Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kurs datorstött lärande mars 2012

621 views

Published on

Marianne Björn Milrad föreläste om kompensatoriska hjälpmedel på kursen i datorstött lärande vid Linnéuniversitetet i mars 2012

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kurs datorstött lärande mars 2012

 1. 1. Kompensatoriskadigitala hjälpmedel Marianne Björn marianne.bjorn@lnu.se
 2. 2. UppläggAlternativa verktyg• Vad är det?• Varför behövs det?• Vem behöver dem?Demonstration av några alternativa verktyg
 3. 3. AD/HDADHD står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder.Kärnsymptomen vid ADHD är problem med:• uppmärksamhet,• impulskontroll och• överaktivitet.Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. Från Attentions hemsida 2012-02-26
 4. 4. Läs- och skrivsvårigheterKan bland annat bero på• Koncentrationssvårigheter• Bristande skolgång• Sociala orsaker• Annat modersmål• Dyslexi
 5. 5. DyslexiDefinition enl Høien och Lundberg: ”… dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (1999, s 21)
 6. 6. Utredning, Skollagen, 3 kap. 8§Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.
 7. 7. Alternativa verktygAnvändning av alternativa verktyg för lärande, är ”ett sätt för en individ att kringgå sina läs- och skrivsvårigheter för att kunna visa sina kunskaper och utnyttja sin fulla intellektuella förmåga” (Föhrer och Magnusson, 2003, s 24)
 8. 8. Exempel på datorprogram• Lässtöd – talsyntes ex. Budgie Pro, WordRead Plus, Claro Read, Vital – Talbok (DAISY-spelare)• Skrivstöd – Talsyntes – Talande tangentbord – Diktering med Voice Xpress – Ordprediktion (för mindre barn SymWord, för större barn och ungdomar Saida, Prophet) – Stavningskontroll (Words, Stava Rex, Spell Right) – Ordböcker (Gustavas, WordFinder) – Synonymer
 9. 9. På en del hemsidor finns inbyggd ”talsyntes”Funktionen LYSSNA, finns exempelvis på• www.regeringen.seTjänsten TALANDE WEBB, finns exempelvis på• Lnu.se
 10. 10. Lyssna på böckerTalböcker från• TPB:s katalog (http://katalog.tpb.se/)• Barnens TPB (http://www.tpb.se/barnens_tpb/) – E-bok DAISY ljud – E-bok DAISY text och ljud (bra för lästräning) – Bibliotek med talbokstillstånd och utbildade registrerare – Egen nedladdning (http://www.tpb.se/verksamhet/ladda_ned/egen/)
 11. 11. Fler alternativa verktyg• Talförstärkning• Tidstöd• Handdator (ex. Handi med kalender, komma ihåg-listor, krisplan)
 12. 12. Amerikanska studier visar:• 75 % överger dem för eller senare• Inom ett år hade 30 % slutat använda demVarför? – Tekniken separerade dem från andra – Passade inte användarens arbetssätt – Hjälpte inte användaren spara tid (cost-benefit) – Krävde för mycket fysisk eller psykisk ansträngning
 13. 13. Framtidens ”alternativa verktyg” http://www.creaceed.com/prizmo/iphone/presentation.html
 14. 14. iPadLäsa• Böcker – DaisyReader, VOD• Skanna in texter och få uppläst - PrizmoArbeta med text/ord• Spel - Happi stavar, Wordfeud, Hänga gubbe• Berättelser - Story Kit, PuppetPals, Sock Puppets, Storytree• Diktera - Dragon DictationSpråk• iTranslate, Översätt, Speak it!, Wordbook (glosträning)Internet• Dragon Search (http://www.dyslexi.org/skrivknuten/demonstration-av-appen- dragon-search-att-kunna-tala-till-sokmotorn)
 15. 15. Sociala medierTillgänglighetsgranskning av sociala medier (http://www.pts.se/upload/Rapporter/Funktionshinder/2011/2010-32- jmfr-sociala-medier-tillganglighet.pdf)• Beställd av PTS• Från Funka Nu.• Rapport 2011-02-10Undersökt noga• Facebook, Twitter, MySpace, YouTube, FlickrSummariskt• Linkedln, StayFriends, Google Wave, Digg, Resedagboken, Funbeat, Bilddagboken, Bloggtoppen, Pusha, Delicious
 16. 16. Resultat• Alla sociala medier hade problem med tillgänglighet• Störst problem för dövblinda personer, och personer som navigerar med tangentbordet (motorisk funktionsnedsättning)• Problem även för – Personer med problem att tolka/förstå – Personer med läs- och skrivsvårigheter
 17. 17. Vanligaste problemen• ”Captcha”• Tangentbordsnavigering• Formulärens konstruktion• Tabeller i layout• Rörigt gränssnitt• Länkarnas utformning• Svenskt språkstöd saknas
 18. 18. www.ungkompensation.se

×