ระบบต่อมไร้ท่อ

1,430 views

Published on

Published in: Health & Medicine
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,430
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ระบบต่อมไร้ท่อ

 1. 1. ก F 015431011012-2 F 015431011019-7 ☺ F F F (ENDOCRINE SYSTEM) ☺ F F F (Endocrine System) F F F F F F ก ก ก F FF กF F (Hormone) F F F ก F ก F Fก F F F F 1. F ก 2. ก F F ก 3. ก F ก 4. F F F กF กก F F ก กF Fก F ก F ก F F F ก F 4 1. F F (Peptide Hormone) ก F ก Fก F F F F กF F ก F F F กF F 2. F F (Steroid Hormone) F กF F F ก F ก F 3. F (Amines Hormone) F F กก F F ก (Carboxyl group) ก F F กF F กF F ก 4. ก F (Glycoprotein Hoemone) F F F F ก ก F กF F กF F ก F (FSH, LH, HCG, TSH) - F F F ก F F F ก F กF F F (Hypophysis, Pituitary gland), F F (Thyroid gland), F F (Parathyroid gland), F ก (Adrenal gland), F (Pineal gland, Epiphysis) - F F F FF ก F F F F Islets of Langerhans, F (Ovary) (Testes), กF F ก (Placenta), กF F (Kidney)
 2. 2. F F F F F ก F F F F ก F (Master gland) F F F ก 2 F F F F F 1. F F F F (anterior pituitary) ก F releasing/inhibiting F F portal vessel F F F F ก F ก F 1.1 ก F (Growth Hormone = GH) F ก F ก F ก • GH ก ก ก gigantism F ก ก • GH ก dwarfism F ก • GH ก ก F F acromegaly ก ก F F ก • GH F ก F ก F F Simmon s disease F ก ก F1.2 ก (Gonadotrophin = GN)- F (Folliclle Stimulatung Hormone = FSH) F ก F ก F- F (Luteinizing Hormone = LH) F ก F ก ก F F ก FSH1.3 ก F (Luteotrophic Hormone = LTH) F ก F ก F1.4 F F (Thyroid Stimulaing Hormone = TSH) F ก F F F F1.5 F ก F (Adrenocorticotophic Hormone = ACTH) F ก F F ก F F ก F F1.6 F (Endorphin) F
 3. 3. F F F ก (Intermediate lobe) ก ก F F F Melanocyte Stimulating Hormone(MSH) F F F F ( F F ก Malatonin ก F pineal ) F F F F F F F F (posterior pituitary) F กF F F F ก F F F axon F F F F F F 1. ก F (Antidiuretic Hormone = ADH) F ก ก 2. ก (Oxytocin) ก F F F F ก F FF F ก F F ก (Adrenal gland) F ก F F ก F 2 F F กF(Adrenal medulla) F ก กF F ก F (Adenal cortex) F F F1. (Adrenal medulla) F F 21.1 (AdrenalinEpinephrine) FกF ก F ก F ก ก ก F1.2 F F (Noradrenalin Norepinephrine) F F2. F ก F F ก F F2.1 F F (Mineralocorticoids) F ก F ก ก ก F F (Aldosterone)2.2 ก F F (Glucocorticoids) ก ก ก ก F F F (Cortisol) F ก F ก ก F F
 4. 4. 2.3 (Androgens) F ก F ก F F F F F ก F F ก F ก F ก F F F F (Gland in Pancreas) F F ก F F ก F F (lsles of Lahgerhan) F F F ก F กF F ก F F 21. F - F (Beta-Cell) F (Insulin hormone) F ก Fก ก F ก ก FกF F ก Fก F ก2. - F (Alpha-Cell) F ก F F F ก ก (Glucagon) F ก F F Fก ก ก กF F ก F Fก Fก ก ก ก ก F • ก ก FF ก F ก F F F ก 1 F ก F F 2 FF ก F F F (Thyroid Gland) F F F ก Fก F F 2 1. ก (Thyroxin Tetraiodothyronone = T) ก F F F ก ก F ก F ก ก ก ก F ก F ก ก TSH ก F F F F 2. (Calcitonin) F F ก F ก ก F F ก ก ก F F ก F ก F F
 5. 5. F F (Parathroid Gland) F F F ก F F F F F F (Parathormone = PTH) F F ก F ก F F ก ก กก ก F Fก ก F F F ก F กF ก F F F PTH Fก F ก กก ก F ก F PTH ก ก F ก ก ก F ก ก
 6. 6. F (pineal gland) F (pineal gland) F ก F F F cerebrum F F F F melatonin F F F กF F ก F F F ก ก F กก F F F กF ก F ก ก F กก F F F F F F F F กF F (photoreceptor) ก F F F ก F F ก F F ก F ก F ก F F F F ก F( F ก F ก MSH ก F F F ก ) F (Ovaries and Testis) F ก ก F ก (Gonads) F F F กF ก F ก (Interstitial cell) F ก F ก F F F F Fก F F ก ก ก F (Ovulation) F ก F (Progesterone) ก F LH FSH ก F F F F F ก กก ก Fก ก F
 7. 7. ก ก (placental hormone) F ก F F Human Chorionic Gonadotropin (HCG) ก F F F F F F F F F ก F F ก F F F F (Thymus gland) F 2 F F F F ก F ก F T- lymphocyte T-cell ( F ) F F ก F F 50F ก F F : ก ( gastrin ) F ก F ก F กF : Fก F F F ก ก ก F กF FF : ก F F Fก F F ก ก F F ก กก F
 8. 8. F ก F ก (Secretin) ► F ก F ก ► F ก F F F F ► ก F CCK (Cholecystokinin;CCK) ► F ก F ก ► F ก F ก F F ก F ► ก F ก ก (Enterogastron) ► F ก F ก ► F ก ก ► F F F ก F ก ► ก F ก
 9. 9. (Pheromone) F ก กF ก F F (exocrine gland) F F F F F F ก Fก ก ก F F F F F ก ก F (Aggregation Promoting Subtances) ก F ก ก ก ก F Allomones (trail pheromone) F กF ก (territory pheromone) F ก F F F กF F F F (sex pheromone) F ก F ก (alarm pheromone) F (queen substance) F F ก ก ก F ก ก F ก ก F F F F F ก ก F ก 1. F ก (brain hormone BH) ก F F F ก neurosecretory cell ก F F F F ก F F F molting hormone (MH) ก F corpus cardiacumF 2. F ก ก ก ก (molting hormone MH) F ก F ก metamorphosis 3. F F(Juvenile hormone JH) F ก F F ก corpus allatum F F ก F F F F F F F JH ก F F ก Fก F
 10. 10. ก ก F F ก (negative feedback ) ก F ก ก F F ก F F F F F F F ก F ก ก ก F F ก ก F F F ก ก ก F F F F F F . ก F ก ก F กก ก F ก F F ก( positive feedback) F กF ก ก F ก ก กF F F F ก F F ก F F F ก F F ก ก ก F ก ก F F F F F F ก ก ก ก ก ก ก F F กก กก ก F 2
 11. 11. 1. ก F F F กF F F F F (hydrophilic) F F F F F F F F F ก ก F ก ก F ATP cAMP (cyclic adenosine monophosphate cyclic AMP) กcAMP F F F F F2. ก F ก F ก F ก F F F F F F F ก F DNA F ก ก ก ก mRNA F ก F F F F F F F

×