Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Communicatie, media en muziekCursus Social MediaLesWerking van Social Media1
Jong geleerd
Les 2 Werking van Social MediaDe gevolgen van Social Media inonzemaatschappijDe effecten van Social MediaSocial Media gedr...
De gevolgen van SocialMedia in onzemaatschappij
Recentecijfersmobielinternetgebruikonderjongeren (CBS)86% van de jongerentussen de 12 & 25jaar is mobiel online47% gebruik...
De gevolgen...
Jongeren hebben lievergeen seks dan geen mobiel internet
Jongeren worden narcistischer doorsociale netwerken
Jongeren raken verslaafdaan social media
Ontlezing: Het grootste deel van ons mediagebruikgaat op aan televisie (46%) en internet (30%). Slechts8% van onze tijdste...
Positieve impact
Verschillendeonderzoekenwijzenuitdatvoor de meestetieners online communicatieeenpositief effect heeft opHun zelfvertrouwen...
De kwaliteit van bestaandevriendschappengaat doorsocial media omhoog
Leren beperkt zich niet meer tot het volgen van onderwijs op één fysieke plaats(Jeff Jarvis)
Effecten van Social Media
Door sociale media op weg naar een eenzaam leven?
Maatschappelijkeeffectenvan Social Media• Grotereverbondenheid• Institutiesonderdruk• Vervaging van traditionelescheidslij...
GrotereverbondenheidGlobaliseringMedia die individuen in staatstellenom contactmet elkaarteonderhouden en dat over steedsg...
InstitutiesonderdrukUitwisselingvan informatie encommunicatietussenindividueleinternetgebruikers = HorizontaalBotstmet tra...
Vervaging van traditionelescheidslijnenOnderscheidtusseninterpersoonlijkecommunicatie en massacommunicatievervaagdVoordele...
PrivacyHet dilemmaBedreiging van privacyPrivacy: Hetrechtomzelftebepalenwelkepersoonlijkekenmerken engedragingen je aanand...
Informatie- en communicatieoverdaadConfrontatiemetteveelinformatie, nietmeerteverwerkenMoet dittochvoorwerk, studie ofsoci...
Popularisering en ongelijkheidPopulariseringveroorzaakt door Social MediaOngelijkheidIedereenkaneropomdat het simpeltegebr...
Socialedwang en verslavingWeinigonderzoeknaargedaan (Rutledge, 2010).Social media met eenindividuele focus zoalsTwitter, s...
OnbekendemanierenGeengoedesociaal en cultureelaanvaardemanieren, ookwel netiquettegenoemd (Van Dijk, 1991/2006).Voorsocial...
Social Media &Mobilisatie
Oproep tot massaal protest in Rusland
Social Media & MobilisatieVan macro- enmesomobilisatienaarmicromobilisatieVerschuiving van mobilisatie doororganisatiesnaa...
Social Media & MobilisatieMacromobilisatieGeorganiseerdemassabewegingenbestaandeuiteencoalitie van één ofmeerderepolitieke...
Social Media & MobilisatieMesomobilisatieDe mobiliserende actor iséénbepaaldeorganisatie, bijvoorbeeld demilieuorganisatie...
Social Media & MobilisatieMicromobilisatieMobilisatiedoor individuen of kleinegroepenBasisboekSocial Media pagina 75
Social Media & MobilisatieHet ontstaan van micromobilisatieOnvredeover maatschappelijkeproblemenDenkaanb.v. discussie over...
Bron: Nu.nl
Bron: Fok.nl
Social Media gedrag
Social Media gedrag van politici
www.socialmediamodellen.nl
Engagement PyramidWatching Gebruikersnemenalleen content opSharing GebruikersplaatsenactiefstatusupdatesCommentingGebruike...
De invloed van Social Mediaop gedrag
Jouw digitale imago
Invloed op consumenten: samenspel vanautoriteit, opinievorming, trendgevoeligheid enactualiteit.Bron: Basisboek social med...
• Autoriteitvan de afzender vaneenboodschap• Opinievormingbinnen social media• Trendgevoeligheiden actualiteit• Uitstralin...
Autoriteit van de afzender van eenboodschapDe autoriteit van de afzenderbepaalt in zekere mate hetreferentiekaderwaarin je...
Opinievormingbinnen social mediaEenvraag is in hoeverreopinievormingbinnen social mediaeenschijnwaarheidkancreëren.Hoe mee...
Trendgevoeligheid en actualiteitTrendgevoeligheid en actualiteit van eenonderwerpbepalen inbelangrijke mate de invloed van...
Uitstraling en imago van het sociale mediumDe populariteitbepaaltvooreengrootdeel het succes van eensociaalplatform.Het is...
Bron: Frankwatching
Meetbaarheid van contacten en verspreiding van berichtenEenbelangrijkgegevenbinnen social media is de meetbaarheid vancont...
Bron: Frankwatching
GebruikersomgevingWaarFacebookuitstraalt in functionaliteit en overzichtelijkheid, wasHyvesjuiststerk in de visuelevormgev...
De Like Knop van Facebook, DWDD University (34.22)
Social Media gebruikers
Forrester-ladderElkedoelgroepheefthaareigen ladder, dusmet eeneigensamenstellingIn het algemeengeldt: hoe jonger dedoelgro...
Forrester-ladder
Forrester-ladderMet de ladder kun je eeninschattingmakenvan de respons en activiteit van jedoelgroepBovenaanstaanactievepa...
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaar
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe creators;ditzijnmensen diecontent creëren op de sites. Dit isde hoogs...
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDeconversationalists;ditzijnmensendie communiceren op de socialmedia-sit...
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe critics; ditzijnmensen diereageren op geplaatste content.
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe collectors; ditzijnmensen diecontent verzamelen.
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe joiners; ditzijnallemensen diezichaanmelden op een socialmedia-site.
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe spectators; ditzijnmensen diealleen de content tot zichnemen.
Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe inactives; ditzijnmensen dienietaanwezigzijn op social media-sites; z...
Opdracht
Opdracht1. Iederegroepkiestuitdeze les eenonderwerprondom demaatschappelijkeeffecten van Social Media2. Rondomditonderwerp...
De onderwerpen• Grotereverbondenheid• Institutiesonderdruk• Vervaging van traditionelescheidslijnen• Het dilemma van priva...
Volgende les:Communiceren met Social MediaBekijkalvast: http://www.socialmediamodellen.nl/social-media-kanalen-platformen-...
Les 3 Werking van Social Media
Les 3 Werking van Social Media
Les 3 Werking van Social Media
Les 3 Werking van Social Media
Les 3 Werking van Social Media
Les 3 Werking van Social Media
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Les 3 Werking van Social Media

399 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Les 3 Werking van Social Media

 1. 1. Communicatie, media en muziekCursus Social MediaLesWerking van Social Media1
 2. 2. Jong geleerd
 3. 3. Les 2 Werking van Social MediaDe gevolgen van Social Media inonzemaatschappijDe effecten van Social MediaSocial Media gedragDe invloed van Social Media op gedragSocial Media gebruikersOpdracht
 4. 4. De gevolgen van SocialMedia in onzemaatschappij
 5. 5. Recentecijfersmobielinternetgebruikonderjongeren (CBS)86% van de jongerentussen de 12 & 25jaar is mobiel online47% gebruikteensmartphone, 34% eenlaptop, 19% een tablet
 6. 6. De gevolgen...
 7. 7. Jongeren hebben lievergeen seks dan geen mobiel internet
 8. 8. Jongeren worden narcistischer doorsociale netwerken
 9. 9. Jongeren raken verslaafdaan social media
 10. 10. Ontlezing: Het grootste deel van ons mediagebruikgaat op aan televisie (46%) en internet (30%). Slechts8% van onze tijdsteken we onze neus in een boek(Onderzoek door Spot)Introducing the book
 11. 11. Positieve impact
 12. 12. Verschillendeonderzoekenwijzenuitdatvoor de meestetieners online communicatieeenpositief effect heeft opHun zelfvertrouwen(Patti Valkenburghoogleraarjeugd& media)
 13. 13. De kwaliteit van bestaandevriendschappengaat doorsocial media omhoog
 14. 14. Leren beperkt zich niet meer tot het volgen van onderwijs op één fysieke plaats(Jeff Jarvis)
 15. 15. Effecten van Social Media
 16. 16. Door sociale media op weg naar een eenzaam leven?
 17. 17. Maatschappelijkeeffectenvan Social Media• Grotereverbondenheid• Institutiesonderdruk• Vervaging van traditionelescheidslijnen• Het dilemma van privacy en openbaring van identiteit• Informatie- en communicatieoverdaad• Popularisering en ongelijkheid• Socialedwang en verslaving• OnbekendemanierenBasisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 18. 18. GrotereverbondenheidGlobaliseringMedia die individuen in staatstellenom contactmet elkaarteonderhouden en dat over steedsgrotereafstandenSocial mediazorgenvooreenduidelijkeversterking vandezetrendBasisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 19. 19. InstitutiesonderdrukUitwisselingvan informatie encommunicatietussenindividueleinternetgebruikers = HorizontaalBotstmet traditioneleverticale top-downprocessen in organisaties, die deinformatiestromenproberentebeheersen.Basisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 20. 20. Vervaging van traditionelescheidslijnenOnderscheidtusseninterpersoonlijkecommunicatie en massacommunicatievervaagdVoordelen:Eigen expressie indeopenbaarheidbrengenomzonategaan of jouwvisie op dewereldsteunkrijgtJe kunt je eigenidentiteitvormen doordezeaftetastenbijanderen. Be someone!Basisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 21. 21. PrivacyHet dilemmaBedreiging van privacyPrivacy: Hetrechtomzelftebepalenwelkepersoonlijkekenmerken engedragingen je aananderen wilt openbaren (VanDijk, 1999/2006).Opvallend: Gebruikersopenbaren opgroteschaalzelfpersoonlijke ensomszelfszeerintiemezaken in profiel, foto’s ofvideo’sén in tweetsBasisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 22. 22. Informatie- en communicatieoverdaadConfrontatiemetteveelinformatie, nietmeerteverwerkenMoet dittochvoorwerk, studie ofsocialerelaties, kandit tot stress leidenOokkunnenersimpelwegteweinigpotentiëleontvangerszijnalsiedereenaan het zendenisBasisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 23. 23. Popularisering en ongelijkheidPopulariseringveroorzaakt door Social MediaOngelijkheidIedereenkaneropomdat het simpeltegebruiken is.Lagedrempel tot gebruikGoedecommunicatievevaardighedenzijnnodig.HeeftnietiedereenBasisboekSocial Media pagina 30 t/m 43
 24. 24. Socialedwang en verslavingWeinigonderzoeknaargedaan (Rutledge, 2010).Social media met eenindividuele focus zoalsTwitter, socialenetwerksites en virtueleomgevingenalsonline gamengevenaanleiding tot verslavingDwangmatiggedragalsje vaakop Social MediakijktnaarupdatesBasisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 25. 25. OnbekendemanierenGeengoedesociaal en cultureelaanvaardemanieren, ookwel netiquettegenoemd (Van Dijk, 1991/2006).Voorsocial media-gebruikooknietomdatdie overinterpersoonlijkerelatiesgaan. Manierenspelenvooraleenrolbij devolgendevijfkwesties:-Contactenleggen-Verzorgen van nieuws-Publiceren over anderen-Vertrouwelijkeinformatie-Afhandelen van ruziesBasisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 26. 26. Social Media &Mobilisatie
 27. 27. Oproep tot massaal protest in Rusland
 28. 28. Social Media & MobilisatieVan macro- enmesomobilisatienaarmicromobilisatieVerschuiving van mobilisatie doororganisatiesnaarmobilisatie door individuenen kleinegroepenBasisboek Social Media pagina 75
 29. 29. Social Media & MobilisatieMacromobilisatieGeorganiseerdemassabewegingenbestaandeuiteencoalitie van één ofmeerderepolitiekepartijen, vakbonden enandereorganisaties.BasisboekSocial Media pagina 75
 30. 30. Social Media & MobilisatieMesomobilisatieDe mobiliserende actor iséénbepaaldeorganisatie, bijvoorbeeld demilieuorganisatie GreenpeaceBasisboekSocial Media pagina 75
 31. 31. Social Media & MobilisatieMicromobilisatieMobilisatiedoor individuen of kleinegroepenBasisboekSocial Media pagina 75
 32. 32. Social Media & MobilisatieHet ontstaan van micromobilisatieOnvredeover maatschappelijkeproblemenDenkaanb.v. discussie over politiekebesluitenWantrouwentegen de overheidDenkaanb.v. twijfelachtige info door de overheidRisicoperceptie/onzekerheidDenkaantwijfel over wetenschappelijke info als claimKennisdie gemakkelijk is tevindenDenkaan het gemakkelijkweerleggen van informatieBasisboek Social Media pagina 75/76
 33. 33. Bron: Nu.nl
 34. 34. Bron: Fok.nl
 35. 35. Social Media gedrag
 36. 36. Social Media gedrag van politici
 37. 37. www.socialmediamodellen.nl
 38. 38. Engagement PyramidWatching Gebruikersnemenalleen content opSharing GebruikersplaatsenactiefstatusupdatesCommentingGebruikersreageren op andermansberichtenProducing Gebruikerscreëren, publicerenendistribuerenzelfgemaaktecontentCuratingGebruikersmodereren content (vaak van eencommunity, b.v. Wikipedia)www.socialmediamodellen.nl
 39. 39. De invloed van Social Mediaop gedrag
 40. 40. Jouw digitale imago
 41. 41. Invloed op consumenten: samenspel vanautoriteit, opinievorming, trendgevoeligheid enactualiteit.Bron: Basisboek social media pag. 206
 42. 42. • Autoriteitvan de afzender vaneenboodschap• Opinievormingbinnen social media• Trendgevoeligheiden actualiteit• Uitstralingen imago van het sociale medium• Meetbaarheidvan contacten enverspreidingvan berichten• GebruikersomgevingBron: Basisboek social media pag. 206
 43. 43. Autoriteit van de afzender van eenboodschapDe autoriteit van de afzenderbepaalt in zekere mate hetreferentiekaderwaarin je de relevantie vaneenboodschapplaatst. Is het bijvoorbeeldeen journalist vaneentoonaangevendekrant of eenparticulier diegoedeenmeninguiteenkanzetten?Bron: Basisboek social media pag. 207
 44. 44. Opinievormingbinnen social mediaEenvraag is in hoeverreopinievormingbinnen social mediaeenschijnwaarheidkancreëren.Hoe meermensenietsalswaarbeschouwen destemeermensengaangelovendatietsdaadwerkelijkwaar is.Bron: Basisboek social media pag. 207
 45. 45. Trendgevoeligheid en actualiteitTrendgevoeligheid en actualiteit van eenonderwerpbepalen inbelangrijke mate de invloed van de boodschap op gedrag. Om optevallenmoeteenboodschapnieuwswaardehebben.Vanwegeditmechanismespeeltcompetitiefgedragbinnen socialmedia eenrol.Bron: Basisboek social media pag. 207
 46. 46. Uitstraling en imago van het sociale mediumDe populariteitbepaaltvooreengrootdeel het succes van eensociaalplatform.Het is net alsbijtelevisiewaarpopulariteit en programmering vaneenzender de geschiktheidbepalenomeenboodschapalsonderdeelvan eencampagneuittezenden.Bron: Basisboek social media pag. 207
 47. 47. Bron: Frankwatching
 48. 48. Meetbaarheid van contacten en verspreiding van berichtenEenbelangrijkgegevenbinnen social media is de meetbaarheid vancontactenIedereen, zowelindividuenalsmerken, verzamelt fans ofvolgersomzichheen. Het aantalcontacten is bepalendvoor deverspreiding van je berichtenBron: Basisboek social media pag. 207
 49. 49. Bron: Frankwatching
 50. 50. GebruikersomgevingWaarFacebookuitstraalt in functionaliteit en overzichtelijkheid, wasHyvesjuiststerk in de visuelevormgevingsmogelijkhedengericht opde expressievebehoefte van de doelgroepHet aanbod van functionaliteitenbinneneengebruikersomgeving iseenbelangrijkemediumspecifieke factor voor het succes vaneensociaal mediumBron: Basisboek social media pag. 207
 51. 51. De Like Knop van Facebook, DWDD University (34.22)
 52. 52. Social Media gebruikers
 53. 53. Forrester-ladderElkedoelgroepheefthaareigen ladder, dusmet eeneigensamenstellingIn het algemeengeldt: hoe jonger dedoelgroep, hoe actiever de ledenBron: Basisboek social media pagina 306
 54. 54. Forrester-ladder
 55. 55. Forrester-ladderMet de ladder kun je eeninschattingmakenvan de respons en activiteit van jedoelgroepBovenaanstaanactieveparticipanten enonderaan de passievevolgers in socialmediaBron: Basisboek social media pagina 306
 56. 56. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaar
 57. 57. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe creators;ditzijnmensen diecontent creëren op de sites. Dit isde hoogste mate van participatie.
 58. 58. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDeconversationalists;ditzijnmensendie communiceren op de socialmedia-sites.
 59. 59. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe critics; ditzijnmensen diereageren op geplaatste content.
 60. 60. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe collectors; ditzijnmensen diecontent verzamelen.
 61. 61. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe joiners; ditzijnallemensen diezichaanmelden op een socialmedia-site.
 62. 62. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe spectators; ditzijnmensen diealleen de content tot zichnemen.
 63. 63. Forrester-ladder Nederlandse gebruikers 25-34 jaarDe inactives; ditzijnmensen dienietaanwezigzijn op social media-sites; zijparticiperentotaalniet.
 64. 64. Opdracht
 65. 65. Opdracht1. Iederegroepkiestuitdeze les eenonderwerprondom demaatschappelijkeeffecten van Social Media2. Rondomditonderwerpformuleer je eenstelling3. Op de Facebookpaginaorganiseer je een onlinedebatrondom de stelling (iedereenreageert opallestellingen van de groepen)4. Groep 2 maakteensamenvatting/overzicht van destellingen en discussies en presenteertditvolgendeles kortaan de klas (zonodigsporenjullie jeklasgenotenomtereageren op destellingen, Community Managers).5. Tevenszoektiedereenindividueelnaartenminsteééninterresantartikelrondom de werking van Social Mediaen linktdit via het prikbordaan de Facebookpaginavan de cursus
 66. 66. De onderwerpen• Grotereverbondenheid• Institutiesonderdruk• Vervaging van traditionelescheidslijnen• Het dilemma van privacy en openbaring van identiteit• Informatie- en communicatieoverdaad• Popularisering en ongelijkheid• Socialedwang en verslaving• OnbekendemanierenBasisboek Social Media pagina 30 t/m 43
 67. 67. Volgende les:Communiceren met Social MediaBekijkalvast: http://www.socialmediamodellen.nl/social-media-kanalen-platformen-websites-voorbeelden/the-conversation-prism/AanbevolenomtebestuderenBasisboek Social MediaHoofdstuk 8 Social Media binnen interne communicatieHoofdstuk 9 Social Media & Public RelationsHoofdstuk 10 Social Media binnenprojectcommunicatie

×