Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lena Koinberg | FBK Fysik: Värme

1,097 views

Published on

Presentation om värme.
Fysik för förberedelseklass årskurs 7-9.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Lena Koinberg | FBK Fysik: Värme

 1. 1. Fysik för förberedelseklass Värme Lena Koinberg
 2. 2. Temperatur • En termometer mäter temperatur. • I Sverige mäter vi temperatur i Celsius. Vi säger t.ex. att det är +25 grader Celsius. Vi skriver då +25°C.
 3. 3. Varm luft stiger • Varm luft har lägre densitet än kall luft. • Varm luft stiger därför uppåt. • Varmluftsballongen stiger eftersom den är fylld med varm luft.
 4. 4. Värme är rörelse • Partiklarna (atomerna och molekylerna) i ett ämne är inte helt stilla. De rör sig hela tiden. • Ju mer man värmer ett ämne desto snabbare rör sig partiklarna i ämnet.
 5. 5. Absoluta nollpunkten • Absoluta nollpunkten: -273,15°C. • Vid absoluta nollpunkten är partiklarna stilla. • Absoluta nollpunkten är den lägsta temperatur som existerar i universum. • Vid temperaturer över absoluta nollpunkten så rör sig partiklarna.
 6. 6. Fast, flytande eller gas • Temperaturen avgör om ett ämne är fast, flytande eller gasformigt. • Kallt: Fast • Halvvarmt: Flytande • Varmt: Gasformigt • Varje ämne har en bestämd temperatur då det övergår från en fas till en annan.
 7. 7. Fasövergångar
 8. 8. Fast fas, flytande fas och gasfas • Fast fas: Partiklarna ligger tätt ihop, nästan helt stilla. • Flytande fas: Partiklarna rör sig och flyter runt varandra. • Gasfas: Partiklarna rör sig och är så långt ifrån varandra att de inte nuddar varandra.
 9. 9. Vatten i faser • Fast fas: Is • Flytande fas: Vatten • Gasfas: Vattenånga
 10. 10. Värme sprids på 3 sätt • Värme sprids och transporteras på 3 sätt: – Ledning – Strömning – Strålning
 11. 11. Värmeledning • Värmeledning är när de vibrerande molekylerna i ett ämne knuffar på sina grannar så att värmen sprider sig. • När man kokar vatten så överförs värmen genom ledning. • Olika ämnen leder värme olika bra. • Metaller leder värme bra. Kastruller tillverkas i metaller. • Luft leder värme dåligt. Isolering innehåller luftiga material.
 12. 12. Värmeströmning • Värmeströmning är när värme transporteras med hjälp av rörelsen i en gas eller en vätska. • Varmt vatten transporteras från värmepannan till element. • Varm luft från elementet stiger uppåt.
 13. 13. Värmestrålning • Värmestrålning tar med sig värme. • Värmestrålning är en form av ljus som vi inte kan se. • Solen skickar ut värmestrålning till jorden. • Värmestrålning kan röra sig genom vakuum.

×