La direcció de l’empresa

493 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La direcció de l’empresa

 1. 1. LA DIRECCIÓ DEL’EMPRESAUNITAT 4Economia I de l’empresa 1deBATXILLERAT
 2. 2. 1.La direcció Es necessari tenir una bona direcció en la empresa per assolir els objectius previstos. Des de la direcció de l’empresa s’administren els recursos de què disposa per aconseguir els objectius definits.
 3. 3. 1.1.El lideratge Es important tenir un lider o un grup de persones que motivi i lideri el personal per tal de aconseguir els objectius. El es la persona capaç d’exercir influència en altres i tenir capacitat de dirigir-los i conduir-los per bon cami. Es necessari complir diverses condicions per ser lider com: ·Automotivació ·Capacitat de motivar ·Habilitats socials ·Flexibilitat
 4. 4. Tipus de lideratge LIDERATGE CARACTERÍSTIQUES EXEMPLE Satisfà les necessitats instrumentals dels seus El cap d’un equip seguidors mitjançant el d’enginyers que treballa Instrumental càlcul i creant-hi les en la creació d’un nou condicions més model d’automòbil. favorables. Basa el seu lideratge en el vincle emocional que Un dirigent d’un partit Carismàtic l’uneix als seus polític, un cap militar… seguidors.
 5. 5. 1.2.Estils de direcció Tres estils de direcció que son segons Lippit i White: Autocràtic. Es basa en definició estricta de feines i procediments per tant que no hi ha llibertat per als subordinats. Democràtic. El líder es procliu(interve) al treball en equip. Laissez-faire (deixar fer). El lider proporciona una gran llibertat. Les teories X i Y TEORIA X (Autocràtic) TEORIA Y(Democràtic) Les persones se senten Les persones se senten escassament motivades per a motivades per a la seva feina. la seva feina. Poca Molta responsabilitat, interes responsabilitat i tenen pels resultats del seu treball. tendència a la passivitat.
 6. 6. 1.3.Nivells de la direcció Alta direcció Constituïda pels directius. Es prenen decisions sobre els objectius de l’empresa a llarg termini i se supervisa. Direcció intermedia S’ocupa de les coses més particulars. Dissenya els procediments perquè els plans de l’alta direcció s’apliquin. Direcció operativa o de gestió Constituïda pels persones que assignen directament a cada treballador una tasca concreta.
 7. 7. Centralitazació i descentralitazacióde la direccióDIRECCIÓ AVANTATGES INCONVENIENT ÉS ADEQUADA S PERCentralitzada. El Permet un nivell L’organització no Empreses petitespoder de decisió elevat de té flexibilitat. Els on resulta fàciles troba coordinació. subordinats coordinar lesconcentrat en esperen la diversespoques persones direcció dels activitats.de l’alta direcció. superiors i tot es fa lent.Descentralitzaci Proporciona la Pot ser molt díficil Organitzacions deó. El poder esta flexibilitat a elaborar plans gran dimensió.repartit en l’organització. que afectin eldiferents nivells. conjunt de l’organització. Resulta més costosa.
 8. 8. La delegació de l’autoritat En una estructura descentralitzada, l’alta direcció delega autoritat a altres nivells directius. Per a fer-ho:a) Delimita clarament l’autoritat i responsabilitat delegada.b) Explica amb claredat les metes i els objectius.c) Forma i capacita el personal.d) Estableix els procediments d’actuació de manera que es fomenti la iniciativa del personal.e) Especifica les àrees en què no es delega.f) Confia en els subordinats
 9. 9. 1.4.Tasques pròpies de ladirecció Tasques de la direcció: Relacions interpersonals. Representa l’empresa, la lidera motivant el personal i l’enllaça amb l’exterior. Transmissió d’informació . Capta la informació generada pel funcionament de l’empresa i la transmet a les seves unitats i membres. Presa de decisions. Intenta que l’empresa millori, resol els problemes que es produeixen, assigna els seus recursos i negocia amb tercers( proveïdors, entitats financeres…).
 10. 10. Funcions de la direcció Planificació: es determinar els objectius que es pretenen assolir i establir el camí per arribar a les metes. Els elements del pla: Objectius. Constitueixen el resultat final que s’espera obtenir amb el pla. Polítiques. Son les línies generals que vol seguir l’empresa. Programes. La seva funció es disposar amb antelació de tot el necessari per a executar el pla. Procediments. Constitueixen la concreció de les activitats que s’han de fer per cada acció que es durà a terme. Regles. Són més estrictes que els procediments i defineixen què es pot fer i que no. Pressupostos. Són la quantificació monetària dels plans, els ingressos i les despeses previstes.
 11. 11. Nivells de planificació Nivell estratègic Nivell tàctic Nivell operatiuEs fixen els objectius i A partir del objectius Es detalla la feina deels directrius(normes) generals, es fixen els cada departament i degenerals del pla per a objectius secundaris, per cada persona com ,pertota l’organització. exemple per a cada exemple, les unitats que departament. Es s’han de produir concreten els programes diàriament d’un i els procediments, i es determinat article. defineixen les modalitats de control.
 12. 12. Organització i Gestió Organitzar consisteix a definir les tasques que cal fer, explicitar les persones que s’encarregaran i dissenyar els mecanismes de coordinació que permetran executar-les de manera eficient. Gestionar és aconseguir que cadascuna de les persones implicades dugui a terme de la forma prevista les activitas que li han estat encomanades i les responsabilitats que se li han assignat.
 13. 13. Control Per a determinar el compliment del pla i l’èxit de l’empresa en el seu objectiu, cal establir mecanisme de control. Controlar es fixar els valors considerats normals, comparar-los amb els que s’obtenen efectivament, determinar els desajustos que es produeixen i establir mesures per a corregir les desviacions. Fases del procés de control.1. Fixar els valors estàndard(normals) .2. Mesurar l’adequació dels valors obtinguts.3. Determinar els motius de la diferència entre el valor estàndard i el mesurament.4. Preveure mesures per a corregir les desviacions. Tipus de control. Previ Cincurrent Posterior És el que intenta prevenir els Es duu a terme mentre té lloc Es duu a terme problemes anticipadament. l’activitat. quan l’activitat ja ha finalitzat.
 14. 14. 1.6.Models de direccióLa direcció per objectius Aquesta tècnica es basa en l’establiment d’objectius. Les seves principals característiques son: • Els objectius s’estableixen de forma conjunta. • S’estableixen objectius per a cada departament. • Els objectius estan interrelacionats. • S’han d’elaborar plans i macanismes de control. • Avaluació permanent. • La direcció ha de participar de forma activa. • Suport de l’staff.
 15. 15. La direcció estratègica El procés de direcció estratègica comprèn les activitats següents: Definir la missió de l’organització. Establir els seus objectius. Anàlisi de l’entorn i interna de l’empresa. Identificar estratègies alternatives. Avaluar i escollir l’estratègia mes adequada. Posar en pràctica l’estrategia. Controlar els resultats.
 16. 16. 2.El procés de presa dedecisionsEls elements que intervenen en la presa de decisions: Estratègies. Són les opcions entre les quals es pot escollir. Estats de la naturalesa. Són esdeveniments en què no es pot influir i cque condicionaran la decisió que s’adopti. Probabilitats. Són les possibilitats que es produeixi cada estat de la naturalesa. Resultat. És el desenllaç al qual s’ha previst.
 17. 17. Criteris per a la presa dedecisions Un ambient de decisió està caracteritzat pel grau de seguretat sobre l’estat de la naturalesa que es registrarà. Pot ser de certesa, risc o incertesa. Certesa Criteri És el cas en què hi ha un únic En un ambient de certesa, se sap estat de la naturalesa. amb seguretat quin estat de la naturalesa es donarà. Risc Criteri Hi ha diversos estats dela En la decisions sota risc, naturalesa i coneixem les s’utilitzarà el criteri de la probabilitats que es doni cada un probabilitat matemàtica o valor d’ells. esperat. Incertesa Hi ha diferents criteris: Coneixem els estats de la •Optimista naturalesa però no les probabilitats •Pessimista o de Wald que es doni cadascun. •Hurwicz
 18. 18. 2.2.Arbres de decisió Com es construeix un arbre de decisió?1) Es construeixen d’esquerra a dreta, i s’inicia a partir de la decisió.2) La seqüència temporal, és a dir, l’ordre en què es produiran els estats de la naturalesa.3) Les decisions. Es representen mitjançant un node quadrat.En cada decisió conflueixen diferents opcions o estratègies, representades per branques(línies)4) Les situacions de risc o incertesa.Es representen mitjançant un node rodó, on conflueixen els diferents estats de la naturalesa.5) Els resultats possibles per a cada estratègia i estat de la naturalesa. Es representen mitjanánt un node triangular.6) Les probabilitats de cada estat de la naturalesa.

×