Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proses menterjemah

220 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proses menterjemah

 1. 1. PROSES MENTERJEMAH MOHD NAZRY BIN ZULKIFLI A144994 FAKULTI PENGAJIAN ISLAM UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA (UKM)
 2. 2. PROSES MENTERJEMAH NIDA & TABER:
 3. 3. PROSES PENTERJEMAHAN
 4. 4. PROSES ANALISIS (BACA & FAHAM)  Proses berlaku dalam fikiran penterjemah.  Melibatkan pencarian makna: kotak memori / kamus.  Makna: Perkataan Ayat Seluruh wacana  Pelbagai ciri istimewa bahasa sumber: Idiom / Peribahasa
 5. 5. PROSES PEMINDAHAN Paling penting dalam proses penterjemahan. Perlu mencari padanan terjemah yang sesuai / sepadan / sejadi. Proses batin: berlaku dalam fikiran penterjemah. Dipindahkan ke bentuk bahasa sasaran. Ada kalanya berlaku sedikit pemincangan makna dan konotasi.
 6. 6. MENSTRUKTUR SEMULA  Teks perlu distruktur semula mengikut struktur bahasa sasaran.  Gaya memainkan peranan penting.  Gaya bahasa yang digunakan hendaklah memudahkan pembaca memahami teks terjemahan itu dengan mudah.  Struktur ayat hendaklah mudah dan ringkas.  Ayat hendaklah jelas.  Tanda baca perlu digunakan dengan betul / baik.
 7. 7. PROSES MEMERIKSA  Boleh dilakukan sendiri.  Penterjemah boleh bersemuka dengan pakar bidang.  Baca teks dengan suara lantang, secara bersemuka dengan orang lain.  Periksa dari segi ketepatan terjemah.  Tugas yang sukar.
 8. 8. MENYEMAK Siapa penyemak??? Tugas pemeriksa & penyemak kerap kali bertindan. Teks terjemahan dianggap sebuah teks yang berdiri sendiri. Satu cara untuk menyesuaikan teks terjemahan dengan kehendak pembaca sasaran.
 9. 9. MENYUNTING  Bukan sebahagian daripada proses terjemahan sebenarnya, tetapi ia penting.  Teks perlu disunting bagi: Membuang bahan yang tidak perlu. Mewujudkan gaya yang seragam sekiranya teks itu diterjemahkan oleh ramai orang.
 10. 10. KESIMPULAN Semua proses perlu difahami dengan baik agar tugas-tugas penterjemahan dapat dilakukan dengan sempurna dan berkesan. Memeriksa, menyemak, dan menyunting ibarat penjamin kualiti bagi faedah dan kegunaan pembaca sasaran.

×