Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
στην Εκπαίδευση Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» Τα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλία...
Τι είναι ? Μία ατομική ή ομαδική ιστοσελίδα, στην οποία κάποιος μπορεί να αναρτά ( post ) περιεχόμενο σε αντίστροφη χρονολ...
Σε τι διαφέρουν? Οι παραδοσιακές προσωπικές ιστοσελίδες έχουν ως βασική μονάδα τους την «ιστοσελίδα», άρα είναι «σελιδο-κε...
Τι λένε οι ερευνητές? <ul><li>Η φιλοσοφία κατασκευής των blogs ενεργοποιεί την κατάθεση επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέ...
Τι λένε οι ερευνητές? <ul><li>Άμεση και ελεύθερη δημόσια έκφραση των σκέψεων , γεγονός που αποτελεί έκφραση ενός από τα σ...
Τι λένε οι ερευνητές? Η επίτευξη της μάθησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκει...
Στη χώρα μας… <ul><li>Τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της Υπηρεσίας Ιστολογίων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Απρίλι...
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σύμφωνα με τις αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για τη μάθηση (κοινωνικό εποικοδομισμό των...
Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση <ul><li>Έμφαση στην υποστήριξη και την ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα άτομα -που...
 
Παραδείγματα… Ζωντανή Μάθηση – Alive Learning Ηλεκτρονική Μάθηση Ας μπούμε σε μια τάξη! ΚΣΕ Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΠΕ04 ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Blogs In Education

4,368 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Πολύ όμορφα δοσμένη παρουσίαση! Ως σχολείο που χρησιμοποιούμε τη δημιουργία ιστολογίων εκτενώς για ακόμα δημιουργικότερη μάθηση, εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο τη παρουσίασή σου ενσωματώνοντάς τη στο ελληνικό ιστολόγιό μας: http://markakischool.blogspot.com. Ευχαριστούμε!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Blogs In Education

 1. 1. στην Εκπαίδευση Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής» Τα Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αντωνίου, Π. & Μαχαιρίδου, Μ.
 2. 2. Τι είναι ? Μία ατομική ή ομαδική ιστοσελίδα, στην οποία κάποιος μπορεί να αναρτά ( post ) περιεχόμενο σε αντίστροφη χρονολογική σειρά και με τη χρήση ψηφιακών μέσων, όπως κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο κλπ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Blog) Ψηφιακό εργαλείο, το οποίο είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί κατάλληλα στην εκπαιδευτική διαδικασία, κυρίως λόγω της διαδραστικότητας που ενθαρρύνεται από το λογισμικό του και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρει . (Luján-Mora, 2006)
 3. 3. Σε τι διαφέρουν? Οι παραδοσιακές προσωπικές ιστοσελίδες έχουν ως βασική μονάδα τους την «ιστοσελίδα», άρα είναι «σελιδο-κεντρικές», ενώ τα ιστολόγια είναι «καταχωρισο-κεντρικά». (http://en.wikipedia.org/wiki/Blog) «Πρέπει να καταλάβουμε ότι το blog υπερβαίνει τις λειτουργίες, τις δυνατότητες και τη δυναμική των παραδοσιακών websites και του forum: προσφέρει τις δύο δυνατότητες (website και forum) στο εσωτερικό του ίδιου χώρου. Επίσης, επιτρέπει την ανάπτυξη μιας επικοινωνίας και μιας συζήτησης. Επιπλέον, προσφέρει στο διδάσκοντα τη δυνατότητα να αναπτύξει ένα χώρο συμβουλευτικό για τους μαθητές. Πιστεύω ότι οι χρήστες των blogs  αξιοποιούν άμεσα την τεράστια δυναμικότητα του διαδικτύου». (Mario Tomé, Καθηγητής και διαχειριστής του blog: Fle net) http://cours.ifmadrid.com/prof/blog/blog-interview.htm
 4. 4. Τι λένε οι ερευνητές? <ul><li>Η φιλοσοφία κατασκευής των blogs ενεργοποιεί την κατάθεση επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων με αποτέλεσμα την προώθηση της ΔΣΜ και της κριτικής σκέψης. </li></ul><ul><li>(Williams, 2004) </li></ul><ul><li>Αποτελεί ένα γνωσιακά-βασισμένο περιβάλλον, καθώς ως ασύγχρονο εργαλείο ενθαρρύνει τον αναστοχασμό επί του περιεχομένου και υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργού και χρηστών-επισκεπτών. </li></ul><ul><li>(Stahl, 2006) </li></ul><ul><li>Η δυνατότητα που προσφέρεται από τους παροχούς εικονικού χώρου για την καταχώρηση των ιστολογίων χωρίς οικονομική επιβάρυνση, χρονικούς περιορισμούς και με διάρκεια που εξαρτάται από τη βούληση του δημιουργού του, αυξάνει την αίσθηση μονιμότητας και το βαθμό οικειοποίησης του διαδικτυακού περιβάλλοντος . </li></ul><ul><li>(Luján-Mora, 2006)   </li></ul>
 5. 5. Τι λένε οι ερευνητές? <ul><li>Άμεση και ελεύθερη δημόσια έκφραση των σκέψεων , γεγονός που αποτελεί έκφραση ενός από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της συνεργατικής μάθησης, αφού οδηγεί στη συνειδητοποίηση των αρχικών αυθόρμητων ιδεών των χρηστών . </li></ul><ul><li>Συγχρόνως, επιτρέπει τη μετέπειτα επεξεργασία τους και την εμφάνιση κοινωνικογνωστικών συγκρούσεων, που οδηγούν σε νέα γνώση. </li></ul><ul><li>(Καμμάς, 2005) </li></ul><ul><li>Αποτελούν επαρκέστερα συνεργατικά ψηφιακά εργαλεία σε σχέση με τους χώρους συζήτησης (forum s ), αφού επιτρέπουν την δυνατότητα για καλύτερη διάταξη του περιεχομένου τους, μεγαλύτερη ευκολία στην πλοήγηση, ευκολότερη πρόσβαση σε προγενέστερο περιεχόμενο και τη δυνατότητα άμεσης διάχυσης του περιεχομένου τους σε περισσότερους χρήστες, λόγω της τεχνολογίας RSS feed . </li></ul><ul><li>( W arlick, 2005) </li></ul>
 6. 6. Τι λένε οι ερευνητές? Η επίτευξη της μάθησης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται στα ψηφιακά αυτά περιβάλλοντα καλλιεργεί την ιδέα, ότι μπορεί να γίνουν σημεία έκφρασης της συνάντησης δύο κόσμων: Αυτού που βρίσκεται μέσα στον εγκέφαλό μας και αυτού που βρίσκεται εκτός. ( Swan , 2004) Ψηφιακό ασύγχρονο εργαλείο, περιβάλλον κατάλληλο για τη διαχείριση της γνώσης, ισχυρό παιδαγωγικό εργαλείο. (Downes, 2004; Efimova, 2004; Sessums, 2006)
 7. 7. Στη χώρα μας… <ul><li>Τους πρώτους έξι μήνες λειτουργίας της Υπηρεσίας Ιστολογίων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2008), καταγράφηκαν 2600 ιστολόγια και συνολικά 86.000 επισκέψεις. </li></ul><ul><li>(Στεργάτου, 2008) </li></ul><ul><li>… οι εκπαιδευτικοί έδρασαν ως ομάδα και αναπτύχθηκε ένα ισχυρά αλληλεπιδραστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. </li></ul><ul><li>(Βιβίτσου και συν, 2007) </li></ul><ul><li>Μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων απευθύνεται σε όλο το διαδίκτυο ή έχουν αναστοχαστικό χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό, πιθανά να φανερώνει την ανάγκη των εκπαιδευτικών κυρίως για εξωτερίκευση και διάχυση των ιδεών, των σκέψεων και των προβληματισμών τους και όχι την πρόθεσή τους για χρήση των ιστολογίων τους ως εκπαιδευτικά εργαλεία. </li></ul><ul><li>(Αντωνίου, Μαχαιρίδου, 2009) </li></ul>
 8. 8. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Σύμφωνα με τις αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών για τη μάθηση (κοινωνικό εποικοδομισμό των Doise & Mugny, κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, κείμενη μάθηση του Lave) και σε συνδυασμό με τις αρχές της συνεργατικής μάθησης, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν τα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό τους και να τηρείται μέριμνα, ώστε να υποστηρίζονται από τα ψηφιακά εποπτικά μέσα που επιλέγονται . (Boethel & Dimock, 1999; Gunawardena & McIsaac, 2004; Καμμάς, 2005; Mödritscher, 2006).
 9. 9. Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση <ul><li>Έμφαση στην υποστήριξη και την ανάπτυξη κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στα άτομα -που μαθαίνουν ή διδάσκουν- και στη διαπραγμάτευση μέσω της γλώσσας του περιεχομένου της γνώσης και της μάθησης. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους ομαδοποιούνται ως εξής: </li></ul><ul><li>Υποστήριξη της μάθησης σε αυθεντικά περιβάλλοντα. </li></ul><ul><li>Προσφορά καταστάσεων που προάγουν τη μάθηση, μέσω της ενεργούς συμμετοχής. </li></ul><ul><li>Προώθηση της συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων και καταστάσεων. </li></ul><ul><li>Παροχή δυνατοτήτων/εργαλείων που να ευνοούν την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων και να υποστηρίζουν την αλληλεπίδραση. </li></ul><ul><li>Υποστήριξη και ενίσχυση της δημιουργίας και της λειτουργίας μαθησιακών κοινοτήτων. </li></ul><ul><li>Ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, δεδομένου ότι η γνώση βρίσκεται στις δράσεις των ατόμων και των ομάδων. </li></ul><ul><li>Προσφορά της δυνατότητας πολλαπλών τρόπων διαμεσολάβησης και αλληλεπίδρασης, μέσω ποικίλων εργαλείων και τεχνουργημάτων, που παίζουν ρόλο πολιτισμικών πηγών για πληροφορίες και γνώσεις. </li></ul>(Καμμάς, 2005)
 10. 11. Παραδείγματα… Ζωντανή Μάθηση – Alive Learning Ηλεκτρονική Μάθηση Ας μπούμε σε μια τάξη! ΚΣΕ Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου ΠΕ04 Για τους μαθητές Λυκείου και όχι μόνο… 7 ο ΓΕΛ Καλλιθέας Η Φυσική στο Διαδίκτυο Υπερκινητικός δάσκαλος http://phedcommunity.blogspot.com

×