Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projekt fizike

17,359 views

Published on

Published in: Technology
 • I shared this simple 7 second ritual with one of my clients a couple of month ago. She had been struggling with her weight pretty much all her life. And seemed to be stuck in a perpetual limbo of weight loss, weight gain, weight loss, weight gain... But when she started doing THIS 7 second daily ritual things rapidly changed... She had fast fat loss from her hips, thighs face and arms.While enjoying an increase in energy and zest for life. She also had a youthful glow to her skin that she hadn't seen in years. >> Try This Simple 7 Second Daily Ritual For Yourself Here ✄✄✄ http://tinyurl.com/y33eq8tt
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • 7 Second Daily Ritual Melts Stubborn Fat While You Sleep ✱✱✱ http://tinyurl.com/y46t9ja3
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Projekt fizike

 1. 1. Tema: Teknologjia e komunikimit patel ne telefonine celulare dhetelekomandat,risqet dhe efektetnegative te saj.Projekt Fizike
 2. 2. TEKNOLLOGJIA E KOMUNIKIMITGjeja me e rendesishme ne jeten humane eshte komunikimi.Ne prehistori, njeriu ne vend te ligjerates perdortemimiken, levizjet e trupit.Nevoja e njeriut per njekomunikim me te mire, bene qe te zhvillohet ligjerata. Kyishte nje hap i madh dhe i rendesishem ne evolimin human.Me vone kur njeriu filloi te mesoje te shkruaje, ai mundi tedergoje mesazhe larg baneses se tij. Me zbulimin eelektricitetit, si telefoni dhe me vone pc, sot teknologjia ekomunikimit ka arritur nje nivel qe pervec transferimit temesazheve, por edhe pikturave me ane te videotelefonave.Makina e shekullit XXI, pc,eshte gati ne cdo shtepi dhe pobehet nje mjet i nevojshem. Posta e re elektronike, e-mail, nete cilen mund te dergojme edhe piktura te levizshme, tashmeka zhvlehtesuar posten e letrave. Me ndihmen e sateliteve teshumte, me mund te realizojme lidhje telefonike dhe videone cdo pjese te botes. Por, teknologjia e komunikimit nukmbaron ketu. Cdo dite zbulohen gjera te reja qe e bejnekomunikimin me te lehte.
 3. 3. C’fare eshte komunikimi pa tel?Komunikimi pa tela është një emërtim që përdoretnë informatikë për të treguar çdo llojveprimi elektrik apo elektronik i cili kryhet pa përdorimin enjë lidhjeje me tel.Komunikimi i pa tela është përcjelljae informacionit në largësi pa përdorimin e përcjellësve.Largësitë e përfshira mund të jenë të shkurtëra (disa metrasi p.sh. në një telekomandë televizori) apo shumë të gjata(mijëra apo madje miliona kilometra për radiokomunikim).Përçimi i pa tela i sinjaleve bën pjesë në degëne telekomunikacionit. Ai përfshin telefonëtcelularë, ndihmuesit personal digjitl (NPD) etj. Shembuj tëtjerë të teknologjisë pa tela përfshijnënjësitë SGV, derëhapësit e garazheve,mausi pa teladhe tastaturat, televizionin satelitor dhe telefona celular.Nëpërgjithësi përçimi pa tela përdor radiovalët megjithëkëtëpërkufizimi shtrihet edhe në aparate, më pak tëpërdorur, që shfrytëzojnë rrezatimin infra të kuqapo laserin.
 4. 4. Telefoni CelularTelefoni celular, ose thjesht Celulari, ështënjë aparat komunikimi për telefoninë elëvizshme, i lidhur me rrjetin telefonik tëtokës nepermjet stacioneve të ndryshmekomunikacioni. Celulari funksionon vetëmnë ato vende ku rrjeti përputhet mefrekuencën e valëve te tij.Shpikja e celularit i atribuohet Martin Cooper, njënga inxhinierët më të mirë të shoqërisë Motorola.Martin prezantoi projektin për herë të parë më 3 prill1973. Përkundër ambicieve të kompanisë, shpikja ere kishte ende shumë elemente që nuk bindnin.Vetëm pas 10 vjetë përpjekjesh, projekti i celularit tëparë arriti të zhvillohej deri në atë pikë sa të dilte nëtreg. Celulari i parë doli në shitje me një çmim rreth4000 dollarësh.
 5. 5. Menyra se si punojne celularetFunksionimi I telefonis celulare bazohet ne transmetimin e valeveelektomagnetike.Jane valet ne MegaHertz me te cilattransmetohen gjithashtu edhe programet radiofonike dhetelevizive.Rrezatimi elektromagnetik qe transmetojne antenat dhetelefonat celular ben pjes ne rrezatimet jo-jonizuese,keto nukmund te shkatkojne jonizimin e atomeve dhe te thyjen lidhjetkimike qe mbajen te lidhura trupat e ndrhyshe, perfshir ketu edheata njerezore, pasi nuk e zoterokne nje energji te tille.=>Telefonia celulare bazohet ne sistemet GSM dheUMTS(Universal Mobile Telecommunications)duke perfsirebresin e frekuencave nga 900 1800 dhe 2100 MHZ=> Sistemi GSM qe funksionon ne Shqiperi I krijuar ne 1987 nekuader te Politikes se Perbashket Europiane perTelekomunikacionet.
 6. 6. AntenatBrenda qyteteve vendosen antena me fuqi shumte vogel deri ne 22 wat,Keshtu secila mbulonnje zone te kufizuar qe quhet qelize.Antenatjane te ndertuara posacerisht qe tefunksionojne brenda zonave te banuara ndersatransmetojne 90% te valeve radio ne menyrehorizontale qe te mos perhate pa shkakrrezatimi elekromagnetik.Per antenat te cilatinstalohen brenda qyteteve distancat formalete siguris jan 6-7metra ne rrezen para antenesdhe 2metra posht saje.Antenat e telefoniscelulare transmetojne perqindjen me te madhete fuqise se tyre horizonatalisht.Fuqia eantenave te telefonis celuare qe venoset brendane qytete eshte shum e ulete deri ne 22wat
 7. 7. Efektete negative te Celularit1. Perdorimi I celularit ka cuar ne rritjen e numrit tekancerit ne gjendrat pran veshit(gjendrat e peshtymes)2. Perdorimi I celularit ndikon ne uljen e vetebesimit dhemund te shkaktoje shum emocione te tjera negative siankthi dhe stresi3. Perdorimi I celulareve con ne demtimin dheshkaterrimin e ADN-se,kjo ADN eshte me e prekshmendaj mutacioneve dhe ka potenciale per te krijuar qelizakancerogjene.4. Perdoruesit e celulareve kan probleme te theksuara megjumin,insomen,,problemet mendore dhe emocionale5. Perdorimi I celularit con ne demtimin e barrjeres setrurit.
 8. 8. Perfitimet e perdorimit te celularve1. Celularet kontaktojne ne menyre direkteme persona te tjere2. Ne raste nevoje njerzit perdorin celularet etyre per te keruar ndihme,sepse njerzitkerkojne ndihme ne menyre direkte3. Celularet ndihmojne njerezit mevetebesimin e tyre,kur nje person ndodhetne nje situat te mundshme rreziku,njecelular e ben ate te ndihet me I sigurt
 9. 9. Si të mbrohemi nga përdorimi icelularëve, dhe dëmet që shkaktohen nga ai1. Telefoni celular nuk duhet te perdoret nga femijetnen moshen 12-vjecare,pasi organet e femijeve janende ne zhvilluum dhe si te tille jan me tendjeshem nga valet elektromagnetike2. Kur telefoni nuk perdoret duhet te mbahet 1m larg3. Telefoni celular naten nuk duhet te mbahet aferkrevatit4. Mos e perdorin telefonin celular kur ka pak valeapo gjate levizjes se shpejte,me teper komunikonipermes SMS sepse ne kete menyre me pak Inenshtrohen valeve elektromagnetike
 10. 10. Punoi: Matilda GremiXI-L

×