Aymerich illamola memoria

770 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
770
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aymerich illamola memoria

 1. 1. BLOGS UNA EINA D’APRENENTATGE I EDUCACIÓhttp://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/ M. ANGELS AYMERICH ILLAMOLA UOC - PRÀCTICUM II PSICOPEDAGOGIA 8/01/2012
 2. 2. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola ÍNDEXÍNDEX ................................................................................................................ 2INTRODUCCIÓ .................................................................................................. 5JUSTIFICACIÓ................................................................................................... 6DEL PREPROJECTE A LA REALITAT DEL PRÀCTICUM................................ 7DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS ............................................................................. 7 PRIMERA FASE DEL PROCÉS: CERCA D’INFORMACIÓ ................................................ 9 SEGONA FASE DEL PROCÉS: UN BLOG EDUCATIU PELS DE P3 ................................ 9 TERCERA FASE DEL PROCÉS: DONANT FORMAT AL BLOG...................................... 10 QUARTA FASE DEL PROCÉS: LA PARTICIPACIÓ DELS PARES ................................. 11 CINQUENA FASE DEL PROCÉS: GESTIÓ DEL CONTINGUTS DEL BLOG .................. 12 SISENA FASE: ELS BLOGS A LA COMARCA DEL GIRONÈS........................................ 13 SETENA FASE: LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG EN AQUEST ENTORN I LA MATRIU DAFO ................................................................................................................... 14 VUITENA I ÚLTIMA FASE: COM ELABORAR UN BLOG EDUCATIU ............................. 14CONTEXT D’INTERVENCIÓ ........................................................................... 15MARC TEÒRIC I LEGAL.................................................................................. 16Marc legal...................................................................................................................... 16Documents institucionals ............................................................................................ 18Fonamentació teòrica.................................................................................................. 18OBJECTIUS PREVISTOS................................................................................ 19MODIFICACIONS DEL PLA DE TREBALL PREVIST...................................... 21DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALL.............................................. 24ESTRATÈGIES ............................................................................................................ 24ESTRUCTURA DEL PROGRAMA ........................................................................... 24EXPOSICIÓ, ANÀLISI I DISSECCIÓ DELS RESULTATS............................... 25La figura del psicopedagog dins l’entorn de l’assessorament de les TIC .......... 25Evolució de la situació inicial ..................................................................................... 27Com s’han afrontat els problemes que han aparegut............................................ 27Situacions ètiques:....................................................................................................... 28 Escletxa digital .......................................................................................... 28 Com construim els aprenentatges, a infantil, amb les TIC a l’abast?........ 28Actuació dins del centre educatiu: reflexions .......................................................... 29CONCLUSIONS I PROPOSTES...................................................................... 30BIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIA ........................................................................ 33Documents legals: ....................................................................................................... 33Documents consultats:................................................................................................ 33Blogs sobre educació i TIC seguits i consultats: .................................................... 35Blogs educatius visitats: ............................................................................................. 36 2
 3. 3. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaANNEX 1 .......................................................................................................... 37MATRIU DAFO............................................................................................................. 37ANNEX 2 .......................................................................................................... 38ENQUESTA PASSADA ALS PARES....................................................................... 38ANNEX 3 .......................................................................................................... 39GRAELLA D’OBSERVACIÓ I ANÀLISI DELS BLOGS DE LA COMARCA DELGIRONÈS...................................................................................................................... 39ANNEX 4 .......................................................................................................... 40 EL BLOG EDUCATIU: UNA EINA DAPRENENTATGE I COMUNICACIÓ http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/PRESENTACIÓ ........................................................................................................... 40PER QUÈ? FEM-NE UN!!! ......................................................................................... 41QUÈ SÓN? A L’ESCOLA?................................................................................................ 42 Què són els blogs educatius?............................................................................ 42 Anàlisi de blogs educatius................................................................................. 43 Els blogs a la comarca del Gironès ..................................................................... 44AMB ESTIL ................................................................................................................... 45ORGANITZACIÓ.......................................................................................................... 46DADES BÀSIQUES..................................................................................................... 48EINES 2.0 ..................................................................................................................... 50 o Projecció de fotografies: ............................................................................ 50 Vídeos:................................................................................................. 51 o Activitats per fer amb els alumnes: ............................................................... 51 o Audio o podcasts:.................................................................................... 52BLOGS PER MIRAR ................................................................................................... 53 Blogs sobre educació i TIC:............................................................................... 53GLOSSARI.................................................................................................................... 54WEBGRAFIA ................................................................................................................ 57 Blogs sobre educació i TIC:............................................................................... 57Articles, bibliografia i webgrafia diversa relacionada amb els blogs, les TIC i l’educació. .............. 57Aquesta memòria s’entèn a partir del treball de recerca i investigació fet sobreels blogs educatius com a eina d’aprenentatge i educació.En el propi blog es troben els resultats a què s’ha arribat, recomanacions,propostes pràctiques, idees, recursos que poden ser d’utilitat a qualsevolmestre per crear un blog educatiu. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/ 3
 4. 4. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola “... Crec que l’ús d’ordinadors en el procés d’ensenyament-aprenentatge, en lloc reduir, pot expandir la capacitat crítica i creativadels nostres nenes i nenes. Depèn de qui els fa servir, a favor de què i, de qui i per a què…”“ L’educació necessita tant de formació tècnica, científica i professional, com de somnis i utopia” Paulo Freire Aprenem unint els diferents fragments, barrejant les diverses peces... mentre pensem, reformulem, debatem i així anem afinant fins arribar a una estructura que és clara i coherent per a nosaltres... però que canvi l’endemà. AAVV. Projectes educatius en xarxa. Generalitat de Catalunya.Els principis de Paulo Freire serien la clau per començar a introduir sense porles TIC en l’educació, aprofitant al màxim els seus avantatges, tot i els errorsque es poden donar, per millor, per estimular, per connectar tots els petitsfragments d’informació i progressar en una construcció conjunta delconeixement.Però és amb aquest últim fragment, que trobem en els Projectes educatius enxarxa, de la Generalitat de Catalunya, que expressa molt clarament el meuprocés de treball, aprenentatge i construcció de coneixement d’aquestpràcticum i que queda plasmat en aquesta memòria i sobretot en el blog. 4
 5. 5. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaINTRODUCCIÓL’escola d’avui dia no és la mateixa escola de fa 10 o 15 anys. Tot i que elsistema educatiu (professor explica i els alumnes segueixen el llibre) haperdurat molts i molts anys, l’ús de les tecnologies a l’escola i a l’aula, l’ús diari iquotidià, està transformant aquest model d’ensenyament.Però no només això: està obrint les portes del què es fa a dins de les aules afora, està comunicant amb tots els implicats en l’educació dels infants.El que és evident, és que la nostra societat actual, la societat de lainformació, caracteritzada per l’ús i accés a les Tecnologies de la Informació, ainternet, que ha comportat excès d’informació, rapidesa en què es produeixenels canvis, manca de reflexió, ha imposat una la cultura de la imatge i del’espectacle, ha transformat la forma de comunicar-nos, de relacionar-nos, depensar, és a dir, de viure, demana uns ciutadans diferents.És tasca de l’educació, de l’ensenyament formal en primer lloc i delsensenyaments no formals, formar als ciutadans perquè siguin competentsdigitalment. No només fent ús d’internet i navegant per la xarxa s’éscompetent: cal desenvolupar altres capacitats (buscar informació, saber trobarcriteris de cerca, saber discriminar la informació , col·locar el contingut a lesxarxes socials, ser responsable de les actuacions que es porten a terme,comprendre el risc que té internet…). Aquest fet també implica una escoladiferent: el tipus d’ensenyament, de metodologia, d’activitats didàctiques,d’objectius a assolir…La introducció de les TIC a les aules pot considerar-se des de diferents puntsde vista i segons diferents objectius que ens proposem. Així, per exemple,podríem parlar de com la xarxa i els seus recursos enriqueixen elsaprenentatges a les àrees de descoberta de l’entorn; com els programes enxarxa ajuden a assolir aprenentatges mecànics relacionats amb la matemàticao la llengua, a desenvolupar la competència social i la competènciacomunicativa a l’establir el treball amb altres alumnes, amb altres escoles, comla llengua es pot enriquir i millorar amb l’accés a la xarxa; etc. Així com tambégràcies a les TAC (internet i programes que hi trobem) l’escola, l’aula, eltreball i els aprenentages que fan els alumnes arriba a les famílies, surt alcarrer, al poble.Un dels mitjans que avui dia –i ja fa temps- està en molt ús per informar,comunicar als altres, expressar i interaccionar són els blogs. Només cal tenirpresent que existeixen més de 140.000.000 de blogs així com se’n creen120.000 diaris amb unes 1.500.000 entrades (posts) cada dia. Un 77% delsinternautes confirmen llegir blogs*.Per tant, els blogs són una gran eina com a mitjà de comunicació, quel’escola pot aprofitar per apropar-se a les famílies, establir un vincle més estretamb l’objectiu de millorar l’educació dels fills. Però no només per informar icomunicar, també es pot convertir en un aliat pel mestre, per presentar elsrecursos que utilitza a l’aula per treballar, per reflexar el treball i elsaprenentatges fets pels seus alumnes, els blogs es poden convertir elportfolis. 5
 6. 6. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaJUSTIFICACIÓA l’etapa d’educació infantil, sobretot a P3, els nens expliquen coses als pares:però sovint petits detalls, inconnexes, però importants i fruit dels seusaprenentatges. Els pares estan intrigats per saber què volen dir, estan motivatsper seguir què aprenen, com ho fan, com ho viuen. La informació no arriba alspares per cap mitjà, per tant es produeix una petita desconnexió entre l’aula i lafamília.Potser aquesta desconnexió que es crea al començar l’escola i deixar la famíliauna mica fora dels processos d’ensenyament-aprenentatge que tenen lloc al’escola potser és el que fa que mica a mica la família es vagi implicant menys imenys en l’educació dels seus fills, que ho deixin tot a mans de l’escola.Però no es pot aconseguir que els pares puguin estar informats delsaprenentatges dels seus fills? De què fan? De com ho fan? De comprogressen? De què hi poden aportar? De com s’han d’implicar? No podemoferir, com a professionals de l’educació que assessorem, orientem,proposem… una eina per aconseguir-ho? Penso que sí. Els blogs educatiuspoden ser un gran recurs a l’etapa d’educació infantil per fomentar lacomunicació amb les famílies, per fer un treball conjunt en l’educació dels seusfills i per implicar-los en els aprenentatges.Primer de tot un blog és aquell espai en línia que es recopilencronològicament missatges d’un o varis autors amb una temàtica en particular.El caracteritzen la interactivitat que es dóna en temps real i que fa que esgenerin comentaris a partir dels temes proposats. Es desenvolupa dins d’uncontext informal.A nivell educatiu, un blog educatiu és aquell blog que té com a objectiu recolzarels processos d’ensenyament-aprenentatge, ajudar en la construcció delconeixement. Aquest és un espai de diàleg, un mitjà que potser propi delsalumnes, a l’etapa d’educació infantil, del grup-classe.Tothom fa blogs, es creen, es publica i aquí es deixa. Quan es parla d’un blogeducatiu, pensat per les famílies dels alumnes, pels alumnes, així com pel dia adia a l’aula, es demana un blog reflexionat: amb objectius, trets característics,continguts determinats i organitzats, recursos sistematitzats, entradesestructurades…És per tot això, que aquesta memòria presenta un projecte d’investigació sobrecom podria ser un blog educatiu, contextualitzat a un grup de pares, mares ialumnes de P3 (3 anys).A més a més, penso que obrir les portes de l’escola pot ajudar a trencaresquemes, a avançar a la visió tradicional de l’escola, a adonar-se del repteque és ser mestre i… a la llarga –espero tot i ser utòpica- millorar el respecteque es té als mestres, professors i altres professionals de l’educació per part dela societat. 6
 7. 7. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDEL PREPROJECTE A LA REALITAT DEL PRÀCTICUMAbans de començar a concretar i definir més detalladament el projecte portat aterme, m’agradaria puntualitzar que el treball que s’ha portat a terme ha estatl’anàlisi de les possibilitats dels blogs educatius com a eina de comunicació iaprenentatge.No s’han desenvolupat totes les fases presentades al Projecte inicial ja queaquestes abarcaven dos àmbits d’actuació diferents del psicopedagog i permanca de temps ha estat impossible abordar-los. FASES ÀMBIT D’INTERVENCIÓ DEL PSICOPEDAGOG 1. LES TIC EN EL CURRÍCULUM Actuació dins del centre escolar, atenent al D’EDUCACIÓ INFANTIL. col·lectiu de professionals que el formen, partint del treball que es fa, de les necessitats 2. ELS BLOGS I LES TIC DES D’UN que es detecten, dels objectius previstos… PLLANTEJAMENT per ajudar a assolir-los, orientant, motivant, CONSTRUCTIVISTA DE oferint possibilitats i recursos. L’EDUCACIÓ 3. ELS BLOGS DINS DEL PLA TAC D’ESCOLA 4. BLOGS EDUCATIUS Actuació amb un grup limitat de professionals (els implicats més directament) amb un 5. BLOGS I FAMÍLIES objectiu concret : descobrir els blogs, les 6. GLOSSARI DE TERMES seves possibilitats, capacitats, com fomentar RELACIONATS AMB ELS BLOGS la comunicació i participació de les famílies, quins recursos ofereixen…Tot i que aquest va ser l’ordre de fases de treball plantejat en un primermoment, ara mateix l’estructuraria diferent : primer descobrir els blogseducatius, com eina pràctica i àgil, a l’aula i amb les famílies, la participaciópossible d’aquestes, què s’ha fet en temes de blogs educatius, què fan lesescoles de l’entorn… per passar en segon terme a situar els blogs a dins delconjunt de l’escola (pla TAC), dins dels principis dels constructivisme idel currículum.Bàsicament, la meva estructura vista la pràctica seria a l’inversa ja que és aixícom pots ajudar a definir a un nivell més teòric, quan coneixes les sevespossibilitats reals i pràctiques. És a dir, passar d’allò concret per arribar ageneralitzar i teoritzar.Si el pràcticum continués (es disposés de més temps), es podria passar arealitzar les primeres fases, per les quals penso estar més preparada. De totesformes, en aquest camp queda molt camí per fer, camí que es va descobrint,que es va construint amb les aportacions de professionals implicats… un camíque difícilment té fi.DESCRIPCIÓ DEL PROCÉSEl model d’intervenció psicopedagògica en aquest pràcticum ha estat el dissenyi l’elaboració d’una pàgina educativa a internet; és a dir, d’un blog educatiu. 7
 8. 8. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaPer tant, la intevenció psicopedagògica del professional no ha estat tanassessorar un grup de professionals en relació a uns alumnes amb unesnecessitats educatives concretes i amb un context molt concret, sinócol·laborar i assessorar en les diferents fases d’elaboració del producte.Així, la meva participació ha estat: 1. Anàlisi de les necessitats i els objectius proposats: necessitat d’informar a les famílies, de fer-los partíceps i proposar un possible producte (el blog). 2. El disseny conceptual i físic del blog. Gràcies a les característiques dels blogs, ha estat feina àgil tècnicament parlant l’elaboració del blog. L’aportació del psicopedagog ha estat clau per tenir en compte: les famílies i els alumnes (característiques, necessitats, recursos…) així com els mestres (metodologia, models d’instrucció, programació). 3. Elaboració d’una primera versió del blog. 4. Avaluació del producte en un primer ús, reflexió i reestructuració. 5. Elaboració d’una segona versió del blog. 6. Avaluació del producte, anàlisi de les seves possibilitats i propostes d’actuació.S’ha treballat des d’una metodologia col·laborativa amb els diferentsprofessionals implicats, des de la investigació-acció per poder anar reflexionanti reestructurant en funció de les necessitats i les possibilitats i ens hem basaten un anàlisi qualitatiu i quantitatiu dels resultats.L’enfocament metodològic segueix la lògica de la investigació-acció críticaformulada per autors com Carr i Kemmis (1988) combinant la recerca i revisióde la informació amb l’aplicació d’instruments i de materials proposantestratègies de millora i trasnformació.M’he basat amb l’observació, l’anàlisi, la comprensió i reflexió de lesnecessitats detectades mitjançant la reflexió per proposar alternativesconcretes. Com instruments d’anàlisi utilitzats he fet servir les enquestes, lesentrevistes amb els implicats, l’observació directa i la consulta de materials idocuments elaborats sobre el tema dels blogs, les TIC i l’educació així com elseguiment de diferents blogs educatius –sobre tic i educació-.Com tota pàgina educativa, el blog té les funcions d’informar, comunicar iformar. Però ha estat tasca del psicopedagog de tenir en compte els criterispedagògics i psicològics pel disseny d’aquest en col·laboració amb elsprofessionals que imparteixen l’educació al curs de P3. Aquest treball s’ha fetconjuntament amb el psicopedagog i director del centre on s’han desenvolupatles pràctiques.Tot seguit descriuré les fases del procés que he seguit en el treball sobre elsblogs. Aquestes fases no es corresponen a les fases proposades en elprojecte, ja que en el projecte més que fases de treball es plantejaven àmbitsd’investigació i aprofundiment del tema de blogs. 8
 9. 9. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaPRIMERA FASE DEL PROCÉS: CERCA D’INFORMACIÓPrimer de tot, per a portar a terme el projecte de pràctiques Els blogs una einad’aprenentatge i comunicació, es va fer una cerca d’informació sobre elsblogs, els blogs educatius i visitar blogs educatius diversos.D’aquesta recerca d’informació es feia evident que no hi ha gaires documentsescrits sobre els blogs educatius i que el que es poden trobar són articles enalgunes revistes telemàtiques així com articles o posts (entrades d’un blog) ales webs i blogs d’alguns dels teòrics en temes de noves tecnologies i educacióque trobem a l’Estat Espanyol. Resultat de la primera fase: Manca de documentació escrita sobre els blogs.Després d’aquesta cerca d’informació, que va permetre formar-nos una idea dequè es pot aconseguir sobre le tema dels blogs, vaig comprovar que no s’hafet cap estudi, article o treball d’investigació sobre l’ús dels blogs desd’una vessant comunicativa amb les famílies i com a eina d’aprenentatgea l’etapa d’educació infantil –etapa en què encara no són autònoms en l’úsd’ordinadors o internet- i que per tant era una bona oportunitat i camp detreball; tot i que sí que s’han fet estudis a etapes superiors (eso i universitat). Plantejament a partir de la primera fase: els blogs pot ser un bon camp d’investigació i de treball, que pot aportar i millorar molt la qualitat educativa i la comunicació amb les famílies.Aquest fet va motivar molt però alhora va provocar una falta de base per podercomençar a treballar, de puntals per basar el treball.SEGONA FASE DEL PROCÉS: UN BLOG EDUCATIU PELS DE P3Conjuntament amb el tutor de pràctiques, i vient que començava el cursescolar, es va decidir crear el blog i ja començar el primer contacte amb elspares a través del blog educatiu dels seus fills/filles. Primera entrada: primera reunió de curs: http://blocs.xtec.cat/nensinenesdel2008/2011/09/05/preparem-la-reunio/Es va considerar vital que si es vol definir una línia d’actuació, aquesta actuacióes faci des del primer moment, en el primer contacte i fent-hi èmfasi.Després el treball es va centrar en la part més tècnica del blog. Tot i haverdecidit per un tipus de programa de creador de blogs (blocs.xtec.cat) quedavamolt per decidir. Estava creat, però això no volia dir en cap moment que jatinguéssim l’eina d’aprenentatge i comunicació que es buscava.El període següent d’investigació es va centrar en aquesta part tècnica delsblogs: - quins formats de blocs trobem, blogger versus wordpress/blocs.xtec.cat - quines possibilitats ofereixen els diferents formats blogs que s’ofereixen des del Departament d’Ensenyament (http://blogs.xtec.cat ) 9
 10. 10. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - quins elements incorporar al blog (widgets): calendari, notícies, comentaris, enllaços…Alhora que es va començar a donar un format a al blog, el què semblava mésadequat segons els objectius proposats, es va continuar buscant informació. Enaquest cas, la cerca es centrava en articles sobre blogs educatius: com han deser, què aporten, com són, quines possibilitats ofereixen. Podeu veure diferents entrades d’aquest procés a : http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/12/7- reestructurant/TERCERA FASE DEL PROCÉS: DONANT FORMAT AL BLOGUn cop es va començar a fer el blog, s’hi van anar fent entrades diverses.Aquestes es van organitzar per temes de què tractaven (per etiquetes). Detotes formes, quan ja hi havia unes quantes entrades es va veure que hi haviamolt contingut poc organitzat i sense format. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/16/reflexionant/Per això es va pensar en les etiquetes i les categories per organitzar el blog.Aquestes dues possibilitats les ofereix wordpress, blogger només organitza percategories. Al final es va optar per organitzar per categories.Quines categories? Per definir-les es es va tenir en compte: 1. la programació anual d’aula, que va ajudar a definir les grans categories a partir de: - les diferents unitats didàctiques : tardor, nadal, carnaval, els animals… - de què farem aquesta setmana : per anar informant als pares dels temes i continguts que es treballen durant la setmana. - Informàtica : amb els enllaços que es treballen amb els infants, podent adequar a cada infant el recurs que més s’adapta a les seves possibilitats de control i moviment del ratolí, i per poder-ne fer un ús autònom. 2. la metodologia del mestre, per anotar anotar la categoria de bits – aquests es passen matí i tarda dins de les rutines- juntament amb les cançons i dites. Posar-ho al blog es va considerar útil i pràctic per les mestres ja que així permetia tenir-ho a mà, actualitzat i al mateix temps per les dues persones que fan p3. 3. la comunicació amb les famílies, amb el què han fet i informacions diverses.Podeu trobar una entrada al blog que reflexa aquest treball a: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/27/11-reflexio-2/ 10
 11. 11. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaQUARTA FASE DEL PROCÉS: LA PARTICIPACIÓ DELS PARESDesprés del primer mes de treball i cerca, de donar format al producte, i fer-neun ús diari a l’aula es va decidir passar a l’apartat de la participació dels pares.En una reunió amb tots els implicats (mestres, equip directiu) es va parlar decom enfocar la seva participació: com col·laboradors del blog (amb nom icontrasenya on poden fer notícies senzilles), com editors (amb nom icontrasenya però que poden penjar fotografies, però també esborrar notícies)…Com que el coneixement que tenim dels pares és limitat, abans de passar a ferqualsevol proposta de participació es va optar per passar una enquesta a lesfamílies (sobre si utilitzen internet, si coneixen el bloc, etc).A l’Annex2 trobareu un model d’enquesta passat a les famílies. De les 50famílies en van respondre 31 pares. Del buidatge de les informacions en vaigextreure la següent graella d’observació :Aquesta graella es va comentar en una entrada en el blog : http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/08/12- reflexionant-sobre-lenquesta-a-les-families/Es va fer evident que gran part de les famílies disposen d’internet i esconnecten habitualment. Les famílies que no hi tenien accés eren les d’origengambià. La majoria es van mostrar interessades per fotografies i imatges delsseus fills (com un noticiari).Aquesta enquesta també ens va fer adonar que el blog es veu com un mitjà derebre informació, poc de participar.Acompanyant l’enquesta es va demanar participar amb un comentari a lasetmana al blog explicant què han fet el cap de setmana. Normalmentresponen entre 18-20 pares i sempre són els pares que ho escriuen sense lacompanyia dels fills (principalment per les hores dels comentaris). Per tant,sembla que és com un “deure” pels pares. No s’entèn com una activitat quepoden fer compartida amb els seus fills.Podeu veure un model d’entrades d’explicacions de què fan el cap de setmanaa: http://blocs.xtec.cat/nensinenesdel2008/2011/12/16/que-heu-fet-aquest-cap-de- setmana-del-1712-al1812/ 11
 12. 12. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDesprés es va valorar l’enquesta amb tot l’equip de persones implicades. Es vaobservar que no tenien un coneixement gaire gran del blog i que l’ús era mésaviat de consulta a internet.Es va decidir començar amb petites participacions per part dels pares: explicarquè han fet el cap de setmana. Amb el temps, ja es demanarà més implicació iparticipació dels pares com editors del blog.CINQUENA FASE DEL PROCÉS: GESTIÓ DEL CONTINGUTS DELBLOGL’ús del blog per part del mestre a l’aula es feia molt actiu i pràctic. Podia trobartots els recursos buscats anteriorment al blog, treballar-los amb els infants i queaquests els poguessin utilitzar a casa.Quan es va treballar el tema de la tardor es van fer entrades diferents ambdiferents tipus de recursos: cançons, vídeos, jocs, la castanyera, etc. Aquestselements, tot i ser atractius, motivadors, funcionals i dinàmics pelsaprenentatges dels infants, ocupaven molt d’espai al blog. Ràpidament ja no esveien els articles amb fotografies dels nens i nenes, no es veia el treball reald’aprenentatge amb els nens (mostres) que s’estaven fent. Per tant, el blogestava perdent l’objectiu de ser comunicatiu tot i ser de gran utilitat pel mestre.En aquest punt es va reflexionar sobre els canvis que calia fer. Aquesta reflexióla podeu trobar a: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/22/16-masses- coses-tot-i-lorganitzacio-falta-reorganitzar/Per això es va fer evident que calia tenir en compte alguns elements quan es faun blog: - Les dades bàsiques del blog - Les característiques que ha de tenir el blog - Els administradors/editors del blog - Els programes en xarxa que es fan servir per farcir el blogTambé va quedar clar que els recursos que el mestre utilitza a l’aula a travésdel canó de projecció, que l’alumne pot revisar a casa, s’han d’organitzar deforma que ocupin poc espai. D’aquí va sorgir la idea d’organitzar els contingutsper temes, a través del programa symbaloo.Podeu veure una entrada que mostra aquest plantejament a: http://blocs.xtec.cat/nensinenesdel2008/2011/11/28/ja-es-nadal-i-ens-hem-de-preparar/ 12
 13. 13. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaLa veritat és que l’organització dels continguts a través d’aquesta eina, permetvisualitzar què s’ha treballat, quin camí seguim alhora que motiva als alumnes adescobrir, recorden innatavament a través de l’estímul visual què s’ha treballat ireforça els continguts apresos.SISENA FASE: ELS BLOGS A LA COMARCA DEL GIRONÈSEs va portar a terme un treball de recerca sobre quin ús fan les escoles de lacomarca del Gironès dels blogs educatius, específicament a l’etapa d’educacióinfantil.Amb data del 10 de desembre del 2011 es van visitar els blogs d’educacióinfantil de la comarca del Gironès. A grans trets, podem dir que els blogs quees troben tenen com a característiques:• La majoria de blogs estan generats a partir de http://blocs.xtec.cat• Els blogs a les escoles s’organitzen, en la gran majoria de casos, per cicles.• Aquests no específiquen qui els elabora, sinó el grup a qui pertanyen (el grup d’alumnes).• La majoria d’entrades dels blogs es fan per explicar activitats dutes a terme amb els nens com poden ser fotografies d’excursions, de la festa de la castanyada, de ballar una dansa… Hi ha pocs blogs de les escoles que presentin recursos en xarxa per treballar els continguts de les aules o que estimulin la participació de les famílies.• Ens trobem un gran nombre de blogs que no s’actualitzen regularment (poden passar un mes, dos mesos de l’última entrada).Sobre aquesta anàlisi dels blogs us deixo aquest enllaç on es pot trobarinformació més detallada dels blogs així com de models de blogs. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/12/17/25-reflexio-5- els-blogs-a-les-comarques-gironines/ 13
 14. 14. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaSETENA FASE: LES FUNCIONS DEL PSICOPEDAGOG EN AQUESTENTORN I LA MATRIU DAFODesprés de treballar detingudament el blog en els seus diferens aspectes,possibilitats, organització, què s’ha fet a la pràctica i a la teoria, em vaig centrarmés especialment a analitzar quines són els funcions que pot fer elpsicopedagog en aquest camp d’actuació.Realment penso que són moltes. Com que és un tema que es desglossa mésdetalladament en un altre apartat no entraré en detalls, només deixo lareferència de les entrades al blog referides a aquest tema. • Les funcions del psicopedagog: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/12/18 /25-funcions-del-psicopedagog/ • Psicopedagog, mestre o informàtic. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/17 /15-psicopedagog-mestre-o-informatic-qui-nes-es-tasca/Després, a proposta del consultor vaig elaborar la matriu DAFO del projecte. Enaquest punt és on se’m va fer evident que estava tractant dos temes diferents:els dos blocs separats del projecte, dels quals només he desenvolupat el referital blog com a producte.Aquesta matriu va ser de gran utilitat per l’anàlisi posterior que vam fer en deldebat de l’assignatura, valorant els aspectes positius i negatius, possibilitats iresponsabilitats. Va anar bé una ullada de l’exterior, per veure probablementmés les seves debilitats i reflexionar-hi.La matriu DAFO es pot consultar a l’annex d’aquesta memòria.VUITENA I ÚLTIMA FASE: COM ELABORAR UN BLOG EDUCATIUTot el treball fet al llarg d’aquest mesos, penso que potser molt interessant perqualsevol professional de l’educació que vulgui crear un blog o simplement quevulgui revisar el que ja té.Per això em va semblar molt adequat transformar el mateix blog de diari delpràcticum, un blog complet de reflexions, replantejaments, dereestructuracions, en el resum i concrecions de tot el treball fet.Per això, el blog actual és el resultat de tot aquest procés i està estructurat endiferents apartats, que es complementen els uns amb els altres i que esrelacionen amb les mateixes fases d’elaboració del pràcticum.Apartats (són pàgines estàtiques del blog): • Presentació 14
 15. 15. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola • Per que? Fem-ne un? • Què són? A l’escola? • Amb estil! • Organització. • Dades bàsiques. • Eines 2.0 • Blogs per mirar. • Glossari. • Webgrafia.Tot el treball de reflexió es pot consultar en un widget lateral de REFLEXIONSPRÈVIES.CONTEXT D’INTERVENCIÓDes de la perspectiva sistèmica es pren com a referents fonamentals el contexton es desenvolupa qualsevol pràctica educativa i on té lloc qualsevol procésd’ensenyament aprenentatge. Cal tenir en comtpe aquest referents, sinó esdificulta les possibiltiats de donar una resposta global i adequada a lesnecessitats de tots.Amb això, es vol fer evident que fer un treball de recerca sobre l’ús dels blogsen un zona de barri socio-econòmic baix/molt baix, on les necessitats delsalumnes són d’una altra índole, on l’escola no es disposa de recursostecnològics a l’abast (per exemple, mòduls d’escola sense connexió a internet)no seria d’utilitat aquest treball, ni pràctic ni real.Per això, tot seguit presento les característiques del centre on s’handesenvolupat les pràctiques :L’Escola Puig d’Arques es troba situada en un poble situat a 15 km deGirona. Es un poble de nivell socio-econòmic mig, amb dues escoles públiquesde doble línia, una escola concertada de doble línia, un institut de triple línia iuna llar d’infants municipal (tripicada). També disposa d’una àmplia gama deserveix pels ciutadans: biblioteca municipal, escola de música, sala i escolad’arts plàstica, grups escoltes, diferents espais d’esport (atletisme, futbol,hoquei, patinatge…) així com un entorn natural molt ric.El cicle d’educació infantil de l’escola està format per 6 grups d’alumnes (2grups per nivell) amb una ràtio de 24 alumnes/grup. L’equip d’educació infantilel formen 6 mestres tutores, dues mestres de suport i una Tècnica en educacióinfantil a P3.L’escola disposa de recursos tecnològics varis: ordinadors portàtils pelsalumnes de cicle superior; una aula mòbil; dues sales d’informàtica; una aula 15
 16. 16. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamolade ciències; canó de projecció amb pissarra digital a totes les aules de l’escola(des de p3 a 6è) així com tres ordinadors fixes per aula per treballar.Com es pot veure, els recursos de què disposa l’escola permet fer un ús de lesTIC en el dia a dia, aprofitar-ne al màxim les seves possibilitats i obrir elsaprenentatges que es fan. També cal recalcar que l’AMPA de l’Escola s’hainvolucrat molt perquè l’ús de pissarres digitals fos general a tots els nivells del’escola, fet que evidencia la importància que donen a l’us que es fa delsmitjans tecnològics.El Projecte Educatiu de Centre es va revisar fa 4 anys i ja s’hi van incorporarl’ús de les TIC en el centre. També queda constància de l’ús que se’n van a laprogramació Anual de centre, tot i que s’està treballant per agilitzar i organitzarels recursos a través d’un moodle de centre.En concret, el grup d’alumnes amb qui es porta a terme l’experiència del grupeducatiu de P3 és de 50 famílies. En general és un nivell socio-cultural mitjà,amb algunes famílies amb pocs recursos. Es va demanar una adreça decorreu electrònic a totes les famílies, i excepte els fills de pares d’origen gambià(6) tots tenien correu electrònic i en feien ús (o el pare o la mare).Les professionals que intervenen amb el grup de P3 són les dues mestrestutores i la tècnica d’educació infantil amb un coneixement d’usuari d’internetperò molta curiositat per aprendre. Normalment ja fan ús dels recursos de quèdisposa la xarxa (jclic, cançons, enllaços d’interès) per treballar els diferentstemes, així com de la pissarra digital, però no s’havia plantejat fer-ho a travésdel blog ni aprofitar-lo per aquest objectiu.Per tant, en funció de les característiques del centre, de les famílies i elsprofessionals es va considerar adequat l’ús del blog com a eina de comunicaciói aprenentatge.MARC TEÒRIC I LEGALMarc legalEn els documents següents que s’enumeren, relacionats amb l’educació al’etapa d’infantil, faig especial èmfasi a aquells articles que el treball amb blogsaporta i pot ser de gran utilitat. Alhora també són documents que regeixen partdel treball fet (estructura del blog en la programació). 16
 17. 17. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola• Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. o ARTICLE 56 EDUCACIÓ INFANTIL 4. Durant leducació infantil, hi ha dhaver una cooperació estreta entre els centres i les famílies, que són el primer referent afectiu dels infants i tenen la responsabilitat primera de llur educació. Així mateix, i com a primer ensenyament, sha de garantir la coherència entre lacció educativa del segon cicle de leducació infantil i els primers anys de leducació primària. 9. Per a impulsar i facilitar la cooperació entre els centres i les famílies a què es refereix lapartat 4 i garantir la corresponsabilització de les famílies en leducació dels infants, els centres han de facilitar informació suficient a les famílies sobre levolució educativa de llurs fills i sobre lavaluació pertinent de leventual assoliment dels objectius educatius o ARTICLE 78 CRITERIS D’ORGANITZACIÓ A EDUCACIÓ INFANTIL. 1. En el marc del que estableix larticle 77, els elements organitzatius que adoptin els centres en leducació infantil han de contribuir específicament a: a) Reconèixer, facilitar i fer efectiu el compromís de les famílies en el procés educatiu de llurs fills. b) Garantir per a cada infant que les situacions daprenentatge mantenen viva i estimulen la seva curiositat per tot el que lenvolta. c) Garantir als infants lestabilitat i la regularitat necessàries per a facilitar-los laprenentatge, i també lautoestima amb relació a tot el que aprenen. d) Assegurar el seguiment sistemàtic de les activitats i els projectes de grup, i documentar els processos individuals o de grup per compartir-los amb els infants i les famílies• Resolució de 16 de juny de 2011 per la qual s’aprova el document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial per al curs 2011-2012 ARTICLE 11. Tecnologies per a laprenentatge i el coneixement (TAC) Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) ofereixen múltiples recursos per a l’acció didàctica i per a l’aprenentatge dels alumnes, esdevenen un element de motivació i de dinamització per a ladquisició de les competències bàsiques i, en especial, de la competència digital, i de canvi i millora en els processos d’ensenyament i d’aprenentatge, és a dir, esdevenen tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement (TAC). Correspon a la direcció del centre definir les fórmules que es considerin més adequades per garantir la coordinació òptima dels usos de les tecnologies en tots els seus vessants —organitzatius, pedagògics o tècnics—. Es recomana lestabliment de mecanismes de coordinació col·legiada on cadascun dels seus membres es responsabilitzi daspectes concrets. El tipus de coordinació TAC ha de quedar reflectit en el projecte educatiu i en el de direcció. La coordinació TAC del centre ha de respondre, davant de la direcció, de les funcions que sassignin al centre en relació amb les tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement. En el document “Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC” s’enumeren, a títol orientatiu, les funcions bàsiques que shan dexercicir en el marc de la coordinació TAC i la planificació d’accions per promoure i garantir lús de la tecnologia per a laprenentatge.• Orientacions per al desenvolupament educatiu de les TIC.• El Desplegament del Currículum i la programació al segon cicle de l’Educació Infantil.• Decret 181/2008, de 9 setembre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil.• Ordre EDU/484/2009, de 2 de novembre, del procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació del segon cicle de l’educació infantil.• Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge• Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius• Competència bàsica TIC 17
 18. 18. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDocuments institucionals - Projecte Educatiu de centre, que defineix les línies pedagògiques generals d’actuació del centre, tant a l’etapa d’educació infantil com a l’etapa d’educació primària. - Programació Anual de Centre, que tal com estableix el Decreet 102/2010, d’autonomia de centres educatius, “els centres han d’elaborar la programació general anual, que és la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs, incloses, si escau, les concrecions relatives als projectes, el currículum, les normes i tots els plans d’actuació acordats i aprovats i els serveis que es presten en tot l’horari escolar. La programació general anual explicitarà les actuacions que es duran a terme, els recursos, els responsables i els mecanismes de seguiment de la seva implantació, així com els indicadors i procediments per a l’avaluació dels resultats, a partir dels indicadors del projecte de direcció i del projecte educatiu”. - Pla TAC de centre, on es determinen els línies d’actuació en l’ús de les tecnologies en el centre així com les tasques de la comissió TAC.Fonamentació teòricaAquest projecte s’ha emmarcat dins dels principis pedagògics delconstructivisme. Més concretament podem dir que es basa en : - Els principis de l’aprenentatge segons el constructivisme. És l’alumne qui construeix el seu propi aprenentage. El mestre/professor fa de mediador de les situacions, l’ajuda, el guia, l’estimula perquè avanci. El que ell sol pot fer o el què pot fer amb ajuda és diferent (zona desenvolupament pròxim de Vigotsky). Tot això l’ajudarà a que construeixi nous aprenentatges, estableixi relacions entre els coneixements anteriors i els nous. Crea un aprenenatge significatiu i funcional, en què les TIC fan de mediadores, motivadores, reflexadores dels aprenentatges i una font de recursos. Són les TIC que comporten un canvi de rol del professor, necessari per l’actitud activa i constructiva de l’infant. - El mateix constructivisme contextualitzat, que planteja Valente, en què l’ajut i mediació de les TIC provoca un canvi de rol dels agents implicats en el procés d’ensenyament-aprenentatge: alumne- professor-matèries. No serà el rpofessor qui determina el procés educatiu, sinó les relacions, el context i els mitjans en què es desenvolupa. - Però aquest constructivisme s’ha d’entendre des del plantejament del connectivisme, plantejat per George Steimen, que intenta superar les limitacions del congnitivisme, del conductisme així com del constructivisme dins de l’entorn digital. Steimen defeinsa que la construcció del coneixement es fa per les connecxions que establim 18
 19. 19. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola amb els fragments d’informació que tenim, gràcies als instruments que tenim a l’abast per treballar a la xarxa. No treballem amb una informació concret, sinó que escollim de tots els fragments d’informació allò que ens interessa, i ens motivem fins a aconseguir l’objectiu que ens plantegem. Aquest plantejament implica que el coneixement es construeix conjuntamnet entre el professorat i l’alumne; on l’alumne és constructor actiu, descobridor, creador del propi coneixement; l’aprenentatge és social i requereix d’un entorn de comunitat per generar motivació intrínseca. Es produeix intercanvi personal, però no només entre professor i alumne, sinó entre els mateixos alumnes. És un aprenentatge basat en l’aprenentatge cooperatiu. - També ens basem amb el principi de la fragmentació, on partim de la base que tota la informació arriba fragmentada amb nous formats que s’afegeixen i/o substitueixen les estructures d’informació tradicionals. - Principis de la pedagogia sistèmica, ja que les TIC no es mostren només en un espai tancat, formen part d’un tot, d’un entorn en què l’infant i la família hi poden accedir, poden compartir i aprendre conjuntament. Permetrà connectar més bé el centre amb la comunitat, obrir les portes a fora. - Els principis de la consciència crítica que planteja Paulo Freire, en què cal que l’educació es fomenti en la crítica, no en l’aprenentatge memorístic. Defensa que ensenyar amb TIC no ha de ser fruit de l’improvització ni de l’aventura, sinó de la reflexió i del coneixement, de la consciència de les possibilitats cognitives, crítiques i creatives de l’alumne. Alhora iplica un compromís per part del professional, a ensenyar, a compartir, a escoltar, a respectar l’autonomia de l’alumnat; a entendre les tecnologies com a instruments per a l’aprenentatge, el creixement, la comunicació i la igualtat d’oportunitats. - El plantejament de les tecnologies a l’educació s’entèn com un teixit sense costures, és a dir, tot un tot dins la societat i la ciència. Un tot que s’influencia, de qui depèn i amb qui evoluciona. Per tant cal tenir en compte totes les variables en els plantejaments educatius i en la introducció de les TIC a l’educació.OBJECTIUS PREVISTOSEls principals objectius amb aquest projecte era: 1. Descobrir les possibilitats dels blogs educatius (investigar, proposar, experimentar, reflexionar) sobre les seves possibilitats a l’etapa d’educació infantil per transformar-lo en una eina de comunicació entre família-escola i una eina d’aprenentatge. 19
 20. 20. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola 2. Determinar quins són els elements que ha de contenir un blog perquè sigui educatiu, què ha de tenir en compte. 3. Potenciar l’ús dels blogs per convertir-lo en una eina de comunicació amb les famílies dels alumnes. 4. Valorar com s’inclou els blogs al centre escolar, quin tractament se’n va (dins del pla TAC). 5. La presència de les TIC en el currículum i la incidència que hi poden tenir els blogs.D’aquests objectius, els que s’han treballat amb més profunditat són el primer iel segon objectiu. El tercer objectiu, el de la família, s’ha presentat i valorat lesdiferents possibilitas però sense portar a terme accions importants ja queperquè la família en faci un ús important (com a membres actius del blog)demana una familiarització en aquest entorn important, la implicació i lapercepció que és important per l’educació dels seus fills.Els últims objectius, per falta de temps, no s’han pogut portar a terme. Elprojecte presentat abarca un camp molt ampli d’actuació i en un entorn enxarxa com el què es basa, anar redefinit el projecte ha estat un pas constant.Aquests dos últims punts serien un projecte a portar a terme un cop es té clar elblog educatiu com a producte digital i amb possibilitats com a einad’aprenenatge i comunicació.L’assoliment dels 3 primers objectius plantejats s’ha fet a partir de l’assolimentde subobjectius. 1. Descobrir les possibilitats dels blogs Conèixer l’origen dels blogs Cercar informació i referències teòriques sobre els blogs a l’àmbit educatiu. Integrar els recursos educatius dins d’un blog L’ús que s’està fent dels blogs a la comarca del Gironès. 2. Determinar els elements d’un blog educatiu. Les característiques i possibilitats del blog wordpress de blocs.xtec.cat Organització del blog per categories Les característiques bàsiques per ser un blog educatiu: quins gadgets, quin format… Dades bàsiques d’un blog educatiu 3. Potenciar l’ús dels blogs com a eina de comunicació amb les famílies. Conèixer la participació de les famílies en els blogs educatius. Com fomentar la comunicació. 20
 21. 21. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Proposta d’activitats per fer participar les famílies en l’ús dels blogs.El desenvolupament de les activitats portades a terme per a l’assolimentd’aquests objectius queden descrit en el bloc/diari de treball: http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/Quedarien per definir i assolir els següents objectius amb els seussubobjectius. 4. Els blogs dins l’entorn escolar. Com integrar l’ús dels blogs en l’organització del centre (pla TAC). Com potenciar una línia d’actuació coherent en l’ús dels blogs en un centre educatiu. Com assessorar als mestres per fer un ús educatiu dels blogs. 5. Els blogs en el currículum escolar. Valorar els blogs com a eina possible per treballar de manera competencial i funcional el currículum escolar. Fomentar les activitats que generen la construcció de coneixement. Revisar la normativa actual i la importància que des de l’administració es dóna a l’ús de les TIC a l’escola.MODIFICACIONS DEL PLA DE TREBALL PREVIST.JUSTIFICACIÓ DELS CANVIS DE LA PROPOSTA INICIAL.Com ja s’ha anat concretant en els diferents apartats presentats fins arad’aquesta memòria no s’han pogut portar a terme totes les fases plantejades ala proposta inicial. De la mateixa manera, l’ordre d’actuació no ha estat elmateix.Tot seguit presentaré les fases de treball presentades inicialment per comentarquins canvis s’han fet i la raó d’aquests. 21
 22. 22. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaFASE PREVISTA FASE PORTADA A TERME Aquesta fase no s’ha portat a terme, per manca de temps. Es plantejaria com una segona part del projecte (introducció de les TIC en el currículum i les programacions), no com a part del projecte “blogs educatius”. Aquesta fase tampoc s’ha pogut portar a terme en profunditat. Sí que s’ha treballat a través de la lectura de diferents articles, llibres i entrades a blocs però no en un nivell prou ampli com per poder concretar aquesta fase de treball amb un indicadors que permetin definir els elements TIC que poden fomentar l’aprenentatge constructivista. Aquest seria l’últim punt que tampoc s’ha pogut treballat. El pla TAC d’escola demana un treball amb el conjunt de mestres de la comissió TAC i la implicació de l’equip directiu per definir-lo. Tot i que l’aportació de DADES BÀSIQUES D’UN BLOG com element important pel funcionament del centre, i per tant, del pla TAC no s’ha fet un anàlisi dels aspectes a tenir en compte per l’ús de les TIC i eines web 2.0 a l’escola. 22
 23. 23. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Aquesta ha estat la fase més treballada i que va ser la idea inicial d’aquest projecte: aprofundir en els blogs perquè es converteixin en una eina al servei de l’escola, dels educadors, dels alumnes i de les mateixes famílies. S’ha assolit l’objectiu desenvolupat totes les activitats proposades i d’altres que no estaven especificades en la presentació del projecte. Aquest apartat també s’ha treballat, analitzant la relació que les famílies estableixen l’escola, els seus interessos, com satisfer la necessitat de conèixer què fan els seus fills i començant a establir unes pautes concretes de participació. No s’ha passat a treballar a un nivell profund en l’edició del blog per part dels pares perquè cal un procés gradual d’introducció i ús del blog a l’aula perquè realment es faci un treball coherent i significatiu. A partir de tot el treball de recerca que s’ha fet s’han enumerat una sèrie de paraules, molt bàsiques, per què tot aquell professional de l’educació pugui entendre el funcionament d’un blog sense dificultats. Aquest últim punt es troba reflectit en una última entrada en el blog així com en aquesta mateixa memòria. 23
 24. 24. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALLESTRATÈGIESEstratègies que s’han fet servir per portar-lo a terme: - Reunions amb l’equip directiu i amb els professionals implicats en l’assessorament així com amb el col·lectiu de pares. - Entrevistes semiestructurades, amb uns objectius clars, amb tos els implicats en l’assessorament : pares i professionals de l’educació. - Investigació i experimentació sobre les diferents propostes i possibilitats que ofereix el blog. S’han anat concretat aquestes experiències en reflexions i reestructuracions (que queden plasmades en el blog/diari d’aquest pràcticum). - Estudi de documentació relacionada amb blogs a través de la recerca a internet (revistes en línia i biblioteques públiques); de llibres relacionats amb el tema així com consulta dels documents de centre.ESTRUCTURA DEL PROGRAMA - Planificació: el programa de treball surt de la necessitat presentada pel col·lectiu de mestres d’educació infantil sobre la necessitat de comunicar i informar més als pares sobre què fan els seus fills, de compartir més el dia a dia. A partir d’aquí es proposa fer ús del blog amb aquesta finalitat comunicativa i també d’aprenentatge. - Acció: Aquesta fase es va dedicar a elaborar el blog, les seves possibilitats, les seves característiques i diversitat d’opcions segons elles. Es va valorar el tipus de blog en sí, el format, les característiques del format (tipus de lletra, mida…), la forma d’adjuntar altres informacions (audia, video, fotografia), gadgets, la quantitat d’articles… - Experimentació i observació: a partir del blog creat se’n va anar fent ús diàriament a l’aula per comprovar l’adequació dels seus continguts, la practicitat, la viabilitat, la possibilitat de ser una eina real de comunicació. - Reflexió sobre el seu funcionament, els aspectes que funcionen, els que no són àgils pel funcionament de l’aula, els programes que presenten molta publicitat, com agilitzar el funcionament, com motivar les visites dels pares… per una posterior - Reestructuració en funció de les decisions pedagògiques preses - Experimentació i observació - Reflexió - Reestructuració 24
 25. 25. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Aquest projecte no té un fi concret, ja que el món dels blogs així com de les eines web 2.0 que s’utilitzen per dinamitzar-lo demana revisió constant, renovació, etc.EXPOSICIÓ, ANÀLISI I DISSECCIÓ DELS RESULTATSLa figura del psicopedagog dins l’entorn de l’assessorament deles TICRealment les funcions que pot desenvolupar un psicopedagog són moltàmplies. Les més conegudes són les funcions d’assessorament al centre enrelació amb els alumnes, amb els alumnes amb necessitats educatives perdiferents raons. Però penso que hi ha un camp molt més ampli d’actuació i depossibilitat d’intervenció per la seva part: l’ús de les TIC en el centre educatiu.En aquest projecte es presenta la seva participació en l’elaboració d’unproducte educatiu: el blog.Les principals funcions del psicopedagog en aquest entorn són: - Assessorar als professionals de la docència aportant els coneixements psicoeducatius que permetran definir i construir un millor producte. - Aplicar criteris psicoeducatius pel disseny dels blogs així com oferir pautes clares per a la seva el·laboració. - Saber donar resposta a les necessitats d’un col·lectiu, segons les seves característiques, possibilitats i capacitats. - Motivar en tots els moments, oferir espais de reflexió, de construcció de coneixement, d’avaluació, de revisió i de reestructuració. - Oferir propostes adequades, ajudar a la reflexió i a la reestructuració en els moments en què cal avançar per poder millorar.Més específicament les feines desenvolupades han estat: - Analitzar les necessitats que promouen el producte i els objectius que es cerquen amb totes les persones implicades, - Participar en el disseny conceptual tenint en compte els continguts objecte d’aprenentatge, els destinataris del producte (directes i indirectes), la metodologia de treball, l’avaluació… - Formar part de la primera versió del producte “blog”, provar-la, experimentar-la amb professionals i altres implicats, per prendre consciència dels seus límits, capacitats i possibilitats, http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/10/1 1/4-creant-un-blog-per-un-nou-grup-dalumnes-de-p3/ 25
 26. 26. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - definir els elements característics i bàsics d’un blog, què cal tenir en compte… http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2 011/11/27/17-pautes-dun-blog-organitzacio/ - avaluar el blog segons la seva practicitat, utilitat i servei als altres, http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/0 8/12-reflexionant-sobre-lenquesta-a-les-families/ - reestructurar i reorganitzar els seus component en funció dels resultats. o http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/201 1/11/22/16-masses-coses-tot-i-lorganitzacio-falta-reorganitzar/ o http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/201 1/12/04/20-el-blog-educatiu/ - Fer arribar el treball fet, el producte “blog” a altres organimes i entitats que se’n poden profitar, amb l’objectiu de compartir i avançar en l’ús de les TIC en l’educació.Totes aquestes funcions estan enmarcades dins de l’elaboració d’un blogeducatiu com a mitjà de comunicació i aprenentatge a l’etapa d’educacióinfantil.En el context de la institució educativa, de l’escola, les seves funcions serienunes altres.Altres possibilitats d’actuació que podria tenir dins del marc de l’entorn de lesTIC: - Assessorament en l’elaboració del pla TAC de centre, per definir unes línies d’actuació coherent amb els principis del centre així com amb els principis determinats per la legislació ; - Assessorament en la definició de la formació en TIC dels professionals del centre adequada a les seves possibililitats, fomentant la motivació i la participació ; - Formació dels professionals en les eines web 2.0 que poden ser d’utilitat pel centre i per la seva activitat pedagògica diària - Actualització en temes de TIC per ajudar als docents a mantenir-se actualitzat en aquest tema, a través de petites sessions monogràfiques, etc. - Facilitador de propostes per integrar les TIC en les programacions d’aula per poder aprofitar al màxim les seves possibilitats.Realment hi crec, penso que és un camp en què pot ser de gran utilitat i queens fa falta a l’educació i a l’escola en aquest precís moment. Com diu JordiAdell el millor repte de l’escola actual és preparar als joves per viure en lasocietat de la informació. I cal ser conscients, que cal orientació, formació imotivació per part del col·lectiu de mestres perquè això sigui possible. 26
 27. 27. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaEvolució de la situació inicialM’he adonat que el projecte presentat no era real, al mateix temps que eramassa ampli. El plantejament, penso, es va fer com un treball de carrera: lapart més teòrica –currículum, legislació, etc- i després la part pràctica. Untreball que englobava dos àmbits molt diferents.Al portar-lo a la pràctica m’he adonat que la intervenció del psicopedagog no ésde fer una cerca teòrica només. Ha d’actuar dins d’una realitat concreta, en uncontext determinat, en un temps concret per donar resposta a unes necessitatsespecífiques.Això fa que la seva actuació sigui d’intervenció més o menys JA i a partir de lespossibilitats que hi ha en aquell moment. Sí que pot planificar la seva actuació,però ha de disposar d’eines per poder respondre a les necessitats plantejades.Per això, a la pràctica real de l’actuació del psicopedagog en el tema dels blogsha estat per començar a elaborar el blog en col·laboració amb les mestresimplicades, veient les seves possibilitats, assessorant, experimentant perreflexionar i reestructurar.Per tant, amb l’experiència d’aquesta pràctica podria dir : - el psicopedagog s’ha de situar ràpid en el context d’intervenció - ha de disposar de les eines bàsiques en aquell àmbit d’intervenció per fer un assessorament adequat des del primer moment - s’ha d’implicar en totes les fases, per poder anar reorientant en tot el procés - ha de pensar amb tots els implicats i fer actuar segons l’audiència d’una manera o una altra. Per exemple, no ha estat igual la implicació que s’ha demanat als mestres que la que es demana i es proposa als pares. - Ha d’oferir diferents mitjans per arribar a assolir els objectius plantejats: més que mai la intervenció ha de ser individualitzada i adaptada a la realitat concreta.Com s’han afrontat els problemes que han aparegutLa veritat és que el gran problema que hi ha hagut ha estat la manca de temps.Aquest element ha estat el que ha fet evident que el projecte presentat són almateix temps dues propostes de treball i actuació diferents del psicopedagog: - el psicopedagog intervé en la introducció d’eines web 2.0 en un centre educatiu, a l’etapa d’educació infantil - el psicopedagog com a creador d’un producte educatiu a internet: el blog.Potser si no hagués estat per aquest factor, el temps, i l’elaboració de la matriuDAFO no m’hauria adonat del perfil d’actuació diferent que es demana alpsicopedagog en cada proposta. 27
 28. 28. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaDesprés de valorar-ho, s’ha optat per centrar-nos en el tema del blog educatiu,ja que l’objectiu final d’aquest projecte és descobrir les possibilitats quepodent enir els blogs educatius a l’etapa d’educació infantil, per fomentarla comunicació i l’aprenentatge.Un altre dels problemes amb els que m’he trobat i que ha fet que el projecte fosuna tasca en certs moments difícil i “angoixant” és la falta de suport id’assessorament per portar-lo a terme. Hi ha poca bibliografia/webgrafia sobreel tema, tot i que molts models de blogs i propostes, així com per les sevescaracterístiques poc assessorament personal en el seu desenvolupament.Suposo que aquest és un aspecte normal en què es troba qualsevolprofessional quan investiga un producte nou. Potser un treball en equip perinvestigar un producte –treball amb professionals amb el mateix perfil- fariamolt més enriquidor el procés.Situacions ètiques:Escletxa digitalÈticament els blogs no porten en sí cap problema ètic: totes les famílies del’aula han firmat els drets d’imatge per poder utilitzar imatges dels seus fills ainternet i es fa un tracte neutral de la informació.El que m’ha fet adonat el fet de fomentar l’ús del blog com a mitjà decomunicació és que l’escletxa digital entre els alumnes amb accés ainternet a casa o els que no en tenen es fa més gran.És a dir, al final de tot el procés portat a terme, tot i treballar per satisfer lanecessitat de comunicació i aconseguir-ho, hi ha un efecte colateralimportant i a tenir molt en compte: es crea una diferència important entreels alumnes que tenen accés a internet i els que no, una diferència queafecta a les relacions amb les famílies i la comunicació, al valor afegit quees dóna al treball que es fa a l’aula.Com oferir als infants sense accés a la xarxa a casa seva les mateixesoportunitats?És un aspecte sobre el qual tots els implicats en l’elaboració del blog hemreflexionat i hem pensat diferents possibilitats. Només podem oferir l’accés alblog venint a l’escola i entrant a l’aula –fora d’hores de classe- i fomentar lavisita a la biblioteca pública.Per altra banda, s’ha pensat que per aquest alumnes, s’oferirà el blog en formatpaper –se’n farà llibre digital a través d’un programa web 2.0http://blogbooker.com/ - perquè el puguin mirar.Com construim els aprenentatges, a infantil, amb les TIC a l’abast?Aquest és un punt, tot i no ser dilema ètic, que sí que em fa reflexionar. Finsara, amb els plantejaments clars del constructivisme quedava molt clar quin eral’aprenentatge que feien els alumnes. 28
 29. 29. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaSempre, fins ara, es parlava de l’alumne que construeix el seu aprenentatgeamb el mestre, que prepara o proposa situacions provocadores per establirrelacions, fer descobertes… és a dir construir coneixement.Però em pregunto, com funciona aquest procés d’aprenentatge en un infant sitenim en compte que la informació pot arribar de diferents formes, en petitesestructures, amb mitjans molt més atractius, visuals, sonors i multimèdia?Podem aconseguir amb les TIC oferir unes possibilitats d’actuació molt mésàmplies, que facilitin els aprenentatges per diferents mitjans, donant a cadainfant la informació pel mitjà que sigui més sensible (visual o auditiu)? Comhem d’actuar els mestres? Hem d’ajudar a connectar diferents fragmentsd’informació, partint de la pròpia base, desenvolupant capacitats, perconstruir autònomament el coneixement, fer-los competent en aquestasocietat que avui és així però demà serà diferent… Em sembla que ensqueda molt per reflexionar com fer-ho possible.Actuació dins del centre educatiu: reflexionsEl blog que s’ha realitzat ha estat per donar resposta a un tema en concret: lacomunicació amb les famílies a p3. No ha estat un projecte generalitzat decentre.Però el fet de promocionar un projecte d’aquest tipus implica una sèrie deplantejaments a tenir en compte i valorar a nivell de centre: - S’ha de seguir una línia d’actuació comuna en l’ús de blogs? És a dir, un blog per nivell, per cicle, per escola? Un blog amb recursos o només informació? - Qui pot prendre les decisions sobre quin ús del blog es fa ? mestres individualment, equip directiu, comissió tac, claustre… - Quina implicació hi ha d’haver per part del col·lectiu de mestres ? Una organització per una gestió del blog actualitzada i al dia? Sense aquesta actualització no es pot demanar a les famílies una implicació. - Com s’han de gestionar els recursos web 2.0 que es fan servir ? Hi ha d’haver una adreça comuna i una contrasenya o ha de ser individual? Com se’n fa el registre? - Es defensa l’existència d’un portfoli per grup classe? Per alumne? No fa falta? - Quins principis metodològics afavoreixen l’ús de les TIC ? - Els recursos que utilitzen els professors per cicles es poden organitzar conjuntament per aprofitar el treball i fomentar la cooperació? (per exemple, l’ús del symbaloo) - Què es vol promoure amb els blogs? Informar i comunicar, promoure l’ensenyament-aprenentatge amb els alumnes, fomentar la comunicació intervenció de les famílies? 29
 30. 30. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - La participació dels alumnes més grans de l’escola pot ser d’editor de productes web 2.0 (fer vídeos, penjar fotografies a la xarxa i crear presentacions) per fer-ne un ús comunitari a l’escola? - Com poden intervenir els petits de l’escola en el blog? Amb quins mitjans? - Quin tipus de continguts s’han de potenciar perquè siguin competencials a través de les TIC? Quin plantejament pedagògic i didàctic es pot promoure? - Com influeixen les TIC en la programació de centre ? Com hi queden reflexades ? Quin afecta tenen en l’aprenentatge dels alumnes? Es valora les seves possibilitats? - Com avaluar per fomentar les competències i les capacitats? Les TIC hi poden ajudar? Com ho poden fer? - Com es pot organitzar el centre per gestionar tots aquests elements? Com pot promoure l’ús de les TIC entre els membres del seu claustre ? Cal obligació ?CONCLUSIONS I PROPOSTESEl treball que he portat a terme ha estat molt i molt interessant. Realment pensoque els psicopedagogs hi tenim un camp d’actuació ja que hi podem aportar unconeixements teòrics psicopedagògics importants així com també elconeixement sobre la realitat curricular del sistema educatiu.Els blogs poden ser una gran eina de comunicació i d’aprenenatge. Per unabanda, poden servir a les famílies: - Per informar del què s’està treballant, - dels aprenentatges que es volen assolir durant un període de temps, - del tipus de treball que es fa i activitats i experiències que es proposen, - del vocabulari, cançons, embarbussaments, contes, etc. que es van treballant, - dels projectes que es porten a terme i dels recursos que s’utilitzen perquè a casa en puguin fer ús –traspassar la frontera de la l’aula- - novetats a conèixer en el funcionament de l’escola, informacions a tenir en compte, - propostes d’actuació i participacióTambé poden servir perquè el mestre: 30
 31. 31. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - disposi dels recursos que està treballant amb els seus alumnes al blog, organitzats i estructurats segons els seus objectius i la seva programació, - Faci un seguiment del treball que fan els alumnes, que quedi registrat auditivament i gràficament (fotografies vídeos) - Pugui fer una avaluació del treball que s’ha fet (revisant les entrades fetes al blog, els recursos proposats) amb els mateixos alumnes. El portfoli dels alumnes. - Promogui la participació amb els pares així com la comunicació - Fomenti un procés d’ensenyament-aprenenatge pautat i guiat, però que possibiliti experiències i entorns motivadors, constructors del coneixement. No fomenti el seu treball amb la transmissió dels coneixements, sinó en la construcció d’aquest. - Adapta els recursos a les possibilitats dels alumnes, individualitza els seus ensenyament segons els seusa alumnes. - Es planteja l’aprenentatge d’una forma diferent, on no és transmissor, sinó guia i expert que proposa situacions riques i estimulants pel desenvolupament dels infants. Per exemple, per treballar els animals, no podríem comptar amb les explicacions dels veterinaris proper a l’escola o de famílies que tenen animals, per fer un aprenentatge més real, autèntic i vivencia? No podem anar a la granja cada dia, no podem anar al veterinari que està als afores… però podem fer servir el Skype i que el veterinari ens parli de quina feina fa, quins animals cura, que ens ensenyi un animal, les seves parts… amb les intervencions i qüestions dels propis alumnes? Interacció a través de la pantalla? Vivència, realitat, interacció.I pels alumnes, tot i que fan P3, - poden trobar allò de la classe a casa, - explicar vivències i fomentar les explicacions coherents i organitzades amb els pares, - compartir el coneixement de l’escola amb la família, - motivar pel què estan treballant a l’aula, fer-ho significatiu, compartir-ho, - descobrir el món i enriquir-se, - trobar-hi recursos de jocs i activitats lúdiques però que tenen els seus objectius educatius –recursos cercats, valorats i organitzats-.També m’he adonat, a través de la investigació sobre els blogs educatius ales comarques gironines que hi ha molt de camí per fer, que estem en 31
 32. 32. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamolauna fase del blog com a noticiari –en alguns casos- i en d’altres de tenir unblog.Que sembla que a nivell d’escoles no hi ha una organització ni unaestructuració respecte a la seva actualització ni continguts. Si és així, quinvalor li poden donar les famílies? Cal una implicació mínima perquè tingui elvalor que li volem donar.Per altra banda, cal que l’escola reflexioni sobre el seu ús, no quenomés els utilitzi. Cal definir línies d’actuació: - gestió de blogs, per aules, nivells, cicles, etapa… - organització i responsables - recursos web 2.0: adreces i contrasenyes: gestió - format dels blogs - gadgets a incloure: calendari el temps - tipus de blog (wordpress, blogger…) - tipus d’entrades: objectius a assolir amb l’ús del blog - registre escrit sobre les decisions preses, diari d’un blogRealment ha estat una experiència molt interessant i que penso que potserd’utilitat pels altres mestres del sistema educatiu, de qualsevoletapa, per adonar-se de les possibilitats que tenen.Sí que és veritat que demana temps, facilitat amb l’ús dels programes web 2.0(que s’aconsegueix amb la seva utilització), perdre la por a publicar icomunicar… però el resultat val molt la pena: els alumnes estan motivats,s’impliquen així com les famílies. 32
 33. 33. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich IllamolaBIBLIOGRAFIA / WEBGRAFIADocuments legals: • Orientacions pel desenvolupament educatiu de les TIC : http://educacio.gencat.net/documents_publics/instruccions/instruccions1 1_12/Documents/Orientacions_desenvolupament_educatiu_TIC.pdf • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació http://www.gencat.cat/diari/5422/09190005.htm • Competència bàsica TIC http://www.xtec.es/escola/tec_inf/tic/instruments.htm • Educació. El Pla TAC de centre. Col·lecció TAC. Departament d’ensenyament. Generalitat de Catalunya. http://www.xtec.cat/recursos/tac/platac.pdf • Educació. Projectes educatius en Xarxa. Col·lecció TAC-4. Departament d’ensenyament. Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Departament/Publicacions /Col_leccions/TAC/TAC_4.pdfDocuments consultats: • AAVV.: Nuevas tecnologías en el aula. Editorial Altaria. Any: 2011 • AAVV.:, Las tic en los nuevos entornos de aprendizaje. Cuaderno central revista telos num 67. Any: 2006. http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/cuaderno.asp @rev=67.htm • AAVV: Partes de un blog. http://www.euroresidentes.com/Blogs/Bitacoras/partes-blogs.htm • Adell, J. A vueltas con la competencia digital de los docentres. 9 juliol 2011. http://elbonia.cent.uji.es/jordi/2011/07/09/a-vueltas-con-la-competencia- digital-de-los-docentes/ • Adell, J. Entrevista a Jordi Adell: Jordi Adell mapea la Competencia Digital (CD). 23 d’octubre de 2010 http://youtu.be/eAL5ZkhnBkE • Alonso Arrukero, N.: Blogs en la escuela. Una introducción al uso didáctico de las bitácoras en Primaria. 23 novembre 2010. http://issuu.com/xardesvives/docs/blogs_2008 • Ávila Dorado, C. A.: Uso educativo de los blogs. Características de wordpress. Eduteka. 1 setembre 2009 http://www.eduteka.org/BlogsWordpress.php http://edtk.co/2WDiw • Barba, C.; Capella, S.: Ordinadors a lesa ules. La clau és la metodologia. Editorial Graó. Biblioteca de Guix, núm. 172. Barcelona: 2010. 33
 34. 34. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola• Badia, A., Compàs, J. i Carreras, César. La intervenció psicopedagògica en el disseny i elaboració de pàgines educatives d’internet. UOC.• Balagué Puxan, F. M.: Ús dels blogs com a suport al procés d’ensenyament i aprenentatge a l’educació superior. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona. Setembre 2009. http://www.tdx.cat/handle/10803/2944• Camino, M.J.: Resumen de utilidades educativas 2.0. Agost 2011. http://www.educacontic.es/blog/resumen-de-utilidades-educativas-2-0• Camino, María Jesús. Poniendo orden en mi blog. 06/10/2011 http://www.educacontic.es/blog/poniendo-orden-en-mi-blog• Cano Sevilla, M., Burgos Martínez, T., Sánchez Ortega, R. El papel innovador del psicopedagogo. http://blocs.xtec.cat/blogsunaeinadaprenentatgeicomunicacio/2011/11/16 /14-reflexionant-sobre-lactuacio-del-psicopedagog/• Coll, C.; Monereo, C.: Psicología de la educación virtual. Ediciones Morata. Madrid: 2008.• Domènech, M.; Tirado, F.J.,: Ciència, tecnologia i societat: nous interrogant per a la psicologia. Març 2002. http://www.uoc.edu/web/cat/art/uoc/domenech-tirado0302/domenech- tirado0302.html• Fumero, A.: Un tutorial sobre blogs. El abecé del universo blog. Revista Telos núm. 65.• Gil, Alejandre: Las TIC en infantil a partir del currículo de Aragón.• López García, J. C.: Uso educativo de los blogs. Eduteka. Setembre 2009. http://www.eduteka.org/BlogsEducacion.php• Prieto Pariente, J. Experiencias educativas con blogs: distintos usos del blog en el ámbito educativo en Infantil i primaria. Any 2011 https://docs.google.com/present/view?id=dd4cmf2m_34ghfmz9nn• Marquès, P.: El valor afegit de les TIC a educació infantil. http://www.slideshare.net/peremarques/el-valor-afegit-de-les-tic-a- leducaci-infantil-presentation• Marquès, P.: ¿Que es el currículum bimodal? 1 setembre 2011 http://peremarques.blogspot.com/2011/09/que-es-el-curriculum-bimodal-i.html• Moradell, N.: Connectivisme, una teoria d’aprenentatge. 18 desembre 2011. http://blocs.xtec.cat/curspdi/2011/12/18/connectivisme-una-teoria- daprenentatge/• Moreno Guerrero, A. J.: Monográfico: El proceso de enseñanza- aprendizaje mediante el uso de plataformas virtuales en distintas etapas educativas. Instituto de Tecnologías Educativas. Observatorio 34
 35. 35. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola Tecnológico. Escuela 2.0. 28 agost 2011. http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/es/software/software- educativo/1007-monografico-el-proceso-de-ensenanza-aprendizaje- mediante-el-uso-de-plataformas-virtuales-en-distintas-etapas-educativas • Rodríguez Gil, J.M. El blog de clase como centro aglutinador de las nuevas tecnologías y la organización del trabajo. Comunicación del III Congreso Escuela 2.0. 8/10/2011 http://www.ite.educacion.es/es/comunicaciones-iii- congreso/experiencias-de-centros/540-el-blog-de-la-clase-como-centro- aglutinador-de-las-nuevas-tecnologias-y-la-organizacion-del-trabajo • Tíscar Lara: El uso educativo de los blogs. http://www.slideshare.net/tiscar/uso-educativo-de-los-blogs Desembre 2006. • Tíscar, L. Blogs para educar. Uso de los blogs en una pedagogía constructivista. Revista Telos. núm. 65. Any 2005. http://sociedadinformacion.fundacion.telefonica.com/telos/articulocuader no.asp@idarticulo%3D2&rev%3D65.htm • Vicente Gómez, S. M.: Visión del docente sobre la utilización del blog en el aula. Trabajo final de Máster “Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas”. Curso 2009-2010. http://alasombradeltomate.es/wp- content/uploads/2010/07/Vicente-Gonz%C3%A1lez-2010.pdfBlogs sobre educació i TIC seguits i consultats: - Red de buenas pracTICas 2.0 http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/ - Educacion Tecnología Desarrollo, blog de Francesc Balagué. http://www.akoranga.org/ - Chipas TIC y Educación. Blog de Pere Marquès. http://peremarques.blogspot.com/ - Edu & Tec. Blog de Jordi Adell http://elbonia.cent.uji.es/jordi/ - La pissarra digital interactiva. Blog educatiu de Núria Moradell. http://blocs.xtec.cat/curspdi/ - Profeblog. Proyecto educativo para la promoción y uso de blogs en Educación 2.0. http://www.profeblog.es/ - De les TIC a les TAC. Blog de Jordi Vivancós. http://ticotac.blogspot.com/ - Educació i les TIC. Blog de Joel Artigas. http://educacioilestic.blogspot.com/ 35
 36. 36. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola - EduTIC. Educació i TIC. Blog de Rosabel Roig Vila. Universidad de Alicante. http://eduticua.blogspot.com/ - ButlleTIC. Les notícies TIC de la XTEC. http://phobos.xtec.cat/butlletic/Blogs educatius visitats:S’han consultat i s’han visitat molts blogs educatius, per fer la recerca sobrel’estat dels blogs a la comarca del Gironès, per conèixer experiències de blogsd’aula d’altres escoles...De tots els blogs consultats, en el blog d’aquest pràcticum faig una llista ambels seus respectius enllaços dels blogs que enriqueixen amb les sevespublicacions, que es mantenen vius, que funcionen.Els blogs visitats sorgeixen en gran mesura dels Concursos de Blogs educatiusque diferents entitats proposen. Per exemple: - Relació dels blogs que sorgeixen de la Clasificación Parcial II: Mejor blog en educación. 28 set 2010. Premios Bitacoras.com http://blogs.lainformacion.com/premiosbitacoras/2010/09/28/clasificacion -parcial-ii-mejor-blog-de-educacion-2/També trobem els blogs d’educació infantil de la comarca del Gironès. - Blogs de les escoles de la comarca del Gironès. Web de centres. http://www.xtec.cat/centres/index.htmPodeu veure el llistat de blogs en el blog una eina d’aprenentatge icomunicació, pàgina de BLOGS PER MIRAR. 36
 37. 37. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola ANNEX 1MATRIU DAFO 37
 38. 38. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola ANNEX 2ENQUESTA PASSADA ALS PARES 38
 39. 39. BLOGS UNA EINA DE COMUNICACIÓ I APRENENATGE Pràcticum II Psicopedagogia 2011 - M. Angels Aymerich Illamola ANNEX 3GRAELLA D’OBSERVACIÓ I ANÀLISI DELS BLOGS DE LACOMARCA DEL GIRONÈS. 39

×