Modyul 1 paksa 2 sesyon 1 2

1,123 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,123
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ang bata ay isa sa pinakamahalagang yaman ng isang bansa. Pab iibayung pag aalaga ng pamilya, komunidad at pamahalaan upang maproteksyunan at mapaunlad ito tungo sa kanyang masayang kinabukasan .Ang pag molde o paglinang ng kanyang ugali ay naguugat mula sa tahanan kanyang kinalakihan. Gayundin naman, kinakailangan na ang taong nakapaligid o pamilya ay tulong tulong na mapanatili ang mapayapa, masaya at kaaya ayang lugar o tahanan sa kanyang paglaki. . Ang mga institusyon, paaralan, simbahan at komunidad ay katuwang ng isang tahanan at ng pamahalaan upang ihanda ang isang bata sa responsableng pagtanda. Karugtong nito ang mga batas na aagapay sa kanyang mga karapatan bilang bata .
 • Ang mga karapatan ng kabataan ay ang mga sumusunod:Karapatang magkaroon ng pangalan.Pantay na karapatan ng mga batang ipinanganak na legal at hindi legal.Karapatan sa edukasyon.Karapatan sa kasanayang bokasyonal.Karapatan sa rehabilitasyon kapag nakagawa ng krimen.
 • Ang mga karapatan ng kabataan ay ang mga sumusunod:Karapatang magkaroon ng pangalan.Pantay na karapatan ng mga batang ipinanganak na legal at hindi legal.Karapatan sa edukasyon.Karapatan sa kasanayang bokasyonal.Karapatan sa rehabilitasyon kapag nakagawa ng krimen.
 • Ang mga batang Pilipino ay may mga tungkuling ding dapat gampanan:Pagpapanatiling malinis, maayos, maganda at mapayapa ang kapaligiran.Pagtulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan.Pangangalaga sa kalusugang pansarili.Paggalang sa karapatan ng iba.
 • - Pagsaunod sa batas-trapiko.- Pakikiisa sa mga inilulunsad na proyekto ukol sa kapaligiran gaya ng wastong pagtatapon ng dumi sa mga basurahan o pagpulot ng mga kalat na makikita sa daan.- Pagtatanim ng mga puno at halaman sa mga bakanteng lote upang mapakinabangan sa hinaharap.
 • Talakayinsamgakalahok kung paanomasasalaminangmgakarapatangpambatasamgakondisyonnainilatagngProgramangPantawid at anoangkanilangresponsibilidadparaito ay mangyari.halimbawaKarapatan ng mga batang makapag-aral.Responsibilidad ng mga magulang na mapag-aral ang kanilang mga batang anak (Pagpapatala ng mga bata sa Day Care at sa libreng edukasyon sa Elementarya).Kondisyon ng programa na ang mga bata ay regular na pumapasok sa Paaralan.        
 • Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay nagsusulong at sumosuporta sa United Nation (UN) Millenium Development Goal at Convention of the Rights of the Child (CRC) sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyo bilang pangunahing karapatan ng kabataan.
 • May mga batas pan daigdig at local na nagtataguyod at nangangalaga sa karapatang pambata.
 • Note to the Facilitator:I-relate ang mga sumusunod na konsepto sa naging resulta ng activity na ginawa. Ipaliwanag na upang mas maunawan natin ang usapin ng gender may mga ilang konsepto na dapat maging malinaw sa bawat isa.
 • Ang Magna Carta of Women ay ay local adoption ng CEDAW.
 • Institutional MechanismGender Mainstreaming as a Strategy for Implementing the MCWGender Focal Point Officer in Philippine Embassies and ConsulatesThe Philippine Commission on Women
 • Ang pagkakaroon po natin ng talakayan sa usaping gender o maaring tawaging “gender awareness” at ang pagkakaroon ng mga batas na nabanggit ay naglalayong magkaroon ng gender equality at gender equity. Ano nga ba ang gender equality at gender equityAng Gender Equality ay ang pagkilala na ang babae at lalaki ay may pantay na oportunidad na mahubog ang kanilang kakayahan upang makapagbigay ng sosyal, politikal, pang ekonomiya, at kultural na paglago. Ang mga pagbubukas ng trabaho na pinaghaharian ng mga kalalakihan upang kabilangan na rin ng mga kababaihan ay isang halimbawa ng Gender Equality.  Ito ay upang magkaroon ng pantay na laranagan o “equal playing field” ang babae at lalaki at ito rin ang nilalayon ng ating programang Pantawid PamilyaAng Gender Equity naman ay pagbibigay ng mas nakararaming oportunidad sa mga mas nangangailangan nito base sa kanilang pangangailangan upang makapaggawa ng kanilang mga tungkulin. May mga trabaho talaga na hindi pwedeng kabilangan ng mga kababaihan o kalalkihan. Ang pagbibigay ng ibang oportunidad sa kanila na makababawi sa isang bagay na hindi nila pwedeng gawin ay isang halimbawa ng Gender Equity.
 • Angpagtatalakay at pagkamitngkatuparanukolsa Gender ay napapaloobsakabuuanngMillenieum Development Goals (MDG), gayunpamanang Gender Equality at PagpapalakassaKakayananngKababaihan ay maspinaigtingsaikatatlong MDG at ito ay ipinatutupadsaProgramangPantawidPamilyang Pilipino . Isa itonaepektibongpamaraanngpamahalaanparalabananangsobrangkahirapan, gutom at pagkakasakittungosamaunladnapamayanan at bansa.Ang Gender Equality ay o PangpapalakassaKakayananangKababaihan ay isasapinakamimithinglayuninhindilamangsaPilipinaskundipatinarinsamaramingbansa.Maramingbatasnapandaigdig at national angnagpapatibay at pagpapatupadparasa Gender Mainstreaming at Equality.Ang Gender Equality ay angpagkakapantayngkababaihansakalalakihansamgasumusunodnaAaspeto; a. Karapatan b. Resources k. Boses Ang Gender ay hindinangangahulugannanagbibigaypansinlamangsakababaihan. Ang Gender ay patungkolsalalaki at babae, angkanilangginagampanansapamayanan, tungkulin, lakas at relasyonsabawatisa.Kagayanglahi, etniko at katayuansapamayanan, angpagiginglalaki at babae , itoanghumuhubogsakanyangoportunidadparamakakontribusyonsapangalakalan at pamayanan. “ WalangKarapatangPangtao kung walangKarapatangPangkababaihan” - Nasasaad sa R A # 9710 Magna Carta of Women Dapat matandaan ng bawat benipisyaro ng Pantawid Pamilya na siya bilang anak, ina, kapatid, at mamayanan ay may naka agapay na batas at karapatan di lamang pangtao kundi bilang isang babae at sa pagkakapantay nito sa kalakihan sa larangan ng politikal, pangkabuhayan, kalakalan at iba pa. Pag suportasapanangutanngPangulongngbansasapagtugonngBilang 3 ngMillenium Development Goal at Philippine Development Plan 2011-2016 
 • May mga batas pan daigdig at local na nagtataguyod at nangangalaga sa karapatang pambata.
 • Modyul 1 paksa 2 sesyon 1 2

  1. 1. PAKSA 2 MGA PRINSIPYONG GUMAGABAY SA PROGRAMANG PANTAWID PAMILYA 1
  2. 2. Sesyon 1. Pangangalaga sa Karapatan ng mga Kabataan 2
  3. 3. MGA KARAPATAN NG KABATAAN 3 Karapatan na magkaroon ng pangalan. Pantay na karapatan ng mga batang ipinanganak na legal at hindi legal. Karapatan sa edukasyon. Karapatan sa kasanayang bokasyonal. Karapatan sa rehabilitasyon kapag nakagawa ng krimen.
  4. 4. MGA KARAPATAN NG KABATAAN 4 Karapatan laban sa kapital na kaparusahan. Karapatan laban sa kapital na kaparusahan. Karapatan laban sa hindi pag- aasikaso, pagmamaltrato, at pagsasamantala. Karapatan sa maayos na paglalaro at paglilibang Karapatan sa panlipunang serbisyo.
  5. 5. TUNGKULIN NG BATANG PILIPINO • Pagpapanatiling malinis, maayos, maganda at mapayapa ang kapaligiran. • Pagtulong sa kapwa sa oras ng pangangailangan. • Pangangalaga sa kalusugang pansarili. • Paggalang sa karapatan ng iba. 5
  6. 6. TUNGKULIN NG BATANG PILIPINO • Pagsaunod sa batas-trapiko. • Pakikiisa sa mga inilulunsad na proyekto ukol sa kapaligiran gaya ng wastong pagtatapon ng dumi sa mga basurahan o pagpulot ng mga kalat na makikita sa daan. • Pagtatanim ng mga puno at halaman sa mga bakanteng lote upang mapakinabangan sa hinaharap. 6
  7. 7. Karapatang Pambata at ang Pantawid Pamilya • Karapatan ng mga batang makapag-aral. • Responsibilidad ng mga magulang na mapag-aral ang kanilang mga batang anak (Pagpapatala ng mga bata sa Day Care at sa libreng edukasyon sa Elementarya). • Kondisyon ng programa na ang mga bata ay regular na pumapasok sa Paaralan. • 7
  8. 8. • Ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay nagsusulong at sumosuporta sa United Nation (UN) Millenium Development Goal at Convention of the Rights of the Child (CRC) sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalusugan, edukasyon at iba pang serbisyo bilang pangunahing karapatan ng kabataan. 8
  9. 9. Ang Limang Pangunahing Layuning ng Department of Social Welfare and Development ay tumutugon lahat para sa proteksyon, pangangalaga at kaunlaran ng Bata, Ina, Mag anak at Pamayanan. 9
  10. 10. Sesyon 2. PAGTATAGUYOD NG GENDER EQUALITY AT EQUITY 18
  11. 11. 19 Isulat ang inyong ginagawa mula pagkagisig hanggang matulog: Blue : ginagawa sa umaga Orange : ginagawa sa tanghali Green : ginagawa sa gabi
  12. 12. SEX Tumututukoy sa kasarian ng isang tao, babae o lalaki. Ito ay nananatili sa habang panahon at sa ano pa mang lugar/bansa at kultura 20
  13. 13. GENDER Tumutukoy sa mga natutunang pag-uugali, gawiin at expectations sa isang babae o lalaki. Ito ay hinuhubog ng lipunan at kultura. Ito ay nagbabago ng panahon, lugar at kultura. 21
  14. 14. SEX vs. GENDER Kasarian ng isang babae at lalaki Ang pagiging babae o lalaki Biologically determine Socially determined and culturally defined Di nababago ng panahon Nababago ng panahon Di nababago ng lugar at kultura Nababago ng lugar at kultura
  15. 15. SEX GENDER BIOLOGICAL Born with SOCIALLY CONSTRUCTED Not born with DI NABABAGO NABABAGO
  16. 16. GENDER DIVISION OF LABOR
  17. 17. Productive Ang pagawa ng mga produkto o “goods” at serbisyo na may kapalit na bayad Trabaho na nakatutulong sa pinansyal ng pamilya o ng komunidad
  18. 18. Reproductive Ang pag-aalaga at pagpapanatili ng buhay sa loob ng tahanan. Ito ay ang pag-aalaga ng mga bata, paghahanda ng pagkain, paglilinis ng bahay, paglalaba at iba pang gawaing bahay
  19. 19. Community Managing Work Pangangalaga at pagsasaayos ng komunidad. Halimbawa nito pagawa ng paaralan, pagpaplano ng isang mahalagang okasyon, at iba pa.
  20. 20. MANIFESTATIONS OF GENDER BIAS
  21. 21. MARGINALIZATION • Non-Valuation and Undervaluation of women’s work • Unequal Pay for Work of Equal Value • Last to be Hired but First to be Fired • Unequal Opportunities for Women • Exacting Sexual Favors • Women have less access to and control over resources and benefits
  22. 22. SUBORDINATION • Higher Positions for Men • Higher Regard for Men’s Status in Society • Men’s Decisions are Generally Followed
  23. 23. MULTIPLE BURDEN • Child rearing • House work • Office work • Community work
  24. 24. fixed, unquestioned beliefs and images we carry in the back of our minds about men and women GENDER STEEREOTYPE
  25. 25. VIOLENCE AGAINST WOMEN Karahasan Laban sa Kababaihan • Psychological • Emotional • Physical • Economic • Sexual
  26. 26. MGA BATAS NA TUMUTUGON AT NAGPAPALAKAS SA PAGKILALA NG MGA KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN 34
  27. 27. 35
  28. 28. RA 9710, MAGNA CARTA OF WOMEN It is a comprehensive women’s human rights law that seeks to eliminate discrimination against women by recognizing, protecting, fulfilling and promoting the rights of Filipino women, especially those in the marginalized sector 36
  29. 29. RIGHTS OF WOMEN GUARANTEED UNDER MAGNA CARTA OF WOMEN
  30. 30. • Protection from all forms of Violence against women • Protection and security in times of disaster, calamities and other crisis situation • Participation and Representation • Equal Access and Elimination of Discrimination in Education, Scholarships, and Training • Equal Participation in Sports • Comprehensive health services and health information and education 38
  31. 31. • Leave Benefits • Equal rights in all matters relating to marriage and family relations • Rights and Empowerment of Marginalized Sectors • Institutional Mechanism 39
  32. 32. Gender Equality at Equity Ang Gender Equality ay ang pagkilala na ang babae at lalaki ay may pantay na oportunidad na mahubog ang kanilang kakayahan upang makapagbigay ng sosyal, politikal, pang ekonomiya, at kultural na paglago. Ang Gender Equity naman ay pagbibigay ng mas nakararaming oportunidad sa mga mas nangangailangan nito base sa kanilang pangangailangan upang makapaggawa ng kanilang mga tungkulin. 45
  33. 33. Pantawid Pamilya • Millennieum Development Goals (MDG) Goal 3. Promote Gender Equality and Empower Women. • “ Walang Karapatang Pangtao kung walang Karapatang Pangkababaihan” 46
  34. 34. 55 THANK YOU

  ×