Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt 
z „małą ojczyzną” pozwala zbliżać to co 
nasze i małe, ku temu, co wielkie...” 
(...
 rozwijanie wiedzy o własnym regionie 
(o historii, kulturze, geografii itd.); 
 kształtowanie poczucia tożsamości regio...
 Powiązać edukację regionalną z instytucjami 
działającymi na rzecz regionu poza szkołą np.: 
izbami pamięci, muzeami, fi...
Region pochodzi od łac. regio oznaczającego 
kierunek, linię graniczną, okolicę, obszar, kraj 
(Słownik wyrazów obcych, 19...
 Realizacja treści regionalnych odbywa się 
głównie na zajęciach wybranych przedmiotów: 
historii, języka polskiego, przy...
 liczne zajęcia terenowe, podczas których uczniowie poznają 
historię, obyczaje regionu i przyrodę: 
Prezentacja 1_ Wojte...
 konkursy wiedzy i konkursy plastyczne 
Gminne Konkursy o Regionie 
 wykorzystywanie twórczości poetów i pisarzy 
śląski...
Wikliniarstwo
Pszczelarstwo
Produkcja papieru
Pisanki wielkanocne
Sianko - słoma
11 Listopad 
3 Maj
Jasełka 
Wielkanoc
Regionalizm
Regionalizm
Regionalizm
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Regionalizm

472 views

Published on

Regionalizm konferencja

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Regionalizm

 1. 1. Regionalizm poprzez emocjonalny kontakt z „małą ojczyzną” pozwala zbliżać to co nasze i małe, ku temu, co wielkie...” (ks. Janusz St. Pasierb)
 2. 2.  rozwijanie wiedzy o własnym regionie (o historii, kulturze, geografii itd.);  kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej (lokalnej) uczniów;  rozwijanie zainteresowania i odpowiedzialności za sprawy własnego środowiska;  kształtowanie postaw tolerancji, otwartości i akceptacji innych wspólnot regionalnych, etnicznych, religijnych.
 3. 3.  Powiązać edukację regionalną z instytucjami działającymi na rzecz regionu poza szkołą np.: izbami pamięci, muzeami, firmami i zakładami działającymi w okolicy, zespołami folklorystycznymi.  Wykorzystywać zasoby małych ojczyzn jako „wielowymiarową, naturalną rzeczywistość dydaktyczno – wychowawczą, prowadzącą do racjonalizacji procesu nauczania” – opinia S. Gawlika realizuje m. in. zasadę systematyczności (systemowości), podkreśla znaczenie korelacji wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin.  Angażować uczniów w działania na rzecz środowiska, co sprzyja kształtowaniu poczucia przynależności do wspólnoty. Uczy odpowiedzialności i szacunku do tradycji, wspiera poczucie tożsamości.
 4. 4. Region pochodzi od łac. regio oznaczającego kierunek, linię graniczną, okolicę, obszar, kraj (Słownik wyrazów obcych, 1999).
 5. 5.  Realizacja treści regionalnych odbywa się głównie na zajęciach wybranych przedmiotów: historii, języka polskiego, przyrody i zajęciach w klasach zerowych i I - III.  Na pozostałych przedmiotach odwołujemy się do regionalizmu przy realizacji podstawy programowej.  Realizujemy również regionalizm na zajęciach pozalekcyjnych typu koła przedmiotowe, innowacje pedagogiczne.  W realizacji edukacji regionalnej we wszystkich sferach aktywności ucznia pomagają nam niewątpliwie różnorodne formy pracy:
 6. 6.  liczne zajęcia terenowe, podczas których uczniowie poznają historię, obyczaje regionu i przyrodę: Prezentacja 1_ Wojtek Matyszkiewicz Prezentacja 2_Mocne i słabe strony regionu  spotkania z ciekawymi ludźmi, lekcje w szkole Sianko, Wiklina, Miód, Papier, Pisanki  uroczystości, mające na celu zorientowanie środowiska w działalności szkoły i podnoszące jego rangę w tym środowisku, patriotyzm lokalny; Obchody Dnia Górnika, 11 Listopada, 3 maja  kultywowanie tradycji i obrzędów ludowych: Jasełka, Wielkanoc
 7. 7.  konkursy wiedzy i konkursy plastyczne Gminne Konkursy o Regionie  wykorzystywanie twórczości poetów i pisarzy śląskich na języku polskim,  urządzanie "kącików" regionalnych – Nasz kącik  opracowane dokumenty okolicznych zabytków i ciekawych miejsc naszego regionu Prezentacja 2 – Wojciech Matyszkiewicz  eksponowanie prac plastycznych o tematyce regionalnej – prace dzieci
 8. 8. Wikliniarstwo
 9. 9. Pszczelarstwo
 10. 10. Produkcja papieru
 11. 11. Pisanki wielkanocne
 12. 12. Sianko - słoma
 13. 13. 11 Listopad 3 Maj
 14. 14. Jasełka Wielkanoc

×