Japanese Basic Phrases 1

2,953 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,953
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
159
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Japanese Basic Phrases 1

 1. 1. Season - Basic Phrases 1 Brought By: Mazizaacrizal a.k.a Dewa ng’Asmoro Mudhun Bumi Visit me at : www.mazizaacrizal.blogspot.com : www.facebook.com/mazizaacrizal
 2. 2. Season - Basic Phrases 1 E-mail : mazizaacrizal@yahoo.com Basic Phrases  How much doesitcost? Sorewa ikuradesu ka? sore: it ikura:how much  I'll takethis. Korewo kudasai. kore: this  Where'stherestroom? Toirewadoko desuka? toire: restroom,toilet doko :where  I'd liketo buya ticket. Chiketto wo ichi mai kudasai. chiketto :ticket  Could you takemypicture,please? Shasin wo tottemoraemasu ka ? Courtesy  Thankyou. Arigatou.  You'rewelcome. Dou itashi mashite.  Excuseme. / Pardon me Sumimasen.
 3. 3. Season - Basic Phrases 1  Nevermind / Don'tworryaboutit. Ki ni shinai dekudasai.  That'sall right/Itdoesn'tmatter iindesuyo.  Excuseme, mayI askyou something ? /Excuse me, mayI ask you a question? Sumimasen,chottootazuneshimasu.  I'mverysorryaboutthat. Gomennasai.  SorryI'mlate. Okurete: for beinglate Okurete sumimasen.  Afteryou / Go ahead. O-saki ni douzo.  Excuseme, can I get past? Sumimasen,chottotooshitekudasai. Greetings  Hello. Konnichiwa.  Good morning. Ohayou gozaimasu.  Good evening. Konbanwa.  Hello everybody. Minasankonnichiwa Minasan : everybody  How areyou ? O-genki desu ka? ( Kanji ) genki: well, fine  Long timeno see. O-hisashiburi desu. ( Kanji ) hisashii: a longtime  Welcome! Youkoso.  Congratulations! Omedetou.  HappyBirthday! Tanjoubimedetou. ( Kanji ) tanjoubi: birthday
 4. 4. Season - Basic Phrases 1  HappyNewYear ! Akemashiteomedetou gozai masu. Introducing Yourself  I'mhappyto meetyou.How do you do ? Hajimemashite.  Mynameis . Watashi no namaewa desu. watashi no : my ( Kanji ) namae: name  What'syourname? Anatawa nan to iu namaedesu ka? Anata : you ( Kanji ) nan: what  MayI haveyourname,please? Anatano namaewo oshietekudasai. Anata no : your namae: name  How do you writeyourname? Anatano namaewa dou kaku no desu ka dou: how ( Kanji ) kaku : write  Thisismy businesscard. Korewa watashi no meishi desu. ( Kanji ) businesscard Saying Goodbye  Goodbye. Sayounara.  Good night. Oyasuminasai
 5. 5. Season - Basic Phrases 1  I hopeyou don'tmind ifI leavenow. / Excuseme forleaving first. Watashi wa korede shitsureishimasu. Kanji translation: shitsurei: excuse( usedwhen you want to politelytell someonethat you areleavinga place)  It'sgetting late,I mustbegoing now. Mouosoinodewatashiwa kaeri masu. Osoi : late Kanjitranslation: kaeru: go home  See you later. Mata,atode Mata : again atode: later  See you soon. Seeyou again. Dewa,mata chikaiuchini chikai uchini: soon  See you tomorrow. Mata,ashita. Ashita : tomorrow  See you next week. Dewa,mata raishuu. Kanji translation: raishuu: next week  See you again. Mata,ai mashou.  Takeiteasy. / Don'tworktoo hard. O-genkide. Kanji translation: genki: well, fine (healthyin a way that is satisfactory)  Takecareof yourself. O-kiwo tsukete. Kanji translation: ki : care  Good luck! / I wish you good luck. Kouunwo o-inorishiteimasu. Kanji translation : kouun: luck Inoru : wish
 6. 6. Season - Basic Phrases 1  Say hello to everyone. Minnaniyoroshiku. Minna: everyone  Havea good day! / Havea niceday! Yoi ichinichiwo. Yoi : good Kanji translation: ichinichi:a day Transportation  Taxi : takushii  Car/ automobile : jidousha  Rent-a-car : rentakaa  Bus : basu  Busstop / busstation : basutei  Bicycle : jitensha  Subway/ underground : chikatetsu  Subwaystation : chikatetsunoeki ( Kanji) eki: station  Train : densha  Station : eki  Plane : hikouki  Airport : kuukou Traveling by Plane  Plane : Hikouki  Airport : Kuukou  Entry / Arrival Card : Nyuukoku Kaado
 7. 7. Season - Basic Phrases 1  ImmigrationControl: Shutsu Nyuukoku Kanri Kanri : Control  Customs : Zeikan  Boarding Gate : Toujou-Guchi  Boarding Pass : Toujou-Ken  Airlines : KoukuuGaisha  Airline / AirTicket: Koukuu-Ken Koukuu: Airline  Passport : Pasupouto  Visa : Biza  Baggage / Luggage : Nimotsu  Suitcase : Suutsu Keesu Suutsu : Suit Keesu: Case  FragileItem : Koware-YasuiMono  WindowSeat: Mado-GawaNoSeki Mado: Window Gawa : Side Seki : Seat  AisleSeat: Tsuuro-GawaNoSeki  Transit/Transfer:Noritsugi  I'd LikeAWindowSeat. : Mado-GawaNoSekiWo OnegaiShimasu. Greetings  Hi ! Yaa. やあ。
 8. 8. Season - Basic Phrases 1  Good morning! Ohayougozaimasu. おはようございます。  Good evening ! Konbanwa こんばんは。  Welcome! ( to greetsomeone) Youkoso irasshaimashita. ようこそいらっしゃいました。  How areyou ? Ogenkidesuka? お元気ですか?  I'mfine,thanks! Watashi wa genkidesu.Arigato !  And you ? Anatawa ? あなたは?  Good /So-So. Genkidesu. / maa-maadesu. 元気です。/まあまあです。  Thankyou (verymuch ) ! Arigatou ! ありがとう!  You'rewelcome! Douitashi mashite. どういたしまして。  I missed you so much ! Samishikatta desu. さみしかったです。  What'snew ? Saikindou desuka? 最近どうですか?  Nothing much Kawarinai desu. 変わりないです。  Good night! Oyasuminasai. おやすみなさい。  See you later! Mataatode aimashou! またあとで会いましょう!  Good bye! Sayonara ! さようなら!  Pleased to meetyou hajimemashite.dōzoyoroshiku
 9. 9. Season - Basic Phrases 1 Reply oaidekiteureshiidesu  Havea niceday Yoi ichinichio 良い一日を Asking for Help and Directions  I'mlost Mayotte shimaimashita. 迷ってしまいました。  Can I help you ? Otetsudaishimashouka? お手伝いしましょうか?  Can you help me? Tetsudattekuremasuka? 手伝ってくれますか?  Whereis the( bathroom/pharmacy)? ( Toire/yakkyoku ) wa dokodesuka ?  Go straight!then turn left/ right! Massuguitte kudasai.Soshite, hidari/ miginimagattekudasai  I'mlookingforjohn. Johnwo sagashiteimasu. Johnを探しています。  Onemomentplease! Chotto mattekudasai. ちょっと待ってください。  Hold on please!( phone) Chotto mattekudasai. ちょっと待ってください。
 10. 10. Season - Basic Phrases 1  How much isthis? Kore waikura desuka? これはいくらですか?  Excuseme ...! ( to askforsomething )/ ( to passby) Sumimasen ! すみません!  Comewith me ! Watashi to issho nikite kudasai.  Do you speak( English /Japanese)? Anata wa eigo/ nihongowohanashimasuka?  Justa little. Sukoshidake.  What'syourname? Namaewanandesuka?  Mynameis... Watashi no namaewa…..  Mr.../ Mrs.…/ Miss… “san” is adequatefor all.  Niceto meet you ! Hajimemashite!/Oaidekiteureshiidesu  You'reverykind ! Anata wa totemoshinsetsudesu.  Whereare you from? Dokono shusshindesuka ?  I'mfrom… Amerika/ Nihonkara desu.  I'm( American ) Watashi wa Amerikajindesu.  Wheredo you live? Dokoni sun de imasuka?  I livein… Watashi wa amerika/nihonni sundeimasu.  Did you likeithere? Kokowasuki ni narimashitaka?  Japan isa wonderfulcountry Nihonha subarashiikunidesu.  What do you do fora living ? Osigotowa nandesuka?  I workas a ( translator/businessman ) Osigotowa nandesuka?
 11. 11. Season - Basic Phrases 1  I likeJapanese Watashi wa nihongogasuki desu.  I'vebeen learning Japanesefor1month Watashi wa nihongowoichikagetunarrateimasu.  Oh ! That'sgood ! Sorewaiidesune.  How old areyou ? Toshiwaikutsudesu ka ?  I'm( 20, 30...) yearsold. Watshi wa ( 20, 30 ) sai desu.  I haveto go Ikanakutewanarimasen.  I will berightback! Sugumodorimasu. Wish Someone Something  Good luck! Ganbattene !  Happybirthday! Tanjyoubiomedetougozaimasu!  Happynewyear! Akemashiteomedetougozaimasu.  MerryChristmas! MeriiKurisumasu!  Congratulations! Omedetou!  Enjoy!( formeals...)( noun,etc) wo tanoshindekudasai.  I'd liketo visitJapan oneday Ituka nihonwo otozure tai.  Say hi to John forme Johnni yoroshiku to tsutaete kudasai.  Blessyou ( when sneezing) Odaijini.  Good nightand sweetdreams! Oyasuminasai. Solving a Misunderstanding
 12. 12. Season - Basic Phrases 1  I'mSorry! ( ifyou don'thearsomething) Sumimasen.  Sorry( for a mistake) Gomenasai.  No Problem! Daijyoubudesu.  Can You Say It Again ? Mouichidoittekuremasuka?  Can You SpeakSlowly? Yukkuri shabette kuremasuka?  WriteIt Down Please! Kaite kudasai.  I Don'tUnderstand! Wakarimasen  I Don'tKnow! Shirimasen.  I HaveNo Idea. Wakarimasen.  What'sThatCalled In Japanese? Arewa nihongodenanto iimasuka?  What Does"gato"Mean In English ? “Omedeto”waeigodedouiuimidesuka ?  How Do You Say "Please"In Japanese? “Please”wa nihongodenantoiimasuka?  What IsThis? Korewanandesuka ?  MyJapaneseisbad. Watashi no nihongowahetadesu.  I need to practicemyJapanese Nihongoworenshusuru hitsuyou ga arimasu.  Don'tworry! Goshinpainaku. Japanese Expressions and Words
 13. 13. Season - Basic Phrases 1  Good / Bad / So-So. Yoi / Warui / maa-maa  Big / Small Ookii/ Chiisai  Today/Now Kyou / Ima  Tomorrow/ Yesterday Ashita / Kinou  Hereyou go ! ( when givingsomething ) Hai, douzo !  Do you likeit? Suki desuka ?  I reallylikeit! Hontoni suki desu  I'mhungry/thirsty. Onakaga sukimasita./ Nodo gakawakimashita.  In TheMorning /Evening/At Night. Asa ni, yuugata ni, yoru ni  Really! Honto!  Look! Mite!  Hurryup ! Isoide!  What ? / Where ? Nani? / Doko ?  What timeisit ? Nanjidesuka ?  Givemethis! Kore wokudasai!  I loveyou ! Daisukidesu./ Anata woaishite imasu.  I feel sick. Choshiga waruidesu.  I need adoctor Byouin ni ikitai. Where are you from ? / Where do you come from ?
 14. 14. Season - Basic Phrases 1  Whereare you from? Anata no shusshinwadoko desuka ?  Wheredo you comefrom? Anata wa dokokara kita no desuka ?  I amfrom America. Watashi wa amerikakarakimashita.  Areyou Japanese? Anata wa nihon-jindesuka?  What isyournationality? Anata no kokusekiwadoko desuka ?  I'mnotan American. Watashi wa amerika-jindewaarimasen.  Ishe JapaneseorChinese? Kare wanihon-jindesuka, soretomochuugoku-jindesuka?  What partof Japan do you comefrom? Nihonno dokokara kita no desuka ?  When did you come? Anata wa itsu kita nodesu ka ? OTHERS  I don'tunderstand wakarimasen わかり ません  Would you liketo dancewith me? isshoniodorimasenka? 一緒に踊りませんか。  Getwell soon odaijini お大事に  Leavemealone ! hottoite ! ほっといて!
 15. 15. Season - Basic Phrases 1  Pleasespeakmoreslowly yukkuri hanashitekudasai ゆっ くり話してください

×