Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Társadalmi kommunikációs formák

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Társadalmi kommunikációs formák

 1. 1. Társadalmi kommunikációs formák
 2. 2. Tartalom • Társadalmi kommunikáció fogalma • A társadalmi kommunikáció rendszere, alrendszerei • A társadalom jelrendszerei • A közvetlen emberi és a közvetett kommunikáció • A közvetett vagy mediális kommunikáció • A tömegkommunikáció alrendszerei • A köznapi és hivatali kommunikáció
 3. 3. Társadalmi kommunikáció fogalma • A társadalmi kommunikáció a társadalmat alkotó csoportok, egyének információcseréje, amely magába foglalja két ember kapcsolatát és a technikai eszközök közbeiktatásával megvalósuló tömegkommunikációt is.
 4. 4. Társadalmi kommunikáció rendszere, alrendszere • A társadalmi kommunikáció rendszerének elemei 1. Politikai,gazdaságpolitikai 2. Kulturális, 3. művészeti 4. Erkölcsi, 5. ideológiai, 6. világnézeti 7. gazdasági, 8. vállalati és marketingkommunikáció Alrendszerei: a kommunikáció rendszerszemléletű vizsgálatának feltáratlan területét jelenti Csoportképzési lehetőségek: • a kommunikáció irányultsága szerinti alrendszerek • a felépítmény intézménystruktúrája szerinti alrendszerek
 5. 5. A társadalmi kommunikáció jelrendszerei nem formális közvetlen kommunikáció • személyek közötti elsődleges csoportokban jön létre • Kölcsönösségen alapul • primitív társadalmak kizárólagos kommunikációs formája • a népi kultúra jellemző kerete
 6. 6. A társadalmi kommunikáció jelrendszere Közvetlen jellegű személyes kommunikáció • a közleményeket a befogadók közvetlen jelenlétében alkotják • Az átadókat és vevőket összekapcsoló viszonyok formalizáltak, szerepük formálisan rögzített, aszimmetrikus jellegű • Az adó-vevő szerep nem cserélődik fel speciális szaktudáshoz (pl. előadói) tevékenységhez kötött.
 7. 7. A közvetlen emberi és a közvetett kommunikáció Kommunikációs formák Közvetlen Közvetett Beszéd Testbeszéd Nyomtatott Elektronikus
 8. 8. Közvetlen emberi kommunikáció • tér- és időbeli eltolás nélkül , személyközi, közvetlen vagy szemtől szembe (face to face) kommunikáció • A kommunikáló felek között lehetőség van visszacsatolásra • Üzenet küldése kétféle: 1. Nonverbális kommunikáció: a verbális kommunikációt kíséri (pl. hangsúly, hanglejtés, mimika, testbeszéd). Kiegészíti és egyben hangsúlyosabbá teszi a szóbeli közlést a direkt kommunikáció jelzéseit tudatosan küldjük az indirekt kommunikáció spontán megnyilvánulás 2. A verbális kommunikáció során az üzenet küldése szóban történik
 9. 9. Közvetlen közlési formák (Face to Face) Hallási csatorna Nyelvi tartalom Hanghordozás Hm… Manifest (információközlő) Látens (kétértelmű közlések Nyelvbotlás) Látási csatorna arckifejezés Külső Megjelenés (fizikum) pszichofiziologiás válaszok Testbeszéd (bólintás)
 10. 10. A közvetett emberi kommunikáció Közvetett jellegű társadalmi kapcsolat az Adó és a Vevő között • a rendszer az adó, közlő oldaláról formalizál a vevő számára tetszőleges • Ennek a rendszernek jelentős, de nem egyetlen változata a tömegkommunikációs tevékenységekhez kapcsolódik. • A közvetlen megnyilvánulásokat a hangközlő szervünk által képzett hangok és a beszéd alkotja
 11. 11. A közvetett vagy mediális kommunikáció • befogadó nem közvetlenül van (tér és/vagy időbeli eltolással) kapcsolatban a kibocsátóval,hanem az általa előállított, továbbított üzenettel • az információ a médiumokon keresztül jut el a befogadóhoz • A médiumok alkalmazása révén megszűnik a szemtől szembeni forma • A mediális kommunikációnak két típusát különböztetjük meg egymástól: a tele- és a tömegkommunikációt. kibocsátó Kódolás üzenet Dekódolás Befogadó Médium
 12. 12. A telekommunikáció = távközlés • egymástól távol lévő halló és látótávolságon kívüli személyek közötti közlési forma • a személyes közlés keskenysávú (narrow) • A tömegkommunikációs eszközök nem léteznének a távolságot áthidaló médiumok nélkül. • üzenetnek mindig konkrét címzettje van • Jellemzője a kommunikáló felek közötti sűrű szerepcsere
 13. 13. A tömegkommunikáció • tér-időbeli, valamint a technológiai változatosságából adódik • közléseink intézményes formában, nyilvánosan terjesztett eszközök (médiumok) útján, rendszerint egyirányú formában történik • Legfontosabb jellegzetességei: a tömegesség, a heterogenitás és a technikai közvetítettség • A tömegkommunikációs eszközök közé tartoznak a közterületi objektumok, kiállítások, konferenciák, a film, a sajtó, a rádió, a tévé • közlők és a befogadók sűrű szerepcseréje nélkül jut el az információ a közönséghez Adó (pl. rádió) Vevő (pl. hallgatók)
 14. 14. A tömegkommunikáció alrendszerei 1. Az információgyűjtő: hírügynökségek, tudósítók, hálózatok 2. Feldolgozó: szerkesztőségek, stúdiók - az információkból közlemények lesznek ( politikai, ismeretterjesztő, szórakoztató és reklámműsorok) 3. A kisugárzó rendszer a technikai szerkesztőség, adóállomás. Itt már nem módosul az üzenet, legfeljebb zajossá válhat.
 15. 15. A köznapi és hivatali kommunikáció társadalmi kommunikációs formák közé tartozik • Személyes jellegű pl magánbeszélgetések Beszédkészségünk, az egyénenként jellemző nyelvhasználati szokások kisgyermekkorban alakulnak k • Nyilvános vagy Hivatalos: egyszerre feltétele és eredménye a személyiség szocializációs folyamatának elsajátítása többnyire az oktatási intézményekben kezdődik és valósul meg,
 16. 16. A köznapi és hivatali kommunikáció Az egyének személyközi kommunikációs formái • Nemcsak szubjektíven, hanem kölcsönös, elérhető és nyilvános • társadalmilag is meghatározott • hatékony elsajátításához kommunikációra is szükség van A szervezetek kommunikációja • az archiválás, a szervezeten belüli, a más szervezetekkel, illetve az ügyfelekkel való kommunikáció • A szervezet nevében közlö (vagy befogadó) elsősorban és alapvetően szervezetük képviselőiként vesznek részt A kultúraközi kommunikáció az eltérő kulturális háttérrel rendelkező kommunikációs partnerek közötti fellépő konfliktusokkal foglalkozik.
 17. 17. Köszönöm a figyelmet! Lakatos Máté

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

900

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

7

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×