Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zeeburg pptje

187 views

Published on

amsterdam destijds

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Zeeburg pptje

  1. 1. 0900-1231230
  2. 2. Definitie:kindermishandelingIs elke vorm van:Voor de minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard,die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid en van onvrijheid staat,actief of passief opdringen,waardoor ernstige schade aan de minderjarige wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de
  3. 3. Aanpak• Vermoeden op basis van signalen• Intern overleg• Zorg delen met ouders / kind• Extern overleg• Verwijzing
  4. 4. Route Acuut en/of (Vermoedens van) Opvoedingsproblemenlevensbedreigend kindermishandeling met eigen hulpvraag van - ouder(s) -jongere AMK Bureau Jeugdzorg Raad voor de Kinderbescherming
  5. 5. AMK AMSTERDAMOverschiestraat 571062 HN AmsterdamTel : 020 3141714Fax: 020 3141741email: voorlichting@amk-amsterdam.nlwww.amk-amsterdam.nl/apk

×