berkuatkuasa mulai 31.12.200416.06.09 58
 59. 59. Encik Ahmad telah dilantik ke Perkhidmatan Awam sebagai PT (P/O) Gred N17 pada 15/07/1996. Beliau telah dinaikan pangkat ke PT (P/O) Gred N22 pada 1.12.2006. Berapakah kelayakan cuti rehat bagi Encik Ahmad pada Tahun 2006. Encik Ahmad telah ditawarkan KPSL ke jawatan Penolong Pegawai Tadbir Gred N27 pada 1.5.2009. Berapakah kelayakan cuti rehat bagi Encik Ahmad pada tahun 2009.16.06.09 59
 60. 60. CUTI SEPARUH GAJI16.06.09 60
 61. 61. CUTI SEPARUH GAJI  Peruntukan Perintah Am Bab C 13(a)(ii) (bukan guru) dan 51(a)(ii) (guru).  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 – Perenggan 3 Lampiran D7  sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada pegawai itu  Kadar cuti – 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan yang melayakkan tetapi tidak boleh melebihi 180 hari sepanjang perkhidmatan.16.06.09 61
 62. 62. CUTI SEPARUH GAJI Sebab-sebab cuti separuh gaji yang dibenarkan1. Atas sebab kesihatan sanak saudara yang PA 13 Bab C rapat2. Semasa cuti sakit lanjutan PA 22 Bab C3. Selepas habis cuti tibi, kusta dan barah PA 30dan 31 Bab C4. Semasa diberi cuti belajar Jika diluluskan CB separuh gaji. PGT secara isyarat5. Khas kepada guru perempuan bersalin 14 hari bagi maksud ganti cuti bersalin jika jatuh dalam penggal persekolahan PP Bil. 2/199816.06.09 62
 63. 63. SYARAT-SYARAT CSG  Kuasa melulus adalah kuasa tertentu. KJ boleh lulus tak lebih 14 hari.  Kadar maksimum CSG boleh diberi adalah tidak melebihi 180 hari ( 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan)  CR yang layak telah habis.  CSG tidak layak diberi atas sebab bersalin.  Terdapat pengesahan pegawai perubatan  Tidak layak mendapat cuti sakit semasa CSG  Perlu direkodkan dalam kenyataan perkhidmatan pegawai.16.06.09 63
 64. 64. Cara perkiraan kadar kelayakan kemudahan cuti separuh gaji berdasarkan perkhidmatan melayakkan Tarikh lantik tetap : 1 November 2000 Mohon cuti separuh gaji 1 Februari 2008 mulai : Tempoh perkhidmatan : 7 tahun 3 bulan Layak cuti separuh 7 x 30 hari = 210 hari gaji : Layak maksimum : 180 hari sahaja16.06.09 64
 65. 65. Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti separuh gaji/tanpa gaji ?  Di dalam Malaysia tidak layak.  Di luar Malaysia layak jika jatuh sakit tersebut menyebabkan beliau tidak dapat balik ketika beliau patut balik. Perintah Am 20(b) Bab C16.06.09 65
 66. 66. Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranDiluluskan cuti separuh gaji selama 28.3.2009 RM 1069.93 x Catatkan No.14 hari mulai dari 28.3.2009 hingga hingga ½ Rujukan surat10.4.2009 dibawah Perintah Am 13 31.3.2009 (P1 T6) ITKA kelulusan(a) (ii) Bab C. RM 115.00 x ½ sekolah/PPD ITP /JPN RM 180.00 x ½ BSH RM 300.00 X ½ 1.4.2009 hingga RM 1119.84 x ½ 10.4.2009 ITKA (P1 T7) ITP RM 115.00 x ½ BSH RM 1180.00 x ½ RM 300.00 X ½
 67. 67. CUTI SEPARUH GAJI MELEBIHI 14 HARI Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranDiluluskan cuti separuh gaji 11.4.2009 RM 1119.84 x ½ Catatkanselama 51 hari mulai dari hingga (P1 T7) No. Rujukan11.4.2009 hingga 31.5.2009 di 31.5.209 RM 180.00 x ½ ITKA suratbawah Perintah Am 13 (a) (ii) kelulusan dariBab C. RM 115.00 x ½ ITP Kementerian RM 300.00 X ½ BSH
 68. 68. Isu-Isu Permasalahan CSG Menjaga kesihatan SanakSaudara :1. CSG boleh diambil untuk menghantar sanak saudara membuat temujanji pemeriksaan walaupun sehari setiap bulan.2. CSG akan dikira berterusan walupun melibatkan cuti mingguan, cuti umum atau cuti sekolah.3. 14 hari pertama diluluskan oleh Pengetua, manakala selebihnya perlu dikemukakan ke KSU Kementerian.
 69. 69. Puan Ba’yah dilantik ke Perkhidmatan Awam pada 17/04/2006. Pada Tahun 2009 bapa beliau telah dimasukkan ke Hospital kerana diserang angin ahmar (stroke) dan disahkan lumpuh separuh badan. Puan Ba’yah berharsat untuk bercuti bagi tujuan menjaga bapanya. Apakah cuti-cuti yang beliau berkelayakan dan berapakah kelayakannya.16.06.09 69
 70. 70. CUTI TANPA GAJI16.06.09 70
 71. 71. Sebab-sebab cuti tanpa gaji yang dibenarkan 1. Sebab persendirian yang mustahak P.A 14 (a) Bab C Tidak menjejaskan kedudukan sebagai Pejawat Awam Tidak menyalahi undang-undang negara 2. Menjaga anak selepas bersalin P.P 2/1998 3. Mengikuti kursus luar kampus P.P 11/1974 4. Semasa cuti belajar/kursus tanpa gaji P.A. 36 Bab C 5. Mengikut pasangan PPBil. 29 Tahun 2009 6. Lain-lain tujuan yang dibenarkan Selepas habis CSL Selepas habis CTB, Kusta dan barah Selepas CTR PJJ Selepas 5 kali cuti bersalin Selepas CTR khemah kerja tahunan16.06.09 71
 72. 72. Syarat-syarat CTG a) Diluluskan oleh KJ atas sebab persendirian yang mustahak b) Telah berkhidmat tidak kurang dari 6 bulan c) Telah habis CR yang layak d) CTG bagi urusan sendiri di luar Malaysia tidak boleh diambil sekali lagi sehingga 4 tahun telah berlalu selepas cuti yang pertama. e) 30 hari bagi genap tiap-tiap tahun perkhidmatan. Maksimum sebanyak 360 hari. (tidak termasuk cuti bersalin anak keenam dan seterusnya. f) Baki CTG yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenarkan. g) Disahkan oleh pegawai perubatan/LP/Penal Doktor sebagai tidak sihat untuk menjalankan tugas h) Sakit semasa CTG tidak layak mendapat Cuti Sakit16.06.09 72
 73. 73. CUTI TANPA GAJI  Baki cuti tanpa gaji yang belum diambil boleh digunakan selagi tidak mencapai had maksimum yang dibenar berasaskan perkhidmatan yang melayakkan.  Boleh mengulang semula kemudahan CTG jika telah menggunakan secara maksimum dimana kadar kelayakan CTG dikira mulai tarikh akhir CTG diluluskan secara maksimum. Ruj. JPA 43/19 Klt.2 (SV58) bertarikh 22 Okt 2004.  Perlu direkod dalam Kenyataan Perkhidmatan16.06.09 73
 74. 74. CUTI TANPA GAJI MENGIKUT SUAMI/ISTERI - PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 29 TAHUN 2009  Mengikut pasangan berkhidmat/ berkursus sama ada di dalam atau di luar negeri bagi tempoh melebihi (3 bulan).  Pasangan adalah suami/isteri yang sah.  Tempoh termasuk tempoh perlanjutan mengikut tempoh pasangan dikehendaki berkursus/bertugas  Bagi pasangan yang bukan pegawai awam tempoh maksimum CTG mengikut pasangan yang boleh diluluskan tiga (3) tahun atau selama tempoh sebenar pasangan berkursus/bertugas.16.06.09 74
 75. 75. IMPLIKASI CTG MENGIKUT PASANGAN a) Tempoh CTG tidak diambilkira untuk faedah persaraan. b) Pegawai hilang kekananan selama tempoh CTG c) Pegawai layak ditimbang kenaikan pangkat sebelum CTG bermula. d) Layak PGT secara isyarat sebanyak 3 kali dalam tempoh perkhidmatan. Tarikh pergerakan gaji tidak berubah. e) Pegawai yang belum sah dibekukan tempoh percubaannya semasa CTG f) Pegawai yang ada ikatan berkhidmat dengan kerajaan akan digantung ikatan tersebut selama tempoh CTG g) Pegawai dibenarkan ambil PTK atas perbelanjaan sendiri16.06.09 75
 76. 76. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN1. Pegawai hanya dibenarkan bercuti setelah mendapat kelulusan dari pihak kuasa melulus – boleh dikenakan tindakan tatatertib jika gagal mematuhinya.2. Pegawai yang mengambil cuti melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar, layak diberi pergerakan gaji secara isyarat tidak lebih 3 kali pergerakan.3. Tempoh percubaan akan dibekukan sekiranya belum disahkan selama tempoh CTG – akan disambung apabila melapor diri kembali bertugas.
 77. 77. CUTI TANPA GAJI PERINTAH AM BABC 28 HARI (PERTAMA)•Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri•Perintah Am Bab C (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranDiluluskan cuti tanpa gaji selama 3.8.2009 RM 3734.39 Catatkan28 hari mulai dari 3.8.2009 hingga hingga (P1 T6) No. Rujukan30.8.2009 di bawah Perintah Am 30.8.2009 RM 400.00 ITK surat kelulusan14 (b) / (c) Bab C sekolah/PPD RM 400.00 ITP /JPN RM 300.00 BSH
 78. 78. LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI 28 HARI (PERTAMA)•Perintah Am Bab C (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri•Perintah Am Bab C (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranMelapor diri dan bertugas 1.9.2009 RM Catatkansetelah tamat cuti tanpa gaji 3734.39 No. Rujukanmulai 1.9.2009 di bawah (P1 T6) suratPerintah Am 14 (b) / (c) Bab C kelulusan RM 400.00 ITK sekolah RM 400.00 ITP RM 300.00 BSH (Tamat cuti tanpa gaji pada 30.8.2009 dan 31.8.2009 adalah cuti umum)
 79. 79. CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI* Perintah Am Bab C 14 (b) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri* Perintah Am Bab C 14 (c) adalah untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranDiluluskan Cuti Tanpa Gaji 25.6.2008 RM 1069.93 Catatkan No.selama 186 hari mulai hingga (P1T6) Rujukan Suratdaripada 25.6.2008 hingga 27.12.2008 RM 115.00 ITKA Kelulusan27.12.2008 di bawah sekolahPerintah Am 14 (b)/ (c) Bab RM 180.00 ITPC RM 300.00 BSH (Tidak layak diberi Pergerakan Gaji pada 1.4.2009 kerana Cuti Tanpa Gaji melebihi 180 hari dalam tahun kalendar 2008)
 80. 80. LAPOR DIRI SETELAH TAMAT CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI •Perintah Am Bab C (b) untuk Cuti Tanpa Gaji urusan dalam negeri •Perintah Am Bab C (c) untuk Cuti Tanpa Gaji urusan luar negeri Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranMelapor diri setelah Tamat Cuti 28.12.2008 RM 1069.93 CatatkanTanpa Gaji mulai 28.12.2008 di (P1T6) No.Rujukan suratbawah Perintah Am 14(b)/(c ) RM 115.00 ITKA pengesahan laporBab C diri dari sekolah RM 180.00 ITP BSH RM 300.00
 81. 81. TIDAK LAYAK PERGERAKAN GAJI KERANA CUTI TANPA GAJI MELEBIHI 180 HARI Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranTidak layak diberi pergerakan 1.4.2009 RM 1069.93 Catatkangaji tahun 2009 kerana Cuti (P1T6) No. RujukanTanpa Gaji melebihi 180 hari suratdalam tahun kalendar mulai kelulusan25.6.2008 hingga 27.12.2008. pegerakan gaji
 82. 82. CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (PP Bil. 29/2009) Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranDiluluskan cuti tanpa gaji mengikut 27.5.2006 RM 3734.39 Catatkanpasangan di bawah Pekeliling hingga (P1 T6) No. Rujukan suratPerkhidmatan Bilangan 29 Tahun 26.5.2009 RM 400.00 ITK kelulusan dari2009 selama 3 tahun mulai Kementerian27.5.2006 hingga 26.5.2009 atau RM 400.00 ITPhingga kembali ke Malaysia RM 300.00 BSHmengikut mana yang terlebihdahulu.
 83. 83. PERGERAKAN GAJI TAHUNAN BAGI CUTI TANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN (1)* Layak diberi 3 kali Pergerakan Gaji secara Isyarat mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil 29/2009 Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranDiberi pergerakan gaji secara isyarat 1.4.2007 P.TERIMA T.TERIMA Catatkankali pertama bagi tahun 2007 kerana RM 3884.67 RM 3734.39 No. Rujukancuti tanpa gaji mengikut pasangan (P1T7) (P1 T6) suratmelebihi 180 hari mulai 27.5.2006 kelulusanhingga 26.5.2009 (Isyarat) pergerakan gaji Gaji sebenarTPG: 1 APRIL RM 3734.39 (P1T6)
 84. 84. PENEMPATAN SEMULA SETELAH TAMAT CUTITANPA GAJI MENGIKUT PASANGAN Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan Kebenaran Ditempatkan semula di 27.5.2009 RM 4185.23 Catatkan …………………………. setelah tamat (P1 T9) No. Rujukan cuti tanpa gaji mengikut pasangan RM 400.00 ITK surat di bawah Pekeliling Perkhidmatan kelulusan Bilangan 29 Tahun 2009 mulai RM 400.00 RM ITP Kementerian 27.5.2009. 300.00 BSH dan surat rujukan JPN (Melapor diri untuk bertugas pada 29.5.2009)
 85. 85. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN Bagi anggota yang mengambil CTG akan dipertimbangkan untuk menduduki PTK dan kenaikan pangkat jika memenuhi syarat yang ditetapkan. Tidak Layak diberi pergerakan gaji jika tempoh CTG melebihi 180 hari dalam satu tahun kalendar. Tidak layak menerima kemudahan tertentu kecuali kemudahan perubatan. bersambung…
 86. 86. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI TANPA GAJI ATAS SEBAB PERSENDIRIAN Tidak layak di bayar Elaun Memangku dan Elaun Penanggungan Kerja bagi pegawai yang sedang memangku dan menanggungkerja. Tidak layak dibayar BISP, BIPK, BSH dan BIW. Tempoh CTG tidak akan diambil kira untuk tujuan kekananan, sebahagian daripada 3 tahun perkhidmatan yang boleh diambilkira bagi tujuan Pemberian Taraf Berpencen. Tempoh CTG tidak diambil kira bagi tujuan tempoh notis perletakan jawatan dan bagi tujuan pengiraan ganjaran, pencen serta faedah lainnya.
 87. 87. CUTI SAKIT16.06.09 87
 88. 88. CUTI SAKIT  Cuti bergaji penuh atas sebab- sebab perubatan.  Perlukan Sijil Sakit dari seorang pegawai perubatan Kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima, dan  diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. Perintah Am Bab C – 1 (iii)16.06.09 88
 89. 89. CUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN Perintah Am 15 Bab C  Sijil sakit perlu untuk mendapat cuti sakit.  Ketua Jabatan boleh beri cuti sakit apabila seseorang pegawai itu disahkan tidak sihat untuk menjalankan tugas-tugas jawatannya oleh PPK/ LP/Panel Doktor.  Pengesahan itu hendaklah di atas sijil sakit yang diterima mengikut Perintah Am Bab C 1 (xi).16.06.09 89
 90. 90. PEGAWAI PERLU MENDAPAT SIJIL SAKIT Seorang pegawai yang jatuh sakit dan tidak dapat hadir di pejabatnya hendaklah mendapatkan Sijil Sakit dari pegawai perubatan atau Penal Doktor dan menghantarkan Sijil Sakit tersebut kepada Ketua Jabatannya dengan seberapa segera yang boleh P. Am 6(a) Bab F16.06.09 90
 91. 91. JENIS CUTI ATAS SEBAB PERUBATANBil Jenis Cuti Rujukan Syarat Kelayakan1. Cuti Sakit P.A 17 Disahkan tidak sihat2. Cuti Sakit P.A 22 Diperakukan Lembaga Lanjutan Perubatan3. Cuti Bersalin P.A 25 Maksimum 300 hari dalam P.P 14/2010 keseluruhan perkhidmatan4. Cuti Kecederaan P.A 27 Tercedera semasa menjalankan tugas5. Cuti Tibi, Kusta P.A 31 Disahkan mengidap sakit dan Barah16.06.09 91
 92. 92. CUTI-CUTI ATAS SEBAB PERUBATAN  Perintah Am 15 Bab C - penerimaan sijil sakit swasta melebihi 2 hari dalam satu sijil oleh KJ telah dipinda melalui PP 2/2006.  PP 2/2006 - Ketua Jabatan boleh menerima sijil sakit yang dikeluarkan oleh seseorang doktor/hospital swasta (tanpa perlu disahkan Pegawai Perubatan Kerajaan) bagi cuti sakit yang tidak melebihi :-  15 hari (pesakit luar)  180 hari (pesakit dalam/tinggal dalam wad)  dalam satu tahun kalendar.  tarikh kuatkuasa mulai 27 April 2006. (Hari yang selebihnya perlu ditandatangan timbal oleh Pegawai Perubatan Kerajaan)16.06.09 92
 93. 93. CUTI SAKITPerintah Am 17 (a) Bab C Ketua Jabatan boleh meluluskan cuti sakit tidak melebihi 90 hari pada satu-satu masa atau 90 hari dalam satu-satu tahun dan selebihnya Kuasa Tertentu boleh memberi tidak lebih daripada 90 hari lagi. 93
 94. 94. Apakah tindakan yang wajar diambil oleh Ketua Jabatan jika anggotanya masih lagi sakit melebihi 180 hari dalam satu-satu tahun itu dan KJ telah meluluskan kesemua cuti tambahan yang dilayaki menurut Perintah Am 17 (b)/53(ii) Bab C?16.06.09 94
 95. 95. CUTI SAKIT LANJUTAN  Rujuk ke Lembaga Perubatan mengikut Perintah Am 19 Bab F atau Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 1995 – Prosedur Membersarakan Pegawai Atas Sebab Kesihatan.  Cuti sakit lanjutan diberi secara separuh gaji 90 hari dengan perakuan Lembaga Perubatan bahawa anggota ada harapan sembuh.  Kuasa melulus ialah KSU Kementerian (urusetia BSM, KPM)16.06.09 95
 96. 96. CUTI SAKIT LANJUTAN  Cuti sakit secara tanpa gaji bersamaan elaun bantuan separuh gaji (dengan syarat telah dirujuk ke Lembaga Perubatan) akan diberikan kepada anggota yang diperakukan LP ada harapan untuk sembuh dan kesemua cuti sakit, cuti tambahan/rehat dan cuti sakit lanjutan secara separuh gaji telah diberikan.  Cuti sakit & cuti sakit lanjutan dibenarkan diulang lagi ke tahun berikutnya (jumlah keseluruhan ialah 2 tahun sahaja).16.06.09 96
 97. 97. CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT LANJUTAN (m/s 1) Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranDiluluskan cuti sakit bergaji 29 April 2009 RM TPG : Catatkan hingga No. Rujukanpenuh dibawah peruntukan 27 Julai 2009 suratPerintah Am 17 (a) Bab ’C’ ITKA kelulusanselama 90 hari mulai..... dari sekolah ITPDiluluskan cuti sakit 28.7.2009 BSHtambahan bergaji penuh hinggamengikut peruntukan 21 Ogos 2009Perintah Am Bab C 53(ii) ITKsebanyak 25 hari mulai... BISP LAIN- LAIN
 98. 98. CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT LANJUTAN (m/s 2) Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranDiluluskan cuti sakit secara 22.8.2009 RM TPG : Catatkan hingga No. Rujukanseparuh gaji mengikut 19.11.2009peruntukan Perintah Am 19 ITKA surat kelulusanBab F selama 90 hari mulai... dari sekolah ITPDiluluskan cuti sakit lanjutan 20.11.2009secara tanpa gaji dengan hingga BSHelaun bantuan ½ gaji 31 Disembermengikut perenggan 5a 2009 ITKLampiran D7 PekelilingPerkhidmatan Bilangan 9 BISPTahun 1991/Perintah Am 22Bab C selama 42 hari LAIN-mulai.... LAIN
 99. 99. KUASA MELULUS CUTI SAKIT Tempoh cuti Kuasa Melulus Peruntukan sakit Kebenaran Perintah Am 90 hari Ketua Jabatan – Perintah Am 17 (a) Pengarah JPN, Institut Bab C Perguruan & Politeknik Kuasa Tertentu – KSU 90 hari Kementerian (urusetia Perintah Am 17 (a) BPSM, KPM) Bab C tempoh cuti rehat Ketua Jabatan – Perintah Am 17 yang melayakkan/ Pengarah JPN, Institut (b)/53 (ii) Bab C 25 hari (guru) Perguruan & Politeknik16.06.09 99
 100. 100. CUTI SAKIT, CS LANJUTAN & KUASA MELULUS Tempoh Peruntukan Kuasa Catatan Melulus 90 hari PAC 17 (a) KJ (JPN) Bergaji penuh 90 hari PAC 17 (a) KT (KPM) Bergaji penuh 25 hari (guru) PAC 53 (ii)/ KJ (JPN) Bergaji penuh /cuti rehat yang PAC 17 (b) layak (bukan guru) 90 hari PAC KT (KPM) i. Separuh Gaji atau 22/Pekeliling ii.Tanpa Gaji Perkhidmatan Bil 9/91 Lampiran D7 Perenggan 5 70 hari/95 hari PAC 22/PP 9/91 KT (KPM) i. Elaun bantuan = ½ Lampiran D7 gaji Perenggan 5 ii. Tanpa gaji16.06.09 100
 101. 101. RINGKASAN CUTI SAKIT KEPADA BUKAN GURU YANG TELAH DIRUJUK KE LEMBAGA PERUBATAN (ADA HARAPAN SEMBUH)  Bergaji penuh  Bergaji penuh  Bergaji penuh  Separuh gaji  Tanpa gaji bersamaan dengan Dengan andaian elaun bantuan separuh gaji tiada baki cuti rehat16.06.09 101
 102. 102. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT LANJUTAN Jika sijil sakit bertindih tarikh – ambil 1 tarikh sahaja. Jika sijil sakit swasta telah ditandatangan timbal oleh Peg.Perubatan Kerajaan – perlu di catat sebagai Sijil Sakit Kerajaan dalam Kenyataan Cuti. Kemudahan CSL diberi dalam satu tahun kalendar dan boleh diulang dalam tahun kedua. Jika anggota masih tidak sembuh dan tidak berupaya menjalankan tugas hakikinya selama 2 tahun berterusan, Lembaga Perubatan boleh memperakukan supaya anggota DISARAKAN ATAS SEBAB KESIHATAN. Bersambung…..
 103. 103. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANGCUTI SAKIT LANJUTAN CSL melebihi 180 hari dalam 1 tahun kalendar – boleh buat penubuhan Lembaga Perubatan, untuk mengelakkan anggota diluluskan cuti tanpa gaji ( setelah habis kelayakan CS bergaji penuh).5. Kebanyakan sekolah tidak mengambil tindakan apa bila anggota telah mengambil CS yang melebihi 90 hari dalam 1 tahun kalendar – boleh menimbulkan masalah apabila akan bersara kerana cuti belum diluluskan – akan ditolak daripada ganjaran
 104. 104. Bagaimana dengan anggota yang tiada harapan sembuh?  CUTI PERUBATAN KHAS diberikan mulai tarikh berikutan keluarnya Laporan Lembaga Perubatan yang menyampaikan pendapat bahawa pegawai yang berkenaan tidak berupaya menjalankan kewajipan- kewajipan jawatannya disebabkan oleh kelemahan akal atau tubuh yang mungkin menjadi kekal hingga tarikh sehari sebelum tarikh persaraan diputuskan oleh JPA.16.06.09 104
 105. 105. CUTI PERUBATAN KHAS  Diberi kepada anggota yang tiada cuti rehat atau sebaik sahaja anggota menghabiskan cuti rehatnya.  Dibayar gaji pokok dan imbuhan- imbuhan tetap berdasarkan jawatan- jawatan hakikinya.  Tarikh kuatkuasa mulai 1 Disember 1995.16.06.09 105
 106. 106. CONTOH KEW.8 CUTI PERUBATAN KHAS Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranDiberi cuti perubatan khas RM TPG : Catatkanbergaji penuh sementara 24.11.2009 No.menunggu kelulusan Jabatan ( Tarikh ITKA RujukanPerkhidmatan Awam mulai keluarnya surat24.11.2009 Laporan kelulusan Lembaga ITPSehingga tarikh persaraan Perubatan ) daridiputuskan atas sebab sekolahkesihatan BSH ITK BISP LAIN- LAIN
 107. 107. Adakah pegawai kontrak layak diberikan kemudahan cuti sakit bergaji penuh dan berapakan tempohnya?  Layak.  Jumlah keseluruhan hendaklah tidak lebih 15 hari dalam setahun.  Jika masih memerlukan masa untuk pulih, boleh dipertimbangkan oleh KJ untuk tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak melebihi 75 hari setahun dengan mengemukakan sijil sakit.  Tempoh tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan tidak memutuskan tempoh kontrak, walau bagaimanapun, tidak layak dibayar emolumen. Tempoh ini tidak diambilkira sebagai tempoh perkhidmatan.  Sekiranya masih tidak hadir bertugas atas sebab kesihatan melebihi tempoh 75 hari setahun tamatkan perkhidmatan. Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008 Perenggan 54.216.06.09 107
 108. 108. CUTI SAKIT LEBIH 45 HARI SETAHUN  Seseorang pegawai yang telah mengambil cuti sakit yang berjumlah 45 hari atau lebih dalam tiap-tiap tahun bagi masa tiga tahun berturut- turut boleh dikehendaki Ketua Jabatannya untuk diperiksa tahap kesihatannya oleh sebuah Lembaga Perubatan (tidak kira sama ada ia telah melaporkan dirinya masih sakit lagi atau tidak) . Perintah Am 18 Bab C16.06.09 108
 109. 109. Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di dalam Malaysia?  Layak selama masa yang dia diakui oleh Pegawai Perubatan sebagai tidak sihat untuk bertugas.  Boleh menyambung cuti rehatnya semula16.06.09 109
 110. 110. Adakah anggota layak mendapat cuti sakit ketika sedang bercuti rehat di luar Malaysia?  Tidak layak kecuali jatuh sakit pada tarikh ia patut balik dan memenuhi syarat 1. Pegawai dimasukkan ke hospital. 2. Permohonan disokong oleh satu sijil atau sijil-sijil dari PPK negeri berkenaan yang menyatakan jenis sakit, tarikh masuk hospital dan jangkaan keluar. 3. Balik ke Malaysia sebaik sahaja dia sihat.16.06.09 110
 111. 111. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT1. Pegawai layak menerima cuti sakit ketika dalam cuti rehat2. Cuti sakit dari hospital/klinik swasta Negara SINGAPURA tidak boleh diterima sebagai kemudahan cuti sakit.3. GST layak diluluskan cuti sakit sebanyak 180 hari sahaja dalam satu tahun kalendar.4. Peg.Perubatan/Pergigian swasta bermaksud yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia tetapi tidak berkhidmat dengan Kerajaan.
 112. 112. Perintah Am 14 A Bab C (a) Tiada gaji bagi tempoh tak hadir bekerja tanpa cuti Jika seseorang pegawai itu tidak hadir bekerja bagi sesuatu tempoh tanpa sesuatu sebab yang pada pendapat Ketua Jabatan adalah satu sebab yang munasabah, maka pegawai itu tidaklah berhak mendapat apa-apa gaji atau lain-lain emolumen bagi tempoh tidak hadir bekerja itu.16.06.09 112
 113. 113. Ruj. SK.KK 35343/( )Pengarah Pelajaran Tarikh:Jabatan Pelajaran PerakIpohTuan,PERAKUAN PEMOTONGAN EMOLUMEN MENGIKUT PERIKTAH AM 14 A BAB C 1974Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas.2. Dimaklumkan bahawa Encik Ali bin Abu, Pembantu Am Pejabat Gred N1 di SK Kuala Kurau, Peraktelah tidak hadir bertugas tanpa cuti dan kebenaran Ketua Jabatan mulai 1.3.2011 hingga20.3.2011. Selaku Ketua Jabatan saya telah mengeluarkan surat arahan panggil balik bertugasA.T Berdaftar ke alamat kediamannya.16. Untuk makluman tuan alasan sebab ketidakhadiran yang diberikan ialah kerana menjaga ibunyaYang sakit kuat. Berdasarkan asalan yang diberikan saya tidak bercadang untuk mengambil tindakantatatertib terhadapnya. Walau bagaimanapun berdasarkan peruntukkan di atas saya memperakukansupaya pegawai dikenakan tindakan pemotongan emolumen bagi tempoh ketidakhadirannya.21. Dipohon kelulusan tuan untuk tindakan selanjutnya.Berkhidmat Untuk NegaraSaya yang menurut perintah,(t/t )Nma: 16.06.09 113
 114. 114. TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS SECARA BERTERUSAN Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranTidak berhak mendapat emolumen 1.7.2009 RM 1665.87 Catatkankerana tidak hadir bertugas tanpa Hingga (P1 T5) No. Rujukansebab yang munasabah di bawah 31.7.2009 RM 160.00 ITKA suratPerintah Am Bab C 14 A(a) bagi kelulusanbulan Julai 2009 mulai 1.7.2009 RM 180.00 ITP Jabatanhingga 31.7.2009 RM 300.00 BSH
 115. 115. TIDAK LAYAK EMOLUMEN KERANA TIDAK HADIR BERTUGAS TIDAK BERTURUTAN Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranTidak berhak mendapat 1.4.2009 RM 812.51 Catatkanemolumen kerana tidak hadir Hingga (P1 T5) No. Rujukanbertugas tanpa sebab yang 3.4.2009, RM 180.00 ITKA suratmunasabah di bawah Perintah Am kelulusanBab C 14 A(a) bagi bulan April 16.4.2009, RM 95.00 ITP Jabatan2009 pada tarikh-tarikh 17.4.2009, RM 300.00 BSHberikut: 23.4.2009, 28.4.2009 hingga 29.4.2009
 116. 116. DIBAYAR EMOLUMEN SETELAH HADIR BERTUGAS Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranDibayar Emolumen kerana 1.8.2009 RM 1665.87 Catatkan No.hadir bertugas semula mulai (P1T5) Rujukan Surat1.8.2009 RM 160.00 ITKA Pengesahan ITP melapor diri RM 180.00 dari BSH RM 300.00 sekolah/PPD
 117. 117. DIBAYAR EMOLUMEN SETELAH HADIR BERTUGAS Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Bulanan Catatan No. Surat KebenaranMelaporkan diri bertugas 1.8.2009 RM 1665.87 Catatkan No.semula setelah tidaK hadir (P1T5) Rujukan Suratbertugas melebihi 7 hari RM 160.00 ITKA Pengesahanbekerja berturut-turut mulai ITP melapor diri1.8.2009 RM 180.00 dari BSH RM 300.00 sekolah/PPD
 118. 118. CUTI KERANTINA  Pegawai dalam perjalanan balik ke Malaysia dari luar negeri di tahan di mana-mana stesen kerantina oleh pihak berkuasa kesihatan pelabuhan atau lapangan terbang atau di dalam sebuah kapal/kapal terbang yang ada berlaku wabak penyakit merebak.16.06.09 118
 119. 119. CUTI KERANTINA  Wabak penyakit merebak di luar Malaysia.  Anggota itu sendiri disyaki pembawa penyakit merebak.  Wabak penyakit merebak di kawasan rumahnya.  Layak cuti sakit bergaji penuh.16.06.09 119
 120. 120. BILA LEMBAGA PERUBATAN PERLU DITUBUHKAN?  Didapati masih tidak sihat setelah menghabiskan semua cuti sakit biasanya.  Pegawai perubatan berpendapat bahawa pegawai tiada harapan untuk sihat bagi menjalankan tugasnya.  Cuti sakit melebihi 45 hari bagi tempoh 3 tahun berturut-turut.  Kesiuman otak atau kesihatan pegawai diragu- ragukan.  Pegawai telah tercedera semasa bertugas.  Disahkan mengidap penyakit tibi, kusta atau barah.  Rawatan di luar negara.16.06.09 120
 121. 121. Dokumen sokongan yang perlu disertakan PenubuhanLembaga Perubatan 2. Surat iringan dan perakuan Pengarah Pelajaran Perak 3. Permohonan daripada Pengetua/Guru Besar 4. Senarai tugas anggota 5. Laporan perubatan semasa anggota 6. Kenyataan cuti dan salinan sijil sakit anggota Alamatkan kepada : Pengarah Kesihatan Negeri Perak Jabatan Kesihatan Negeri Perak Jalan Hospital 30450 Ipoh ( UP : Tuan Haji Dasuki b Hj Lokman)
 122. 122. Pengarah Pelajaran PerakJabatan Pelajaran Perak30640 IpohTuan,PERAKUAN UNTUK MENUBUHKAN LEMBAGA PERUBATANMENGIKUT PERINTAH AM 18 DAN 19 BAB F 1974Sukacita saya merujuk kepada perkara di atas.Dimaklumkan bahawa Encik Ismail bin Adam, Guru Penolong di SMK Lahat Ipoh telah didapati mengambil cuti sakit melebihi 45 hari berturut-turut dalam tempoh 3 tahun iaitu seperti berikut:- Tahun 2005 = 65 hari Tahun 2003 = 50 hari Tahun 2004 = 46 hari
 123. 123. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG PENUBUHAN LEMBAGA PERUBATAN1. Pihak sekolah perlu peka situasi yang dalam keadaan mana perlu ditubuhkan Lembaga Perubatan untuk seseorang pegawai.2. Laporan Lembaga Perubatan bertujuan : 1. Samada anggota disahkan sihat @ 2. Anggota tidak sihat dan perlu disarakan atas sebab kesihatan.3. Jika belum disahkan dalam perkhidmatan – perlu dirujuk kepada pihak berkuasa melantik untuk ditamatkan perkhidmatan jika disahkan tidak sihat serta tidak boleh menjalankankan tugas hakikinya.
 124. 124. Encik Chong terlibat dalam kemalangan jalan rayaketika dalam perjalanan dari rumah ke pejabatnya diINTAN Bukit Kiara. Beliau telah dimasukkan ke PantaiSpecialist Hospital dan dikehendaki tinggal dalam wadselama 10 hari. Setelah dibenarkan keluar dari wad,beliau diberi Sijil Sakit mulai 1.5.2009 (tarikhdimasukkan ke Hospital) hingga 30.5.2009.Bagimanakah kedudukan cuti sakit bagi Encik Chong.16.06.09 124
 125. 125. Encik Darius, seorang PPT Gred N32 telah diserangangin ahmar (stroke) pada 1/11/2007 dan disahkan lumpuhseparuh badan. Beliau telah diberikan Sijil Sakit selamasetahun mulai dari tarikh berkenaan. Ekoran itu, LembagaPerubatan yang ditubuhkan oleh Jabatan beliau telahmemperakukan bahawa beliau tiada harapan untuk sembuhdan boleh dibersarakan atas sebab kesihatan. KeputusanLembaga Perubatan dibuat pada 1/2/2009. Bagaimanakahkedudukan Cuti Sakit dan Cuti Sakit Lanjutan bagi EncikDarius sekiranya beliau masih mempunyai baki Cuti Rehat2007 sebanyak 10 hari.16.06.09 125
 126. 126. CUTI BERSALIN16.06.09 126
 127. 127. CUTI BERSALIN  Layak untuk anggota wanita yang dilantik tetap sahaja.  Guru Sandaran yang tarikh perlantikan dikebelakangkan melangkaui tempoh bersalin boleh diberi cuti bersalin (tarikh kuatkuasa mulai 1 Oktober 1993)  Mulai 1 Januari 2000 - tempoh persalinan yang berlaku sepenuhnya dalam keseluruhan tempoh cuti penggal akan diberi kemudahan cuti penggal dan bukan cuti bersalin bergaji penuh.  jika tempoh persalinan jatuh dalam penggal persekolahan walaupun sehari dianggap telah menggunakan cuti bersalin Perintah Am 25 Bab C16.06.09 127
 128. 128. Sejarah Peraturan Cuti Bersalin Peraturan Tempoh Bilangan Tarikh kuatkuasa Catatan pemulihan Kelayakan PAC 1974 42 hari 3 1 Januari 1974 Peruntukan 25 dan 26 PP 5/1984 42 hari 5 1 Jun 1984 Perubahan dari 3 kali kepada 5 kali PP 9/1991 42 hari 5 1 Jan 1992 Cuti tanpa gaji menyusukan anak 90 hari PP 2/1998 60 hari 5 1 Mei 1998 Tempoh bersalin berubah kepada 60 hari PP 15/2007 60 hari 5 3 Sept. 2007 Cuti tanpa gaji menjaga anak 5 tahun (1825 hari) PP 5/2009 60 hari 5 1 Mei 2009 Cuti bersalin 14 hari lebih awal dari tarikh bersalin16.06.09 128
 129. 129. CUTI BERSALIN  Kemudahan cuti bersalin bagi kelahiran kali ke enam – guru wanita diberi 14 hari cuti separuh gaji dalam penggal persekolahan, bergaji penuh dalam cuti penggal dan selebihnya tanpa gaji (tempoh keseluruhan tidak boleh melebihi had maksimum 60 hari).  Tiada cuti sakit dalam tempoh 60 hari dari tarikh bersalin kecuali sakit tibi, kusta atau barah.16.06.09 129
 130. 130. CUTI BERSALIN  Cuti tanpa gaji menyusukan anak ( Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Perenggan 58.1 ) mestilah bermula pada hari ke 43 bagi tempoh tidak lebih daripada 90 hari.  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 (berkuatkuasa mulai 1 Mei 1998), telah membatalkan peruntukan ini kerana kemudahan cuti tanpa gaji ini mula diberikan pada hari ke 61 tetapi tidak lebih daripada 90 hari.16.06.09 130
 131. 131. CUTI BERSALIN  Anggota boleh pilih menggunakan kemudahan cuti tanpa gaji menjaga anak mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 1998 ini bagi kemudahan kali ke enam.  Cuti ini tidak jejas cuti separuh gaji dan tanpa gaji Bab C.  Rekod cuti bersalin dalam Kenyataan Cuti.16.06.09 131
 132. 132. CUTI BERSALIN SPP 14/2007  Ketua Jabatan boleh meluluskan Cuti Menjaga Anak (CMA) sehingga 1,825 hari (5 tahun) secara tanpa gaji.  Boleh diambil secara sekali gus atau sebahagian.  Tempoh kemudahan CMA bermula pada tarikh selepas tamatnya tempoh cuti bersalin (hari ke 61).  Bagi yang tiada kemudahan cuti bersalin, kemudahan CMA bermula pada tarikh melahirkan anak  Kemukakan permohonan kepada KJ jika ingin melanjutkan tempoh CMA dengan syarat tempoh yang dipohon tidak terputus daripada tempoh yang diluluskan.16.06.09 132
 133. 133. CUTI BERSALIN  Pegawai yang telah menggunakan kemudahan CMA di bawah PP 9/91 dan PP 2/98 akan ditolak daripada jumlah kelayakan menurut Surat Pekeliling Perkhidmatan Bil. 14/07 Lampiran A.  Contohnya :- Kelayakan menurut SPP 14/07 1,825 hari Kemudahan terdahulu (PP 9/91 dan (270) hari PP 2/98) - 90 hari x 3 kali Baki kelayakan 1,555 hari16.06.09 y 133
 134. 134. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14/2007  Permohonan CMA - Kuasa melulus KSU jika pegawai berkhidmat di KPM manakala di JPN, Ketua Jabatan.  Pegawai yang telah diluluskan CMA boleh dipanggil untuk kembali melaporkan diri bertugas pada bila-bila masa dan pegawai dikehendaki mematuhinya.16.06.09 134
 135. 135. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 14 Tahun 2007  Dalam tempoh CMA -  Larangan melakukan pekerjaan luar  Pegawai dalam tempoh percubaan boleh mengikuti induksi dan peperiksaan jabatan bagi tujuan pengesahan jawatan dengan tanggungan sendiri.  Boleh menduduki peperiksaan atau kursus PTK dengan tanggungan sendiri  PGT secara isyarat (3 kali) sahaja  Tempoh perkhidmatan tidak diambilkira bagi tujuan pengiraan faedah persaraan  Hilang kekananan  Tidak boleh diambilkira sebagai tempoh notis peletakan jawatan  Boleh dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat jika memenuhi syarat  Catat di dalam Rekod Perkhidmatan pegawai16.06.09 135
 136. 136. Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 5 Tahun 2009  Penambaikan kemudahan cuti bersalin:  Boleh guna Cuti Bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin.  Kemukakan dokumen sokongan daripada hospital/klinik Kerajaan atau swasta yang mengesahkan tarikh dijangka bersalin – Lampiran di dalam SPP 5/2009  Tempoh cuti bersalin yang diambil lebih awal adalah termasuk 60 hari cuti bersalin yang diperuntukkan  Boleh memilih hendak guna atau tidak16.06.09 136
 137. 137. CUTI BERSALIN PEGAWAI KONTRAK  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2008, kemudahan cuti bersalin diberikan kepada pegawai wanita warganegara.  Tempoh dibenarkan ialah 60 hari.  Warganegara - 5 kali sepanjang tempoh kontrak perkhidmatan dengan Kerajaan.  Bukan warganegara – 5 kali sepanjang tempoh kontrak perkhidmatan dengan Kerajaan secara tanpa gaji.16.06.09 137
 138. 138. KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN  Cuti tanpa rekod  Layak kepada anggota lelaki yang telah dilantik tetap sahaja – GST tidak layak.  Tarikh kuatkuasa 1 Januari 1992 (SSB).  5 kali sepanjang perkhidmatan.  3 hari termasuk cuti am – Perenggan 58.2 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 9 Tahun 199116.06.09 138
 139. 139. KEMUDAHAN CUTI ISTERI BERSALIN  7 hari mulai 1.1.2003 – Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 Tahun 2002  Bermula pada hari bersalin/lepas waktu pejabat keesokkannya.  Termasuk semua hari rehat dan hari kelepasan am.  Tertakluk kepada kepentingan perkhidmatan.  Dipanjangkan juga kepada PPP bertugas dalam penggal persekolahan atau yang diarah bertugas semasa cuti penggal persekolahan16.06.09 139
 140. 140.  Puan Erma telah melahirkan anak ke 6 pada 28.2.2009 jam 5.15 petang. Beliau telah mempunyai seorang anak sebelum dilantik ke perkhidmatan awam pada 1.7.1990. Pada masa ini, beliau telah memeilih WP1 sebagai wakti bekerja beliau. Apakah Puan Erma layak diberi kemudahan Cuti Bersalin selama 60 hari.  Sekiranya layak, bilakah tarikh bermulanya cuti bersalin berkenaan?16.06.09 140
 141. 141. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI BERSALIN1. Perakuan Bersalin yang dikeluarkan tidak perlu lagi ditandatangan timbal oleh Peg.Perubatan Kerajaan.2. CB – boleh diambil awal maksimum 14 hari Ch : T.Jangka Bersalin : 25/7 Ambil Cuti awal : 20/7 T.Bersalin : 24/7 Cuti Bersalin 60 hari bermula daripada tarikh 20/7
 142. 142. CUTI KECEDERAAN  Cedera semasa menjalankan tugas.  Layak cuti sakit mengikut Perintah Am 17 Bab C (180 hari).  Jika masih belum sembuh (selepas 180 hari cuti sakit), layak cuti kecederaan bergaji penuh sehingga ia pulih.16.06.09 142
 143. 143. CUTI KECEDERAAN  Perlukan perakuan kecederaan kerana bertugas daripada Lembaga Perubatan (Perintah Am 19 Bab F).  Ketua Jabatan uruskan bayaran pampasan Ex-Gratia mengikut Pekeliling Perbendaharaan Bilangan 7 Tahun 2001.  Kuasa melulus ialah KSU Kementerian (BPSM, KPM sebagai urusetia).16.06.09 143
 144. 144. CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH  Mendapat rawatan perubatan percuma termasuk wad.  Kusta/Barah - cuti sakit bergaji penuh tidak lebih daripada 24 bulan.  Tibi - cuti sakit bergaji penuh tidak lebih daripada 12 bulan.  Jenis penyakit setaraf dengan perakuan Lembaga Perubatan.16.06.09 144
 145. 145. KUASA MELULUS CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH Ketua Jabatan luluskan cuti sakit tibi (12 bulan/360 hari)/kusta/barah(24 bulan/ 720 hari) gaji penuh. Sijil sakit diperlukan. Ketua Jabatan luluskan cuti tambahan 25 hari (guru)/tempoh cuti rehat yang dilayaki (bukan guru). KSU Kementerian luluskan cuti tibi/ kusta/barah (12 bulan) secara separuh gaji Ketua Jabatan rujuk ke Lembaga Perubatan dan kemukakan keputusan ada harapan sembuh ke BPSM, KPM16.06.09 145
 146. 146. CUTI SAKIT TIBI/KUSTA/BARAH Rawatan di yayasan bukan kerajaan (Hospital Swasta) perlu mendapatkan kelulusan kuasa tertentu (KSU Kementerian) dengan syarat perbelanjaan ditanggung sendiri. Perintah Am 31(a) Bab C16.06.09 146
 147. 147. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI SAKIT TIBI, KUSTA DAN BARAH Tidak ada surat pengesahan dari Doktor anggota mengidap sakit berkenaan kerana jumlah cuti sakit adalah dikira daripada tarikh surat pengesahan oleh Peg.Perubatan – jumlah cuti sakit terdahulu jika ada boleh dikira sebagai cuti sakit biasa/lanjutan. Pesakit yang menerima rawatan di hospital yayasan bukan kerajaan (swasta) perlu memohon kelulusan dari KPM – surat kelulusan pertama kali ini boleh digunapakai untuk kelulusan cuti sakit seterusnya tanpa tandatangan timbal peg.perubatan kerajaan lagi.
 148. 148. CONTOH KEW.8 CUTI SAKIT BARAH Butir-Butir Perubahan Tarikh Gaji Catatan No. Surat Bulanan KebenaranDiluluskan Cuti Sakit Barah 12.09.2008, 19.09.2008, Catatkanbergaji penuh selama 26 hari 25.09.2008 hingga No. Rujukanbagi Tahun 2008 mengikut 26.09.2008, surat 19.10.2008, kelulusanPerintah Am Bab C 31 (a) 17.10.2008 hingga dari JPNJmulai dari..... 7.11.2008
 149. 149. CUTI HAJI  Bergaji penuh kepada pegawai-pegawai Islam untuk menunaikan fardhu haji di Mekah.  Tempoh 40 hari sahaja termasuk cuti hujung minggu dan kelepasan am.  Selebihnya guna Cuti Rehat/Cuti Rehat Khas/Cuti Penggal/Tanpa Gaji. Perintah Am 34 Bab C16.06.09 149
 150. 150. CUTI HAJI  Syarat-syarat Cuti Haji mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 4 tahun 1984  Telah berkhidmat tidak kurang 4 tahun  Telah disahkan dalam jawatan  Anggota yang berjawatan sementara dan telah berkhidmat tidak kurang daripada 6 tahun secara berterusan layak cuti haji.16.06.09 150
 151. 151. CUTI HAJI  Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 9 tahun 1991 Lampiran D7 Perenggan 6 telah meminda kemudahan cuti haji ini di mana anggota tidak perlu lagi berkhidmat 4 tahun untuk melayakkan cuti haji.  Anggota yang telah disahkan dalam jawatan boleh menikmati kemudahan ini.16.06.09 151
 152. 152. CUTI HAJI PEGAWAI KONTRAK  Diluluskan sekali sahaja kepada pegawai warganegara yang beragama Islam yang belum pernah menunaikan fardhu haji sepanjang tempoh perkhidmatan dengan syarat mereka telah berkidmat secara kontrak tidak kurang lima (5) tahun.  Tempoh 40 hari  Pesara layak menikmati kemudahan cuti haji jika belum pernah menggunakan kemudahan ini sebelum bersara.16.06.09 152
 153. 153. ISU-ISU PERMASALAHAN TENTANG CUTI HAJI1. Cuti Haji akan mengurangkan kelayakan cuti rehat pada tahun berkenaan.Contoh kelayakan cuti 25 hariFormula Perkiraan :Jumlah cuti haji x kelayakan cuti360 hari40 x 25 = 2.77 36025 – 2.77 (3 hari) = 22 hariKelayakan cuti rehat ialah = 22 hari
 154. 154. CUTI BERKURSUS  Pegawai yang dipilih atau dibenarkan oleh Kerajaan untuk mengikuti apa jua jenis kursus, latihan atau pengajian.  Gaji penuh, separuh gaji atau tanpa gaji.  Diploma, ijazah asas, lepasan ijazah atau kursus lanjutan. Perintah Am 36 Bab C16.06.09 154
 155. 155. CUTI BERKURSUS (cuti belajar)  Latihan/kursus sepenuh masa (tidak menjalankan tugas-tugas hakiki)  Latihan/kursus sama ada dibuat di jabatan/luar  Latihan melebihi 3 bulan (90 hari) akan diluluskan oleh Bhg Latihan JPA/Bhg Tajaan KPM.  Dalam tempoh cuti berkursus yang melebihi 3 bulan tidak layak cuti rehat tahunan/CRK Perintah Am 36 Bab C16.06.09 155
 156. 156. CUTI BERKURSUS  Boleh diberi bagi jangkamasa berikut :-  Tempoh kursus (termasuk cuti akademi dan rehat yang jatuh dalam masa kursus itu).  Tempoh perjalanan ke tempat belajar dan perjalanan balik (mengikut jalan yang paling dekat).  Tempoh menunggu di luar negeri yang tidak dapat dielakkan yang disebabkan oleh urusan-urusan perjalanan tempatan.16.06.09 156
 157. 157. CUTI BERKURSUS  Perintah Am Bab C Tahun 1974 – Peruntukan 38  Ketua Jabatan luluskan CR tidak melebihi 14 hari kepada pegawai-pegawai yang baru menamatkan kursus latihan atau pengajian yang memakan masa melebihi 12 bulan.  Cuti rehat ini akan ditolak dari cuti rehat yang ia berkelayakan dapat setelah berkhidmat semula.16.06.09 157

×