Successfully reported this slideshow.

Ynet - valné zhromaždenie 2006

825 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ynet - valné zhromaždenie 2006

 1. 1. Ynet Sieť ŠD Mladosť Valné zhromaždenie 2006 22. november 2006, UPC
 2. 2. Článok 6 ▪ 2) Valné zhromaždenie: – schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky, – odvoláva členov predsedníctva, – schvaľuje plán činnosti, výročnú správu, – schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, – rozhoduje o zrušení združenia. Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 2
 3. 3. Návrh programu ▪ Výročná správa za rok 2006 ▪ Správa o hospodárení za rok 2006 ▪ Návrh plánu činnosti na rok 2007 ▪ Návrh rozpočtu na rok 2007 ▪ Diskusia Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 3
 4. 4. Hlasovanie č.1 Schválenie programu valného zhromaždenia Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 4
 5. 5. Výročná správa za rok 2006 ▪ Činnosť realizačného teamu ▪ Súčasný stav projektu Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 5
 6. 6. Činnosť realizačného teamu ▪ Fyzická realizácia siete – Dokončenie kabeláže na A3 a A4 ▫ kompletné dokončenie štrukturálnej kabeláže okrem zásuviek – dokončenie blokov C4 a D3 ▫ kompletné dokončenie blokov vrátane zásuviek – upgrade serverovne ▫ kabeláž 10G ready, klimatizácia, ... – inštalácia zásuviek prebieha na blokoch A2, A3, B1 a C1 Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 6
 7. 7. Činnosť realizačného teamu ▪ Projekty – Multicast ▫ multimediálne vysielanie TV a rozhlasových staníc v sieti Ynet, satelitný streaming – Kamerový systém ▫ Bezpečnostný kamerový systém na ŠdaJ Mladosť – Mirrory ▫ Gentoo, Debian, Netfilter, SunFreeware, Slackware AMD 64 – Access point v študovni Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 7
 8. 8. Činnosť realizačného teamu ▪ Sieť – Nové servery ▫ Zálohovací server ▫ Mailserver ▫ Proxy server – Nový informačný systém ▫ Centrálny Informačný Systém Ynetu - CISY – Nové prepínače na A1, A3, B1, B2, B4, C1, C2, C3, C4, D1 ▫ Inštalácia ďalších aktívnych prvkov (prepínače DELL), spolu 3 kusy na blok – Pripojenie bloku A4, D3 na 1Gb backbone Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 8
 9. 9. Činnosť realizačného teamu ▪ Bezpečnosť: – swadmin ▫ administračný a bezpečnostný systém aktívnych zariadení, verzia 3 – Statická ARP ▫ implementovaná na hlavnom prepínači ▪ Iné: – Sponzorské aktivity ▫ Soitron, Avitech, Trenčianska nadácia, ... – Podpis nájomnej zmluvy s STU ▪ A mnoho ďalších činností... Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 9
 10. 10. Stav dokončenia pasívnej časti siete 100 100 97 95 95 92 93 90 90 88 87 87 85 80 80 80 70 % dokončenia 60 40 21 20 0 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 Blok Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 10
 11. 11. Súčasný stav projektu ▪ Počet členov: 1399 ▪ Pasívna časť – Vybudovaných cca 2 880 prípojok – Optická chrbticová sieť 1Gb/s na všetkých blokoch okrem D2 Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 11
 12. 12. Súčasný stav projektu ▪ Aktívna časť – centrálny prepínač 1Gb/s ▫ opticko – metalický prepínač – 40 hraničných prepínačov (1 920 portov) ▫ 48 x 100Mb/s metalika, 1Gb/s optický uplink – 2 metalické prepínače 100Mb/s (48 portov) ▫ 24 x 100Mb/s metalika – 100 % portov switchovaných – 100 % portov manažovateľných – 100 % koncových používateľov pripojených rýchlosťou 100 Mb/s Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 12
 13. 13. Súčasný stav projektu ▪ Bezpečnosť – Viacúrovňová kontrola prístupu – Zálohovanie – Centrálny monitoring – Smernice bezpečnosti – Security team – Detekcia nelegálne pripojených počítačov Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 13
 14. 14. Hlasovanie č.2 Schválenie výročnej správy Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 14
 15. 15. Správa o hospodárení za rok 2006 ▪ Členské príspevky ▪ Príjmy ▪ Výdaje ▪ Stav pokladne a účtu Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 15
 16. 16. Celkové príjmy (november 2005 – november 2006) ▪ Členské príspevky 2 569 717 Sk ▪ Sponzorské dary – Avitech 8 000 Sk – CN Resources 15 000 Sk – 2% dane 18 126 Sk ▪ Iné príjmy – Úroky v banke 2213,26 Sk ▪ Spolu 2 613 056,26 Sk Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 16
 17. 17. Celkové výdavky ▪ Výdavky na materiál ● pasívna časť 442 143,28 Sk ● aktívna časť 287 000,00 Sk ● hardvér 229 997,70 Sk ▪ Bankové výdavky ● poplatky za vedenie BÚ, IB 9 911 Sk ● poplatky – transakcie 15 801 Sk ● daň z úrokov, poplatky – výpisy 1 236 Sk * výdavky za obdobie 12.11.2005 až 17.11.2006 Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 17
 18. 18. Celkové výdavky ▪ Prevádzková réžia – služby 4 142 Sk ▫ platba za domény, SANET – ostatné 52 158,90 Sk ▫ prenájom priestorov, energia ▪ Iné 344 786,25 Sk ▫ vrátenie čl. príspevkov, opravy ▪ Spolu 1 387 178,13 Sk * výdavky za obdobie 12.11.2005 až 17.11.2006 Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 18
 19. 19. Stav pokladne a účtu Stav k 17.11.2006: ▪ Slovenská sporitelňa 1 000 916,26 Sk ▪ Tatra banka 771 360,26 Sk ▪ Pokladňa 26 917,40 Sk ▪ Spolu 1 799 193,92 Sk Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 19
 20. 20. Hlasovanie č.3 Schválenie správy o hospodárení Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 20
 21. 21. Návrh plánu činnosti na rok 2007 ▪ Dokončenie siete podľa projektu ▪ Ďalšie aktivity Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 21
 22. 22. Dokončenie siete podľa projektu ▪ Dokončovanie pasívnej časti siete – dokončenie štruktúrovanej kabeláže na zostávajúcom bloku D2 – postupná inštalácia zásuviek na všetkých blokoch ▪ Aktívna časť – Upgrade infraštruktúry serverovne na 1Gb Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 22
 23. 23. Ďalšie aktivity ▪ Projekty – DVBT stream – Kamerový systém – VoIP ústredňa – Projekty členov združenia ▪ Vzdelávacie aktivity ▪ Spolupráca s organizáciami s príbuzným zameraním Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 23
 24. 24. Hlasovanie č.4 Schválenie plánu činnosti Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 24
 25. 25. Návrh rozpočtu na rok 2007 ▪ Predpokladané príjmy ▪ Predpokladané výdavky Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 25
 26. 26. Predpokladané príjmy ▪ Členské príspevky 2 500 000 Sk (do konca roka 2007) ▪ Sponzorské dary 100 000 Sk ▪ 2 % z daní 20 000 Sk ▪ Spolu 2 620 000 Sk Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 26
 27. 27. Predpokladané výdavky – Nákup aktívnych prvkov 300 000 Sk – Nákup pasívnych prvkov 400 000 Sk ▫ (káble, lišty...) – Hardware 300 000 Sk – Projekty 400 000 Sk – Iné 100 000 Sk ▫ prevádzka, administratívne poplatky... ▪ Spolu 1 500 000 Sk Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 27
 28. 28. Hlasovanie č.5 Schválenie návrhu rozpočtu Sieť ŠD Mladosť - Ynet - Valné zhromaždenie 2006 28
 29. 29. Valné zhromaždenie 2006 Ďakujeme za pozornosť Ynet Sieť ŠD Mladosť www.ynet.sk ynet@ynet.sk
 30. 30. Valné zhromaždenie 2006 Diskusia Ynet Sieť ŠD Mladosť www.ynet.sk ynet@ynet.sk

×