Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NAT64 v poslovnem okolju

370 views

Published on

Predavanje o NAT64 na konferenci Lancom "Varna vpeljava IPv6 v poslovnih okoljih"

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NAT64 v poslovnem okolju

 1. 1. NAT64 vposlovnem okoljuMatjaž Straus Istenič, Arnes, Go6matjaz.straus@arnes.sisrečanje LANCom
 2. 2. O predavatelju...Matjaž Straus Istenič• strokovnjak za omrežne tehnologije in zanesenjak za IPv6• član Arnesovega oddelka za razvoj in vzdrževanje omrežja• član strokovnega sveta Go6• ljubiteljski vinogradnikhttp://si.linkedin.com/in/matjaz6
 3. 3. foto: Anja Isteničhttp://enjoyingsimplemoments.tumblr.com/
 4. 4. NAT = ZLO
 5. 5. Kaj je NAT64? • translacijski mehanizem (zasnova v RFC 6144) • dve različici • brez beštevanja stanj - stateless • z beštevanjem stanj - stateful (RFC 6146) • gradniki • naslavljanje in pretvorba IP-naslovov (RFC 6052, pogl. 2.3) • prevajanje IP-paketov (RFC 6145) • DNS64 (RFC 6147)
 6. 6. NAT64 podrobneje • NAT64-prefiks • network specific prefiks • ... ali dogovorjen well known prefiks 64:ff9b::/96 • Stateless • IPv6-naslov se preslika v ustrezen IPv4-naslov in obratno • prevajajo se samo paketi ICMP in IP-glava • omejena uporaba: zgolj za IPv6-strežnike • Stateful • podoben PAT-u za IPv4 • prevajajo se posamične TCP, UDP seje in ICMP • vpogled v NAT-tabelo glede na izvorni IPv6-naslov in izvorna vrata Ivan Pepelnjak, NAT64: dirty details http://www.slideshare.net/IOSHints/nat64-and-dns64-in-30-minutes
 7. 7. IPv4-embedded naslov • to je IPv6-naslov, da ne bo pomote • eksplicitna preslikava med IPv4 in IPv6- naslovom • dva pomena, enaka zasnova in zapis IPv6- naslova • IPv4-translatable naslov • naslov IPv6-strežnika za stateless translacijo • IPv4-converted naslov • naslov IPv4-odjemalca, kot je viden iz IPv6- omrežja • IPv6-predstavitev IPv4-naslova v stateless in stateful NAT64
 8. 8. IPv4-embedded naslov PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128 32 prefix v4(32) suffix 40 prefix v4(24) 8 suffix 48 prefix v4(16) 16 suffix 56 prefix 8 v4(24) suffix 64 prefix v4(32) suffix 96 prefix v4(32) http://tools.ietf.org/html/rfc6052#section-2• prefiks je lahko “network specific” ali “well known” 64:ff9b::/96• v organizaciji priporočamo “network specific” /64
 9. 9. IPv4-embedded naslov: primer 192.zapišemo2. 33 168. šestnajstiško in vstavimo v IPv6- } network-specific naslov} prefix 2001:db8::/ 32 /64 2001:db8:100:/ 40 /80 2001:db8:122:/ 48 /882001:db8:122:300::/ 56 /962001:db8:122:344::/ 64 /1042001:db8:122:344::/ 96 /1282001:db8:122:344::/ 96 /128 PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
 10. 10. IPv4-embedded naslov: primer 192.zapišemo2. 33 168. šestnajstiško in vstavimo v IPv6- } network-specific naslov} prefix 2001:db8::/ 32 20 01: d b8: c0 a8: 2 21:: /64 2001:db8:100:/ 40 /80 2001:db8:122:/ 48 /882001:db8:122:300::/ 56 /962001:db8:122:344::/ 64 /1042001:db8:122:344::/ 96 /1282001:db8:122:344::/ 96 /128 PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
 11. 11. IPv4-embedded naslov: primer 192.zapišemo2. 33 168. šestnajstiško in vstavimo v IPv6- } network-specific naslov} prefix 2001:db8::/ 32 20 01: d b8: c0 a8: 2 21:: /64 2001:db8:100:/ 40 20 01: d b8: 1 c0: a8 02: 21:: /80 2001:db8:122:/ 48 /882001:db8:122:300::/ 56 /962001:db8:122:344::/ 64 /1042001:db8:122:344::/ 96 /1282001:db8:122:344::/ 96 /128 PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
 12. 12. IPv4-embedded naslov: primer 192.zapišemo2. 33 168. šestnajstiško in vstavimo v IPv6- } network-specific naslov} prefix 2001:db8::/ 32 20 01: d b8: c0 a8: 2 21:: /64 2001:db8:100:/ 40 20 01: d b8: 1 c0: a8 02: 21:: /80 2001:db8:122:/ 48 20 01: d b8: 1 22: c0 a8: 2: 2100:: /882001:db8:122:300::/ 56 /962001:db8:122:344::/ 64 /1042001:db8:122:344::/ 96 /1282001:db8:122:344::/ 96 /128 PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
 13. 13. IPv4-embedded naslov: primer 192.zapišemo2. 33 168. šestnajstiško in vstavimo v IPv6- } network-specific naslov} prefix 2001:db8::/ 32 20 01: d b8: c0 a8: 2 21:: /64 2001:db8:100:/ 40 20 01: d b8: 1 c0: a8 02: 21:: /80 2001:db8:122:/ 48 20 01: d b8: 1 22: c0 a8: 2: 2100:: /882001:db8:122:300::/ 56 20 01: d b8: 1 22: 3 c0: a8: 2 21:: /962001:db8:122:344::/ 64 /1042001:db8:122:344::/ 96 /1282001:db8:122:344::/ 96 /128 PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
 14. 14. IPv4-embedded naslov: primer 192.zapišemo2. 33 168. šestnajstiško in vstavimo v IPv6- } network-specific naslov} prefix 2001:db8::/ 32 20 01: d b8: c0 a8: 2 21:: /64 2001:db8:100:/ 40 20 01: d b8: 1 c0: a8 02: 21:: /80 2001:db8:122:/ 48 20 01: d b8: 1 22: c0 a8: 2: 2100:: /882001:db8:122:300::/ 56 20 01: d b8: 1 22: 3 c0: a8: 2 21:: /962001:db8:122:344::/ 64 20 01: d b8: 1 22: 3 44: c0: a8 02: 2100:: /1042001:db8:122:344::/ 96 /1282001:db8:122:344::/ 96 /128 PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
 15. 15. IPv4-embedded naslov: primer 192.zapišemo2. 33 168. šestnajstiško in vstavimo v IPv6- } network-specific naslov} prefix 2001:db8::/ 32 20 01: d b8: c0 a8: 2 21:: /64 2001:db8:100:/ 40 20 01: d b8: 1 c0: a8 02: 21:: /80 2001:db8:122:/ 48 20 01: d b8: 1 22: c0 a8: 2: 2100:: /882001:db8:122:300::/ 56 20 01: d b8: 1 22: 3 c0: a8: 2 21:: /962001:db8:122:344::/ 64 20 01: d b8: 1 22: 3 44: c0: a8 02: 2100:: /1042001:db8:122:344::/ 96 20 01: d b8: 1 22: 3 44:: c0 a8: 2 21 /1282001:db8:122:344::/ 96 20 01: d b8: 1 22: 3 44:: 192. 168. 2. 33 /128 PL /32 40 48 56 64 72 80 88 96 104 112 120 128
 16. 16. Prihodnostzgolj-IPv6 omrežje zjavnimi strežniki, kiso dostopni IPv4-odjemalcem cc/flickr Lizzy Steward
 17. 17. Stateless NAT64 autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv6-omrežje IPv6-strežnik www.gov.si http://www.gov.si IPv4-internet stateless NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-odjemalec 10.10.10.10• zgolj-IPv6 strežnik z IPv6-translatable naslovom• IPv4-odjemalci
 18. 18. Stateless NAT64 autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv6-omrežje IPv6-strežnik www.gov.si http://www.gov.si IPv4-internet stateless NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-odjemalec 10.10.10.10 IPv4-translatable IPv6: 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00::• zgolj-IPv6 strežnik z IPv6-translatable naslovom• IPv4-odjemalci
 19. 19. Stateless NAT64 2 DNS poizvedba (A) za www.gov.si autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv6-omrežje IPv6-strežnik1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (A) za www.gov.si IPv4-internet stateless NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-odjemalec 10.10.10.10 IPv4-translatable IPv6: 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00::• običajna DNS poizvedba
 20. 20. Stateless NAT64 4 DNS odgovor 2 DNS poizvedba (A) za 3 DNS poizvedba A(www.gov.si) = 193.2.236.15 www.gov.si A(www.gov.si) = 193.2.236.15 autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv6-omrežje IPv6-strežnik1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (A) za www.gov.si IPv4-internet stateless NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-odjemalec 10.10.10.10 IPv4-translatable IPv6: 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00::• običajna DNS poizvedba• ... in običajen odgovor (A-zapis za IPv4-naslov)
 21. 21. Stateless NAT64 4 DNS odgovor 2 DNS poizvedba (A) za 3 DNS poizvedba A(www.gov.si) = 193.2.236.15 www.gov.si A(www.gov.si) = 193.2.236.15 autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv6-omrežje IPv6-strežnik 1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (A) za www.gov.si IPv4-internet stateless NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 5 IPv6-promet med 2001:1470:c000:0:a:a0a:a00:: in IPv4-odjemalec 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: 10.10.10.10 5 IPv4-promet med 10.10.10.10 in 193.2.236.15 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f, 10 ➝ 0a IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:1470:c000::/64) = 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: IPv4-embedded(10.10.10.10, 2001:1470:c000::/64) = 2001:1470:c000:0:a:a0a:a00::• prevajanje 1:1• za IPv6-strežnik mora biti določen tudi javen IPv4-naslov
 22. 22. Stateless NAT64 4 DNS odgovor 2 DNS poizvedba (A) za 3 DNS poizvedba A(www.gov.si) = 193.2.236.15 www.gov.si A(www.gov.si) = 193.2.236.15 autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si IPv4-translatable 2001:1470:c000:0:c1:2 lokalno IPv6-omrežje IPv6-strežnik 1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (A) za www.gov.si IPv4-internet stateless NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 5 IPv6-promet med 2001:1470:c000:0:a:a0a:a00:: in IPv4-odjemalec 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: IPv4-converted 10.10.10.102001:1470:c000:0:a:a0 5 IPv4-promet med 10.10.10.10 in 193.2.236.15 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f, 10 ➝ 0a IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:1470:c000::/64) = 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: IPv4-embedded(10.10.10.10, 2001:1470:c000::/64) = 2001:1470:c000:0:a:a0a:a00:: • prevajanje 1:1 • za IPv6-strežnik mora biti določen tudi javen IPv4-naslov
 23. 23. Stateless NAT64 pred zgolj-IPv6 odjemalci 5 2 3 4 DNS odgovor DNS odgovor DNS poizvedba (AAAA in AAAA ne obstaja A(www.gov.si) = 193.2.236.15 A) za www.gov.si A(www.gov.si) = 193.2.236.15 DNS64 autoritativni DNS 2001:db8::/96 rekurzivni DNS za gov.si 6 sintetiziran DNS odgovor AAAA(www.gov.si) = 2001:db8::c102:ec0f IPv4-internet IPv4-strežnik 1 http://www.gov.si IPv4 www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za lokalno IPv6-omrežje www.gov.si 2001:db8::/48 z javnimi IPv4-naslovi 192.10.0.0/16 7 IPv4-promet med 192.10.10.10 in stateless NAT64 193.2.236.15 IPv6-odjemalec prefix: 2001:db8::/96 2001:db8::c00a:0a0a (192.10.10.10) 7 IPv6-promet med 2001:db8::c00a:0a0a in 2001:db8::c102:ec0f 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f, 10 ➝ 0a, 192 ➝ c0 IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:db8::/96) = 2001:db8::c102:ec0f IPv4-embedded(192.10.10.10, 2001:db8::/96) = 2001:db8::c00a:0a0a• prevajanje 1:1• za vsak IPv6-sistem mora biti določen tudi IPv4-naslov
 24. 24. Stateless NAT64 pred zgolj-IPv6 odjemalci 5 2 3 4 DNS odgovor DNS odgovor DNS poizvedba (AAAA in AAAA ne obstaja A(www.gov.si) = 193.2.236.15 A) za www.gov.si A(www.gov.si) = 193.2.236.15 DNS64 autoritativni DNS 2001:db8::/96 rekurzivni DNS za gov.si 6 sintetiziran DNS odgovor AAAA(www.gov.si) = 2001:db8::c102:ec0f IPv4-internet IPv4-strežnik 1 http://www.gov.si IPv4 www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za lokalno IPv6-omrežje www.gov.si 2001:db8::/48 z javnimi IPv4-naslovi 192.10.0.0/16 7 IPv4-promet med 192.10.10.10 in stateless NAT64 193.2.236.15 IPv6-odjemalec prefix: 2001:db8::/96 2001:db8::c00a:0a0a (192.10.10.10) 7 IPv6-promet med 2001:db8::c00a:0a0a in 2001:db8::c102:ec0f O S T! U M N 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f, 10 ➝ 0a, 192 ➝ c0 E IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:db8::/96) = 2001:db8::c102:ec0f N IPv4-embedded(192.10.10.10, 2001:db8::/96) = 2001:db8::c00a:0a0a• prevajanje 1:1• za vsak IPv6-sistem mora biti določen tudi IPv4-naslov
 25. 25. Odgovorni ponudnik cc/flickr John Drake
 26. 26. Stateful NAT64 pri ponudniku storitev autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv4-omrežje IPv4-strežnik www.gov.si http://www.gov.si IPv6-internet NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24 IPv6-odjemalec 2001:db8::100• zgolj-IPv4 strežnik• IPv6-odjemalci
 27. 27. Stateful NAT64 pri ponudniku storitev 2 DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv4-omrežje IPv4-strežnik 1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si IPv6-internet NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24 IPv6-odjemalec 2001:db8::100
 28. 28. Stateful NAT64 pri ponudniku storitev 4 DNS odgovor 2 3 DNS odgovor DNS poizvedba (AAAA) za AAAA(www.gov.si) = AAAA(www.gov.si) = www.gov.si 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv4-omrežje IPv4-strežnik 1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si IPv6-internet NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24 IPv6-odjemalec 2001:db8::100 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:1470:c000::/64) = 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00::
 29. 29. Stateful NAT64 pri ponudniku storitev 4 DNS odgovor 2 3 DNS odgovor DNS poizvedba (AAAA) za AAAA(www.gov.si) = AAAA(www.gov.si) = www.gov.si 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv4-omrežje IPv4-strežnik 1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si IPv6-internet NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24 IPv6-odjemalec 2001:db8::100 IPv4-converted IPv6: 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:1470:c000::/64) = 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00::
 30. 30. Stateful NAT64 pri ponudniku storitev 4 DNS odgovor 2 3 DNS odgovor DNS poizvedba (AAAA) za AAAA(www.gov.si) = AAAA(www.gov.si) = www.gov.si 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: autoritativni DNS rekurzivni DNS za gov.si lokalno IPv4-omrežje IPv4-strežnik 1 http://www.gov.si www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si IPv6-internet NAT64 prefix: 2001:1470:c000::/64 5 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24 IPv4-promet med x.y.z.w in 193.2.236.15 IPv6-odjemalec 2001:db8::100 5 IPv6-promet med 2001:db8::100 in 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00:: 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:1470:c000::/64) = 2001:1470:c000:0:c1:2ec:f00::• prevajanje 1:n (več IPv6-sistemov si deli en IPv4-naslov)• seja se vzpostavi iz IPv6-omrežja• običajni vpisi v DNS
 31. 31. Prenos odgovornosti na ponudnike dostopa cc/flickr Bryan Bruchman
 32. 32. Stateful NAT64 v omrežju odjemalca DNS64 autoritativni DNS 2001:db8:0:64::/96 rekurzivni DNS za gov.si IPv4-internet IPv4-strežnik IPv4 www.gov.si http://www.gov.si lokalno IPv6-omrežje 2001:db8::/48 NAT64 IPv6-odjemalec prefix: 2001:db8:0:64::/96 2001:db8::100 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24• zgolj-IPv4 strežnik• IPv6-odjemalci
 33. 33. Stateful NAT64 v omrežju odjemalca 2 DNS poizvedba (AAAA in 3 A) za www.gov.si DNS64 autoritativni DNS 2001:db8:0:64::/96 rekurzivni DNS za gov.si IPv4-internet IPv4-strežnik1 http://www.gov.si IPv4 www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si lokalno IPv6-omrežje 2001:db8::/48 NAT64 IPv6-odjemalec prefix: 2001:db8:0:64::/96 2001:db8::100 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24
 34. 34. Stateful NAT64 v omrežju odjemalca 5 2 3 4 DNS odgovor DNS odgovor DNS poizvedba (AAAA in AAAA ne obstaja A(www.gov.si) = 193.2.236.15 A) za www.gov.si A(www.gov.si) = 193.2.236.15 DNS64 autoritativni DNS 2001:db8:0:64::/96 rekurzivni DNS za gov.si6 sintetiziran DNS odgovor AAAA(www.gov.si) = 2001:db8:0:64::c102:ec0f IPv4-internet IPv4-strežnik1 http://www.gov.si IPv4 www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si lokalno IPv6-omrežje 2001:db8::/48 NAT64 IPv6-odjemalec prefix: 2001:db8:0:64::/96 2001:db8::100 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:db8:0:64::/96) = 2001:db8:0:64::c102:ec0f
 35. 35. Stateful NAT64 v omrežju odjemalca 5 2 3 4 DNS odgovor DNS odgovor DNS poizvedba (AAAA in AAAA ne obstaja A(www.gov.si) = 193.2.236.15 A) za www.gov.si A(www.gov.si) = 193.2.236.15 DNS64 autoritativni DNS 2001:db8:0:64::/96 rekurzivni DNS za gov.si6 sintetiziran DNS odgovor AAAA(www.gov.si) = 2001:db8:0:64::c102:ec0f IPv4-internet IPv4-strežnik1 http://www.gov.si IPv4 www.gov.si DNS poizvedba (AAAA) za www.gov.si lokalno IPv6-omrežje 2001:db8::/48 7 IPv4-promet med NAT64 x.y.z.w in 193.2.236.15 IPv6-odjemalec prefix: 2001:db8:0:64::/96 2001:db8::100 IPv4-naslovi: x.y.z.0/24 7 IPv6-promet med 2001:db8::100 in 2001:db8:0:64::c102:ec0f 193 ➝ c1, 2 ➝ 02, 236 ➝ ec, 15 ➝ 0f IPv4-embedded(193.2.236.15, 2001:db8:0:64::/96) = 2001:db8:0:64::c102:ec0f • prevajanje 1:n (več IPv6-sistemov si deli en IPv4-naslov) • seja se vzpostavi iz IPv6-omrežja • DNS64 za prevajanje A zapisov v AAAA
 36. 36. Primer 1:Interne storitve na IPv4, IPv6 okno v svet cc/flickr joe hastings
 37. 37. Primer 1:Interne storitve na IPv4, IPv6 okno v svet IPv6 dual-stack IPv4 organizacija internet DNS AaBbstateful NAT64 pred IPv4-strežnikom
 38. 38. Primer 2:Oddaljena enota v zgolj-IPv6 omrežju cc/flickr esti-
 39. 39. Primer 2:Oddaljena enota v zgolj-IPv6 omrežju IPv6 dual-stack IPv4 organizacija internet DNS64 DNS AaBbstateful NAT64 v omrežju odjemalcev izjemoma še stateless NAT64 pred strežnikom
 40. 40. Kaj pa varnost? NAT ≠ varnost
 41. 41. če pa že ...
 42. 42. ... in, če res ne gre drugače
 43. 43. ... NAT64 je pogojno dovoljen• stateful v kombinaciji z DNS64 • pred zapuščenimi zgolj-IPv4 strežniki • za dostop do IPv4-interneta za zgolj-IPv6 odjemalce
 44. 44. matjaz.straus@arnes.si, matjaz@go6.sirazprava@ipv6.sigo6.siwww.arnes.si/storitve/multimedijske-storitve/videoprenosi/posnetki-ipv6-srecanja.htmlripe.net/ripe/groups/wg/ipv6lists.cluenet.de/mailman/listinfo/ipv6-ops vse fotografije so dostopne pod licenco “creative commons” ali objavljene z dovoljenjem avtorja all photos under CC license or given by author’s permission

×