Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bangbaogia-Cadivi www.thietbidienngan.com

394 views

Published on

Bangbaogia-Cadivi www.thietbidienngan.com

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bangbaogia-Cadivi www.thietbidienngan.com

 1. 1. CTY TNHH NGÂN xin n các Quý Công Ty l i chào trân tr ng nh t và xin g i n các Quý Công Ty b ng chào giá như sau: ***Lưu ý*** : Giá trên chưa bao g m chi t kh u,liên h bi t thêm chi ti t. Mã hàng Tên hàng VT ơn giá chưa VAT ơn giá có VAT vcmd216 CDV Dây ôi m m 2x16 (2x0,5) M 2.440 2.684 vcmd224 CDV Dây ôi m m 2x24 (2x0,75) M 3.440 3.784 vcmd232 CDV Dây ôi m m 2x32 (2x1,0) M 4.430 4.873 vcmd230 CDV Dây ôi m m 2x30 (2x1,5) M 6.240 6.864 vcmd250 CDV Dây ôi m m 2x50 (2x2,5) M 10.180 11.198 vc1210 CDV Dây i n ơn 12-10 M 2.090 2.299 vc1610 CDV Dây i n ơn 16-10 M 4.090 4.499 vc2010 CDV Dây i n ơn 20-10 M 6.180 6.798 vc3010 CDV Dây i n ơn 30-10 M 13.580 14.938 vcmo207,5 CDV Dây i n oval 2x0,75 M 4.140 4.554 vcmo21,0 CDV Dây i n oval 2x1,0 M 5.170 5.687 vcmo21,5 CDV Dây i n oval 2x1,5 M 7.210 7.931 vcmo22,5 CDV Dây i n oval 2x2,5 M 11.580 12.738 vcm024 CDV Dây i n oval 2x4,0 M 17.480 19.228 vcmo26 CDV Dây i n oval 2x6,0 M 26.000 28.600 cv1 CDV Dây cáp CV 1.0 mm M 2.360 2.596 DÂY ÔI + DÂY ƠN DÂY ÔI D P OVAL DÂY CÁP B C PVC 1R Hotline: 0903664484 (Ms.Xuân) B NG GIÁ DÂY CÁP I N CADIVI CÔNG TY TNHH NGÂN 28 Ký Con, P. Nguy n Thái Bình, Qu n 1, TP HCM T : 08.38214554 - 22289900 - 22191538 Email: cty.ngan132@yahoo.com.vn
 2. 2. cv1.25 CDV Dây cáp CV 1.25 mm M 2.590 2.849 cv1.5 CDV Dây cáp CV 1.5 mm M 3.290 3.619 cv2 CDV Dây cáp CV 2.0 mm M 4.300 4.730 cv2.5 CDV Dây cáp CV 2.5 mm M 5.360 5.896 cv3.0 CDV Dây cáp CV 3.0 mm M 5.930 6.523 cv3.5 CDV Dây cáp CV 3.5 mm M 7.200 7.920 cv4 CDV Dây cáp CV 4,0 mm M 8.030 8.833 cv5 CDV Dây cáp CV 5,0 mm M 9.850 10.835 cv5.5 CDV Dây cáp CV 5,5 mm M 10.880 11.968 cv6 CDV Dây cáp CV 6,0 mm M 11.720 12.892 cv8 CDV Dây cáp CV 8,0 mm M 15.710 17.281 cv10 CDV Dây cáp CV 10 mm M 19.600 21.560 cv11 CDV Dây cáp CV 11 mm M 21.000 23.100 cv14 CDV Dây cáp CV 14 mm M 26.600 29.260 cv16 CDV Dây cáp CV 16 mm M 30.400 33.440 cv22 CDV Dây cáp CV 22 mm M 41.400 45.540 cv25 CDV Dây cáp CV 25 mm M 47.900 52.690 cv35 CDV Dây cáp CV 35 mm M 66.000 72.600 cv38 CDV Dây cáp CV 38 mm M 69.000 75.900 cv50 CDV Dây cáp CV 50 mm M 92.100 101.310 cv70 CDV Dây cáp CV 70 mm M 129.000 141.900 cv75 CDV Dây cáp CV 75 mm M 140.600 154.660 cv80 CDV Dây cáp CV 80 mm M 147.500 162.250 cv95 CDV Dây cáp CV 95 mm M 178.200 196.020 cv100 CDV Dây cáp CV 100 mm M 187.500 206.250 cv120 CDV Dây cáp CV 120 mm M 226.500 249.150 cv125 CDV Dây cáp CV 125 mm M 240.200 264.220 cv150 CDV Dây cáp CV 150 mm M 290.200 319.220 cv185 CDV Dây cáp CV 185 mm M 348.000 382.800
 3. 3. cv200 CDV Dây cáp CV 200 mm M 359.500 395.450 cv240 CDV Dây cáp CV 240 mm M 457.100 502.810 cv250 CDV Dây cáp CV 250 mm M 472.400 519.640 cv300 CDV Dây cáp CV 300 mm M 572.700 629.970 cv400 CDV Dây cáp CV 400 mm M 756.100 831.710 cvv1 CDV Dây cáp CVV 1.0 mm M 3.650 4.015 cvv1.5 CDV Dây cáp CVV 1.5 mm M 4.680 5.148 cvv2.5 CDV Dây cáp CVV 2.5 mm M 6.680 7.348 cvv4 CDV Dây cáp CVV 4,0 mm M 9.980 10.978 cvv6 CDV Dây cáp CVV 6,0 mm M 13.810 15.191 cvv10 CDV Dây cáp CVV 10 mm M 21.500 23.650 cvv16 CDV Dây cáp CVV 16 mm M 32.500 35.750 cvv25 CDV Dây cáp CVV 25 mm M 50.300 55.330 cvv35 CDV Dây cáp CVV 35 mm M 68.300 75.130 cvv50 CDV Dây cáp CVV 50 mm M 94.500 103.950 cvv70 CDV Dây cáp CVV 70 mm M 131.400 144.540 cvv95 CDV Dây cáp CVV 95 mm M 180.800 198.880 cvv120 CDV Dây cáp CVV 120 mm M 228.700 251.570 cvv150 CDV Dây cáp CVV 150 mm M 292.300 321.530 cvv185 CDV Dây cáp CVV 185 mm M 350.300 385.330 cvv240 CDV Dây cáp CVV 240 mm M 459.000 504.900 cvv300 CDV Dây cáp CVV 300 mm M 574.500 631.950 cvv400 CDV Dây cáp CVV 400 mm M 756.500 832.150 cvv21.5 CDV Dây cáp CVV 2x1.5 mm M 10.130 11.143 cvv22.5 CDV Dây cáp CVV 2x2.5 mm M 14.870 16.357 cvv24 CDV Dây cáp CVV 2x4,0 mm M 21.400 23.540 cvv26 CDV Dây cáp CVV 2x6,0 mm M 29.400 32.340 DÂY CÁP B C PVC/PVC 1R DÂY CÁP B C PVC/PVC 2R
 4. 4. cvv210 CDV Dây cáp CVV 2x10 mm M 48.000 52.800 cvv216 CDV Dây cáp CVV 2x16 mm M 75.300 82.830 cvv225 CDV Dây cáp CVV 2x25 mm M 111.100 122.210 cvv235 CDV Dây cáp CVV 2x35 mm M 148.100 162.910 cvv250 CDV Dây cáp CVV 2x50 mm M 202.000 222.200 cvv270 CDV Dây cáp CVV 2x70 mm M 278.500 306.350 cvv295 CDV Dây cáp CVV 2x95 mm M 380.600 418.660 cvv2120 CDV Dây cáp CVV 2x120 mm M 481.600 529.760 cvv2150 CDV Dây cáp CVV 2x150 mm M 614.100 675.510 cvv2185 CDV Dây cáp CVV 2x185 mm M 734.900 808.390 cvv2240 CDV Dây cáp CVV 2x240 mm M 961.000 1.057.100 cvv2300 CDV Dây cáp CVV 2x300 mm M 1.202.600 1.322.860 cvv2400 CDV Dây cáp CVV 2x400 mm M 1.584.200 1.742.620 cvv31.5 CDV Dây cáp CVV 3x1.5 mm M 13.190 14.509 cvv32.5 CDV Dây cáp CVV 3x2.5 mm M 19.580 21.538 cvv34 CDV Dây cáp CVV 3x4,0 mm M 28.600 31.460 cvv36 CDV Dây cáp CVV 3x6,0 mm M 40.700 44.770 cvv310 CDV Dây cáp CVV 3x10 mm M 66.000 72.600 cvv316 CDV Dây cáp CVV 3x16 mm M 104.400 114.840 cvv325 CDV Dây cáp CVV 3x25 mm M 157.600 173.360 cvv335 CDV Dây cáp CVV 3x35 mm M 211.800 232.980 cvv350 CDV Dây cáp CVV 3x50 mm M 291.600 320.760 cvv370 CDV Dây cáp CVV 3x70 mm M 403.300 443.630 cvv395 CDV Dây cáp CVV 3x95 mm M 555.700 611.270 cvv3120 CDV Dây cáp CVV 3x120 mm M 701.400 771.540 cvv3150 CDV Dây cáp CVV 3x150 mm M 896.800 986.480 cvv3185 CDV Dây cáp CVV 3x185 mm M 1.073.400 1.180.740 cvv3240 CDV Dây cáp CVV 3x240 mm M 1.407.900 1.548.690 DÂY CÁP B C PVC/PVC 3R
 5. 5. cvv3300 CDV Dây cáp CVV 3x300 mm M 1.759.500 1.935.450 cvv3400 CDV Dây cáp CVV 3x400 mm M 2.319.200 2.551.120 cvv41.5 CDV Dây cáp CVV 4x1.5 mm M 16.830 18.513 cvv42.5 CDV Dây cáp CVV 4x2.5 mm M 25.100 27.610 cvv44.0 CDV Dây cáp CVV 4x4,0 mm M 37.800 41.580 cvv46.0 CDV Dây cáp CVV 4x6,0 mm M 53.800 59.180 cvv48.0 CDV Dây cáp CVV 4x8,0 mm M 69.600 76.560 cvv410 CDV Dây cáp CVV 4x10 mm M 86.600 95.260 cvv416 CDV Dây cáp CVV 4x16 mm M 135.300 148.830 cvv425 CDV Dây cáp CVV 4x25 mm M 206.500 227.150 cvv435 CDV Dây cáp CVV 4x35 mm M 279.500 307.450 cvv4503 CDV Dây cáp CVV 4x50 mm M 385.900 424.490 cvv470 CDV Dây cáp CVV 4x70 mm M 535.900 589.490 cvv495 CDV Dây cáp CVV 4x95 mm M 737.300 811.030 cvv4120 CDV Dây cáp CVV 4x120 mm M 933.400 1.026.740 cvv4150 CDV Dây cáp CVV 4x150 mm M 1.194.700 1.314.170 cvv4185 CDV Dây cáp CVV 4x185 mm M 1.429.500 1.572.450 cvv4240 CDV Dây cáp CVV 4x240 mm M 1.876.300 2.063.930 cvv4300 CDV Dây cáp CVV 4x300 mm M 2.347.300 2.582.030 cvv4400 CDV Dây cáp CVV 4x400 mm M 3.093.900 3.403.290 cxv1,0 CDV Dây cáp CXV 1.0 mm M 3.670 4.037 cxv1,5 CDV Dây cáp CXV 1.5 mm M 4.700 5.170 cxv2,5 CDV Dây cáp CXV 2.5 mm M 6.710 7.381 cxv4,0 CDV Dây cáp CXV 4,0 mm M 10.030 11.033 cxv6,0 CDV Dây cáp CXV 6,0 mm M 13.880 15.268 cxv10 CDV Dây cáp CXV 10 mm M 32.700 35.970 cxv16 CDV Dây cáp CXV 16 mm M 50.600 55.660 DÂY CÁP B C PVC/PVC 4R DÂY CÁP B C PVC/CXV 1R
 6. 6. cxv25 CDV Dây cáp CXV 25 mm M 68.600 75.460 cxv35 CDV Dây cáp CXV 35 mm M 95.000 104.500 cxv50 CDV Dây cáp CXV 50 mm M 132.100 145.310 cxv70 CDV Dây cáp CXV 70 mm M 181.700 199.870 cxv120 CDV Dây cáp CXV 120 mm M 229.800 252.780 cxv150 CDV Dây cáp CXV 150 mm M 293.800 323.180 cxv185 CDV Dây cáp CXV 185 mm M 352.100 387.310 cxv240 CDV Dây cáp CXV 240 mm M 461.300 507.430 cxv300 CDV Dây cáp CXV 300 mm M 577.400 635.140 cxv400 CDV Dây cáp CXV 400 mm M 760.300 836.330 cxv21,0 CDV Dây cáp CXV 2X1.0 mm M 9.520 10.472 cxv21,5 CDV Dây cáp CXV 2X1.5 mm M 11.830 13.013 cxv22,5 CDV Dây cáp CXV 2X2.5 mm M 16.560 18.216 cxv24,0 CDV Dây cáp CXV 2X4,0 mm M 24.300 26.730 cxv26,0 CDV Dây cáp CXV 2X6,0 mm M 32.800 36.080 cxv210 CDV Dây cáp CXV 2X10 mm M 49.800 54.780 cxv216 CDV Dây cáp CXV 2X16 mm M 75.700 83.270 cxv225 CDV Dây cáp CXV 2X25 mm M 111.700 122.870 cxv235 CDV Dây cáp CXV 2X35 mm M 148.800 163.680 cxv250 CDV Dây cáp CXV 2X50 mm M 203.000 223.300 cxv270 CDV Dây cáp CXV 2X70 mm M 279.900 307.890 cxv295 CDV Dây cáp CXV 2X95 mm M 382.500 420.750 cxv2120 CDV Dây cáp CXV 2X120 mm M 484.000 532.400 cxv2150 CDV Dây cáp CXV 2X150 mm M 617.200 678.920 cxv2185 CDV Dây cáp CXV 2X185 mm M 738.600 812.460 cxv2240 CDV Dây cáp CXV 2X240 mm M 965.800 1.062.380 cxv2300 CDV Dây cáp CXV 2X300 mm M 1.208.600 1.329.460 cxv2400 CDV Dây cáp CXV 2X400 mm M 1.592.100 1.751.310 DÂY CÁP B C PVC/CXV 2R
 7. 7. cxv31,0 CDV Dây cáp CXV 3X1.0 mm M 11.960 13.156 cxv31,5 CDV Dây cáp CXV 3X1.5 mm M 15.190 16.709 cxv32,5 CDV Dây cáp CXV 3X2.5 mm M 21.400 23.540 cxv34,0 CDV Dây cáp CXV 3X4,0 mm M 32.000 35.200 cxv36,0 CDV Dây cáp CXV 3X6,0 mm M 43.900 48.290 cxv3106 CDV Dây cáp CXV 3X10 mm M 68.200 75.020 cxv316 CDV Dây cáp CXV 3X16 mm M 104.900 115.390 cxv325 CDV Dây cáp CXV 3X25 mm M 158.400 174.240 cxv335 CDV Dây cáp CXV 3X35 mm M 212.900 234.190 cxv350 CDV Dây cáp CXV 3X50 mm M 293.100 322.410 cxv370 CDV Dây cáp CXV 3X70 mm M 405.300 445.830 cxv395 CDV Dây cáp CXV 3X95 mm M 558.500 614.350 cxv3120 CDV Dây cáp CXV 3X120 mm M 704.900 775.390 cxv3150 CDV Dây cáp CXV 3X150 mm M 901.300 991.430 cxv3185 CDV Dây cáp CXV 3X185 mm M 1.078.800 1.186.680 cxv3240 CDV Dây cáp CXV 3X240 mm M 1.414.900 1.556.390 cxv3300 CDV Dây cáp CXV 3X300 mm M 1.768.300 1.945.130 cxv3400 CDV Dây cáp CXV 3X400 mm M 2.330.800 2.563.880 cxv41,0 CDV Dây cáp CXV 4X1.0 mm M 14.850 16.335 cxv41,5 CDV Dây cáp CXV 4X1.5 mm M 19.110 21.021 cxv42,5 CDV Dây cáp CXV 4X2.5 mm M 27.200 29.920 cxv44,0 CDV Dây cáp CXV 4X4,0 mm M 41.200 45.320 cxv46,0 CDV Dây cáp CXV 4X6,0 mm M 57.200 62.920 cxv410 CDV Dây cáp CXV 4X10 mm M 89.400 98.340 cxv416 CDV Dây cáp CXV 4X16 mm M 136.000 149.600 cxv425 CDV Dây cáp CXV 4X25 mm M 207.500 228.250 cxv435 CDV Dây cáp CXV 4X35 mm M 280.900 308.990 DÂY CÁP B C PVC/CXV 4R DÂY CÁP B C PVC/CXV 3R
 8. 8. cxv450 CDV Dây cáp CXV 4X50 mm M 387.800 426.580 cxv470 CDV Dây cáp CXV 4X70 mm M 538.600 592.460 cxv495 CDV Dây cáp CXV 4X95 mm M 741.000 815.100 cxv4120 CDV Dây cáp CXV 4X120 mm M 938.100 1.031.910 cxv4150 CDV Dây cáp CXV 4X150 mm M 1.200.700 1.320.770 cxv4185 CDV Dây cáp CXV 4X185 mm M 1.436.600 1.580.260 cxv4240 CDV Dây cáp CXV 4X240 mm M 1.885.700 2.074.270 cxv4300 CDV Dây cáp CXV 4X300 mm M 2.359.000 2.594.900 cxv4400 CDV Dây cáp CXV 4X400 mm M 3.109.400 3.420.340 cvv31610 CDV Dây cáp CVV 3x16+1x10 mm M 124.200 136.620 cvv32516 CDV Dây cáp CVV 3x25+1x16 mm M 188.600 207.460 cvv33516 CDV Dây cáp CVV 3x35+1x16 mm M 243.000 267.300 cvv33525 CDV Dây cáp CVV 3x35+1x25 mm M 266.700 293.370 cvv35025 CDV Dây cáp CVV 3x50+1x25 mm M 341.300 375.430 cvv35035 CDV Dây cáp CVV 3x50+1x35 mm M 360.100 396.110 cvv37035 CDV Dây cáp CVV 3x70+1x35 mm M 472.100 519.310 cvv37050 CDV Dây cáp CVV 3x70+1x50 mm M 498.000 547.800 cvv39550 CDV Dây cáp CVV 3x95+1x50 mm M 650.500 715.550 cvv39570 CDV Dây cáp CVV 3x95+1x70 mm M 687.600 756.360 cvv312070 CDV Dây cáp CVV 3x120+1x70 mm M 833.900 917.290 cvv312095 CDV Dây cáp CVV 3x120+1x95 mm M 885.700 974.270 cvv315070 CDV Dây cáp CVV 3x150+1x70 mm M 1.031.500 1.134.650 cvv315095 CDV Dây cáp CVV 3x150+1x95 mm M 1.081.700 1.189.870 cvv318595 CDV Dây cáp CVV 3x185+1x95 mm M 1.257.900 1.383.690 cvv3185120 CDV Dây cáp CVV 3x185+1x120 mm M 1.306.900 1.437.590 cvv3240120 CDV Dây cáp CVV 3x240+1x120 mm M 1.641.000 1.805.100 cvv3240150 CDV Dây cáp CVV 3x240+1x150 mm M 1.706.800 1.877.480 cvv3240185 CDV Dây cáp CVV 3x240+1x185 mm M 1.765.300 1.941.830 DÂY CÁP B C PVC/PVC 3+1R
 9. 9. cvv3300150 CDV Dây cáp CVV 3x300+1x150 mm M 2.061.500 2.267.650 cvv3300185 CDV Dây cáp CVV 3x300+1x185 mm M 2.120.200 2.332.220 cvv3400185 CDV Dây cáp CVV 3x400+1x185 mm M 2.679.600 2.947.560 cvv3400240 CDV Dây cáp CVV 3x400+1x240 mm M 2.789.900 3.068.890 cxv342,5 CDV Dây cáp CXV 3x4+1x2.5 mm M 37.800 41.580 cxv364 CDV Dây cáp CXV 3x6+1x4 mm M 53.300 58.630 cxv3106 CDV Dây cáp CXV 3x10+1x6 mm M 81.500 89.650 cxv31610 CDV Dây cáp CXV 3x16+1x10 mm M 124.800 137.280 cxv32516 CDV Dây cáp CXV 3x25+1x16 mm M 189.500 208.450 cxv33516 CDV Dây cáp CXV 3x35+1x16 mm M 244.200 268.620 cxv33525 CDV Dây cáp CXV 3x35+1x25 mm M 268.000 294.800 cxv35025 CDV Dây cáp CXV 3x50+1x25 mm M 343.000 377.300 cxv35035 CDV Dây cáp CXV 3x50+1x35 mm M 361.900 398.090 cxv37035 CDV Dây cáp CXV 3x70+1x35 mm M 474.500 521.950 cxv37050 CDV Dây cáp CXV 3x70+1x50 mm M 500.500 550.550 cxv39550 CDV Dây cáp CXV 3x95+1x50 mm M 653.800 719.180 cxv39570 CDV Dây cáp CXV 3x95+1x70 mm M 691.000 760.100 cxv312070 CDV Dây cáp CXV 3x120+1x70 mm M 838.100 921.910 cxv312095 CDV Dây cáp CXV 3x120+1x95 mm M 890.100 979.110 cxv315070 CDV Dây cáp CXV 3x150+1x70 mm M 1.036.700 1.140.370 cxv315095 CDV Dây cáp CXV 3x150+1x95 mm M 1.087.100 1.195.810 cxv318595 CDV Dây cáp CXV 3x185+1x95 mm M 1.264.200 1.390.620 cxv3185120 CDV Dây cáp CXV 3x185+1x120 mm M 1.313.400 1.444.740 cxv3240120 CDV Dây cáp CXV 3x240+1x120 mm M 1.649.200 1.814.120 cxv240150 CDV Dây cáp CXV 3x240+1x150 mm M 1.715.300 1.886.830 cxv240185 CDV Dây cáp CXV 3x240+1x185 mm M 1.774.100 1.951.510 cxv3300150 CDV Dây cáp CXV 3x300+1x150 mm M 2.071.800 2.278.980 cxv3300185 CDV Dây cáp CXV 3x300+1x185 mm M 2.130.800 2.343.880 DÂY CÁP B C PVC/CXV 3+1R
 10. 10. cxv3400185 CDV Dây cáp CXV 3x400+1x185 mm M 2.693.000 2.962.300 cxv3400240 CDV Dây cáp CXV 3x400+1x240 mm M 2.803.800 3.084.180 cvfr1,5 CDV ch ng cháy CV/FR 1,5 mm M 6.480 7.128 cvfr2,5 CDV ch ng cháy CV/FR 2,5 mm M 9.140 10.054 cvfr4 CDV ch ng cháy CV/FR 4,0 mm M 13.310 14.641 cvfr6 CDV ch ng cháy CV/FR 6,0 mm M 76.800 84.480 cvfr10 CDV ch ng cháy CV/FR 10 mm M 27.000 29.700 cvfr16 CDV ch ng cháy CV/FR 16 mm M 39.500 43.450 cvfr25 CDV ch ng cháy CV/FR 25 mm M 59.900 65.890 cvfr35 CDV ch ng cháy CV/FR 35 mm M 79.700 87.670 cvfr50 CDV ch ng cháy CV/FR 50 mm M 110.800 121.880 cvfr70 CDV ch ng cháy CV/FR 70 mm M 150.700 165.770 cvfr95 CDV ch ng cháy CV/FR 95 mm M 204.000 224.400 cvfr120 CDV ch ng cháy CV/FR 120 mm M 253.600 278.960 cvfr150 CDV ch ng cháy CV/FR 150 mm M 320.900 352.990 cvfr185 CDV ch ng cháy CV/FR 185 mm M 382.800 421.080 cvfr240 CDV ch ng cháy CV/FR 240 mm M 498.200 548.020 cvfr300 CDV ch ng cháy CV/FR 300 mm M 619.200 681.120 cvfr400 CDV ch ng cháy CV/FR 400 mm M 808.800 889.680 cxvfr1 CDV ch ng cháy CXV/FR 1 mm M 7.430 8.173 cxvfr1,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 1,5 mm M 8.890 9.779 cxvfr2,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 2,5 mm M 11.620 12.782 cxvfr4 CDV ch ng cháy CXV/FR 4,0 mm M 15.210 16.731 cxvfr5 CDV ch ng cháy CXV/FR 5,0 mm M 17.670 19.437 cxvfr6 CDV ch ng cháy CXV/FR 6 mm M 19.960 21.956 cxvfr10 CDV ch ng cháy CXV/FR 10 mm M 29.200 32.120 cxvfr16 CDV ch ng cháy CXV/FR 16 mm M 42.000 46.200 DÂY CÁP B C PVC CH NG CHÁY 1R DÂY CÁP B C CXV CH NG CHÁY 1R
 11. 11. cxvfr25 CDV ch ng cháy CXV/FR 25 mm M 62.600 68.860 cxvfr35 CDV ch ng cháy CXV/FR 35 mm M 82.800 91.080 cxvfr50 CDV ch ng cháy CXV/FR 50 mm M 112.800 124.080 cxvfr70 CDV ch ng cháy CXV/FR 70 mm M 153.700 169.070 cxvfr95 CDV ch ng cháy CXV/FR 95 mm M 206.200 226.820 cxvfr120 CDV ch ng cháy CXV/FR 120 mm M 257.000 282.700 cxvfr150 CDV ch ng cháy CXV/FR 150 mm M 325.800 358.380 cxvfr185 CDV ch ng cháy CXV/FR 185 mm M 387.300 426.030 cxvfr240 CDV ch ng cháy CXV/FR 240 mm M 503.000 553.300 cxvfr300 CDV ch ng cháy CXV/FR 300 mm M 624.300 686.730 cxvfr400 CDV ch ng cháy CXV/FR 400 mm M 821.400 903.540 cxvfr500 CDV ch ng cháy CXV/FR 500 mm M 989.800 1.088.780 cxvfr630 CDV ch ng cháy CXV/FR 630 mm M 1.249.700 1.374.670 cxvfr800 CDV ch ng cháy CXV/FR 800 mm M 1.601.900 1.762.090 cxvfr21 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x1 mm M 19.400 21.340 cxvfr21,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x1,5 mm M 22.900 25.190 cxvfr22,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x2,5 mm M 28.900 31.790 cxvfr24 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x4,0 mm M 39.100 43.010 cxvfr26 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x6 mm M 49.700 54.670 cxvfr210 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x10 mm M 69.600 76.560 cxvfr216 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x16 mm M 93.500 102.850 cxvfr225 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x25 mm M 136.700 150.370 cxvfr235 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x35 mm M 178.700 196.570 cxvfr250 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x50 mm M 240.200 264.220 cxvfr270 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x70 mm M 324.300 356.730 cxvfr295 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x95 mm M 435.200 478.720 cxvfr2120 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x120 mm M 541.700 595.870 cxvfr2150 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x150 mm M 685.300 753.830 DÂY CÁP B C CXV CH NG CHÁY 2R
 12. 12. cxvfr2185 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x185 mm M 816.300 897.930 cxvfr2240 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x240 mm M 1.056.900 1.162.590 cxvfr2300 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x300 mm M 1.312.500 1.443.750 cxvfr2400 CDV ch ng cháy CXV/FR 2x400 mm M 1.725.100 1.897.610 cxvfr31 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x1 mm M 24.100 26.510 cxvfr31,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x1,5 mm M 28.700 31.570 cxvfr32,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x2,5 mm M 36.900 40.590 cxvfr34 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x4,0 mm M 48.800 53.680 cxvfr36 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x6 mm M 63.800 70.180 cxvfr310 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x10 mm M 93.100 102.410 cxvfr316 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x16 mm M 131.000 144.100 cxvfr325 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x25 mm M 193.800 213.180 cxvfr335 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x35 mm M 254.900 280.390 cxvfr350 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x50 mm M 346.300 380.930 cxvfr370 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x70 mm M 469.500 516.450 cxvfr395 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x95 mm M 633.900 697.290 cxvfr3120 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x120 mm M 786.600 865.260 cxvfr3150 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x150 mm M 997.600 1.097.360 cxvfr3185 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x185 mm M 1.188.600 1.307.460 cxvfr3240 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x240 mm M 1.542.200 1.696.420 cxvfr3300 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x300 mm M 1.913.600 2.104.960 cxvfr3400 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x400 mm M 2.515.700 2.767.270 cxvfr41 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x1 mm M 30.400 33.440 cxvfr41,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x1,5 mm M 36.500 40.150 cxvfr42,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x2,5 mm M 47.200 51.920 cxvfr44 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x4,0 mm M 63.000 69.300 cxvfr46 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x6 mm M 83.000 91.300 DÂY CÁP B C CXV CH NG CHÁY 3R DÂY CÁP B C CXV CH NG CHÁY 4R
 13. 13. cxvfr410 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x10 mm M 121.700 133.870 cxvfr416 CDC ch ng cháy CXV/FR 4x16 mm M 170.800 187.880 cxvfr425 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x25 mm M 253.800 279.180 cxvfr435 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x35 mm M 334.700 368.170 cxvfr450 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x50 mm M 457.700 503.470 cxvfr470 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x70 mm M 622.000 684.200 cxvfr495 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x95 mm M 840.200 924.220 cxvfr4120 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x120 mm M 1.045.600 1.150.160 cxvfr4150 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x150 mm M 1.327.700 1.460.470 cxvfr4185 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x185 mm M 1.581.200 1.739.320 cxvfr4240 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x240 mm M 2.055.900 2.261.490 cxvfr4300 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x300 mm M 2.553.400 2.808.740 cxvfr4400 CDV ch ng cháy CXV/FR 4x400 mm M 3.355.200 3.690.720 cxvfr342,5 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x4+1x2,5 mm M 59.100 65.010 cxvfr364 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x6+1x4 M 78.100 85.910 cxvfr3106 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x10+1x6 M 112.100 123.310 cxvfr31610 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x16+1x10 M 158.000 173.800 cxvfr32516 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x25+1x16 M 233.500 256.850 cxvfr33516 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x35+1x16 M 294.200 323.620 cxvfr33525 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x35+1x25 M 314.500 345.950 cxvfr35025 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x50+1x25 M 408.100 448.910 cxvfr35035 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x50+1x35 M 429.500 472.450 cxvfr37035 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x70+1x35 M 552.800 608.080 cxvfr37050 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x70+1x50 M 581.200 639.320 cxvfr39550 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x95+1x50 M 745.000 819.500 cxvfr39570 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x95+1x70 M 787.400 866.140 cxvfr312070 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x120+1x70 M 939.600 1.033.560 cxvfr312095 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x120+1x95 M 993.600 1.092.960 DÂY CÁP B C CXV CH NG CHÁY 3+1R
 14. 14. cxvfr315070 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x150+1x70 M 115.400 126.940 cxvfr315095 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x150+1x95 M 1.205.300 1.325.830 cxvfr318595 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x185+1x95 M 1.396.200 1.535.820 cxvfr3240120 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x240+1x120 M 1.804.300 1.984.730 cxvfr3240150 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x240+1x150 M 1.875.600 2.063.160 cxvfr3240185 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x240+1x185 M 1.937.900 2.131.690 cxvfr3300150 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x300+1x150 M 2.248.100 2.472.910 cxvfr3300185 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x300+1x185 M 2.313.200 2.544.520 cxvfr3400185 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x400+1x185 M 2.916.700 3.208.370 cxvfr3400240 CDV ch ng cháy CXV/FR 3x400+1x240 M 3.035.800 3.339.380 cxvfrt1 CDV ch m cháy CXV/FRT 1 mm M 4.520 4.972 cxvfrt1,5 CDV ch m cháy CXV/FRT 1,5 mm M 5.620 6.182 cxvfrt2,5 CDV ch m cháy CXV/FRT 2,5 mm M 7.910 8.701 cxvfrt4 CDV ch m cháy CXV/FRT 4,0 mm M 10.930 12.023 cxvfrt6 CDV ch m cháy CXV/FRT 6 mm M 14.920 16.412 cxvfrt10 CDV ch m cháy CXV/FRT 10 mm M 23.100 25.410 cxvfrt16 CDV ch m cháy CXV/FRT 16 mm M 34.500 37.950 cxvfrt25 CDV ch m cháy CXV/FRT 25 mm M 53.000 58.300 cxvfrt35 CDV ch m cháy CXV/FRT 35 mm M 71.800 78.980 cxvfrt50 CDV ch m cháy CXV/FRT 50 mm M 98.700 108.570 cxvfrt70 CDV ch m cháy CXV/FRT 70 mm M 137.400 151.140 cxvfrt95 CDV ch m cháy CXV/FRT 95 mm M 187.100 205.810 cxvfrt120 CDV ch m cháy CXV/FRT 120 mm M 237.600 261.360 cxvfrt150 CDV ch m cháy CXV/FRT 150 mm M 303.900 334.290 cxvfrt185 CDV ch mcháy CXV/FRT 185 mm M 363.100 399.410 cxvfrt240 CDV ch m cháy CXV/FRT 240 mm M 475.100 522.610 cxvfrt300 CDV ch m cháy CXV/FRT 300 mm M 593.500 652.850 cxvfrt400 CDV ch m cháy CXV/FRT 400 mm M 782.800 861.080 DÂY CÁP B C CXV CH M CHÁY 1R
 15. 15. cxvfrt21 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x1 mm M 12.620 13.882 cxvfrt21,5 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x1,5 mm M 15.280 16.808 cxvfrt22,5 CDV ch mg cháy CXV/FRT 2x2,5 mm M 20.300 22.330 cxvfrt24 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x4,0 mm M 28.100 30.910 cxvfrt26 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x6 mm M 37.300 41.030 cxvfrt210 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x10 mm M 55.800 61.380 cxvfrt216 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x16 mm M 78.100 85.910 cxvfrt225 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x25 mm M 117.100 128.810 cxvfrt235 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x35 mm M 156.100 171.710 cxvfrt250 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x50 mm M 211.300 232.430 cxvfrt270 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x70 mm M 291.000 320.100 cxvfrt295 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x95 mm M 394.600 434.060 cxvfrt2120 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x120 mm M 502.200 552.420 cxvfrt2150 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x150 mm M 693.100 762.410 cxvfrt2185 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x185 mm M 766.400 843.040 cxvfrt2240 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x240 mm M 1.000.100 1.100.110 cxvfrt2300 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x300 mm M 1.249.200 1.374.120 cxvfrt2400 CDV ch m cháy CXV/FRT 2x400 mm C 1.643.400 1.807.740 cxvfrt31 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x1 mm M 15.120 16.632 cxvfrt3,15 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x1,5 mm M 18.470 20.317 cxvfrt32,5 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x2,5 mm M 25.300 27.830 cxvfrt34 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x4,0 mm M 35.400 38.940 cxvfrt36 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x6 mm M 48.100 52.910 cxvfrt310 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x10 mm M 73.800 81.180 cxvfrt316 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x16 mm M 108.500 119.350 cxvfrt325 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x25 mm M 165.000 181.500 cxvfrt335 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x35 mm M 221.700 243.870 DÂY CÁP B C CXV CH M CHÁY 2R DÂY CÁP B C CXV CH M CHÁY 3R
 16. 16. cxvfrt350 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x50 mm M 302.600 332.860 cxvfrt370 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x70 mm M 420.400 462.440 cxvfrt395 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x95 mm M 574.500 631.950 cxvfrt3120 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x120 mm M 728.400 801.240 cxvfrt3150 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x150 mm M 930.100 1.023.110 cxvfrt3185 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x185 mm M 1.115.100 1.226.610 cxvfrt3240 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x240 mm M 1.458.500 1.604.350 cxvfrt3300 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x300 mm M 1.820.300 2.002.330 cxvfrt3400 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x400 mm M 2.399.800 2.639.780 cxvfrt41 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x1 mm M 18.630 20.493 cxvfrt41,5 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x1,5 mm M 23.300 25.630 cxvfrt42,5 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x2,5 mm M 31.800 34.980 cxvfrt44 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x4,0 mm M 45.300 49.830 cxvfrt46 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x6 mm M 62.100 68.310 cxvfrt410 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x10 mm M 96.100 105.710 cxvfrt416 CDC ch m cháy CXV/FRT 4x16 mm M 140.900 154.990 cxvfrt425 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x25 mm M 215.500 237.050 cxvfrt435 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x35 mm M 290.500 319.550 cxvfrt450 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x50 mm M 399.700 439.670 cxvfrt470 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x70 mm M 556.600 612.260 cxvfrt495 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x95 mm M 762.800 839.080 cxvfrt4120 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x120 mm M 966.200 1.062.820 cxvfrt4150 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x150 mm M 1.238.100 1.361.910 cxvfrt4185 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x185 mm M 1.483.300 1.631.630 cxvfrt4240 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x240 mm M 1.942.000 2.136.200 cxvfrt4300 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x300 mm M 2.426.300 2.668.930 cxvfrt4400 CDV ch m cháy CXV/FRT 4x400 mm M 3.199.100 3.519.010 DÂY CÁP B C CXV CH M CHÁY 4R DÂY CÁP B C CXV CH M CHÁY 3+1R
 17. 17. cxvfrt3412,5 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x4,0+1x2,5 mm M 42.000 46.200 cxvfrt3614 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x6,0+1x4,0 mm M 58.000 63.800 cxvfrt3106 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x10+1x6,0 mm M 87.700 96.470 cxvfrt31610 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x16+1x10 mm M 129.400 142.340 cxvfrt32516 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x25+1x16 mm M 196.800 216.480 cxvfrt33516 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x35+1x16 mm M 253.200 278.520 cxvfrt33525 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x35+1x25 mm M 271.800 298.980 cxvfrt35025 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x50+1x25 mm M 354.600 390.060 cxvfrt35035 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x50+1x35 mm M 373.400 410.740 cxvfrt37035 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x70+1x35 mm M 490.000 539.000 cxvfrt37050 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x70+1x50 mm M 517.500 569.250 cxvfrt39550 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x95+1x50 mm M 672.200 739.420 cxvfrt39570 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x95+1x70 mm M 711.000 782.100 cxvfrt312050 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x120+1x50 mm M 863.500 949.850 cxvfrt312070 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x120+1x70 mm M 915.500 1.007.050 cxvfrt312095 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x120+1x95 mm M 1.068.900 1.175.790 cxvfrt315070 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x150+1x70 mm M 1.119.600 1.231.560 cxvfrt315095 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x150+1x95 mm M 1.304.800 1.435.280 cxvfrt318595 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x185+1x95 mm M 1.354.700 1.490.170 cxvfrt3185120 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x185+1x120 mm M 1.699.300 1.869.230 cxvfrt3240120 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x240+1x120 mm M 1.765.900 1.942.490 cxvfrt3240150 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x240+1x150 mm M 1.828.500 2.011.350 cxvfrt3300150 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x300+1x150 mm M 2.130.500 2.343.550 cxvfrt3300185 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x300+1x185 mm M 2.192.800 2.412.080 cxvfrt3400185 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x400+1x185 mm M 2.771.400 3.048.540 cxvfrt3400240 CDV ch m cháy CXV/FRT 3x400+1x240 mm M 2.884.300 3.172.730 av16 CDV cáp nhôm b c AV 16 mm M 5.580 6.138 av25 CDV cáp nhôm b c AV 25 mm M 8.200 9.020 DÂY CÁP NHÔM B C PVC 1R
 18. 18. av35 CDV cáp nhôm b c AV 35 mm M 10.730 11.803 av50 CDV cáp nhôm b c AV 50 mm M 15.800 17.380 av70 CDV cáp nhôm b c AV 70 mm M 20.700 22.770 av95 CDV cáp nhôm b c AV 95 mm M 27.600 30.360 av120 CDV cáp nhôm b c AV 120 mm M 34.200 37.620 av150 CDV cáp nhôm b c AV 150 mm M 43.200 47.520 av185 CDV cáp nhôm b c AV 185 mm M 51.800 56.980 av240 CDV cáp nhôm b c AV 240 mm M 67.200 73.920 av300 CDV cáp nhôm b c AV 300 mm M 84.000 92.400 av400 CDV cáp nhôm b c AV 400 mm M 108.100 118.910 av500 CDV cáp nhôm b c AV 500 mm M 128.000 140.800 abc216 CDV cáp nhôm b c ABC 2x16 M 13.270 14.597 abc2x25 CDV cáp nhôm b c ABC 2x25 M 18.090 19.899 abc2x35 CDV cáp nhôm b c ABC 2x35 M 23.200 25.520 acb2x50 CDV cáp nhôm b c ABC 2x50 M 30.800 33.880 acb2x70 CDV cáp nhôm b c ABC 2x70 M 43.800 48.180 acb2x95 CDV cáp nhôm b c ABC 2x95 M 57.500 63.250 acb2x120 CDV cáp nhôm b c ABC 2x120 M 72.100 79.310 acb2x150 CDV cáp nhôm b c ABC 2x150 M 88.700 97.570 acb3x16 CDV cáp nhôm b c ABC 3x16 M 19.230 21.153 acb3x25 CDV cáp nhôm b c ABC 3x25 M 26.400 29.040 acb3x35 CDV cáp nhôm b c ABC 3x35 M 34.000 37.400 acb3x50 CDV cáp nhôm b c ABC 3x50 M 45.200 49.720 acb3x70 CDV cáp nhôm b c ABC 3x70 M 62.500 68.750 acb3x95 CDV cáp nhôm b c ABC 3x95 M 84.500 92.950 acb3x120 CDV cáp nhôm b c ABC 3x120 M 106.100 116.710 acb3x150 CDV cáp nhôm b c ABC 3x150 M 130.900 143.990 DÂY CÁP NHÔM B C PVC 2R DÂY CÁP NHÔM B C PVC 3R
 19. 19. acb4x16 CDV cáp nhôm b c ABC 4x16 M 25.300 27.830 acb4x25 CDV cáp nhôm b c ABC 4x25 M 34.800 38.280 acb4x35 CDV cáp nhôm b c ABC 4x35 M 45.000 49.500 acb4x50 CDV cáp nhôm b c ABC 4x50 M 59.900 65.890 acb4x70 CDV cáp nhôm b c ABC 4x70 M 83.800 92.180 acb4x95 CDV cáp nhôm b c ABC 4x95 M 112.000 123.200 acb4x120 CDV cáp nhôm b c ABC 4x120 M 140.600 154.660 acb4x150 CDV cáp nhôm b c ABC 4x150 M 173.600 190.960 pvc16 CDV ng (2m9) 16 M 12.170 13.387 pcv20 CDV ng (2m9) 20 M 15.760 17.336 pvc25 CDV ng (2m9) 25 M 22.600 24.860 pvc32 CDV ng (2m9) 32 M 35.260 38.786 rg16 CDV ng ru t gà (50m) 16 M 125.660 138.226 rg20 CDV ng ru t gà (50m) 20 M 141.890 156.079 rg25 CDV ng ru t gà (40m) 25 M 156.830 172.513 rg32 CDV ng ru t gà (25m) 32 M 156.670 172.337 dvv210 CDV cáp K - DVV 2x0,5 mm M 6.310 6.941 dvv20,75 CDV cáp K - DVV 2x0,75 mm M 7.520 8.272 dvv21 CDV cáp K - DVV 2x1 mm M 8.730 9.603 dvv21,5 CDV cáp K - DVV 2x1,5 mm M 10.890 11.979 dvv22,5 CDV cáp K - DVV 2x2,5 mm M 14.820 16.302 dvv24 CDV cáp K - DVV 2x4,0 mm M 20.800 22.880 dvv26 CDV cáp K - DVV 2x6,0 mm M 28.700 31.570 dvv210 CDV cáp K - DVV 2x10 mm M 44.700 49.170 dvv216 CDV cáp K - DVV 2x16 mm M 71.500 78.650 NG PVC + RU T GÀ DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 2R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 3R DÂY CÁP NHÔM B C PVC 4R
 20. 20. dvv30,5 CDV cáp K - DVV 3x0,5 mm M 7.780 8.558 dvv30,75 CDV cáp K - DVV 3x0,75 mm M 9.300 10.230 dvv31 CDV cáp K - DVV 3x1 mm M 11.460 12.606 dvv31,5 CDV cáp K - DVV 3x1,5 mm M 14.430 15.873 dvv32,5 CDV cáp K - DVV 3x2,5 mm M 20.300 22.330 dvv34 CDV cáp K - DVV 3x4,0 mm M 29.400 32.340 dvv36 CDV cáp K - DVV 3x6,0 mm M 41.000 45.100 dvv310 CDV cáp K - DVV 3x10 mm M 64.600 71.060 dvv316 CDV cáp K - DVV 3x16 mm M 98.500 108.350 dvv40,5 CDV cáp K - DVV 4x0,5 mm M 9.070 9.977 dvv40,75 CDV cáp K - DVV 4x0,75 mm M 11.460 12.606 dvv41 CDV cáp K - DVV 4x1 mm M 14.070 15.477 dvv41,5 CDV cáp K - DVV 4x1,5 mm M 18.030 19.833 dvv42,5 CDV cáp K - DVV 4x2,5 mm M 25.000 27.500 dvv44 CDV cáp K - DVV 4x4,0 mm M 38.100 41.910 dvv46 CDV cáp K - DVV 4x6,0 mm M 53.500 58.850 dvv410 CDV cáp K - DVV 4x10 mm M 84.900 93.390 dvv416 CDV cáp K - DVV 4x16 mm M 130.200 143.220 dvv50,5 CDV cáp K - DVV 5x0,5 mm M 10.360 11.396 dvv50,75 CDV cáp K - DVV 5x0,75 mm M 13.390 14.729 dvv51 CDV cáp K - DVV 5x1 mm M 16.630 18.293 dvv51,5 CDV cáp K - DVV 5x1,5 mm M 21.600 23.760 dvv52,5 CDV cáp K - DVV 5x2,5 mm M 30.400 33.440 dvv54 CDV cáp K - DVV 5x4,0 mm M 46.600 51.260 dvv56 CDV cáp K - DVV 5x6,0 mm M 65.600 72.160 dvv510 CDV cáp K - DVV 5x10 mm M 105.100 115.610 dvv516 CDV cáp K - DVV 5x16 mm M 16.300 17.930 DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 5R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 4R
 21. 21. dvv70,5 CDV cáp K - DVV 7x0,5 mm M 13.200 14.520 dvv70,75 CDV cáp K - DVV 7x0,75 mm M 17.110 18.821 dvv71 CDV cáp K - DVV 7x1 mm M 21.600 23.760 dvv71,5 CDV cáp K - DVV 7x1,5 mm M 28.400 31.240 dvv72,5 CDV cáp K - DVV 7x2,5 mm M 41.000 45.100 dvv74 CDV cáp K - DVV 7x4,0 mm M 63.300 69.630 dvv76 CDV cáp K - DVV 7x6,0 mm M 89.700 98.670 dvv710 CDV cáp K - DVV 7x10 mm M 144.300 158.730 dvv716 CDV cáp K - DVV 7x16 mm M 222.500 244.750 - dvv80,5 CDV cáp K - DVV 8x0,5 mm M 15.760 17.336 dvv80,75 CDV cáp K - DVV 8x0,75 mm M 20.200 22.220 dvv81 CDV cáp K - DVV 8x1 mm M 25.300 27.830 dvv81,5 CDV cáp K - DVV 8x1,5 mm M 33.100 36.410 dvv82,5 CDV cáp K - DVV 8x2,5 mm M 47.300 52.030 dvv84 CDV cáp K - DVV 8x4,0 mm M 73.000 80.300 dvv86 CDV cáp K - DVV 8x6,0 mm M 103.600 113.960 dvv810 CDV cáp K - DVV 8x10 mm M 166.600 183.260 dvv100,5 CDV cáp K - DVV 10x0,5 mm M 18.630 20.493 dvv100,75 CDV cáp K - DVV 10x0,75 mm M 24.200 26.620 dvv101 CDV cáp K - DVV 10x1 mm M 30.600 33.660 dvv101,5 CDV cáp K - DVV 10x1,5 mm M 40.400 44.440 dvv102,5 CDV cáp K - DVV 10x2,5 mm M 58.400 64.240 dvv104 CDV cáp K - DVV 10x4,0 mm M 90.800 99.880 dvv105,5 CDV cáp K - DVV 10x5,5 mm M 120.600 132.660 dvv106 CDV cáp K - DVV 10x6,0 mm M 129.200 142.120 dvv1010 CDV cáp K - DVV 10x10 mm M 208.200 229.020 DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 8R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 7R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 10R
 22. 22. dvv120,5 CDV cáp K - DVV 12x0,5 mm M 21.300 23.430 dvv120,75 CDV cáp K - DVV 12x0,75 mm M 27.900 30.690 dvv121 CDV cáp K - DVV 12x1 mm M 35.600 39.160 dvv121,5 CDV cáp K - DVV 12x1,5 mm M 48.000 52.800 dvv122,5 CDV cáp K - DVV 12x2,5 mm M 70.100 77.110 dvv124 CDV cáp K - DVV 12x4,0 mm M 108.600 119.460 dvv126 CDV cáp K - DVV 12x6,0 mm M 154.200 169.620 dvv1210 CDV cáp K - DVV 12x10 mm M 254.700 280.170 dvv140,5 CDV cáp K - DVV 14x0,5 mm M 24.100 26.510 dvv140,75 CDV cáp K - DVV 14x0,75 mm M 31.900 35.090 dvv141 CDV cáp K - DVV 14x1 mm M 40.900 44.990 dvv141,5 CDV cáp K - DVV 14x1,5 mm M 53.100 58.410 dvv142,5 CDV cáp K - DVV 14x2,5 mm M 80.400 88.440 dvv144 CDV cáp K - DVV 14x4,0 mm M 124.800 137.280 dvv146 CDV cáp K - DVV 14x6,0 mm M 178.100 195.910 dvv1410 CDV cáp K - DVV 14x10 mm M 287.300 316.030 dvv160,5 CDV cáp K - DVV 16x0,5 mm M 26.600 29.260 dvv160,75 CDV cáp K - DVV 16x0,75 mm M 34.900 38.390 dvv161 CDV cáp K - DVV 16x1 mm M 44.300 48.730 dvv161,5 CDV cáp K - DVV 16x1,5 mm M 59.900 65.890 dvv162,5 CDV cáp K - DVV 16x2,5 mm M 90.900 99.990 dvv164 CDV cáp K - DVV 16x4,0 mm M 142.000 156.200 dvv166 CDV cáp K - DVV 16x6,0 mm M 202.100 222.310 dvv1610 CDV cáp K - DVV 16x10 mm M 327.200 359.920 - dvv190,5 CDV cáp K - DVV 19x0,5 mm M 30.700 33.770 DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 12R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 14R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 16R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 19R
 23. 23. dvv190,75 CDV cáp K - DVV 19x0,75 mm M 41.200 45.320 dvv191 CDV cáp K - DVV 19x1 mm M 53.100 58.410 dvv191,5 CDV cáp K - DVV 19x1,5 mm M 70.000 77.000 dvv192,5 CDV cáp K - DVV 19x2,5 mm M 106.300 116.930 dvv194 CDV cáp K - DVV 19x4,0 mm M 167.000 183.700 dvv196 CDV cáp K - DVV 19x6,0 mm M 238.900 262.790 dvv1910 CDV cáp K - DVV 19x10 mm M 387.000 425.700 dvv240,5 CDV cáp K - DVV 24x0,5 mm M 38.700 42.570 dvv240,75 CDV cáp K - DVV 24x0,75 mm M 52.400 57.640 dvv241 CDV cáp K - DVV 24x1 mm M 67.700 74.470 dvv241,5 CDV cáp K - DVV 24x1,5 mm M 88.300 97.130 dvv242,5 CDV cáp K - DVV 24x2,5 mm M 135.300 148.830 dvv270,5 CDV cáp K - DVV 27x0,5 mm M 42.400 46.640 dvv270,75 CDV cáp K - DVV 27x0,75 mm M 57.800 63.580 dvv271 CDV cáp K - DVV 27x1 mm M 74.700 82.170 dvv271,5 CDV cáp K - DVV 27x1,5 mm M 98.800 108.680 dvv272,5 CDV cáp K - DVV 27x2,5 mm M 150.800 165.880 dvv300,5 CDV cáp K - DVV 30x0,5 mm M 46.500 51.150 dvv300,75 CDV cáp K - DVV 30x0,75 mm M 63.500 69.850 dvv301 CDV cáp K - DVV 30x1 mm M 82.700 90.970 dvv301,5 CDV cáp K - DVV 30x1,5 mm M 109.000 119.900 dvv302,5 CDV cáp K - DVV 30x2,5 mm M 166.800 183.480 dvv370,5 CDV cáp K - DVV 37x0,5 mm M 56.300 61.930 dvv370,75 CDV cáp K - DVV 37x0,75 mm M 74.700 82.170 dvv371 CDV cáp K - DVV 37x1 mm M 97.900 107.690 DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 24R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 27R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 30R DÂY CÁP I U KHI N B C PVC 37R
 24. 24. dvv371,5 CDV cáp K - DVV 37x1,5 mm M 133.400 146.740 dvv372,5 CDV cáp K - DVV 37x2,5 mm M 204.300 224.730 dvvsc20,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x0,5 mm M 9.520 10.472 dvvsc20,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x0,75 mm M 11.260 12.386 dvvsc21 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x1 mm M 13.090 14.399 dvvsc21,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x1,5 mm M 15.640 17.204 dvvsc22,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x2,5 mm M 20.200 22.220 dvvsc24 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x4,0 mm M 28.100 30.910 dvvsc26 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x6,0 mm M 36.000 39.600 dvvsc210 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x10 mm M 53.100 58.410 dvvsc216 CDV cáp KCN - DVV/Sc 2x16 mm M 77.500 85.250 dvvsc30,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x0,5 mm M 11.380 12.518 dvvsc30,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x0,75 mm M 13.540 14.894 dvvsc31 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x1 mm M 15.940 17.534 dvvsc31,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x1,5 mm M 19.420 21.362 dvvsc32,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x2,5 mm M 25.900 28.490 dvvsc34 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x4,0 mm M 36.800 40.480 dvvsc36 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x6,0 mm M 49.000 53.900 dvvsc310 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x10 mm M 73.100 80.410 dvvsc316 CDV cáp KCN - DVV/Sc 3x16 mm M 108.700 119.570 dvvsc40,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x0,5 mm M 13.400 14.740 dvvsc40,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x0,75 mm M 16.060 17.666 dvvsc41 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x1 mm M 19.100 21.010 dvvsc41,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x1,5 mm M 23.500 25.850 dvvsc42,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x2,5 mm M 31.900 35.090 dvvsc44 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x4,0 mm M 46.100 50.710 DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 2R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 3R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 4R
 25. 25. dvvsc46 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x6,0 mm M 61.600 67.760 dvvsc410 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x10 mm M 94.300 103.730 dvvsc416 CDV cáp KCN - DVV/Sc 4x16 mm M 141.000 155.100 dvvsc50,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x0,5 mm M 15.290 16.819 dvvsc50,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x0,75 mm M 18.480 20.328 dvvsc51 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x1 mm M 22.200 24.420 dvvsc51,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x1,5 mm M 27.600 30.360 dvvsc52,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x2,5 mm M 37.900 41.690 dvvsc54 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x4,0 mm M 55.200 60.720 dvvsc56 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x6,0 mm M 74.500 81.950 dvvsc510 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x10 mm M 115.400 126.940 dvvsc516 CDV cáp KCN - DVV/Sc 5x16 mm M 172.800 190.080 dvvsc70,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x0,5 mm M 18.520 20.372 dvvsc70,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x0,75 mm M 22.800 25.080 dvvsc71 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x1 mm M 27.700 30.470 dvvsc71,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x1,5 mm M 35.000 38.500 dvvsc72,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x2,5 mm M 49.100 54.010 dvvsc74 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x4,0 mm M 72.100 79.310 dvvsc76 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x6,0 mm M 99.800 109.780 dvvsc710 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x10 mm M 156.200 171.820 dvvsc716 CDV cáp KCN - DVV/Sc 7x16 mm M 236.000 259.600 dvvsc80,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x0,5 mm M 21.500 23.650 dvvsc80,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x0,75 mm M 26.300 28.930 dvvsc81 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x1 mm M 31.900 35.090 dvvsc81,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x1,5 mm M 40.300 44.330 dvvsc82,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x2,5 mm M 56.400 62.040 DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 5R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 7R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 8R
 26. 26. dvvsc84 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x4,0 mm M 82.500 90.750 dvvsc86 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x6,0 mm M 114.400 125.840 dvvsc810 CDV cáp KCN - DVV/Sc 8x10 mm M 179.100 197.010 dvvsc100,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x0,5 mm M 25.200 27.720 dvvsc100,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x0,75 mm M 31.200 34.320 dvvsc101 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x1 mm M 38.200 42.020 dvvsc101,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x1,5 mm M 48.500 53.350 dvvsc102,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x2,5 mm M 68.600 75.460 dvvsc104 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x4,0 mm M 102.200 112.420 dvvsc106 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x6,0 mm M 141.400 155.540 dvvsc1010 CDV cáp KCN - DVV/Sc 10x10 mm M 222.700 244.970 dvvsc120,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x0,5 mm M 28.000 30.800 dvvsc120,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x0,75 mm M 35.200 38.720 dvvsc121 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x1 mm M 43.300 47.630 dvvsc121,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x1,5 mm M 54.100 59.510 dvvsc122,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x2,5 mm M 78.200 86.020 dvvsc124 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x4,0 mm M 119.200 131.120 dvvsc126 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x6,0 mm M 166.400 183.040 dvvsc1210 CDV cáp KCN - DVV/Sc 12x10 mm M 262.600 288.860 dvvsc140,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x0,5 mm M 31.100 34.210 dvvsc140,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x0,75 mm M 40.100 44.110 dvvsc141 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x1 mm M 49.900 54.890 dvvsc141,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x1,5 mm M 64.400 70.840 dvvsc142,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x2,5 mm M 90.300 99.330 dvvsc144 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x4,0 mm M 136.900 150.590 dvvsc146 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x6,0 mm M 191.700 210.870 DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 10R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 12R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 14R
 27. 27. dvvsc1410 CDV cáp KCN - DVV/Sc 14x10 mm M 303.600 333.960 dvvsc160,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x0,5 mm M 33.900 37.290 dvvsc160,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x0,75 mm M 43.500 47.850 dvvsc161 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x1 mm M 53.700 59.070 dvvsc161,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x1,5 mm M 70.300 77.330 dvvsc162,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x2,5 mm M 101.300 111.430 dvvsc164 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x4,0 mm M 154.700 170.170 dvvsc166 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x6,0 mm M 217.100 238.810 dvvsc1610 CDV cáp KCN - DVV/Sc 16x10 mm M 344.500 378.950 dvvsc190,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x0,5 mm M 37.600 41.360 dvvsc190,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x0,75 mm M 50.100 55.110 dvvsc191 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x1 mm M 62.900 69.190 dvvsc191,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x1,5 mm M 82.800 91.080 dvvsc192,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x2,5 mm M 116.900 128.590 dvvsc194 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x4,0 mm M 180.000 198.000 dvvsc196 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x6,0 mm M 253.600 278.960 dvvsc1910 CDV cáp KCN - DVV/Sc 19x10 mm M 404.900 445.390 dvvsc240,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 24x0,5 mm M 47.000 51.700 dvvsc240,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 24x0,75 mm M 61.100 67.210 dvvsc241 CDV cáp KCN - DVV/Sc 24x1 mm M 76.600 84.260 dvvsc241,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc24x1,5 mm M 101.800 111.980 dvvsc242,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 24x2,5 mm M 148.100 162.910 dvvsc270,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 27x0,5 mm M 52.400 57.640 dvvsc270,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 27x0,75 mm M 66.800 73.480 dvvsc271 CDV cáp KCN - DVV/Sc 27x1 mm M 84.200 92.620 DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 24R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 27R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 16R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 19R
 28. 28. dvvsc271,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 27x1,5 mm M 112.200 123.420 dvvsc272,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 27x2,5 mm M 164.000 180.400 dvvsc300,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 30x0,5 mm M 57.200 62.920 dvvsc300,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 30x0,75 mm M 72.900 80.190 dvvsc301 CDV cáp KCN - DVV/Sc 30x1 mm M 92.500 101.750 dvvsc301,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 30x1,5 mm M 123.100 135.410 dvvsc302,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 30x2,5 mm M 180.500 198.550 dvvsc370,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 37x0,5 mm M 67.500 74.250 dvvsc370,75 CDV cáp KCN - DVV/Sc 37x0,75 mm M 89.400 98.340 dvvsc371 CDV cáp KCN - DVV/Sc 37x1 mm M 114.000 125.400 dvvsc371,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 37x1,5 mm M 148.800 163.680 dvvsc372,5 CDV cáp KCN - DVV/Sc 37x2,5 mm M 219.200 241.120 DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 30R DÂY CÁP I U KHI N LƯ I B C PVC 37R

×