1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf as-       5. Kuvva-i Milliyenin oluşturulmasında aşağıdakiler-  ker...
9. Redd-i İlhak cemiyeti aşağıdaki kongrelerden        14. İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu her işgal ettiklerin- ...
19. I.   Osmanlı Devletinin Orta Asya Türklerini bir-     24. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra faaliyet     ...
28. Mustafa Kemal’in milli mücadeleyi başlatmasın-         36. I.    Wilson Prensipler cemiyeti  da;     ...
2008 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler  1  C  9  C  17  E  25  B   33   B  2  D  10  E  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

İnkılap tarihi mondros ateşkes antlaşması

1,599 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,599
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
39
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

İnkılap tarihi mondros ateşkes antlaşması

 1. 1. 1. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra İtilaf as- 5. Kuvva-i Milliyenin oluşturulmasında aşağıdakiler- kerlerinin Anadolu’yu işgal etmesinde sorun ya- den hangisinin etkisinden söz edilemez? şanmaması aşağıdakilerden hangisinin göster- gesidir? A) Osmanlı Devletinin birinci dünya savaşından yenik ayrılması A) İtilaf Devletlerinin Osmanlı Devletini kendi a- B) İstanbul hükümetinin üzerine aldığı vazifeyi ralarında paylaşamadıklarının yerine getirememesi B) Osmanlı Devletinde işgallere karşı direniş ör- C) Ülkede can mal ve namus emniyetinin gütlerinin kurulmasının tehlikeye düşmesş C) I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı devletinin D) İzmir’in yunan askeri tarafından haksız gizli antlaşmalarla paylaşıldığının gerekçelerle işgal edilmesi D) İtilaf Devletleri arasında bulunan Sovyet Rus- E) Amiral Bristol’un İzmir’de Türklerin ya’nın Bolşevik İhtilalıyla savaştan çekildiğinin çoğunlukta olduğunu rapor olarak belirtmesi E) Kurtuluş Savaşının henüz başlamadığının 6. 13 Ekim 1919 yayımlanan Amiral Bristol Raporunda aşağıdakilerden hangisi yoktur?2. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaş- masına görüşülen ve karara bağlanan kararlar a- A) Sevr Antlaşmasındaki Yunan taleplerin haksız- rasında gösterilemez? dır ve daha iyi bir antlaşmanın hazırlanması gerekmektedir. A) Ermeni Esirler B) Boğazlar B) Rum halkı Yunan askeriyle birleşerek Türk ev- C) Toros Tünelleri D) Ege adaları lerine ve çiftliklerine zarar vermiştir. E) Doğu Anadolu C) Menemende Yunan askerleri savunmasız Türkleri sebepsiz yere öldürmüşlerdir.3. Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra azınlık- D) Türk Hükümetinin işgale sesi çıkmamış bu da ların cemiyet kurması aşağıdakilerden hangisinin bölgedeki Türklerin direnişine sebep olmuş- göstergesidir? tur. E) İçinde subayların da bulunduğu Müslüman A) Osmanlı Devletinin başlattığı milli mücadele- esirlerin eşyaları çalınmış ve Yaşasın Venizelos nin başarıya ulaşmasını engellemeye çalışma- diye bağırmaya zorlanmıştır. larının B) Wilson ilkelerine dayanarak bulundukları böl- 7. I. Dünya Savaşından sonra imzalanan hangi ant- gelerde bağımsızlık elde etmeye çalıştıklarının laşma II. Dünya Savaşının çıkmasında etkili ol- C) TBMM ’in Anadolu’da askeri ve siyasi olarak muştur? güçlenmesinin engellemek istediğinin D) İstanbul Hükümetinin teslimiyetçi politikaları- A) Mondros B) Sevr C) Mudanya nın azınlıkları huzursuz ettiğinin D) Versay E) Mc Mahon E) Azınlıkların kapitülasyonlardan yararlanarak e- konomik haklarını artırma amacı taşıdığının 8. Mondros’tan sonra Rumların zararlı faaliyetlerini engellemeye çalışan yararlı cemiyetler aşağıdaki- lerden hangisinde birlikte verilmiştir?4. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaş- masından sonra işgal edilmiştir? A) Pontus Rum-Mavri Mira-Etnik-i Eterya B) Redd-i İlhak-Trakya Paşaeli-İzmir Müdafa-i A) Musul B) Şam C) Bağdat Hukuk Cemiyeti D) Mısır E) Trablusgarp C) Kilikyalılar-Taşnak ve Hınçak-Vilayet-i Şark D) İslam Teali-Kürt Teali-İngiliz Muhipler E) Karakol-Nigehban-Taşnak ve Hınçak 1
 2. 2. 9. Redd-i İlhak cemiyeti aşağıdaki kongrelerden 14. İtilaf Devletlerinin Anadolu’yu her işgal ettiklerin- hangileriyle batı cephesinin kurulmasına katkı de gerekçe olarak ortaya koyduğu madde aşağı- sağlamıştır? dakilerden hangisidir? A) İzmir Kongresi-Sivas Kongresi A) Osmanlı Devletinin bütün tersane ve limanları B) Erzurum Kongresi-Sivas Kongresi itilaf devletlerinin kontrolüne bırakılacak. C) Balıkesir Kongresi-Alaşehir Kongresi B) İtilâf Devletleri güvenliklerini tehlikede gör- D) Amasya Kongresi-Sivas Kongresi dükleri herhangi bir stratejik bölgeyi asker çı- E) İstanbul Kongresi-Erzurum Kongresi karmak suretiyle işgal edebilecek. C) İtilaf Devletleri ihtiyaç dışındaki akaryakıt10. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaş- rezervlerine el koyacak. masından sonra meydana gelen gelişmelerden D) Bütün demiryolları itilâf devletleri memurla- biri değildir? rınca denetlenecek; Kafkas demiryollarını ise, doğrudan doğruya İtilâf Devletlerinin memur- A) Anadolu’nun itilaf devletleri tarafından haksız ları idare edecek ve Batumun işgaline karşı yere işgal edilmiştir. durulmayacak. B) Azınlıklar devlet kurmak için cemiyet kurmuş E) Vilayet-i Sittede herhangi bir karışıklık çıkacak ve ayaklanma çıkarmıştır. olursa, İtilâf devletleri bu bölgede önemli C) Osmanlı Devleti fiilen bağımsızlığını gördükleri yerleri işgal edebilecek kaybetmiştir. D) Türk milleti işgallerin haksız olduğunu ispatlamak ve işgallerle tepki göstermek için 15. Milli Mücadeleyi destekleyen gazeteler arasında yararlı cemiyetler kurmuştur. aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? E) İttihat ve Terakki yönetimi padişahın etkisinden kurtularak yeni bir yönetim A) Aydede B) Alemdar kurmuşlardır. C) İstanbul D) Peyman-ı Sabah E) Tasvir-i Efkâr11. Aşağıdaki cemiyetlerden hangisi bölgesel hareket 16. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşında Turancılık ve eden bir cemiyet değildir? ümmetçilik politikaları uygulamak istemiştir. A) Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti I. Dünya Savaşında uygulanmak istenen bu politi- B) Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti kalar aşağıdaki cephelerden hangileriyle ilgilidir? C) İzmir Müdafa-i Hukuk Cemiyeti D) Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti A) Kafkas -Galiçya E) Menteşeliler Müdafa-i Hukuk Cemiyeti B) Hicaz-Yemen -Makedonya C) Çanakkale -Kanal D) Suriye-Filistin -Irak12. Misak-ı Milliye temel oluşturan antlaşma aşağıda- E) Kafkas -Kanal kilerden hangisidir? 17. Fransız İhtilalinin yaydığı milliyetçilik ve bağım- A) Mondros Ateşkes Antlaşması sızlık akımlarından sonra Osmanlı Devletinden ay- B) Sevr Barış Antlaşması rılan devletler içinde aşağıdakilerden hangisi gös- C) Petrograt Protokolü terilemez? D) Saint Jean De Mariuenne Antlaşması E) Sykes-Picot Antlaşması A) Arnavutluk B) Romanya C) Bulgaristan D) Sırbistan E) Trablusgarp13. Birinci Dünya Savaşının bitiminde Fethi Bey ve Mustafa Kemal tarafından çıkarılan siyasi gazete aşağıdakilerden hangisidir? 18. Aşağıda verilen isimlerden hangisinin İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilgisi yoktur? A) Hâkimiyeti Milliye B) Minber C) İrade-i Milliye D) Peyman-ı Sabah A) Prens Sebahattin B) Talat Paşa E) Açıksöz C) Resneli Niyazi D) Cemal Paşa E) Enver Paşa 2
 3. 3. 19. I. Osmanlı Devletinin Orta Asya Türklerini bir- 24. Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra faaliyet leştirmeye çalışması gösterilen İstanbul, İkdam, Peyman-ı Sabah gibi II. Rusya’da Bolşevik İhtilalinin çıkması gazetelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangi- III. İngiltere’nin sömürgeleriyle olan bağlantısını sidir? kesmeye çalışılması A) İstanbul ve Anadolu’nun işgaline karşı oluşan Yukarıda özellikleri verilen cepheler aşağıdakiler- halk tepkisini engellemeye çalışmışlardır. den hangisinde doğru olarak sıralanmıştır? B) Mebusan Meclisinin Misak-ı Milli kararlarını almasından sonra milli mücadeleye destek I II III vermişlerdir. C) Ulusal kurtuluş hareketine silah ve mühimmat A) Romanya Kanal Galiçya sağlayarak savaşın kazanılmasına katkı B) Hicaz Çanakkale Makedonya sağlamışlardır. C) Suriye Makedonya Çanakkale D) Havza ve Amasya genelgelerinin halka D) Kafkas Çanakkale Kanal duyurulması için çalıştılar. E) Çanakkale Makedonya Suriye E) Yunan askerinin Anadolu’yu işgal etmesinin ve yapılan katliamlarının haklı olduğunu belirtmişlerdir.20. I. Dünya Savaşı başladığında Osmanlı Devletinde hangi hükümet bulunuyordu? 25. Osmanlı Devleti aşağıdaki antlaşmalardan hangi- siyle fiilen sona ermiştir? A) Ahmet İzzet Paşa Hükümeti B) Said Halim Paşa Hükümeti A) İstanbul’un resmen işgal edilmesi C) Enver Paşa Hükümeti B) Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması D) Talat Paşa Hükümeti C) Saltanatın kaldırılması E) Ahmet Muhtar Paşa Hükümeti D) Sevr Antlaşmasının imzalanması E) Vahdettin’in İstanbul’u terk etmesi21. I. Dünya Savaşında Mustafa Kemal’in Yarbaylık- tan Albaylığa yükseldiği cephe aşağıdakilerden 26. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girmesine; hangidir? I. İttihat ve Terakki fırkasının dış politik hedef- A) Makedonya B) Galiçya C) Çanakkale leri D) Kanal E) Suriye-Filistin II. Almanya’nın siyasi ve askeri baskısı III. Balkan savaşlarında kaybedilen toprakların22. 31 Mart Olayında tahttan indirilen padişah aşağı- geri alınmak istenmesi dakilerden hangisidir? durumlarından hangilerinin sebep olduğu söyle- A) II. Abdülhamit B) V. Mehmet Reşat nebilir? C) Sultan Abdülaziz D) V. Murat E) VI. Mehmet Vahdettin A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III23. Bulgaristan’dan Edirne, Dimetoka, Kırklareli’nin geri alınıp Meriç Nehrinin sınır kabul edildiği 27. I. Bolşevik İhtilalinin çıkması antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? II. Brest-Litowsky Antlaşmasının imzalanması III. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanması A) 1913 Atina Antlaşması IV. Mustafa Kemal’in Ruslardan Muş ve Bitlis’i B)1913 İstanbul Antlaşması geri alması C) 1912 Uşi Antlaşması D) 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sıralaması E) 1919 Nöyyi Barış Antlaşması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) I,II, III, IV B) II, III, I,IV C) IV, I,III, II D) III, I,IV, II E) IV, I,II, III 3
 4. 4. 28. Mustafa Kemal’in milli mücadeleyi başlatmasın- 36. I. Wilson Prensipler cemiyeti da; II. İngiliz Muhipler Cemiyeti III. Karakol Cemiyeti I. İzmir’in Yunan askeri tarafından işgal edilme- si Yukarıdaki cemiyetlerden hangileri Kurtuluş II. İstanbul Hükümetinin işgallere tepkisiz kal- Mücadelesine destek vermiştir? ması III. Milli cemiyetlerin ve Kuvva-i Milliyenin birleş- A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II tirilmesi D) I ve III E) I, II ve III durumlardan hangilerinin etkisinden söz edilebi- 37. I. Paris Barış Konferansı lir? II. Sykes-Picot Antlaşması III. Bükreş Antlaşması A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II IV. San Remo Konferansı D) I ve III E) I, II ve III yukarıdakilerden hangisinde Osmanlı Devletini29. Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşı içerisinde; paylaşma planı yoktur? I. Makedonya A) I ve II B) Yalnız III C) I ve IV II. Arnavutluk D) II ve IV E) I, II ve III III. Suriye-Filistin kaybettiği topraklar içinde yukarıdakilerden han- 38. I. Kars Milli İslam Şurası gileri gösterilebilir? II. Trabzon ve Havalisi Âdem-i Merkeziyet Cemiyeti A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III III. Hürriyet ve İtilaf Fırkası D) I ve III E) I, II ve III Mondros’tan sonra kurulan bu cemiyetlerden30. I. Gediz Muharebelerinin kaybedilmesi hangileri Milli mücadele aleyhine çalışmamıştır? II. Düzenli ordunun kurulması III. Kütahya Eskişehir Savaşlarının kaybedilmesi A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Kuvva-i Milli- yenin ortadan kalkmasında etkili olmuştur? 39. I. Türk İzmir A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III II. Albayrak D) I ve II E) I, II ve III III. Trakya IV. Saday-ı Millet V. İstanbul35. I. Dünya Savaşı bittiğinde Mustafa Kemal’in askeri olarak son görevi aşağıdakilerden hangisidir? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra faaliyet gösteren gazetelerden hangisi Kurtuluş Savaşına A) 9. Ordu müfettişliği destek vermiştir? B) 7. Ordu komutanı C) Yıldırım Orduları Komutanı A) I B) II C) III D) IV E) V D) 15. Kolordu komutanı E) Sofya Ateşemirliği 40. 4
 5. 5. 2008 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Cemiyetler 1 C 9 C 17 E 25 B 33 B 2 D 10 E 18 A 26 E 34 B 3 B 11 A 19 D 27 E 35 C 4 A 12 A 20 D 28 C 36 B 5 E 13 B 21 C 29 C 37 B 6 A 14 B 22 A 30 D 38 A 7 D 15 E 23 B 31 B 39 E 8 B 16 E 24 A 32 D 405

×