Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fysik för årskurs 7-9
Energi
Lena Koinberg
Denna presentation innehåller
• Olika sorters energi
• Arbete och effekt
• Vårt energibehov
Energi
Energiprincipen
Energiprincipen:
Energi kan inte skapas eller förstöras.
Energi kan bara omvandlas till andra energiformer...
Olika energiformer
• Energi finns i olika energiformer:
– Elektrisk energi
– Mekanisk energi
– Värmeenergi
– Strålningsene...
Elektrisk energi
• Vi får elektrisk energi via elnätet.
• Det är elektrisk energi som driver våra datorer, TV-
apparater, ...
Mekanisk energi
• Mekanisk energi är ett gemensamt namn för
rörelseenergi och lägesenergi.
• Allt som rör sig har rörelsee...
Värmeenergi
• När något är varmt så har det värmeenergi.
• Värmeenergi är atomers rörelser. Vid hög
temperatur rör sig ato...
Strålningsenergi
• I solen omvandlas kärnenergi till strålningsenergi.
• Solen avger energi till jorden i form av strålnin...
Kemisk energi
• Fotosyntesen sker i gröna blad. I fotosyntesen så
omvandlas strålningsenergi från solen till kemisk
energi...
Kärnenergi
• Kärnenergi finns lagrad i atomers kärnor.
• Kärnenergi frigörs när atomkärnor klyvs eller slås
samman.
• Fiss...
Exempel: Cyklist
• Cyklisten har ätit mat och på så sätt fått i sig kemisk energi.
• När cyklisten cyklar uppför berget så...
Växthuseffekt
• Solens strålar värmer jorden.
• En del av värmen strålar
sedan ut i rymden igen.
• Växthusgaser, såsom t.e...
Förstärkt växthuseffekt
• När människan bränner fossila bränslen såsom bensin,
kol, olja och naturgas så ökar vi mängden v...
Arbete och effekt
Arbete
• Arbete sker när man övervinner en kraft och
samtidigt flyttar ett föremål.
• Kraften som övervinns och föremålet ...
Exempel arbete
• En väska står på marken.
• En man lyfter väskan rakt upp. När han lyfter väskan så
övervinner han tyngdkr...
Exempel arbete
• När hästarna står stilla med släden så utför de
inget arbete.
• När hästarna drar släden framåt så övervi...
Räkna med arbete
• 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 ∗ 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎
• Kraft mäts i Newton (N).
• Sträcka mäts i meter (m).
• Arbete mäts i Newtonm...
Mekanikens gyllene regel
Mekanikens gyllene regel:
Det man vinner i kraft, förlorar man i väg
• Det utförda arbetet är lik...
Mekanikens gyllene regel: Lutande plan
• Arbetet som person A och person B utför är lika stort.
• Person B drar rakt upp: ...
Mekanikens gyllene regel: Hävstång
• En hävstång utnyttjar mekanikens gyllene regel.
• Alternativ 1: Tryck med stor kraft ...
Hävstång exempel: Gungbräda
• En gungbräda är en hävstång.
• Två barn som väger lika mycket: De sitter lika långt från
gun...
Hävstång exempel: Spett
• Ett spett är en hävstång.
• Mannen trycker ner spettet med en liten kraft en
lång väg. Stenen ly...
Energi är lagrat arbete
• När muraren lyfter upp en sten och lägger den
i översta raden så utför han ett arbete.
• Stenarn...
Räkna med effekt
• Mannen i gult bär en flyttkartong uppför en trappa på en
minut.
• Mannen i blått bär en flyttkartong up...
Räkna med effekt
• 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 =
𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒
𝑡𝑖𝑑
• Arbete mäts i Joule som förkortas J.
• Tid mäts i sekunder som förkortas s.
• Eff...
Vårt energibehov
Vårt energibehov
• Vi på jorden använder ungefär 10 gånger mer
energi än vad vi gjorde för hundra år sedan.
• I Sverige så...
Energikvalitet
• Olika energiformer har olika hög kvalitet.
• Energiformer med hög kvalitet kan lätt omvandlas till
andra ...
Energikvalitet exempel
• När bensin förbränns i en bilmotor så blir 30%
rörelseenergi. Resten blir spillvärme.
• Spillvärm...
Fossila bränslen
• Kol, olja och naturgas är fossila bränslen.
• Fossila bränslen bildades för mer än 50 miljoner år
sedan...
Nackdelar med fossila bränslen
• Att bränna fossila bränslen ger skador på miljön.
• Det blir:
– Förstärkt växthuseffekt (...
Kärnkraft
• Om man klyver en atomkärna så frigörs det
energi.
• I ett kärnkraftverk så klyvs energikärnor för att
skapa en...
Förnybara energikällor
• Förnybra energikällor är energikällor som aldrig tar
slut.
• Exempel på förnybara energikällor:
–...
En global utmaning
• Vi behöver minska användningen av fossila
bränslen.
• Vi bör använda mer förnybara energikällor.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Lena Koinberg | Fysik: Energi

Presentation om energi.
Fysik för årskurs 7-9.

 • Login to see the comments

Lena Koinberg | Fysik: Energi

 1. 1. Fysik för årskurs 7-9 Energi Lena Koinberg
 2. 2. Denna presentation innehåller • Olika sorters energi • Arbete och effekt • Vårt energibehov
 3. 3. Energi
 4. 4. Energiprincipen Energiprincipen: Energi kan inte skapas eller förstöras. Energi kan bara omvandlas till andra energiformer. Energiprincipen är en av fysikens viktigaste lagar.
 5. 5. Olika energiformer • Energi finns i olika energiformer: – Elektrisk energi – Mekanisk energi – Värmeenergi – Strålningsenergi – Kemisk energi – Kärnenergi • Energi kan omvandlas från en energiform till en annan.
 6. 6. Elektrisk energi • Vi får elektrisk energi via elnätet. • Det är elektrisk energi som driver våra datorer, TV- apparater, lampor, m.m. • Elektrisk energi skapas i kraftverk. • I vattenkraftverk omvandlas vattnets rörelseenergi till elektrisk energi. • I kärnkraftverk omvandlas kärnenergi till elektrisk energi. • I kolkraftverk omvandlas kemisk energi till elektrisk energi. • I vindkraftverk omvandlas rörelseenergi till elektrisk energi.
 7. 7. Mekanisk energi • Mekanisk energi är ett gemensamt namn för rörelseenergi och lägesenergi. • Allt som rör sig har rörelseenergi. • Vatten längst upp i ett vattenfall har lägesenergi. När vattnet rinner nerför vattenfallet så omvandlas lägesenergin till rörelseenergi. • När gungan är högst upp så är lägesenergin som störst.
 8. 8. Värmeenergi • När något är varmt så har det värmeenergi. • Värmeenergi är atomers rörelser. Vid hög temperatur rör sig atomerna fort. Vid låg temperatur så är atomerna nästan stilla. • All energi omvandlas till slut till värme. Det mesta av värmeenergin strålar ut från jorden.
 9. 9. Strålningsenergi • I solen omvandlas kärnenergi till strålningsenergi. • Solen avger energi till jorden i form av strålningsenergi. • Utan solens energi skulle vi inte kunna leva på jorden.
 10. 10. Kemisk energi • Fotosyntesen sker i gröna blad. I fotosyntesen så omvandlas strålningsenergi från solen till kemisk energi. • Kemisk energi finns lagrad i all mat som vi äter. • Kemisk energi finns också lagrad i ved, olja, bensin och kol.
 11. 11. Kärnenergi • Kärnenergi finns lagrad i atomers kärnor. • Kärnenergi frigörs när atomkärnor klyvs eller slås samman. • Fission: När atomkärnor klyvs. • Kärnkraftverk omvandlar kärnenergi till elektrisk energi genom fission av atomkärnor. • Fusion: När atomkärnor slås samman. • Solen omvandlar kärnenergi till strålningsenergi och värmeenergi genom fusion av atomkärnor.
 12. 12. Exempel: Cyklist • Cyklisten har ätit mat och på så sätt fått i sig kemisk energi. • När cyklisten cyklar uppför berget så omvandlas kemisk energi till lägesenergi, rörelseenergi och värme. • Cyklisten pausar längs upp på berget. Hans lägesenergi är då som störst. • När cyklisten cyklar nerför så omvandlas lägesenergi till rörelseenergi.
 13. 13. Växthuseffekt • Solens strålar värmer jorden. • En del av värmen strålar sedan ut i rymden igen. • Växthusgaser, såsom t.ex. koldioxid och metan hindrar en del av värmen från att stråla ut i rymden igen. • Livet på jorden är anpassat till den naturliga växthuseffekten.
 14. 14. Förstärkt växthuseffekt • När människan bränner fossila bränslen såsom bensin, kol, olja och naturgas så ökar vi mängden växthusgaser i atmosfären. • Det gör att mer värme stannar kvar och temperaturen på jorden höjs. • Temperaturhöjningen gör att glaciärer smälter. • Temperaturhöjningen påverkar också vilka djur och växter som kan leva på olika platser.
 15. 15. Arbete och effekt
 16. 16. Arbete • Arbete sker när man övervinner en kraft och samtidigt flyttar ett föremål. • Kraften som övervinns och föremålet som flyttas måste ha samma riktning. • När man lyfter något uppåt så övervinns tyngdkraften och arbete utförs. • När man knuffar något längs golvet så övervinns friktionskraften och arbete utförs.
 17. 17. Exempel arbete • En väska står på marken. • En man lyfter väskan rakt upp. När han lyfter väskan så övervinner han tyngdkraften och utför ett arbete. • När mannen står stilla med väskan så utför han inget arbete. • När mannen går med väskan i handen så har kraften och rörelsen olika riktningar. Han utför inget arbete.
 18. 18. Exempel arbete • När hästarna står stilla med släden så utför de inget arbete. • När hästarna drar släden framåt så övervinner de friktionskraften. De utför då ett arbete.
 19. 19. Räkna med arbete • 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 = 𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 ∗ 𝑠𝑡𝑟ä𝑐𝑘𝑎 • Kraft mäts i Newton (N). • Sträcka mäts i meter (m). • Arbete mäts i Newtonmeter (Nm). • Arbete kan också mätas i Joule (J). • 1 Nm = 1 J.
 20. 20. Mekanikens gyllene regel Mekanikens gyllene regel: Det man vinner i kraft, förlorar man i väg • Det utförda arbetet är lika stort oavsett om man använder: – Stor kraft och kort väg eller – Liten kraft och lång väg
 21. 21. Mekanikens gyllene regel: Lutande plan • Arbetet som person A och person B utför är lika stort. • Person B drar rakt upp: Stor kraft och kort väg. • Person A använder ett lutande plan: Liten kraft och lång väg.
 22. 22. Mekanikens gyllene regel: Hävstång • En hävstång utnyttjar mekanikens gyllene regel. • Alternativ 1: Tryck med stor kraft nära vridningspunkten (stor kraft, kort väg). • Alternativ 2: Tryck med mindre kraft längre från vridningspunkten. (liten kraft, lång väg)
 23. 23. Hävstång exempel: Gungbräda • En gungbräda är en hävstång. • Två barn som väger lika mycket: De sitter lika långt från gungbrädans vridningspunkt. • En vuxen och ett barn: Barnet väger hälften så mycket som den vuxna. Barnet sitter därför dubbelt så långt från vridningspunkten.
 24. 24. Hävstång exempel: Spett • Ett spett är en hävstång. • Mannen trycker ner spettet med en liten kraft en lång väg. Stenen lyfts då med en stor kraft en liten väg.
 25. 25. Energi är lagrat arbete • När muraren lyfter upp en sten och lägger den i översta raden så utför han ett arbete. • Stenarna som har lyfts upp får lägesenergi. • Energi är lagrat arbete. • Arbete och energi mäts i samma enhet, Joule.
 26. 26. Räkna med effekt • Mannen i gult bär en flyttkartong uppför en trappa på en minut. • Mannen i blått bär en flyttkartong uppför en trappa på två minuter. • De har utfört samma arbete. • Mannen i gult utförde arbetet på halva tiden. Han har dubbelt så hög effekt som mannen i blått.
 27. 27. Räkna med effekt • 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑒 𝑡𝑖𝑑 • Arbete mäts i Joule som förkortas J. • Tid mäts i sekunder som förkortas s. • Effekt mäts i Joule/sekund, enheten kallas även Watt. • Watt förkortas W.
 28. 28. Vårt energibehov
 29. 29. Vårt energibehov • Vi på jorden använder ungefär 10 gånger mer energi än vad vi gjorde för hundra år sedan. • I Sverige så har energianvändningen legat på ungefär samma nivå sedan 1990. • Det går att använda energin mer effektivt, t.ex. genom att ha energisnåla apparater.
 30. 30. Energikvalitet • Olika energiformer har olika hög kvalitet. • Energiformer med hög kvalitet kan lätt omvandlas till andra energiformer. • Elektrisk energi har hög kvalitet. • Elektrisk energi kan lätt omvandlas till andra energiformer som rörelse, ljus och värme. • Rörelseenergi kan lätt omvandlas till elektrisk energi. Därför har rörelseenergi också hög kvalitet. • Värmeenergi har låg kvalitet. Det är svårt att omvandla värmeenergi till andra energiformer. Det blir mycket oanvändbar spillvärme.
 31. 31. Energikvalitet exempel • När bensin förbränns i en bilmotor så blir 30% rörelseenergi. Resten blir spillvärme. • Spillvärme är värme vi inte har någon nytta av. • Verkningsgraden för bensinmotorn är 30%.
 32. 32. Fossila bränslen • Kol, olja och naturgas är fossila bränslen. • Fossila bränslen bildades för mer än 50 miljoner år sedan. Döda växter och djur hann inte förmultna utan sjönk till bottnen i sjöar och hav. Med tiden så har de omvandlats till fossila bränslen. • Fossila bränslen är en ändlig resurs, det betyder att de kommer att ta slut i framtiden.
 33. 33. Nackdelar med fossila bränslen • Att bränna fossila bränslen ger skador på miljön. • Det blir: – Förstärkt växthuseffekt (global uppvärmning) – Försurningsskador – Skador vid oljeutsläpp
 34. 34. Kärnkraft • Om man klyver en atomkärna så frigörs det energi. • I ett kärnkraftverk så klyvs energikärnor för att skapa energi. • Kärnkraft ger inga avgaser. • Det har skett kärnkraftolyckor, med stora mängder farliga radioaktiva utsläpp. • Avfallet från kärnkraftverk skickar ut farliga strålning i hundra tusen år.
 35. 35. Förnybara energikällor • Förnybra energikällor är energikällor som aldrig tar slut. • Exempel på förnybara energikällor: – Vattenkraft – Vindkraft – Solenergi – Vågenergi – Biobränslen (Bränner energiskog eller ved från träd)
 36. 36. En global utmaning • Vi behöver minska användningen av fossila bränslen. • Vi bör använda mer förnybara energikällor.

×