Revised modul 2. sub modyul 2.4 paksa 2. sesyon 1 pag-iwas sa karahansan sa loob ng tahanan

1,541 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,541
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Bago po natin talakayin kung pano natin maiiwasan ang karahasan sa loob ng tahanan, magkaroon muna tayo ng konteng talakayan kung ano ba ang kahulugan ng Karahasan Laban sa Kababaihan Umpisahan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng ng isang activity kung saan makikita o maririnig ang ibat ibang panananaw sa Karahasan Laban sa Kababaihan o Violenc Against Women.
 • What is rape? As long as there is force and intimidation, etc Myth: hindi maaaring ma-rape ng ang babae ng kanyang asawa, dahil obligasyon naman niya ang makipag-seks rito sa ayaw at sa gusto niya.
 • Isa sa mga anyo ng karahasan laban sa kababaihan ay ang tinatawag na domestic violence o and karahasan sa loob ng tahanan. Ito ay isang uri ng karahasan na nagaganap sa pagitan ng magkapamilya dahilan sa pang-aabuso ng isa sa taglay niyang kapangyarihan at sa pagtingin sa inaapi bilang mababa o walang pantay na karapatan. Ang karaniwang gamit na termino ay patungkol sa pang-aabuso ng lalaki sa kaniyang asawa o kinakasama, ngunit ito rin ay maaaring gamitin kaugnay sa karahasan ng kapatid sa kapatid, ng magulang sa anak, ng anak sa magulang o anumang relasyong kakikitaaan ng di –pantay na pagtingin. (International Women’s Development Agency. Hulagpos) It is a form of violence where the victim and perpetrator are related to each other by blood of affinity. They may or may not live in the same place or belong to the same household. It must be noted here that this definition follows the legal definition of the family as provided for in the Family Code: a) relationship between husband and wife b) relationship between parents and children c) Relationship among descendants and ascendants (e.g. grandparents and grandchildren) d) relations among brothers and sisters. Source: UP Center for Women’s Studies, Breaking the Silence
 • May ibat ibang anyo ang karahasan sa loob ng tahanan. Isa ang pisikal
 • Kahit anong sekwal na akto kagaya ng mga sumusunod:   A) Rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, pagtrato sa babae o sa kanyang anak bilang sex object, pagbitiw ng mga salitang sekwal na nakasisira ng dignidad, pisikal na pag-atake sa mga sekswal na parte ng katawan ng biktima, puwersahang pagpapanood o pagpapabasa sa biktima ng malalaswang palabas o babasahin, puwersahang pagpapagawa ng malalaswang akto at/o mga pelikula nito, pagpuwersa sa asawang biktima at kalaguyo na tumira sa bahay ng mag-asawa at magsiping kasama ng asawang nang-abuso  
 • Kahit anong sekwal na akto kagaya ng mga sumusunod:   A) Rape, sexual harassment, acts of lasciviousness, pagtrato sa babae o sa kanyang anak bilang sex object, pagbitiw ng mga salitang sekwal na nakasisira ng dignidad, pisikal na pag-atake sa mga sekswal na parte ng katawan ng biktima, puwersahang pagpapanood o pagpapabasa sa biktima ng malalaswang palabas o babasahin, puwersahang pagpapagawa ng malalaswang akto at/o mga pelikula nito, pagpuwersa sa asawang biktima at kalaguyo na tumira sa bahay ng mag-asawa at magsiping kasama ng asawang nang-abuso  
 • B) Pagpuwersa o pagtangkang pagpuwersa sa biktima na gawin ang anumang sekswal na akto sa pamamagitan ng dahas, pisikal o anumang pananakit, pamimilit o mga pagbabanta   A)  Pagpasok sa babae o sa kanyang anak sa prostitusyon  
 • Ito ay mga akto o pagpapabaya na nagdudulot ng mental o emosyonal na pasakit sa biktima tulad ng pananakot, panggugulo, stalking o pag-aabang/pag-aantabay sa mga galaw ng biktima, pa-ninira ng ari-arian, pagpapahiya sa publiko, paulit-ulit na pang-aabusong berbal, pangangaliwa. Kasama rin dito ang pagpapanood sa biktima ng pisikal, sekwal o sikolohikal na pang-aabuso ng kapamilya, pagpapanood sa biktima ng anumang klaseng kalaswaan, pananakit o pagpapanood ng pananakit sa alagang hayop ng biktima at di makatarungang pagkait ng karapatang alagaan o bisitahin ang kanilang anak.  
 • Ito ay mga akto o pagpapabaya na nagdudulot ng mental o emosyonal na pasakit sa biktima tulad ng pananakot, panggugulo, stalking o pag-aabang/pag-aantabay sa mga galaw ng biktima, pa-ninira ng ari-arian, pagpapahiya sa publiko, paulit-ulit na pang-aabusong berbal, pangangaliwa. Kasama rin dito ang pagpapanood sa biktima ng pisikal, sekwal o sikolohikal na pang-aabuso ng kapamilya, pagpapanood sa biktima ng anumang klaseng kalaswaan, pananakit o pagpapanood ng pananakit sa alagang hayop ng biktima at di makatarungang pagkait ng karapatang alagaan o bisitahin ang kanilang anak.  
 • Ito ay ang mga aktong ginagawang palaasa ang babae tulad ng:   · Pagkait ng pinansiyal na suporta · Pagpigil sa biktima na pumasok sa lehitimong trabaho, negosyo o gawain · Pagkait ng karapatan sa ari-arian ng mag-asawa, ito man ay conjugal, community o co-ownership · Paninira ng ari-ariang pambahay at pagkontrol sa sariling pera o ari-arian ng biktima.  
 • Karaniwang ang ng Domestic Violence(DV) ay nagmumula sa "stress“ o galit na nagreresulta sa pagiging marahas sa panig ng nang-aabuso. Base rin sa mga pag-aaral at reports, kalalakihan ang kadalasang gumagawa o perpetrator ng domestic violence. May mga paraan upang ma-manage at control ang anger o galit ng isang tao na maaaring mauwi sa pananakit. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:
 • Revised modul 2. sub modyul 2.4 paksa 2. sesyon 1 pag-iwas sa karahansan sa loob ng tahanan

  1. 1. Sesyon 1. Pag-iwas sa Karahasan sa Loob ng Tahanan
  2. 2. Tama, Mali,Tama, Mali, ‘‘Di sigurado?Di sigurado?
  3. 3. Rules:Rules: Lahat ay dapat makibahagi sa activity na ito; Mayroong ilang “statements” na ipapakita sa screen; Sa bawat “statement”, ang bawat participant ay pupunta sa: ““ TAMA”TAMA” kung sumasang-ayon sa statement ““ MALI”MALI” kung hindi sumasang-ayon sa statement. “ ’“ ’DI SIGURADO”DI SIGURADO” kung hindi tiyak kung tama o mali ang statement
  4. 4. 1
  5. 5. Ang ugat ngAng ugat ng karahasan sakarahasan sa kababaihan aykababaihan ay alak at droga.alak at droga.
  6. 6. 2
  7. 7. Ang rape ay hindi nangyayari sa mag-asawa
  8. 8. 3
  9. 9. Tama lamang naTama lamang na saktan ng asawa osaktan ng asawa o partner angpartner ang kaniyang asawakaniyang asawa kapag umuwi siyakapag umuwi siya ng bahay mula sang bahay mula sa trabaho at walatrabaho at wala pang nalutongpang nalutong pagkain.pagkain.
  10. 10. KARAHASAN LABAN SA KABABAIHAN (Violence Against Women)
  11. 11. Karahasan Laban sa Kababaihan Anumang pagbabanta o aktwal na akto, asal o gawi Naglalagay sa panganib at nagbubunga ng pinsala at pagdurusa sa - Buhay - Katawan - Pag-iisip - Dignidad - Kalayaan ng kababaihan na nag-uugat sa di pantay na katayuan ng kababaihan at kalalakihan sa lipunan. Nangyayari ito sa pambribado at pampublikong larangan ng buhay
  12. 12. KARAHASAN SA LOOB NG TAHANAN (DOMESTIC VIOLENCE) Isang uri ng karahasan na nagaganap sa pagitan ng magkapamilya dahilan sa pang-aabuso ng isa sa taglay niyang kapangyarihan at sa pagtingin sa inaapi bilang mababa o walang pantay na karapatan Karaniwang tumutukoy sa pang-aabuso ng lalaki sa kaniyang asawa o kinakasama Maaari rin tumukoy sa karahasan ng kapatid sa kapatid, ng magulang sa anak, ng anak sa magulang o anumang relasyong kakikitaaan ng di- pantay na kapangyarihan.
  13. 13. PISIKAL Pananakit sa katawan ng biktima
  14. 14. SEKSWAL  Rape sexual harassment acts of lasciviousness pagtrato sa babae o sa kanyang anak bilang sex object  pagbitiw ng mga salitang sekwal na nakasisira ng dignidad  pisikal na pag-atake sa mga sekswal na parte ng katawan ng biktima
  15. 15. SEKSWAL puwersahang pagpapanood o pagpapabasa sa biktima ng malalaswang palabas o babasahin  puwersahang pagpapagawa ng malalaswang akto at/o mga pelikula nito pagpuwersa sa asawang biktima at kalaguyo na tumira sa bahay ng mag- asawa at magsiping kasama ng asawang nang-abuso
  16. 16. SEKSWAL Pagpuwersa o pagtangkang pagpuwersa sa biktima na gawin ang anumang sekswal na akto sa pamamagitan ng dahas, pisikal o anumang pananakit, pamimilit o mga pagbabanta Pagpasok sa babae o sa kanyang anak sa prostitusyon
  17. 17. SIKOLOHIKAL Ito ay mga akto o pagpapabaya na nagdudulot ng mental o emosyonal na pasakit sa biktima tulad ng: Pananakot Panggugulo stalking o pag-aabang/pag-aantabay sa mga galaw ng biktima pa-ninira ng ari-arian  pagpapahiya sa publiko  paulit-ulit na pang-aabusong berbal  pangangaliwa.
  18. 18. SIKOLOHIKAL  pagpapanood sa biktima ng pisikal, sekwal o sikolohikal na pang-aabuso ng kapamilya  pagpapanood sa biktima ng anumang klaseng kalaswaan  pananakit o pagpapanood ng pananakit sa alagang hayop ng biktima di makatarungang pagkait ng karapatang alagaan o bisitahin ang kanilang anak.
  19. 19. EKONOMINKO O PINANSIYAL  Pagkait ng pinansiyal na suporta  Pagpigil sa biktima na pumasok sa  lehitimong trabaho, negosyo o gawain Pagkait ng karapatan sa ari-arian ng mag- asawa, ito man ay conjugal, community o  co-ownership Paninira ng ari-ariang pambahay at   pagkontrol sa sariling pera o ari-arian ng  biktima.
  20. 20. Pag-iwas sa Karahasan sa Loob ng Tahanan Pag-isipan at pagtuunan ng pansin ang ugat at  sanhi ng iyong galit at iwasang ibaling ito sa ibang  tao, lalo na kung sila ay walang kinalaman dito.  Mag-aral ng mga pamamaraan kung paano  makontrol ang galit. Ibaling ang iyong nararamdaman/galit sa mas  makabuluhang bagay o gawain.  Pahupain ang nararamdaman/galit sa  pamamagitan ng “visualization”.
  21. 21. Manatiling kalmado at iwasan ang  pakikipag argumento o debate. Matutong humingi ng pasensiya lalo na  kung alam mong ikaw ay may  pagkakamali. Mas makabubuti na akuin  ang kasalanan at iwasang ibaling sa iba  ang sisi. Ugaliing pag-usapan sa lalong madaling  panahon at sa mahinahon na pamamaraan  ang anumang problema. Pag-iwas sa Karahasan sa Loob ng Tahanan
  22. 22. Bilang Isang “Advocate” Makilahok sa mga gawain na   makakadagdag kaalaman bilang isang  magulang  Irespeto ang karapatan ng mga anak at  asawa/partner Maglaan ng oras/panahon at maging  mabuting tagapakinig sa pamilya Makilahok sa mga programa sa komunidad  upang maiwasan ang karahasan sa loob ng  tahanan

  ×