Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Тема на учебната визита:
Мрежа за Европа –
разработване на европейска програма за младите граждани
Програма “Учебни визити...
Програма на Учебната визита:
• Представяне на мрежата „Училища за Европа“;
• Представяне на образователните системи на дър...
Мотиви за създаване на мрежата “Училища за Европа“
Образованието за Европа е от съществено
значение за бъдещето на младите...
Списък и карта на „Училища за Европа“ в
област Северен Рейн - Вестфалия
• Списък на сертифицираните училища
http://www.eur...
Критерии за придобиване на
сертификат „Училище за Европа“:
• Билингвално обучение;
• Обучение по най-малко три чужди езика...
Резултати
• Училищата от различните
степени осигуряват формиране
на компетентности за Европа
чрез обучението по различни
п...
Дискусия с координатори
на международни проекти от „Училища за Европа“
Учебна визита, група 208, Есен,
Германия, май 2014 ...
Училище за Европа, Борнхайм
Учебна визита, група 208, Есен,
Германия, май 2014 г.
8
Представяне на българската
образователна система и европейските
партньорства на нашето училище
Учебна визита, група 208, Е...
Колеж „Berufskolleg am Wasserturm“, град Бохолт
Учебна визита, група 208, Есен,
Германия, май 2014 г.
10
Изводи и заключение
• Всички участници провеждат дейности за подобряване на компетентностите на
учениците от различните об...
Впечатления в снимки
Учебна визита, група 208, Есен,
Германия, май 2014 г.
12
Учебна визита, група 208, Есен,
Германия, май 2014 г.
13
Среща в кметството на град Есен
Учебна визита, група 208, Есен,
Германия, май 2014 г.
14
Среща в Министерството на образованието на
област Северен Рейн-Вестфалия
Учебна визита, група 208, Есен,
Германия, май 201...
Благодаря за вниманието!
Майя Радева
Главен учител 5.-12. клас
СОУ „Христо Ботев“, град Кубрат
Учебна визита, група 208, Е...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Networking for Europe Study Visit

396 views

Published on

Впечатления и изводи от Учебната визита група 208, LLP-2013-SV-034

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Networking for Europe Study Visit

 1. 1. Тема на учебната визита: Мрежа за Европа – разработване на европейска програма за младите граждани Програма “Учебни визити” LLP-2013-SV-034 2013-SV-02-BG-LLP-02953 Категория: Насърчаване придобиването на ключови компетенции чрез системата за образование и обучение Глобална тема: Образование за активно гражданство и устойчиво развитие Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 1 Networking for Europe – Designing a European curriculum for young citizens
 2. 2. Програма на Учебната визита: • Представяне на мрежата „Училища за Европа“; • Представяне на образователните системи на държавите, представени в Учебната визита – група 208, 2014 г. – Германия, Франция, Белгия, Италия, Испания, Швейцария, Португалия, Турция, Румъния и България; • Посещения в сертифицирани “Училища за Европа“ от различни образователни степени; • Срещи и дискусии с директори и координатори на „Училища за Европа“ в област Северен Рейн – Вестфалия / Есен, Борнхайм и Бохолт/; • Посещения в предприятия, осигуряващи стажантски програми за ученици в страната и чужбина и дискутиране на нуждата от компетентности за Европа; • Посещение в Министерство на образованието на област СРВ; • Културна програма. Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 2
 3. 3. Мотиви за създаване на мрежата “Училища за Европа“ Образованието за Европа е от съществено значение за бъдещето на младите хора и за развитие на обществото и икономиката. В област Северен Рейн- Вестфалия са разработени критерии за сертифициране на "Училища за Европа". Досега около 10 училища са покрили критериите и са включени в мрежата. Най- голям брой “Училища за Европа“ се намират в Есен - оживен град в Рурската област. Тези училища са създали асоциация, която работи в тясно сътрудничество с местната и регионалната икономика. Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 3
 4. 4. Списък и карта на „Училища за Европа“ в област Северен Рейн - Вестфалия • Списък на сертифицираните училища http://www.europaschulen.nrw.de/index.php/zertifizierte-schulen.html • Карта https://maps.google.de/maps/ms?ie=UTF8&hl=de&msa=0&msid=100996629450627632095.000485dcb20bf8f d8c3cc&source=embed&ll=51.426614,7.668457&spn=2.517454,7.13562&z=8&dg=feature Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 4
 5. 5. Критерии за придобиване на сертификат „Училище за Европа“: • Билингвално обучение; • Обучение по най-малко три чужди езика; • Активно участие в европейски проекти, партньорства и конкурси; • Включване на „европейско съдържание“ в учебния план/учебните програми по различните предмети; • Участие на ученици в трансграничен обмен или стаж; • Отбелязване на важните за Европа събития и празници. Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 5
 6. 6. Резултати • Училищата от различните степени осигуряват формиране на компетентности за Европа чрез обучението по различни предмети и чрез извънкласните дейности; • Училищата поддържат ефективни местни и международни партньорства за кариерно ориентиране в европейския пазар на труда; • Засилва се ролята и се разширява мрежата от „Училища за Европа“. Значение • Повишава се имиджа на училищата след придобиване на сертификат; • Усъвършенства се училищният учебен план и се включват теми, свързани с Европа – бит, култура и изкуство, хранителни навици и рецепти, празници и т.н.; • Развива се изключително високо ниво на чуждоезикова компетентност; • Укрепват връзките с партньорски организации за осигуряване на ефективен обмен и успешна практика. Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 6
 7. 7. Дискусия с координатори на международни проекти от „Училища за Европа“ Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 7
 8. 8. Училище за Европа, Борнхайм Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 8
 9. 9. Представяне на българската образователна система и европейските партньорства на нашето училище Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 9
 10. 10. Колеж „Berufskolleg am Wasserturm“, град Бохолт Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 10
 11. 11. Изводи и заключение • Всички участници провеждат дейности за подобряване на компетентностите на учениците от различните образователни степени; • За повечето страни е проблем осигуряването на подходяща практика за учащите и поддържане на ефективни партньорства с компаниите; • Широко срещан проблем е младежката безработица и липсата на опит у зрелостниците; • Няма ясни критерии между отделните страни за измерването на компетентностите; • Участниците определиха като общи предизвикателства в тяхната преподавателска практика -липса на мотивация у ученици и неангажираност на родителите, агресия и тормоз; • Има идентични примери за добри практики за изява на учениците: конкурси, изложби, представления, интелектуални игри, стажове и планиране за продължаване на образованието. Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 11
 12. 12. Впечатления в снимки Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 12
 13. 13. Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 13
 14. 14. Среща в кметството на град Есен Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 14
 15. 15. Среща в Министерството на образованието на област Северен Рейн-Вестфалия Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 15
 16. 16. Благодаря за вниманието! Майя Радева Главен учител 5.-12. клас СОУ „Христо Ботев“, град Кубрат Учебна визита, група 208, Есен, Германия, май 2014 г. 16

×