Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

3D modelování budov v programu Google Sketch up

906 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

3D modelování budov v programu Google Sketch up

 1. 1. 3D modelování budov v programu Google SketchUp<br />Alžběta VOSMÍKOVÁ, Jan CHALOUPEK, David KUBEC,<br /> David ŠTĚPÁNEK, Marie ADAMCOVÁ, Matěj MIŠINA,<br /> Filip NEHASIL, Richard SLADKÝ<br />
 2. 2. Google Earth<br /><ul><li>Virtuální globus
 3. 3. Přiblížení, naklonění
 4. 4. Zobrazení 3D modelů
 5. 5. Jedna z možností zobrazení v GoogleMaps</li></li></ul><li>Cíle<br />Vyrobit 3D modely vybraných objektů<br />Získat fotografie objektů<br />Vytvořit ruční kresby budov<br />Sestavit stručný dvojjazyčný informační text o objektech<br />Zpřístupnit modely veřejnosti<br />
 6. 6. Příprava v Praze<br />Zvládnutí práce v programech<br />Google SketchUp<br />Gimp<br />Tvorba zkušebních modelů<br />Vytipování objektů v okolí Teplé (část)<br />
 7. 7. Klášter Teplá<br />
 8. 8. Kostel v Teplé<br />
 9. 9. Zámek Bečov<br />
 10. 10. Kostel v Bečově<br />
 11. 11. Mariánské Lázně<br />
 12. 12. Dobrá Voda<br />
 13. 13. Postup práce<br /><ul><li>Vytyčení 15 objektů
 14. 14. Nafocení a nakreslení objektů
 15. 15. Vytvoření základní kostry modelu
 16. 16. Úprava a kompletování fotografií
 17. 17. Dopracování a kompletace modelů
 18. 18. Komplikace</li></li></ul><li>Zpracovávání v Praze<br />Dotváření zbývajících modelů<br />Tvorba informačních textů<br />Skenování kreseb<br />Kompletace materiálů<br />Sepsání závěrečné zprávy<br />
 19. 19. Ukázky modelů<br />Klášter Teplá<br />Kostel, Teplá<br />Radnice, Teplá<br />Kostel, Bečov<br />Radnice, Bečov<br />Fara, Bečov<br />
 20. 20. Závěr<br />Celkem vytvořeno <br />15 modelů<br />15 ručních kreseb<br />Fotodokumentace objektů<br />Informační texty<br />Texty i modely byly odeslány<br />
 21. 21. Děkujeme za pozornost<br />

×