Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modyul 2 sub modyul 2.1 paksa 1 sesyon 1

1,016 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Modyul 2 sub modyul 2.1 paksa 1 sesyon 1

  1. 1. Sesyon # 1
  2. 2. KATEGORYA BABAE LALAKE Pinapahalagaha n sa sarili Nag-uugat sa kanyang damdamin at uri ng relasyon mayroon siya sa kanyang asawa. Ang isang babae na nakakapagbahagi ng lubos sa kanyang damdamin sa kayang asawa ay may magaan na pakiramdam at tiwala sa sarili. Nag-uugat ang kanyang pakiramdam sa sarili sa pamamagitan ng pagkakaroon ng katuparan o resulta sakanyang gawain o responsibilidad, katulad ng pagkakaroon ng kita para sa pamilya. Magaan at nagkakaroon siya ng tiwala sa sarili.
  3. 3. KATEGORYAc BABAE LALAKE Pamamaraan ng pagharap sa mga suliranin Sa isang babae, maipahayag nya man lang ang kanyang suliranin ay simula na ng paglutas ng kayang problem. Gumagaan ang kanyang pakiramdam pagnaipapahayag niya ang kanyang mga iniisip, pinapangambahan pag mayroong umuunawa sa kanyang damdamin at saloobin. Kadalasan, sa isang babae, maipahayag nya lahat ng detalye ng kanyang suliranin at isang kagaanan sa kanyang sarili. Ang isang lalake ay mas nanaisin na mapag-isa na lamang kapagsiya ay nahaharap sa suliranin. Ito ay isang pagkakataon sa kanya na makapag-isip ng lubos lahat ng detalye kung paano malulutas ang kanyang suliranin (to feel beter, men go to their caves to solve problems alone).
  4. 4. KATEGORYA BABAE LALAKE Pamamaraan para siya ay mahikayat o mamotivate Ang isang babae ay lubos ang pagkakaroon ng inspirasyon at lubos na nahihikayat kung mayroon nagmamahal at nag-aalala sa kanya. Ang isang lalake kadalasan ay nagkakaroon ng inspirasyon o nahihikayat namagpursiging lubusan sa anumang gawain na kayang ginagawa kung nararamdaman niya ang lubos na pangangailangan at rekognisyon sa kanyang mga kakayahan ng kanyang mga mahal sa buhay.
  5. 5. KATEGORYA BABAE LALAKE Pagsasalita o paggamit ng mga salita at pamamaraan ng pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan Ang isang babae para lubos niyang maipahayag ang kanyang damdamin ay gumagamit ng maraming uri ng salita – pagkukumpara,malalake o mabibigat na salita (superlatives), konklusyon at pag-aanalisa kung kaya humahaba ang kanyang pagpapaliwanag. Ang ayaw na ayaw ng isang babae ay yung hindi siya pinapakinggan; hindi pinapakinggan ang kanyang damdamin. Maaari ng nakikinig (physical functions of the ears is to hear) ngunit hindi naman lubos na nakikinig (listening particularly listening to the feeling of a woman). Malaking hamon sa babae na maunawaan ang kanyang asawa sa pang-isip nitong pagpapahayag. Ang lalake pagnagsalita ay maiksi lamang at ang mga ito ay hindi patungkol sa damdamin kung hindi sa kanyangi niisip, ideya at balakin. Siya ay bihirang magpahayag ng damdamin kung kaya’t malaking hamon sa mga lalake na lubos na makinig sa pangdamdamin na pagpapahayag ng babae.
  6. 6. KATEGORYA BABAE LALAKE “mood” pakiramdam ng mga babae at lalake Ang babae minsan mataas ang pakiramdam sa sarili, minsan naman ay mababa. Minsan Masaya; minsan malungkot dahil madali siyang maapektuhan ng mga damdamin at sitwasyon sa kanyang paligid. May mga pag-aaral din na pagkatapos ng buwan ang dalawang isang babae ay mababa ang paningin sa sarili o pakiramdam. Inihahalintulad ito sa isang alon. Minsan mataas; minsan mababa. Isang hamon sa lalake na unawain ang kanyang asawa sa oras ng kanyang desperasyon o pananahimik sa sarili. Ang lalake naman ay parang “rubber bands”, habang lapit ng lapit ang babae, layo naman siya ng layo. Kinakailangan na magkaroon ng kalayaan ang isang lalake upang manumbalik sa kanya ang tinatawag na pagsasarili o “sense of autonomy” at kalayaan. Mahalaga sa isang lalake na magkaroon ng angkop na lebel na kalayaan dahil ito ang nagbibigay sa kanya ng kahulugan sa kanyang pagkatao.
  7. 7. KATEGORYA BABAE LALAKE Emosyonal na pangangail angan Pag-aalala Pag-unawa Respeto Devotion Validation reassurances Tiwala Pagtanggap Appreciation Admirasyon o paghanga Approval encourangement
  8. 8. KATEGORYA BABAE LALAKE Pisikal/Sexwal Matagal at kailangan pang ihanda Malaki ang kahulugan nito sa kababaihan at malaking kalungkutan sa isang babae na hindi niya ito mapagtagumpayan Kadalasang edad na napagtatagumpaya n niya ito ay sa gitna ng edad 30 hanggang 60s Madalinguminitangkat awan Madali ring maapektuhan pag hindi niya mapagtagumpayan ngunit napapalagpas niya ito Malakas ang pangangatawan hanggang siya ay magka-edad ng 20 at uulit-uli pagdating ng kanyang edad na 40 at 50s

×