Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

FitxaAvaluacioMM

295 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

FitxaAvaluacioMM

  1. 1. FITXA DE CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ MULTIMÈDIA SIMPLIFICADA DIM-UAB/2001 Títol del programa: Bestioles Editorial / URL (si és web): EditorialCasals/eCasals http://www.ecasals.net/index.php?ps=0be965afb369e14c6566a2de96d358eea815b641e77bd52150a7b6ebb19a1c f6301ad686a00428f4dad87cb9d8aa3b4407c52afcf8aae91f5668136d753fd9d34a8c75ab4d0d88228a63ca6e7f4c# Temàtica del programa (àrea, matèria.., és transversal?): BESTIOLES> 5a> ÀREA DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN (1er trimestre: el grill, els mitjans de transport i els dinosaures, com un projecte de treball. 2on trimestre: Esports, felins i arbres. 3er trimestre: Nens i nenes del món i els electrodomèstics), À. DE LLENGUATGES (matemàtiques i lectoescriptura). Si és transversal Objectius i continguts que s’han treballat amb el programa: la lectoescriptura i el raonament lògicmatemàtic Característiques dels alumnes que han utilitzat el programa: (etapa educativa, edat...) P5 (subratllen un o més de cada apartat) TIPOLOGIA DEL PROGRAMA: PROGRAMA D’EXERCITACIÓ - PROGRAMA TUTORIAL - BASE DE DADES - LLIBRE - SIMULADOR / AVENTURA - JOC/ TALLER CREATIU – EINA PER A PROCESSAR DADES FUNCIÓ PER LA QUAL S’HA UTILITZAT: EXERCITAR HABILITATS - INSTRUIR - INFORMAR MOTIVAR - EXPLORAR - ENTRETENIR - EXPERIMENTAR/RESOLUCIÓ DE PROBLEMES CREAR/EXPRESSAR - AVALUAR - PROCESSAR DADES Breu descripció de les activitats del programa que s’han utilitzat: Del 1er trimestre, l’apartat que diu <Fem raonaments>. Les activitats consisteixen en fer seriacions matemàtiques amb animalons, sumes i agrupaments. Entorn d’ús: (classe, aula informàtica, a casa... ) Qualsevol d’aquestes opcions és vàlida Usuaris: (el professor, alguns alumnes, tots els alumnes). Més adient pel professorat i alumnes entre 5/6 anys Forma de agrupament: (individual, per parelles...) Individualment o per parelles, casi millor el segon cas pel que fa a qüestions d’ensenyament/aprenentatge entre iguals (ZDP): entre dos infants es poden ajudar quan un dels components es desorienta Breu descripció de la forma d’ús: (distribució dels alumnes, metodologia...) Per parelles, l’alumnat pot anar passant pel programa Altres circumstàncies (classe improvisada o planificada, ¿es la primera vegada que s’utilitza el programa?, ús de la documentació del programa...) És el primer cop que s’utilitza Característiques de l’aula informàtica (si la sessió s’ha fet aquí)
  2. 2. ASPECTES FUNCIONALS. UTILITAT marca amb una X EXCEL·LENT ALTA CORRECTE BAIXA . . x . . . x . . . . . . . . . Eficàcia del programa (facilita l’èxit dels seus objectius) Facilitat d’ús (entorn amable) Documentació (si s’ha utilitzat) Servei de teleformació i assistència (si s’ha utilitzat) ASPECTES TÈCNICS I ESTÈTICS EXCEL·LENT Entorn audiovisual (presentació, pantalles, tipus, lletra...) ALTA CORRECTE BAIXA Continguts (qualitat, profunditat, organització) . x . . x . . . x . . . . x . . Elements multimèdia (qualitat, quantitat) . . x . Navegació (fiabilitat, eficàcia, velocitat...) Interacció (tipus de diàleg, entrada de dades, anàlisis respostes) ASPECTES PEDAGÒGICS EXCEL·LENT ALTA CORRECTE BAIXA Capacitat de motivació (atractiu, interessant) . . x . . x . . . . . x . x . . Adequació a l’usuari (continguts, activitats) Tutorització i avaluació (preguntes, reforç) Recursos didàctics (activitats organitzadores)
  3. 3. OBSERVACIONS Problemes i inconvenients: carència de veu o àudio, indicant què s’ha de fer a cada activitat, algunes són molt intuïtives, d’altres l’usuari es veu forçat a tocar tecles fins que encerta, per atzar, què s’ha de fer. A destacar (observacions)... VALORACIÓ GLOBAL EXCEL·LENT . ALTA . CORRECTE BAIXA x .

×