Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4. 3ος αι. μ.Χ. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση

4,468 views

Published on

 • Ευχαριστώ.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

4. 3ος αι. μ.Χ. Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία σε κρίση

 1. 1. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr 4. 3Ο΢ ΑΙΩΝΑ΢ Μ.Χ. Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΑ ΢Ε ΚΡΙ΢Η ΑΠΟΣΗ ΡΩΜΗ ΢ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟ
 2. 2. Η μεγάλη κρίςη του ρωμαΰκού κράτουσ  Μετά το θάνατο του Μάρκου Αυρήλιου το ρωμαΰκό κράτοσ βρίςκεται ςε οικονομική, κοινωνική και διοικητική κρίςη.  Βαςικό πρόβλημα του κράτουσ είναι η αςάφεια όςον αφορά τη διαδοχή ςτον αυτοκρατορικό θρόνο.  Μάρκος Αυρήλιος (121 – 180) Στωικός φιλόσοφος και αυτοκράτορας της Ρώμης (161-180). Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 3. 3. Ο ρόλοσ των Πραιτωριανών και του ςτρατού  Η αυτοκρατορική φρουρά, οι Πραιτωριανοί, και τα ςτρατεύματα τησ επαρχίασ διαγκωνίζονται για το ποιοσ θα επιβάλει το διάδοχο αυτοκράτορα τησ αρεςκείασ του.  Επικρατεί πλήρησ αναρχία.  Οι αυτοκράτορεσ διαδέχονται ο ένασ τον άλλο. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 4. 4. Η απειλή τησ κατάρρευςησ Η κρατική εξουςία καταρρέει και μαζί τησ καταρρέουν όλοι οι κρατικοί θεςμοί. Οι εξωτερικοί εχθροί εκμεταλλεύονται και αυτοί το εςωτερικό χάοσ, διαςπούν τα οχυρωμένα ςύνορα και ειςβάλλουν ςτα εδάφη τησ Αυτοκρατορίασ. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 5. 5. Οι μεταρρυθμίςεισ των Ιλλυριών αυτοκρατόρων  Μαρμάρινη προτομή Διοκλητιανού (Κων/λη, Αρχαιολογικό Μουςείο)  Αναγορεύονται αυτοκράτορεσ από τα ςτρατεύματά τουσ.  ΢ημαντικότεροσ ο Διοκλητιανός (284-305)  Πετυχαίνουν, με ςειρά μεταρρυθμίςεων, την ανόρθωςη του κράτουσ. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 6. 6. Από την αυτοκρατορία ςτη διαρχία Διοκλητιανόσ και Μαξιμίνοσ  Ο Διοκλητιανόσ ςυνειδητοποίηςε ότι η Αυτοκρατορία λόγω τησ έκταςήσ τησ και των εχθρικών επιδρομών δεν είναι δυνατόν να κυβερνάται από έναν μόνο άνδρα.  Για να αποφύγει την οριςτική κατάρρευςη αποφαςίζει να μοιραςτεί την εξουςία μ’ έναν πιςτό ς’ αυτόν ςτρατιωτικό, τον Μαξιμίνο, ο οποίοσ έλαβε τον τίτλο του αυγούςτου. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 7. 7. Ο Διοκλητιανόσ και η Σετραρχία  Σο 293 μ.Χ. ςτο αρχικό ςχήμα των δύοΑύγουςτων προςτίθενται δύο βοηθοί, οι Καίσαρες.  Έτςι η Αυτοκρατορία διοικείται πια από μια Τετραρχία, τησ οποίασ ο Διοκλητιανόσ είναι καθοδηγητήσ.  Η Ρώμη, θεωρητικά, παραμένει η πρωτεύουςα του κράτουσ, όμωσ οι τετράρχεσ έχουν την έδρα τουσ ςε άλλεσ πόλεισ. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 8. 8. Το ςύμπλεγμα τησ Τετραρχίασ (περ. 300 μ.Χ.). Απεικονίζει ανά δύο τουσ Σετράρχεσ: Διοκλητιανό - Μαξιμιανό, Γαλέριο - Κωνστάντιο Χλωρό. (Βενετία, Νότια γωνία Αγίου Μάρκου) Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 9. 9. Ο Διοκλητιανόσ μετέφερε την έδρα του ςτη Νικομήδεια τησ Βιθυνίασ, ςε περιοχή όπου κυριαρχούςε το ελληνικό ςτοιχείο και ο ελληνικόσ τρόποσ ζωήσ.  Σο ανατολικό τμήμα τησΑυτοκρατορίασ, ήταν πολυανθρωπότερο και οικονομικά ευρωςτότερο από το δυτικό.  Όμωσ το ανατολικό τμήμα ανήκει ςτη ςφαίρα επιρροήσ του ελληνικού πολιτιςμού και τησ ελληνικήσ γλώςςασ. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr
 10. 10. Έτςι, ςιγά-ςιγά, το δυναμικό ανατολικό τμήμα τησ Ρωμαΰκήσ αυτοκρατορίασ μεταβάλλεται ςε ελληνικό. Χιωηέρη Καηερίνα- 1ο Γσμνάζιο Κοζάνης (Βαληαδώρειο) katchiot.blogspot.gr

×