Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Презентація особистості вчителя

З досвіду роботи вчителя початкових класів

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Презентація особистості вчителя

 1. 1. Управління освіти Славутської міської ради Інформаційно – методичний центр НВО «Дошкільний заклад – початкова школа Іст.» З досвіду роботи вчителя початкових класів Прищепи Тетяни Іванівни
 2. 2. Тема досвіду: «Формування комунікативної«Формування комунікативної компетентності молодшихкомпетентності молодших школярів»школярів»
 3. 3. Педагогічне кредо Думаю наперед. Сьогодні на завтра, на багато днів вперед. Для передбачуваного немає випадковості.
 4. 4. АА КК ТТ УУ АА ЛЛ ЬЬ НН ІІ СС ТТ ЬЬ ДД ОО СС ВВ ІІ ДД УУ Сучасні тенденції в освіті Формування і розвиток інтелектуальної, творчої і ініціативної особистості Формування людини не лише з певним обсягом знань і вмінь, а здатну творчо мислити, приймати рішення, розв’язувати проблеми, мати свою позицію, брати на себе відповідальність, адаптуватися до умов життя, здатну до мобільності, швидкої зміни соціальних ролей, тобто бути людиною компетентною Самореалізація й самоактивізація особистості
 5. 5. Комунікативна компетентність • Добре володіння усним та писемним мовленням • Вміння формувати власну точку зору • Вміння доводити власну позицію • Вміння адаптуватися в мовному середовищі • Адекватне ставлення до критики • Вміння презентувати свій продукт • Культуру мовлення • Вміння користуватися довідниковою літературою • Здатність до відтворення інформації з елементами логічного опрацювання матеріалу.
 6. 6. УМІННЯУМІННЯ СПІЛКУ-СПІЛКУ- ВАТИСЯВАТИСЯ УСНОУСНО Усний опис картини Проведення нестандартних уроків, ділових та інтелектуальних ігор, круглих столів, дискусій Використання діалогу, монологу. Інсценування казок Використання інтерактивни х технологій та прийомів Складання словосполучен ь та речень, деформований текст. Розширення словникового запасу учнів через роботу із словником
 7. 7. ІнноваційнийІнноваційний аспект реалізуюаспект реалізую черезчерез Роботу учнів з довідковою літературою Метод евристичної бесіди Виконання творчих завдань Застосування інтерактивних технологій Розв’язування проблемних ситуацій Створення мовленнєвих ситуацій Групова, парна робота Залучення учнів до самооцінки Ключові аспекти формуванняКлючові аспекти формування комунікативної компетентності:комунікативної компетентності: інноваційний, діяльністнийінноваційний, діяльністний
 8. 8. Діяльнісний аспект Види активної діяльності Нестандартні форми уроку Позакласна діяльність Робота в парах, робота в малих групах, інтерактивні ігри, літературні ігри, ігрові ситуації Урок – гра, урок – змагання, урок – казка, урок – подорож, урок – КВК, урок – вікторина Виховні бесіди, години спілкування, тематичні проекти та свята, конкурси , вірші, інсценізація казок, родинні заходи, подорожі , екскурсії.
 9. 9. « Я і Україна » комунікативно– ситуаційні завдання з моральним та етичним змістом, які подаються у вигляді діалогу, роздуму, розповіді, поради, незакінченого речення. «Математика» аналіз задач, пошуку плану їх розв’язування, розв’язування рівнянь, діти пояснюють та обґрунтовують кожен крок,читання виразів,формулюва ння правил, алгоритмів, коментування послідовності побудови геометричних фігур «Образотворче мистецтво» «Трудове навчання» аналіз картин художників, поповнення словникового запасу новими термінами, складання інструктажів з ТБ , послідовність виконання дій, захист робіт
 10. 10. Рейтинг успішності учнів уРейтинг успішності учнів у 2011-2012н.р. і 2012-2013н.р.2011-2012н.р. і 2012-2013н.р. Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень Початковий рівень Середній рівень Достатній рівень Високий рівень
 11. 11. Робота з обдарованими дітьми Міжнародний конкурс з української мови ім. П.Яцика Упродовж п’яти років моєї педагогічної діяльності учні займають призові місця на І етапі конкурсу (2013р. – Мальчик Єлізавєта, Урбанович Данило). 4 клас(2010-2011р.) учасників – 11 Срібний колосок – 6 Золотий колосок – 2 3 клас (2009-2010р.) учасників – 6 Срібний колосок–4 4 клас (2010-2011р.) учасників – 11 Добрий результат– 9 Високий результат– 1 3 клас (2009-2010р.) учасників – 8 Добрий результат– 7
 12. 12. Проблеми і труднощі. • Учень часто не має власної думки, а якщо і має, боїться її висловлювати відкрито, на весь клас. • Школярі не вміють слухати інших, об’єктивно оцінювати їх думку, рішення. • Висловлення думок з метою завоювання “авторитету”. • Примітивні зразки текстів творчих робіт переповнюють полиці книгарень. • Нецензурні висловлювання. • Атмосфера віртуального простору, в якому формується безмовна особистість. • Полонізація засобів масової комунікації творами, які пропагують низькопробну літературу.
 13. 13. Робота з батьками
 14. 14. Мій врожай • Любові • Людяності • Мудрості • Знань • Краси • Доброти • Толерантності • Співчуття
 15. 15. Ш. Амонашвілі “ Кожний шкільний день, кожний урок повинен бути осмислений педагогом як подарунок дітям. Кожне спілкування дитини зі своїм педагогом має вселяти в неї радість та оптимізм “

  Be the first to comment

  Login to see the comments

З досвіду роботи вчителя початкових класів

Views

Total views

232

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×