דיגיטל ומשפחה 2015

Rami Yulzari רמי יולזרי
Rami Yulzari רמי יולזריco-founder, VP of research ZETA TOOLS at zeta-tools
‫משפחות‬‫ודיגיטל‬‫בישראל‬
‫והורים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬
‫יולי‬ ‫מחקר‬ ‫תוצאות‬2015
‫מצב‬ ‫תמונת‬-2015
‫הדו‬ ‫מחבר‬"‫ח‬:‫יולזרי‬ ‫רמי‬(MA)
‫רקע‬‫ומתודולגיה‬
‫הדו‬"‫יוני‬ ‫במהלך‬ ‫שנעשו‬ ‫סקרים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ח‬/‫יולי‬
2015.
‫בזה‬ ‫זה‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫מדגמים‬ ‫שני‬ ‫בוצעו‬ ‫המחקר‬ ‫לצורך‬:
‫בגילאי‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מדגם‬12-17,301‫משיבים‬.‫מדגם‬
‫מייצג‬ ‫ארצי‬.
‫בגילאי‬ ‫לנוער‬ ‫הורים‬ ‫של‬ ‫מדגם‬12-17,‫של‬ ‫מדגם‬304
‫משיבים‬.‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫מדגם‬.
‫לקראת‬ ‫בוצע‬ ‫המחקר‬‫בנושא‬ ‫עיון‬ ‫יום‬:‫משפחתיים‬ ‫יחסים‬
‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬.‫למנהל‬ ‫במכללה‬.
‫ביה‬"‫ביה‬ ‫בשיתוף‬ ‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫ס‬"‫ומכון‬ ‫לתקשורת‬ ‫ס‬
‫אדלר‬
‫בדקנו‬ ‫מה‬?
•‫דיגיטלית‬ ‫בתקשורת‬ ‫שונים‬ ‫שימושים‬.
•‫עושים‬ ‫הילדים‬ ‫ומה‬ ‫עושים‬ ‫שהילדים‬ ‫חושבים‬ ‫ההורים‬ ‫מה‬
‫בפועל‬.
•‫באינטרנט‬ ‫שליליות‬ ‫לתופעות‬ ‫חשיפה‬/‫סלולר‬.
•‫אמון‬ ‫מול‬ ‫פיקוח‬.
•‫הילדים‬ ‫לפעילות‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬.
•‫השפעת‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫התקשורת‬ ‫על‬
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬4
88%
28%
7%
14%
78%
3%
‫פייסבוק‬
‫אינסטגרם‬
‫פינטרסט‬
‫טוויטר‬
‫וואטסאפ‬
‫אחת‬ ‫אף‬
‫פרופיל‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬/‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫משתמש‬ ‫חשבון‬/‫יישומי‬
‫אינטרנט‬/‫הבאים‬ ‫מובייל‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬
‫בישראל‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬–‫בוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬
18+
‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬700‫משיבים‬
‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬‫האוכלוסיה‬‫בישראל‬ ‫הבוגרת‬.‫גילאי‬18+
‫ייצוג‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫שכבות‬ ‫דגימת‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫נבנה‬ ‫המדגם‬
‫פלח‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יחסי‬‫באוכלוסיה‬‫לפי‬:‫גיל‬/‫איזור‬/‫מין‬.
‫דגימה‬ ‫טעות‬:3.2%
‫מכלל‬
‫האוכלוסיה‬
‫הבוגרת‬
‫משתמשים‬
‫בפייסבוק‬
88%
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬5
‫בישראל‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬–‫נוער‬ ‫בני‬
‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬350‫משיבים‬
‫בגילאי‬ ‫בישראל‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬12-18.
‫בישראל‬.
‫ייצוג‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫שכבות‬ ‫דגימת‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫נבנה‬ ‫המדגם‬
‫פלח‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יחסי‬‫באוכלוסיה‬‫לפי‬:‫גיל‬/‫איזור‬/‫מין‬.
‫דגימה‬ ‫טעות‬:5.3%
93%
‫פרופיל‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬/‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫משתמש‬ ‫חשבון‬/‫יישומי‬
‫אינטרנט‬/‫הבאים‬ ‫מובייל‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬
93%
90%
85%
62%
12%
11%
10%
‫אינסטגרם‬
‫וואטאפ‬
‫פייסבוק‬
‫סנאפצאט‬
‫טויטר‬
‫טאמבלר‬
‫פינטרסט‬
‫הנוער‬ ‫מבני‬‫משתמשים‬
‫באינסטגרם‬.
90%‫הנוער‬ ‫מבני‬‫משתמשים‬
‫בוואטאפ‬
‫הממצאים‬ ‫עיקר‬
‫אחד‬ ‫במשפט‬:
‫העידן‬ ‫להשפעות‬ ‫ביחס‬ ‫למבוגרים‬ ‫נוער‬ ‫בין‬ ‫דעים‬ ‫תמימות‬
‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫הדיגיטלי‬.
‫מה‬ ‫בין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בסביבה‬ ‫בהתנהגות‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬
‫או‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫חושבים‬ ‫שההורים‬ ‫מה‬ ‫לבין‬ ‫עושה‬ ‫שהנוער‬
‫בעצמם‬ ‫עושים‬.
‫משפט‬ ‫בעוד‬:
‫משמשת‬ ‫אפליקציות‬ ‫באמצעות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬3‫דורות‬:
‫סבים‬/‫וילדים‬ ‫הורים‬ ‫סבתות‬.
‫בני‬ ‫בין‬ ‫בתקשורת‬ ‫גם‬ ‫נפוץ‬ ‫באפליקציות‬ ‫השימוש‬/‫הזוג‬ ‫בנות‬.
‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫העידן‬
‫הורים‬‫נוער‬
‫משפר‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬36%36%
‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫את‬ ‫מחזק‬26%25%
‫מגדיל‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬53%53%
‫ההורים‬ ‫פיקוח‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬14%12%
‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫את‬ ‫מחליש‬18%19%
‫במשפחה‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫מחליש‬20%18%
‫מדווחים‬‫הילדים‬ ‫כי‬
‫במחשב‬ ‫משחקים‬
28%‫הנוער‬ ‫מבני‬
45%‫מההורים‬
‫משחקים‬ ‫הנוער‬ ‫שבני‬ ‫חושבים‬ ‫הורים‬
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬11
86%
66%
63%
54%
27%
5%
90%
45%
78%
56%
37%
6%
‫מהכיתה‬ ‫חברים‬
‫רחוקים‬ ‫חברים‬
‫ההורים‬ ‫עם‬
‫דודים‬ ‫בני‬
‫סבא‬/‫סבתא‬
‫אלה‬ ‫באמצעים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬
‫נוער‬
‫הורים‬
‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬‫לשוחח‬/‫הסלולר‬ ‫באמצעות‬ ‫להתכתב‬/‫באמצעות‬ ‫מחשב‬
‫תוכנות‬/‫אפליקציות‬‫התכתבות‬‫כגון‬:‫סקייפ‬‫וואטסאפ‬‫וכדומה‬(‫בכל‬ ‫בחר‬
‫לך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬)
‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬–‫מי‬ ‫עם‬?
‫ובקרב‬ ‫הנוער‬ ‫בקרב‬ ‫זהה‬ ‫משתמשים‬ ‫הלא‬ ‫שיעור‬
‫ההורים‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫ועומד‬ ‫נמוך‬4%
‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬
‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫מתכתבים‬.
‫ההורים‬ ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בין‬ ‫דיווח‬ ‫פער‬ ‫קיים‬
‫ילדים‬ ‫בין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫לתקשורת‬ ‫בהתייחסות‬
‫להורים‬.
‫לסבא‬ ‫בהתייחס‬/‫בשיעור‬ ‫מקיימים‬ ‫הילדים‬ ‫סבתא‬
‫לשיעור‬ ‫בהשוואה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬ ‫יוותר‬ ‫גבוה‬
‫ההורים‬ ‫בקרב‬ ‫המדווח‬
63%
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬12
87%
85%
76%
73%
34%
4%
‫קרובים‬ ‫חברים‬
‫משפחה‬ ‫בני‬
‫בן‬/‫זוג‬ ‫בת‬
‫הילדים‬ ‫עם‬
‫הורים‬
‫אלה‬ ‫באמצעים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬
‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬‫לשוחח‬/‫הסלולר‬ ‫באמצעות‬ ‫להתכתב‬/‫באמצעות‬ ‫מחשב‬
‫תוכנות‬/‫אפליקציות‬‫התכתבות‬‫כגון‬:‫סקייפ‬‫וואטסאפ‬‫וכדומה‬(‫בכל‬ ‫בחר‬
‫לך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬)
‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬–‫ההורים‬ ‫מתקשרים‬ ‫מי‬ ‫עם‬
‫עם‬ ‫מתכתבים‬ ‫מההורים‬
‫שלהם‬ ‫הילדים‬
73%
‫ועם‬ ‫קרובים‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬ ‫מתקשרים‬ ‫ההורים‬
‫משפחה‬ ‫בני‬.
‫בולט‬ ‫נתון‬ ‫עוד‬:‫בני‬ ‫עם‬ ‫מתקשרים‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬
‫הקרובה‬ ‫המשפחה‬:‫ילדים‬,‫בן‬/‫זוג‬ ‫בת‬.
‫בפורנו‬ ‫צופים‬
9%‫הנוער‬ ‫מבני‬
5%‫מההורים‬
‫ברשת‬ ‫פורנוגרפיה‬
‫רק‬0.3%‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫מההורים‬
‫בפורנו‬ ‫צופים‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬14
‫והילדים‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫ברשת‬ ‫הילדים‬ ‫פעולות‬
‫לבני‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬ ‫מעניינים‬ ‫פערים‬‫הנוער‬.
‫כ‬-9%‫בפורנו‬ ‫צופים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬,‫בקרב‬
‫מ‬ ‫פחות‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫השיעור‬ ‫ההורים‬-1%‫כמעט‬ ‫והוא‬‫אפסי‬.
‫משחקים‬ ‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫נוער‬ ‫מבני‬ ‫יותר‬ ‫הורים‬
‫במחשב‬.45%‫בהשוואה‬ ‫ההורים‬ ‫בקרב‬‫חשיעור‬‫של‬28%
‫בני‬ ‫בקרב‬‫הנוער‬.
‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫הבאות‬ ‫מהפעולות‬ ‫אילו‬‫עושים‬‫באינטרנט‬/
‫בסלולר‬:‫עבורך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬
38%
33%
31%
28%
28%
24%
23%
16%
9%
21%
45%
43%
46%
37%
45%
33%
32%
10%
0%
4%
‫למוסיקה‬ ‫הקשבה‬
‫חברים‬
‫חברים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬
‫לימודים‬ ‫ענייני‬
‫מחשב‬ ‫משחקי‬
‫בסרטים‬ ‫צפייה‬
‫בתמונות‬ ‫צפייה‬/‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬
‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫הכרת‬
‫פורנו‬ ‫באתרי‬ ‫צפייה‬
‫יודע‬ ‫לא‬/‫מושג‬ ‫לי‬ ‫אין‬
‫נוער‬
‫על‬ ‫להורים‬ ‫מדווחים‬
‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬
20%
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬15
48%
56%
42%
38%
27%
22%
7%
5%
‫חברים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬
‫עבודה‬ ‫ענייני‬
‫בתמונות‬ ‫צפייה‬/‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬
‫למוסיקה‬ ‫הקשבה‬
‫מחשב‬ ‫משחקי‬
‫בסרטים‬ ‫צפייה‬
‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫הכרת‬
‫פורנו‬ ‫באתרי‬ ‫צפייה‬
‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫ההורים‬ ‫מה‬?
‫משתמשים‬ ‫מההורים‬
‫עבודה‬ ‫לצרכי‬ ‫ברשת‬
56%
5%‫פורנו‬ ‫צורכים‬ ‫מההורים‬.
‫הם‬ ‫ועבודה‬ ‫חברים‬‫הנפוצים‬ ‫התוכן‬ ‫תחומי‬
‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬ ‫צריכת‬:‫מוסיקה‬ ‫וידאו‬ ‫תמונות‬
‫וסרטים‬‫הם‬ ‫גם‬ ‫נפוצים‬.
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬16
‫אלימים‬ ‫תכנים‬‫ועוד‬ ‫זרים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫מיני‬ ‫תוכן‬..
‫ההורים‬ ‫לבין‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬
45%‫השליליות‬ ‫בתופעות‬ ‫נתקלו‬ ‫שלא‬ ‫מדווחים‬ ‫מהנוער‬
‫ש‬ ‫בעוד‬ ‫שהוצגו‬75%‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬
‫אלה‬ ‫בתופעות‬ ‫נתקלו‬ ‫לא‬ ‫שלהם‬.
30%‫לא‬ ‫לאנשים‬ ‫להתקשר‬ ‫נכונות‬ ‫מגלים‬ ‫נוער‬ ‫מבני‬
‫רק‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫שההורים‬ ‫בעוד‬ ‫מוכרים‬11%‫מגלים‬ ‫מהם‬
‫זו‬ ‫נכונות‬.
‫אלימים‬ ‫לתכנים‬ ‫בחשיפה‬ ‫גם‬ ‫קיימים‬ ‫דומים‬ ‫פערים‬.
‫האחרונה‬ ‫בשנה‬‫האם‬‫נתקלת‬‫הבאות‬ ‫מהסיטואציות‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫באחת‬:‫את‬ ‫סמן‬
‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬
30%
24%
19%
15%
4%
3%
45%
11%
8%
5%
3%
2%
4%
75%
‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫התכתבתי‬/‫בלתי‬ ‫ילדים‬
‫מוכרים‬
‫ליין‬ ‫און‬ ‫אלימים‬ ‫תכנים‬ ‫ראיתי‬
‫שלחתי‬/‫בעלות‬ ‫תמונות‬ ‫קיבלתי‬
‫מיני‬ ‫תוכן‬/‫בווטסאפ‬ ‫גזעני‬ ‫או‬ ‫אלים‬
‫אותם‬ ‫ופגשתי‬ ‫במחשב‬ ‫חברים‬ ‫הכרתי‬
‫מכן‬ ‫לאחר‬
‫אלימות‬ ‫חוויתי‬ ‫או‬ ‫איומים‬ ‫קיבלתי‬
‫ליין‬ ‫און‬ ‫מילולית‬
‫חרם‬ ‫או‬ ‫שיימינג‬ ‫עליי‬ ‫עשו‬
‫מאלה‬ ‫אחת‬ ‫אף‬
‫נוער‬
‫הורים‬
‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬
‫שלחו‬/‫בעלי‬ ‫תמונות‬ ‫קיבלו‬
‫מיני‬ ‫תוכן‬,‫גזעני‬ ‫או‬ ‫אלים‬
19%
‫מיניים‬ ‫או‬ ‫אלימים‬ ‫לתכנים‬ ‫חשיפה‬
‫של‬ ‫בתופעות‬ ‫כלל‬ ‫נתקלו‬ ‫לא‬
‫או‬ ‫מיניים‬ ‫אלימים‬ ‫תכנים‬
‫שיימינג‬‫ברשת‬
%45‫הנוער‬ ‫מבני‬
%75‫מההורים‬
‫פעילות‬ ‫עם‬ ‫ההורים‬ ‫הכרות‬ ‫מידת‬‫ברשת‬ ‫הילדים‬
%45
‫מבני‬‫הנוער‬
‫חושבים‬‫שההורים‬
‫חשופים‬ ‫או‬ ‫מכירים‬
‫שלהם‬ ‫לפעילות‬
‫באינטרנט‬
%60
‫או‬ ‫מכירים‬ ‫מההורים‬
‫לפעילות‬ ‫חשופים‬
‫באינטרנט‬ ‫הילדים‬
‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫הילדים‬ ‫מה‬ ‫בודקים‬ ‫ההורים‬?
%9‫חושבים‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬
‫אילו‬ ‫בודקים‬ ‫שההורים‬
‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫שימושים‬
%35‫איזה‬ ‫בודקים‬ ‫מההורים‬
‫הילדים‬ ‫עושים‬ ‫שימושים‬
‫ברשת‬
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬20
‫ברשת‬ ‫הנוער‬ ‫לפעילות‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬
‫כ‬-60%‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬
‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫חשופים‬/‫מאד‬ ‫רבה‬
‫לפעילות‬‫הילדים‬‫הנוער‬ ‫בקרב‬ ‫בעוד‬
‫עומד‬ ‫גבוהה‬ ‫מידה‬ ‫המדווחים‬ ‫שיעור‬
‫על‬36%
‫חשופים‬ ‫שלך‬ ‫ההורים‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬‫ו‬/‫שלך‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫או‬
‫באינטרנט‬/‫בסלולר‬:
13%
23%
37%
15%
13%
18%
42%
29%
7%
3%
‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬-‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫יודע‬
‫עושה‬
‫רבה‬ ‫במידה‬-‫שאני‬ ‫מה‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫יודע‬
‫עושה‬
‫ככה‬ ‫ככה‬-‫שואלים‬ ‫לפעמים‬
‫מעטה‬ ‫במידה‬-‫מה‬ ‫מאד‬ ‫מעט‬ ‫יודעים‬
‫עושה‬ ‫אני‬
‫מאד‬ ‫מעטה‬ ‫במידה‬-‫מתערבים‬ ‫לא‬,‫לא‬
‫מכירים‬,‫שואלים‬ ‫לא‬
‫נוער‬
‫הורים‬
‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ ‫קיימים‬
‫פעילות‬ ‫של‬ ‫הדיווח‬ ‫ברמת‬
‫באינטרנט‬ ‫הילדים‬‫סלולר‬
‫לילדים‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬.
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬21
‫עליהם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫מדווחים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬
‫פיקוח‬.
23%‫זמן‬ ‫הגבלת‬ ‫מפעילים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬
‫שימוש‬.‫רק‬13%‫אותם‬ ‫מגבילים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫הנוער‬.
35%‫שימושים‬ ‫אלו‬ ‫בודקים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬
‫שרק‬ ‫בעוד‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬ ‫מבקרים‬ ‫והיכן‬9%‫הנוער‬ ‫מבני‬
‫אותם‬ ‫בודקים‬ ‫שלהם‬ ‫ההורים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬.
‫במחשב‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫אמצעי‬ ‫יש‬ ‫במשפחה‬ ‫אצלכם‬ ‫האם‬/‫במידה‬ ‫בסלולר‬
‫משתמשים‬ ‫ההורים‬ ‫מהאמצעים‬ ‫אלו‬ ‫וכן‬?‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬‫הרלוונטיות‬.
48%
18%
16%
15%
13%
9%
9%
5%
3%
38%
21%
22%
16%
23%
7%
35%
14%
5%
‫פיקוח‬ ‫אין‬/‫בקרה‬
‫חסימה‬ ‫בשירות‬ ‫שימוש‬/‫האינטרנט‬ ‫ספק‬ ‫סינון‬
‫הילדים‬ ‫בחדרי‬ ‫מחשבים‬ ‫אין‬
‫תוכן‬ ‫או‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫הגבלה‬ ‫או‬ ‫לחסימה‬ ‫בתוכנות‬ ‫שימוש‬
‫אחר‬
‫השימוש‬ ‫זמן‬ ‫הגבלת‬
‫אחרים‬ ‫אמצעים‬
‫הילדים‬ ‫עושים‬ ‫שימושים‬ ‫איזה‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬/
‫גולשים‬ ‫היכן‬
‫גלישה‬/‫והילדים‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫שימוש‬
‫סלולרי‬ ‫טלפון‬ ‫אין‬ ‫לילדים‬
‫נוער‬
‫הורים‬
‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬
‫או‬ ‫פיקוח‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬
‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫בקרה‬
48%
‫ובסלולר‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬22
‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬‫הורים‬.
36%‫חושבים‬‫שיפרו‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬
‫התקשורת‬ ‫את‬‫במשפחה‬.
38%‫הדיגיטליים‬ ‫לאמצעים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬
‫השפעה‬.
‫אצלכם‬‫את‬ ‫הרעו‬ ‫או‬ ‫שיפרו‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬
‫המשפחה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬?
36%
18%
39%
36%
20%
38%
‫שיפרו‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
‫הרעו‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
‫משפיעים‬ ‫לא‬
‫נוער‬
‫הורים‬
‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬‫הרע‬
‫במשפחה‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬
20%
‫האם‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫משפר‬
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬23
‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬‫הורים‬.
36%‫חושבים‬‫שיפרו‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬
‫התקשורת‬ ‫את‬‫במשפחה‬.
38%‫הדיגיטליים‬ ‫לאמצעים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬
‫השפעה‬.
‫אצלכם‬‫האימון‬ ‫יחסי‬ ‫לחיזוק‬ ‫תורמים‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬
‫פוגעים‬ ‫או‬ ‫משפחה‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬?
25%
19%
54%
26%
18%
55%
‫מחזקים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
‫מחלישים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
‫משפיעים‬ ‫לא‬
‫נוער‬
‫הורים‬
‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬‫חיזק‬
‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫יחסי‬ ‫את‬
25%
‫האם‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫האמון‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫משפר‬
‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬24
‫הורים‬ ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬.
‫אצלכם‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫שיפרו‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬
‫ההורים‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫לפיקוח‬ ‫גרמו‬ ‫או‬?
53%
12%
36%
53%
14%
33%
‫עצמאות‬ ‫מגדילים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
‫ההורים‬ ‫פיקוח‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬
‫משפיעים‬ ‫לא‬
‫נוער‬
‫הורים‬
‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬
‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬
‫הילדים‬
53%
‫האם‬‫הדיגיטל‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫משפר‬
‫עצומה‬ ‫במהירות‬ ‫משתנה‬ ‫עולמנו‬.‫גדלו‬ ‫שבו‬ ‫העולם‬
‫וסבתא‬ ‫סבא‬.‫אינו‬‫לעולם‬ ‫כלל‬ ‫דומה‬‫אבא‬ ‫גדלו‬ ‫שבו‬
‫ואמא‬.‫העולם‬‫שבו‬‫אנו‬‫מהעולם‬ ‫שונה‬ ‫חיים‬‫יחיו‬ ‫שבו‬
‫ילדינו‬.
‫לדמיין‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬‫בעתיד‬ ‫העולם‬ ‫ייראה‬ ‫כיצד‬ ‫היום‬,
‫מזה‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫יהיה‬ ‫שהוא‬ ‫להניח‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬
‫כיום‬ ‫לנו‬ ‫המוכר‬.‫השינוי‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬,‫אפשר‬
‫אותו‬ ‫ולהבין‬ ‫לנסות‬.
‫תודה‬‫תשומת‬ ‫על‬ ‫רבה‬‫לבכם‬/‫ן‬
‫סולומון‬ ‫מזי‬
054-8197733
mazi@zeta-tools.co.il
‫יולזרי‬ ‫רמי‬
054-4427769
rami@zeta-tools.co.il
‫יותר‬ ‫מהירה‬ ‫בצורה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫נוכל‬,
‫יותר‬ ‫יעילה‬,‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫שקופה‬.
‫עבורכם‬ ‫לבצע‬ ‫נוכל‬‫בחו‬ ‫מחקרים‬"‫ל‬.‫קהלים‬ ‫חושבים‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬
‫אחרת‬ ‫במדינה‬,‫החיבור‬‫גם‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לרשתות‬ ‫שלנו‬
‫בעלויות‬ ‫ואפילו‬ ‫הביצוע‬ ‫במהירות‬ ‫ושליטה‬ ‫בקרה‬ ‫ביכולת‬.
‫בכלל‬ ‫סקרים‬‫האוכלוסיה‬
‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫מחקר‬
‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬
‫חולים‬ ‫סקרי‬
‫רופאים‬ ‫סקרי‬
‫יעד‬ ‫בקהלי‬ ‫מחקרים‬
‫בחו‬"‫ל‬
‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שאלות‬ ‫חולים‬ ‫או‬ ‫רופאים‬ ‫לשאול‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬
‫המכירות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיגדילו‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬.
‫הסקרים‬ ‫תוצאות‬ ‫לתוך‬ ‫שיחה‬ ‫ניתוח‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫גם‬ ‫לשלב‬ ‫אפשר‬ ‫עכשיו‬.
‫המושלמת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יתנו‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫איכותני‬ ‫וניתוח‬ ‫השיחה‬ ‫ניטור‬.
‫את‬ ‫ולספק‬ ‫המתאים‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫הנכונות‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬
‫הנדרשת‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫שיתמכו‬ ‫הנתונים‬.‫גדול‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫מפעילים‬
‫של‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫ישראל‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫ואיכותי‬26‫השאלות‬
‫של‬ESOMAR
‫אוהדים‬ ‫דפי‬ ‫על‬ ‫סקרים‬
‫בפייסבוק‬
‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬
‫שלהם‬ ‫המניעים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫לכם‬,‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫הצרכים‬
‫בדיונים‬ ‫משתתפים‬.
‫קשר‬ ‫צרו‬
054-4427769
1 of 25

Recommended

הרמת חזה by
הרמת חזההרמת חזה
הרמת חזהדר' אבישי וינברגר
323 views22 slides
פציעות ספורט שיעור 1 - מבוא by
פציעות ספורט  שיעור 1 - מבואפציעות ספורט  שיעור 1 - מבוא
פציעות ספורט שיעור 1 - מבואMiki Chernyak
3.5K views42 slides
מצב בריאות האשה 2014 by
מצב בריאות האשה 2014מצב בריאות האשה 2014
מצב בריאות האשה 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
922 views31 slides
ד"ר אילון לחמן - שינה נכונה בזמן הריון by
ד"ר אילון לחמן - שינה נכונה בזמן הריוןד"ר אילון לחמן - שינה נכונה בזמן הריון
ד"ר אילון לחמן - שינה נכונה בזמן הריוןאילון לחמן
544 views3 slides
ניתוחים אנדוסקופיים - אילון לחמן by
ניתוחים אנדוסקופיים - אילון לחמןניתוחים אנדוסקופיים - אילון לחמן
ניתוחים אנדוסקופיים - אילון לחמןאילון לחמן
289 views9 slides
מצגת מגמות בתיירות רפואית 2 - ג'קי עובדיה by
מצגת מגמות בתיירות רפואית 2 - ג'קי עובדיהמצגת מגמות בתיירות רפואית 2 - ג'קי עובדיה
מצגת מגמות בתיירות רפואית 2 - ג'קי עובדיהJacky Ovadia
430 views24 slides

More Related Content

Viewers also liked

New trends in the seafood market sutchi catfish by
New trends in the seafood market sutchi catfishNew trends in the seafood market sutchi catfish
New trends in the seafood market sutchi catfishAMPA Escola Garrigàs
665 views8 slides
מצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפלים by
מצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפליםמצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפלים
מצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפליםomega3 galil
2K views63 slides
(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12) by
(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)
(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)Yossi Fatael
50.5K views35 slides
אוסף תמונות2 by
אוסף תמונות2אוסף תמונות2
אוסף תמונות2Yoav Porat
531 views6 slides
Hernia by
HerniaHernia
HerniaTONY SCARIA
35.8K views231 slides
כושר גופני מצגת by
כושר גופני מצגתכושר גופני מצגת
כושר גופני מצגתinna
923 views5 slides

Viewers also liked(20)

מצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפלים by omega3 galil
מצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפליםמצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפלים
מצגת סמינר פרוטוקול אומגה למטפלים
omega3 galil2K views
(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12) by Yossi Fatael
(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)
(מתחם התיירות בים המלח - סיכום סדנת ראשי ענף התיירות והמלונאות - 05.07.12)
Yossi Fatael50.5K views
אוסף תמונות2 by Yoav Porat
אוסף תמונות2אוסף תמונות2
אוסף תמונות2
Yoav Porat531 views
כושר גופני מצגת by inna
כושר גופני מצגתכושר גופני מצגת
כושר גופני מצגת
inna923 views
ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת by טובה אליאסף
ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגתד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת
ד"ר אלכס קנלר: שירות גניקולוגי מונגש לנשים עם מוגבלות - מצגת
שלבי הלידה מצגת by gueste726df9
שלבי הלידה מצגתשלבי הלידה מצגת
שלבי הלידה מצגת
gueste726df96.4K views
תמונות - המרכז ליציבה ולעקמת by Yoav Porat
תמונות - המרכז ליציבה ולעקמתתמונות - המרכז ליציבה ולעקמת
תמונות - המרכז ליציבה ולעקמת
Yoav Porat302 views
デザパタ勉強会(中級編) by kaz3391
デザパタ勉強会(中級編)デザパタ勉強会(中級編)
デザパタ勉強会(中級編)
kaz3391538 views
ד"ר אילון לחמן - טיסה בזמן הריון מותרת? by אילון לחמן
ד"ר אילון לחמן - טיסה בזמן הריון מותרת?ד"ר אילון לחמן - טיסה בזמן הריון מותרת?
ד"ר אילון לחמן - טיסה בזמן הריון מותרת?
שיעור 2 פגיעות לפי אברים - ראש, צוואר, בטן, גב by Dave4488
שיעור 2  פגיעות לפי אברים - ראש, צוואר, בטן, גבשיעור 2  פגיעות לפי אברים - ראש, צוואר, בטן, גב
שיעור 2 פגיעות לפי אברים - ראש, צוואר, בטן, גב
Dave44881.5K views
מה זה פסוריאזיס? by wallaweb
מה זה פסוריאזיס?מה זה פסוריאזיס?
מה זה פסוריאזיס?
wallaweb1.1K views
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנות by Leo Burnett Israel
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנותמחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנות
מחדד הרעיונות 9.6.2016 - לקראת קאן - חדשנות
Leo Burnett Israel421 views
Surgical Options In The Management Of Hernia Repair by safarmas
Surgical Options In The Management Of Hernia RepairSurgical Options In The Management Of Hernia Repair
Surgical Options In The Management Of Hernia Repair
safarmas50.8K views

Similar to דיגיטל ומשפחה 2015

שיווק לאמהות ישראל 2014 by
שיווק לאמהות ישראל 2014שיווק לאמהות ישראל 2014
שיווק לאמהות ישראל 2014Rami Yulzari רמי יולזרי
3K views21 slides
Full report by
Full reportFull report
Full reportMiki Hakim
1.5K views35 slides
הורות בעידן האינטרנט by
הורות בעידן האינטרנטהורות בעידן האינטרנט
הורות בעידן האינטרנטefrattamarkin
351 views19 slides
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס by
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנסZeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנסM2MIsrael
1.2K views19 slides
רמי יולזרי ,M2M כנס by
רמי יולזרי ,M2M כנס רמי יולזרי ,M2M כנס
רמי יולזרי ,M2M כנס Leetal Tzhadock Ziv
206 views19 slides
החיים בעידן הדיגיטלי דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014 by
החיים בעידן הדיגיטלי  דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014החיים בעידן הדיגיטלי  דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014
החיים בעידן הדיגיטלי דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014Orr Hirschauge
877 views55 slides

Similar to דיגיטל ומשפחה 2015(13)

Full report by Miki Hakim
Full reportFull report
Full report
Miki Hakim1.5K views
הורות בעידן האינטרנט by efrattamarkin
הורות בעידן האינטרנטהורות בעידן האינטרנט
הורות בעידן האינטרנט
efrattamarkin351 views
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס by M2MIsrael
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנסZeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס
Zeta tools רמי יולזרי ,M2M כנס
M2MIsrael1.2K views
החיים בעידן הדיגיטלי דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014 by Orr Hirschauge
החיים בעידן הדיגיטלי  דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014החיים בעידן הדיגיטלי  דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014
החיים בעידן הדיגיטלי דוח בזק למצב האינטרנט בישראל 2014
Orr Hirschauge877 views
טינקוגרפיה by Tal Chen
טינקוגרפיהטינקוגרפיה
טינקוגרפיה
Tal Chen226 views
בדרך לגלישה בטוחה ואחראית by alomot
בדרך לגלישה בטוחה ואחראיתבדרך לגלישה בטוחה ואחראית
בדרך לגלישה בטוחה ואחראית
alomot346 views
הסכנה במרחק של קליק by udidav
הסכנה במרחק של קליקהסכנה במרחק של קליק
הסכנה במרחק של קליק
udidav252 views

More from Rami Yulzari רמי יולזרי

גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? by
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ?
גברים עם /בלי זקן - מה נשים חושבות ? Rami Yulzari רמי יולזרי
1.9K views16 slides
Instagram in israel 2015 by
Instagram in israel 2015Instagram in israel 2015
Instagram in israel 2015Rami Yulzari רמי יולזרי
4.8K views47 slides
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי by
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטליכתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטליRami Yulzari רמי יולזרי
2.1K views1 slide
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה by
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ההאינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/ה
האינסטגרמר הישראלי קוים לדמותו/הRami Yulzari רמי יולזרי
4.5K views3 slides
סקר יום העצמאות by
סקר יום העצמאותסקר יום העצמאות
סקר יום העצמאותRami Yulzari רמי יולזרי
1.3K views10 slides
סקר בחירות : פוליטיקה ורשתות by
סקר בחירות : פוליטיקה ורשתות סקר בחירות : פוליטיקה ורשתות
סקר בחירות : פוליטיקה ורשתות Rami Yulzari רמי יולזרי
380 views13 slides

More from Rami Yulzari רמי יולזרי(11)

כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי by Rami Yulzari רמי יולזרי
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטליכתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי
כתבה בזמנים מודרניים על סקר מיוחד יחסים משפחתיים בעידן הדיגיטלי
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה by Rami Yulzari רמי יולזרי
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
עושים דיגיטל בריא - 2014 : מגמות וכיוונים בשיווק דיגיטלי בתחום הפארמה
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . by Rami Yulzari רמי יולזרי
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים . החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .
החברים של כמוני - מחקר על כוחו של שיתוף וכוחה של קהילה בקרב חולים .

דיגיטל ומשפחה 2015

 • 1. ‫משפחות‬‫ודיגיטל‬‫בישראל‬ ‫והורים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫יולי‬ ‫מחקר‬ ‫תוצאות‬2015 ‫מצב‬ ‫תמונת‬-2015 ‫הדו‬ ‫מחבר‬"‫ח‬:‫יולזרי‬ ‫רמי‬(MA)
 • 2. ‫רקע‬‫ומתודולגיה‬ ‫הדו‬"‫יוני‬ ‫במהלך‬ ‫שנעשו‬ ‫סקרים‬ ‫שני‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫ח‬/‫יולי‬ 2015. ‫בזה‬ ‫זה‬ ‫תלויים‬ ‫בלתי‬ ‫מדגמים‬ ‫שני‬ ‫בוצעו‬ ‫המחקר‬ ‫לצורך‬: ‫בגילאי‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מדגם‬12-17,301‫משיבים‬.‫מדגם‬ ‫מייצג‬ ‫ארצי‬. ‫בגילאי‬ ‫לנוער‬ ‫הורים‬ ‫של‬ ‫מדגם‬12-17,‫של‬ ‫מדגם‬304 ‫משיבים‬.‫מייצג‬ ‫ארצי‬ ‫מדגם‬. ‫לקראת‬ ‫בוצע‬ ‫המחקר‬‫בנושא‬ ‫עיון‬ ‫יום‬:‫משפחתיים‬ ‫יחסים‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בעידן‬.‫למנהל‬ ‫במכללה‬. ‫ביה‬"‫ביה‬ ‫בשיתוף‬ ‫ההתנהגות‬ ‫למדעי‬ ‫ס‬"‫ומכון‬ ‫לתקשורת‬ ‫ס‬ ‫אדלר‬ ‫בדקנו‬ ‫מה‬? •‫דיגיטלית‬ ‫בתקשורת‬ ‫שונים‬ ‫שימושים‬. •‫עושים‬ ‫הילדים‬ ‫ומה‬ ‫עושים‬ ‫שהילדים‬ ‫חושבים‬ ‫ההורים‬ ‫מה‬ ‫בפועל‬. •‫באינטרנט‬ ‫שליליות‬ ‫לתופעות‬ ‫חשיפה‬/‫סלולר‬. •‫אמון‬ ‫מול‬ ‫פיקוח‬. •‫הילדים‬ ‫לפעילות‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬. •‫השפעת‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בקרב‬ ‫התקשורת‬ ‫על‬
 • 3. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬4 88% 28% 7% 14% 78% 3% ‫פייסבוק‬ ‫אינסטגרם‬ ‫פינטרסט‬ ‫טוויטר‬ ‫וואטסאפ‬ ‫אחת‬ ‫אף‬ ‫פרופיל‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬/‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫משתמש‬ ‫חשבון‬/‫יישומי‬ ‫אינטרנט‬/‫הבאים‬ ‫מובייל‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ ‫בישראל‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬–‫בוגרת‬ ‫אוכלוסיה‬ 18+ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬700‫משיבים‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬‫האוכלוסיה‬‫בישראל‬ ‫הבוגרת‬.‫גילאי‬18+ ‫ייצוג‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫שכבות‬ ‫דגימת‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫נבנה‬ ‫המדגם‬ ‫פלח‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יחסי‬‫באוכלוסיה‬‫לפי‬:‫גיל‬/‫איזור‬/‫מין‬. ‫דגימה‬ ‫טעות‬:3.2% ‫מכלל‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫הבוגרת‬ ‫משתמשים‬ ‫בפייסבוק‬ 88%
 • 4. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬5 ‫בישראל‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫שימוש‬–‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מדגם‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫הנתונים‬350‫משיבים‬ ‫בגילאי‬ ‫בישראל‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫של‬ ‫מייצג‬ ‫מדגם‬12-18. ‫בישראל‬. ‫ייצוג‬ ‫בו‬ ‫ויש‬ ‫שכבות‬ ‫דגימת‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫נבנה‬ ‫המדגם‬ ‫פלח‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫יחסי‬‫באוכלוסיה‬‫לפי‬:‫גיל‬/‫איזור‬/‫מין‬. ‫דגימה‬ ‫טעות‬:5.3% 93% ‫פרופיל‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫האם‬/‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫משתמש‬ ‫חשבון‬/‫יישומי‬ ‫אינטרנט‬/‫הבאים‬ ‫מובייל‬?‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ 93% 90% 85% 62% 12% 11% 10% ‫אינסטגרם‬ ‫וואטאפ‬ ‫פייסבוק‬ ‫סנאפצאט‬ ‫טויטר‬ ‫טאמבלר‬ ‫פינטרסט‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬‫משתמשים‬ ‫באינסטגרם‬. 90%‫הנוער‬ ‫מבני‬‫משתמשים‬ ‫בוואטאפ‬
 • 6. ‫אחד‬ ‫במשפט‬: ‫העידן‬ ‫להשפעות‬ ‫ביחס‬ ‫למבוגרים‬ ‫נוער‬ ‫בין‬ ‫דעים‬ ‫תמימות‬ ‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫הדיגיטלי‬. ‫מה‬ ‫בין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫בסביבה‬ ‫בהתנהגות‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫או‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫חושבים‬ ‫שההורים‬ ‫מה‬ ‫לבין‬ ‫עושה‬ ‫שהנוער‬ ‫בעצמם‬ ‫עושים‬.
 • 7. ‫משפט‬ ‫בעוד‬: ‫משמשת‬ ‫אפליקציות‬ ‫באמצעות‬ ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬3‫דורות‬: ‫סבים‬/‫וילדים‬ ‫הורים‬ ‫סבתות‬. ‫בני‬ ‫בין‬ ‫בתקשורת‬ ‫גם‬ ‫נפוץ‬ ‫באפליקציות‬ ‫השימוש‬/‫הזוג‬ ‫בנות‬.
 • 8. ‫המשפחה‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫העידן‬ ‫הורים‬‫נוער‬ ‫משפר‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬36%36% ‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫את‬ ‫מחזק‬26%25% ‫מגדיל‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬53%53% ‫ההורים‬ ‫פיקוח‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬14%12% ‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫את‬ ‫מחליש‬18%19% ‫במשפחה‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫מחליש‬20%18%
 • 9. ‫מדווחים‬‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫במחשב‬ ‫משחקים‬ 28%‫הנוער‬ ‫מבני‬ 45%‫מההורים‬ ‫משחקים‬ ‫הנוער‬ ‫שבני‬ ‫חושבים‬ ‫הורים‬
 • 10. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬11 86% 66% 63% 54% 27% 5% 90% 45% 78% 56% 37% 6% ‫מהכיתה‬ ‫חברים‬ ‫רחוקים‬ ‫חברים‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫דודים‬ ‫בני‬ ‫סבא‬/‫סבתא‬ ‫אלה‬ ‫באמצעים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬‫לשוחח‬/‫הסלולר‬ ‫באמצעות‬ ‫להתכתב‬/‫באמצעות‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנות‬/‫אפליקציות‬‫התכתבות‬‫כגון‬:‫סקייפ‬‫וואטסאפ‬‫וכדומה‬(‫בכל‬ ‫בחר‬ ‫לך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬) ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬–‫מי‬ ‫עם‬? ‫ובקרב‬ ‫הנוער‬ ‫בקרב‬ ‫זהה‬ ‫משתמשים‬ ‫הלא‬ ‫שיעור‬ ‫ההורים‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫ועומד‬ ‫נמוך‬4% ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬ ‫ההורים‬ ‫עם‬ ‫מתכתבים‬. ‫ההורים‬ ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בין‬ ‫דיווח‬ ‫פער‬ ‫קיים‬ ‫ילדים‬ ‫בין‬ ‫דיגיטלית‬ ‫לתקשורת‬ ‫בהתייחסות‬ ‫להורים‬. ‫לסבא‬ ‫בהתייחס‬/‫בשיעור‬ ‫מקיימים‬ ‫הילדים‬ ‫סבתא‬ ‫לשיעור‬ ‫בהשוואה‬ ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬ ‫יוותר‬ ‫גבוה‬ ‫ההורים‬ ‫בקרב‬ ‫המדווח‬ 63%
 • 11. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬12 87% 85% 76% 73% 34% 4% ‫קרובים‬ ‫חברים‬ ‫משפחה‬ ‫בני‬ ‫בן‬/‫זוג‬ ‫בת‬ ‫הילדים‬ ‫עם‬ ‫הורים‬ ‫אלה‬ ‫באמצעים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬ ‫נוהג‬ ‫אתה‬ ‫האם‬‫לשוחח‬/‫הסלולר‬ ‫באמצעות‬ ‫להתכתב‬/‫באמצעות‬ ‫מחשב‬ ‫תוכנות‬/‫אפליקציות‬‫התכתבות‬‫כגון‬:‫סקייפ‬‫וואטסאפ‬‫וכדומה‬(‫בכל‬ ‫בחר‬ ‫לך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬) ‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬–‫ההורים‬ ‫מתקשרים‬ ‫מי‬ ‫עם‬ ‫עם‬ ‫מתכתבים‬ ‫מההורים‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬ 73% ‫ועם‬ ‫קרובים‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫בעיקר‬ ‫מתקשרים‬ ‫ההורים‬ ‫משפחה‬ ‫בני‬. ‫בולט‬ ‫נתון‬ ‫עוד‬:‫בני‬ ‫עם‬ ‫מתקשרים‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬ ‫הקרובה‬ ‫המשפחה‬:‫ילדים‬,‫בן‬/‫זוג‬ ‫בת‬.
 • 12. ‫בפורנו‬ ‫צופים‬ 9%‫הנוער‬ ‫מבני‬ 5%‫מההורים‬ ‫ברשת‬ ‫פורנוגרפיה‬ ‫רק‬0.3%‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫מההורים‬ ‫בפורנו‬ ‫צופים‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬
 • 13. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬14 ‫והילדים‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫המבט‬ ‫מנקודת‬ ‫ברשת‬ ‫הילדים‬ ‫פעולות‬ ‫לבני‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬ ‫מעניינים‬ ‫פערים‬‫הנוער‬. ‫כ‬-9%‫בפורנו‬ ‫צופים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬,‫בקרב‬ ‫מ‬ ‫פחות‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫השיעור‬ ‫ההורים‬-1%‫כמעט‬ ‫והוא‬‫אפסי‬. ‫משחקים‬ ‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫נוער‬ ‫מבני‬ ‫יותר‬ ‫הורים‬ ‫במחשב‬.45%‫בהשוואה‬ ‫ההורים‬ ‫בקרב‬‫חשיעור‬‫של‬28% ‫בני‬ ‫בקרב‬‫הנוער‬. ‫יודע‬ ‫שאתה‬ ‫כמה‬ ‫עד‬‫שלך‬ ‫הילדים‬ ‫הבאות‬ ‫מהפעולות‬ ‫אילו‬‫עושים‬‫באינטרנט‬/ ‫בסלולר‬:‫עבורך‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬ 38% 33% 31% 28% 28% 24% 23% 16% 9% 21% 45% 43% 46% 37% 45% 33% 32% 10% 0% 4% ‫למוסיקה‬ ‫הקשבה‬ ‫חברים‬ ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫לימודים‬ ‫ענייני‬ ‫מחשב‬ ‫משחקי‬ ‫בסרטים‬ ‫צפייה‬ ‫בתמונות‬ ‫צפייה‬/‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬ ‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫הכרת‬ ‫פורנו‬ ‫באתרי‬ ‫צפייה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬/‫מושג‬ ‫לי‬ ‫אין‬ ‫נוער‬ ‫על‬ ‫להורים‬ ‫מדווחים‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ 20%
 • 14. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬15 48% 56% 42% 38% 27% 22% 7% 5% ‫חברים‬ ‫עם‬ ‫שיח‬ ‫עבודה‬ ‫ענייני‬ ‫בתמונות‬ ‫צפייה‬/‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬ ‫למוסיקה‬ ‫הקשבה‬ ‫מחשב‬ ‫משחקי‬ ‫בסרטים‬ ‫צפייה‬ ‫חדשים‬ ‫חברים‬ ‫הכרת‬ ‫פורנו‬ ‫באתרי‬ ‫צפייה‬ ‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫ההורים‬ ‫מה‬? ‫משתמשים‬ ‫מההורים‬ ‫עבודה‬ ‫לצרכי‬ ‫ברשת‬ 56% 5%‫פורנו‬ ‫צורכים‬ ‫מההורים‬. ‫הם‬ ‫ועבודה‬ ‫חברים‬‫הנפוצים‬ ‫התוכן‬ ‫תחומי‬ ‫ויזואלי‬ ‫תוכן‬ ‫צריכת‬:‫מוסיקה‬ ‫וידאו‬ ‫תמונות‬ ‫וסרטים‬‫הם‬ ‫גם‬ ‫נפוצים‬.
 • 15. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬16 ‫אלימים‬ ‫תכנים‬‫ועוד‬ ‫זרים‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫מיני‬ ‫תוכן‬.. ‫ההורים‬ ‫לבין‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ 45%‫השליליות‬ ‫בתופעות‬ ‫נתקלו‬ ‫שלא‬ ‫מדווחים‬ ‫מהנוער‬ ‫ש‬ ‫בעוד‬ ‫שהוצגו‬75%‫הילדים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫אלה‬ ‫בתופעות‬ ‫נתקלו‬ ‫לא‬ ‫שלהם‬. 30%‫לא‬ ‫לאנשים‬ ‫להתקשר‬ ‫נכונות‬ ‫מגלים‬ ‫נוער‬ ‫מבני‬ ‫רק‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫שההורים‬ ‫בעוד‬ ‫מוכרים‬11%‫מגלים‬ ‫מהם‬ ‫זו‬ ‫נכונות‬. ‫אלימים‬ ‫לתכנים‬ ‫בחשיפה‬ ‫גם‬ ‫קיימים‬ ‫דומים‬ ‫פערים‬. ‫האחרונה‬ ‫בשנה‬‫האם‬‫נתקלת‬‫הבאות‬ ‫מהסיטואציות‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ‫באחת‬:‫את‬ ‫סמן‬ ‫הרלוונטיות‬ ‫האפשרויות‬ ‫כל‬ 30% 24% 19% 15% 4% 3% 45% 11% 8% 5% 3% 2% 4% 75% ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫התכתבתי‬/‫בלתי‬ ‫ילדים‬ ‫מוכרים‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫אלימים‬ ‫תכנים‬ ‫ראיתי‬ ‫שלחתי‬/‫בעלות‬ ‫תמונות‬ ‫קיבלתי‬ ‫מיני‬ ‫תוכן‬/‫בווטסאפ‬ ‫גזעני‬ ‫או‬ ‫אלים‬ ‫אותם‬ ‫ופגשתי‬ ‫במחשב‬ ‫חברים‬ ‫הכרתי‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ ‫אלימות‬ ‫חוויתי‬ ‫או‬ ‫איומים‬ ‫קיבלתי‬ ‫ליין‬ ‫און‬ ‫מילולית‬ ‫חרם‬ ‫או‬ ‫שיימינג‬ ‫עליי‬ ‫עשו‬ ‫מאלה‬ ‫אחת‬ ‫אף‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬ ‫שלחו‬/‫בעלי‬ ‫תמונות‬ ‫קיבלו‬ ‫מיני‬ ‫תוכן‬,‫גזעני‬ ‫או‬ ‫אלים‬ 19%
 • 16. ‫מיניים‬ ‫או‬ ‫אלימים‬ ‫לתכנים‬ ‫חשיפה‬ ‫של‬ ‫בתופעות‬ ‫כלל‬ ‫נתקלו‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫מיניים‬ ‫אלימים‬ ‫תכנים‬ ‫שיימינג‬‫ברשת‬ %45‫הנוער‬ ‫מבני‬ %75‫מההורים‬
 • 17. ‫פעילות‬ ‫עם‬ ‫ההורים‬ ‫הכרות‬ ‫מידת‬‫ברשת‬ ‫הילדים‬ %45 ‫מבני‬‫הנוער‬ ‫חושבים‬‫שההורים‬ ‫חשופים‬ ‫או‬ ‫מכירים‬ ‫שלהם‬ ‫לפעילות‬ ‫באינטרנט‬ %60 ‫או‬ ‫מכירים‬ ‫מההורים‬ ‫לפעילות‬ ‫חשופים‬ ‫באינטרנט‬ ‫הילדים‬
 • 18. ‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫הילדים‬ ‫מה‬ ‫בודקים‬ ‫ההורים‬? %9‫חושבים‬ ‫הנוער‬ ‫מבני‬ ‫אילו‬ ‫בודקים‬ ‫שההורים‬ ‫ברשת‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫שימושים‬ %35‫איזה‬ ‫בודקים‬ ‫מההורים‬ ‫הילדים‬ ‫עושים‬ ‫שימושים‬ ‫ברשת‬
 • 19. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬20 ‫ברשת‬ ‫הנוער‬ ‫לפעילות‬ ‫ההורים‬ ‫מודעות‬ ‫כ‬-60%‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫חשופים‬/‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫לפעילות‬‫הילדים‬‫הנוער‬ ‫בקרב‬ ‫בעוד‬ ‫עומד‬ ‫גבוהה‬ ‫מידה‬ ‫המדווחים‬ ‫שיעור‬ ‫על‬36% ‫חשופים‬ ‫שלך‬ ‫ההורים‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬‫ו‬/‫שלך‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫מכירים‬ ‫או‬ ‫באינטרנט‬/‫בסלולר‬: 13% 23% 37% 15% 13% 18% 42% 29% 7% 3% ‫מאד‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬-‫שאני‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫יודע‬ ‫עושה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬-‫שאני‬ ‫מה‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫יודע‬ ‫עושה‬ ‫ככה‬ ‫ככה‬-‫שואלים‬ ‫לפעמים‬ ‫מעטה‬ ‫במידה‬-‫מה‬ ‫מאד‬ ‫מעט‬ ‫יודעים‬ ‫עושה‬ ‫אני‬ ‫מאד‬ ‫מעטה‬ ‫במידה‬-‫מתערבים‬ ‫לא‬,‫לא‬ ‫מכירים‬,‫שואלים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫משמעותיים‬ ‫פערים‬ ‫קיימים‬ ‫פעילות‬ ‫של‬ ‫הדיווח‬ ‫ברמת‬ ‫באינטרנט‬ ‫הילדים‬‫סלולר‬ ‫לילדים‬ ‫ההורים‬ ‫בין‬.
 • 20. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬21 ‫עליהם‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫בשיעור‬ ‫מדווחים‬ ‫נוער‬ ‫בני‬ ‫פיקוח‬. 23%‫זמן‬ ‫הגבלת‬ ‫מפעילים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫שימוש‬.‫רק‬13%‫אותם‬ ‫מגבילים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫הנוער‬. 35%‫שימושים‬ ‫אלו‬ ‫בודקים‬ ‫הם‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫מההורים‬ ‫שרק‬ ‫בעוד‬ ‫שלהם‬ ‫הילדים‬ ‫מבקרים‬ ‫והיכן‬9%‫הנוער‬ ‫מבני‬ ‫אותם‬ ‫בודקים‬ ‫שלהם‬ ‫ההורים‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬. ‫במחשב‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫אמצעי‬ ‫יש‬ ‫במשפחה‬ ‫אצלכם‬ ‫האם‬/‫במידה‬ ‫בסלולר‬ ‫משתמשים‬ ‫ההורים‬ ‫מהאמצעים‬ ‫אלו‬ ‫וכן‬?‫האפשרויות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫סמן‬‫הרלוונטיות‬. 48% 18% 16% 15% 13% 9% 9% 5% 3% 38% 21% 22% 16% 23% 7% 35% 14% 5% ‫פיקוח‬ ‫אין‬/‫בקרה‬ ‫חסימה‬ ‫בשירות‬ ‫שימוש‬/‫האינטרנט‬ ‫ספק‬ ‫סינון‬ ‫הילדים‬ ‫בחדרי‬ ‫מחשבים‬ ‫אין‬ ‫תוכן‬ ‫או‬ ‫אתרים‬ ‫של‬ ‫הגבלה‬ ‫או‬ ‫לחסימה‬ ‫בתוכנות‬ ‫שימוש‬ ‫אחר‬ ‫השימוש‬ ‫זמן‬ ‫הגבלת‬ ‫אחרים‬ ‫אמצעים‬ ‫הילדים‬ ‫עושים‬ ‫שימושים‬ ‫איזה‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫בדיקה‬/ ‫גולשים‬ ‫היכן‬ ‫גלישה‬/‫והילדים‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫משותף‬ ‫שימוש‬ ‫סלולרי‬ ‫טלפון‬ ‫אין‬ ‫לילדים‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫מכלל‬ ‫או‬ ‫פיקוח‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫מדווחים‬ ‫באינטרנט‬ ‫השימוש‬ ‫על‬ ‫בקרה‬ 48% ‫ובסלולר‬ ‫במחשב‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬
 • 21. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬22 ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬‫הורים‬. 36%‫חושבים‬‫שיפרו‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬‫במשפחה‬. 38%‫הדיגיטליים‬ ‫לאמצעים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫השפעה‬. ‫אצלכם‬‫את‬ ‫הרעו‬ ‫או‬ ‫שיפרו‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬ ‫המשפחה‬ ‫חברי‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬? 36% 18% 39% 36% 20% 38% ‫שיפרו‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫הרעו‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫משפיעים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬‫הרע‬ ‫במשפחה‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ 20% ‫האם‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬ ‫משפר‬
 • 22. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬23 ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬‫הורים‬. 36%‫חושבים‬‫שיפרו‬ ‫הדיגיטליים‬ ‫האמצעים‬ ‫כי‬ ‫התקשורת‬ ‫את‬‫במשפחה‬. 38%‫הדיגיטליים‬ ‫לאמצעים‬ ‫אין‬ ‫כי‬ ‫חושבים‬ ‫השפעה‬. ‫אצלכם‬‫האימון‬ ‫יחסי‬ ‫לחיזוק‬ ‫תורמים‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬ ‫פוגעים‬ ‫או‬ ‫משפחה‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬? 25% 19% 54% 26% 18% 55% ‫מחזקים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫מחלישים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫משפיעים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬‫חיזק‬ ‫במשפחה‬ ‫האמון‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ 25% ‫האם‬‫הדיגיטל‬‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫האמון‬ ‫יחסי‬ ‫את‬ ‫משפר‬
 • 23. ‫כ‬"‫ח‬/‫תמוז‬/‫תשע‬"‫ה‬24 ‫הורים‬ ‫לבין‬ ‫הנוער‬ ‫בני‬ ‫בין‬ ‫מהותיים‬ ‫הבדלים‬ ‫אין‬. ‫אצלכם‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫שיפרו‬ ‫אלה‬ ‫שאמצעים‬ ‫אומר‬ ‫היית‬ ‫האם‬ ‫במשפחה‬ ‫ההורים‬ ‫של‬ ‫יתר‬ ‫לפיקוח‬ ‫גרמו‬ ‫או‬? 53% 12% 36% 53% 14% 33% ‫עצמאות‬ ‫מגדילים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫ההורים‬ ‫פיקוח‬ ‫את‬ ‫מגדילים‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫משפיעים‬ ‫לא‬ ‫נוער‬ ‫הורים‬ ‫חושבים‬‫שהדיגיטל‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫מגדיל‬ ‫הילדים‬ 53% ‫האם‬‫הדיגיטל‬‫הילדים‬ ‫עצמאות‬ ‫את‬ ‫משפר‬
 • 24. ‫עצומה‬ ‫במהירות‬ ‫משתנה‬ ‫עולמנו‬.‫גדלו‬ ‫שבו‬ ‫העולם‬ ‫וסבתא‬ ‫סבא‬.‫אינו‬‫לעולם‬ ‫כלל‬ ‫דומה‬‫אבא‬ ‫גדלו‬ ‫שבו‬ ‫ואמא‬.‫העולם‬‫שבו‬‫אנו‬‫מהעולם‬ ‫שונה‬ ‫חיים‬‫יחיו‬ ‫שבו‬ ‫ילדינו‬. ‫לדמיין‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬‫בעתיד‬ ‫העולם‬ ‫ייראה‬ ‫כיצד‬ ‫היום‬, ‫מזה‬ ‫מאוד‬ ‫שונה‬ ‫יהיה‬ ‫שהוא‬ ‫להניח‬ ‫אפשר‬ ‫אבל‬ ‫כיום‬ ‫לנו‬ ‫המוכר‬.‫השינוי‬ ‫את‬ ‫לעצור‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬,‫אפשר‬ ‫אותו‬ ‫ולהבין‬ ‫לנסות‬. ‫תודה‬‫תשומת‬ ‫על‬ ‫רבה‬‫לבכם‬/‫ן‬
 • 25. ‫סולומון‬ ‫מזי‬ 054-8197733 mazi@zeta-tools.co.il ‫יולזרי‬ ‫רמי‬ 054-4427769 rami@zeta-tools.co.il ‫יותר‬ ‫מהירה‬ ‫בצורה‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬ ‫לך‬ ‫לעזור‬ ‫נוכל‬, ‫יותר‬ ‫יעילה‬,‫יותר‬ ‫נמוכה‬ ‫ובעלות‬ ‫יותר‬ ‫שקופה‬. ‫עבורכם‬ ‫לבצע‬ ‫נוכל‬‫בחו‬ ‫מחקרים‬"‫ל‬.‫קהלים‬ ‫חושבים‬ ‫מה‬ ‫לבדוק‬ ‫תרצו‬ ‫אם‬ ‫אחרת‬ ‫במדינה‬,‫החיבור‬‫גם‬ ‫משמעותי‬ ‫יתרון‬ ‫לנו‬ ‫נותן‬ ‫בינלאומיות‬ ‫לרשתות‬ ‫שלנו‬ ‫בעלויות‬ ‫ואפילו‬ ‫הביצוע‬ ‫במהירות‬ ‫ושליטה‬ ‫בקרה‬ ‫ביכולת‬. ‫בכלל‬ ‫סקרים‬‫האוכלוסיה‬ ‫שיחה‬ ‫מבוסס‬ ‫מחקר‬ ‫חברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫חולים‬ ‫סקרי‬ ‫רופאים‬ ‫סקרי‬ ‫יעד‬ ‫בקהלי‬ ‫מחקרים‬ ‫בחו‬"‫ל‬ ‫לכם‬ ‫שיעזרו‬ ‫שאלות‬ ‫חולים‬ ‫או‬ ‫רופאים‬ ‫לשאול‬ ‫מעוניינים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫אלינו‬ ‫פנו‬ ‫המכירות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫שיגדילו‬ ‫החלטות‬ ‫לקבל‬. ‫הסקרים‬ ‫תוצאות‬ ‫לתוך‬ ‫שיחה‬ ‫ניתוח‬ ‫של‬ ‫היבטים‬ ‫גם‬ ‫לשלב‬ ‫אפשר‬ ‫עכשיו‬. ‫המושלמת‬ ‫התמונה‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫יתנו‬ ‫הטקסט‬ ‫של‬ ‫איכותני‬ ‫וניתוח‬ ‫השיחה‬ ‫ניטור‬. ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫המתאים‬ ‫הקהל‬ ‫את‬ ‫הנכונות‬ ‫השאלות‬ ‫את‬ ‫לשאול‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההחלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫שיתמכו‬ ‫הנתונים‬.‫גדול‬ ‫אינטרנטי‬ ‫פאנל‬ ‫מפעילים‬ ‫של‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫העומד‬ ‫ישראל‬ ‫אוכלוסיית‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫המייצג‬ ‫ואיכותי‬26‫השאלות‬ ‫של‬ESOMAR ‫אוהדים‬ ‫דפי‬ ‫על‬ ‫סקרים‬ ‫בפייסבוק‬ ‫חושבים‬ ‫באמת‬ ‫שלכם‬ ‫האוהדים‬ ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫האם‬?‫לעזור‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫שלהם‬ ‫המניעים‬ ‫את‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫לכם‬,‫לא‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫שלהם‬ ‫הצרכים‬ ‫בדיונים‬ ‫משתתפים‬. ‫קשר‬ ‫צרו‬ 054-4427769