Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mолодь на рингу праці 2020 (part 2)

Які якості, навички підвищать конкурентноспроможність нашої молоді на ринку праці 2020

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mолодь на рингу праці 2020 (part 2)

  1. 1. Максим Коляда, співзасновник центру освітніх інновацій „Proventus” В першій частині нашої публікації ми говорили про виклики з якими доведеться зіштовхнутися випускникам 2020-х на ринку праці: „Стара гвардія”: економічне активне населення старшого віку, яке не збирається йти на „пенсію”, а, отже, і не звільняє робочі місця. „Армія машин”: автоматизовані технології, що замінять людську працю в багатьох галузях. „Іноземний легіон”: переміщення все більшої кількості виробничих задач в он- лайн дасть можливість громадянам інших країн конкурувати за вакансії у компаніях, що розташовані на території України. В другій частині нашої публікації ми розглянемо рішення: навички, розвиток яких підвищить шанси молодої людини на успішне входження в „ринг праці 2020”.
  2. 2. Що молодь може запропонувати на противагу „досвіду” старшого покоління? Професійний досвід – це перевага в умовах стабільного, повторюваного виробничого процесу. В умовах же непередбачуваного ринку, що постійно змінюється, професійно значимою якістю стає „інноваційність”. Досвід передбачає наявність великої кількості професійних стереотипів (автоматизованих рішень та дій), інноваційність потребує новизни, нестандартних рішень, нетипових дій. Перевага молоді в її пластичності, здатності швидко освоювати нові засоби та процеси, легкості налагодження нових взаємозвязків. „Інноваційність” – мобільність, швидкість адаптації, свіже бачення: первага молоді на досвіченими фахівцями Що молодь може запропонувати на противагу продуктивності та економічності машин? Перевага техніки в тому, що вона здатна безперебійно, безпомилково здійснювати свої виробничі функції. Недоліки техніки в тому, що вона виконує лише запрограмований алгоритм дій. Чим вища частка творчої складової в діяльності, тим менша придатність машин до виконання такої діяльності. 3D принтер може надрукувати будинок, але машина не здатна створити комфорт. „Креативність” – творення сенсів, цінностей, дизайнерський підхід : переваги молодої людини над „роботом”
  3. 3. Як українській молоді конкурувати на глобальному ринку праці? Відкритість українського ринку праці для молодих фахівців з інших країн – це факт-виклик. Але фактом-можливістю для молодих українських спецалістів є відкритість ринків праці інших країн. Для того, щоб успішно конкурувати за вакансії на інших ринках та континентах молода людина повинна вільно володіти іноземною мовою, а також мати високий рівень міжкультурної компетентності, самоорганізації та культури он-лайн комунікацій. Відкритість та мультикультурна комунікабельність: запорука конкурентноспроможності на глобальному рівні Як перестати боротись за вільні робочі місця? Якщо ж Ви не бажаєте змагатись з кимось за вакансії, тоді для Вас є інший шлях – самому створювати робочі місця. „Підприємництво” – шлях високих ризиків та надвисоких можливостей. В інформаційну епоху Ви можете створювати „додану вартість”, знаходити клієнта та здійснювати продажі, не виходячи з дому. Для цього Вам потрібні сміливість, здатність бачити потреби людей та шляхи їх задоволенння, вміння доступно розказати людям, як саме вони позбудуться своїх проблем за допомогою вашого продукту чи послуги. Підприємливість: дозволяє молодій людині викреслити „боротьбу за робоче місце” з переліку пріорітетних задач
  4. 4. Як тренувати себе, або чому програми ВУЗу недостатньо? Інноваційність, креативність, міжкультурна компетентність, підприємливість – для розвитку цих якостей не достатньо читати книжки, а їхній рівень не можна виміряти оцінкою в заліковій. а) З першого курсу пробуйте займатись практичною діяльністю, яка максимально наближена до вашої професійної діяльності. б) Якомога більше часу проводьте в спілкуванні з людьми, які володіють перерахованими якостями. Наше оточення впливає на нас набагато сильніше, ніж нам здається. в) Читайте не лише підручники (на момент написання підручника інформація в ньому вже являється застарілою), а періодичні видання з вашого фаху (періодика висвітлює актуальний стан речей). г) Цікавтесь головними трендами не лише у своїй галузі, але й у суміжних, або й віддалених сферах. д) Періодично, хоча би раз в квартал, відвідуйте додаткові тренінги, майстер-класи, семінари. Центр освітніх інновацій „Провентус” – це команда однодумців, які поєднали досвід багаторічної діяльності у сферах освіти, психології, підприємництва, управління. Наша мета – підвищити конкурентноспроможність молодих українських фахівців, через впровадження новітніх навчальних методологій та інструментів у програми формальної та неформальної освіти. Майбутнє не потрібно чекати, до нього потрібно готуватись! Слідкуйте за нашими публікаціями та заходами...

×