Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacja

glebia ostrosci 161548

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacja

 1. 1. Głębia ostrości W fotografii Mateusz Marek
 2. 2. Głębia ostrości jest to obszar przed i za obiektem na który została ustawiona ostrość, który sprawia wrażenie ostrego, tj. obiekty znajdujące się w tym obszarze mają ostre kontury. Duża głębia ostrości Mała głębia ostrości Obiekty poza głębią ostrości Głębia obejmuje wszystkie obiekty
 3. 3. O głębi obszaru objętego ostrością decydują trzy czynniki: Przysłona Ogniskowa Odległość od obiektu
 4. 4. Przysłona Element obiektywu składający się zazwyczaj z 5 lub więcej nachodzących na siebie listków Role przysłony: - zmniejszanie ilości światła wpadającego na element światłoczuły - kontrola głębi ostrości (im mniejsza średnica otworu tym większa głębia ostrości)
 5. 5. Wartości liczby przysłony Rozmiar średnicy otworu przysłony można zmieniać za pomocą pierścienia przysłony znajdującego się na obiektywie lub elektronicznie w zależności od aparatu i obiektywu
 6. 6. W fotografii przyjmuje się że liczby przysłony to przybliżenia kolejnych potęg liczby √ 2 1,0; 1,4; 2,0; 2,8; 4,0; 5,6; 8,0; 11,0; 16,0; 22,0; etc... Liczby te decydują o średnicy otworu przysłony którą można wyliczyć z następującego wzoru: gdzie: f – aktualna ogniskowa obiektywu N – wybrana liczba przysłony Np, dla obiektywu stało-ogniskowego o ogniskowej 50mm i przysłonie ustawionej Na f/2, średnica otworu przysłony będzie wynosić 25mm Rozpiętość obszaru ostrości można wyliczyć ze wzorów matematycznych, jednak w praktyce fotograficznej najlepiej skorzystać z gotowych kalkulatorów dostępnych w internecie, np. http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 7. 7. Ogniskowa Ogniskowa określa odległość ogniska układu optycznego od płaszczyzny materiału światłoczułego. Im dłuższa ogniskowa tym większe przybliżenie.
 8. 8. Ogniskowa ma również wpływ na głębię ostrości,tj. wraz ze wzrostem ogniskowej maleje pole widzenia oraz spłyca się głębia ostrości.
 9. 9. Odległość od obiektu
 10. 10. Wraz ze wzrostem odległości między aparatem a fotografowanym obiektem rośnie głębia ostrości. Najbardziej zjawisko to zauważalne jest w sytuacji odwrotnej, tj. wraz z malejącą odległością, głębia bardzo szybko staje się płytka i nawet dla dużych liczb przysłony pozostaje mała
 11. 11. Uwagi - Mała głębia ostrości dla niewielkich odległości staje się problemem w makro fotografii. Użycie małych otworów przysłony zwiększa nieznacznie głębię a powoduje niepożądane skutki uboczne (opisane w kolejnych punktach) - Ustawienie skrajnych (bardzo dużych lub małych) liczb przysłony wpływa niekorzystnie na jakość obrazu, tj. dla dużych przysłon zmniejsza się rozdzielczość obrazu przez występowanie zjawisk takich jak dyfrakcja. Dla dużych otworów przysłony natomiast, nie wszystkie obiektywy wykonane są na tyle dobrze, by zapewnić maksymalną rozdzielczość. - Zwiększanie głębi ostrości poprzez przymykanie przysłony może stać się problemem w fotografii nocnej, gdy chcemy zatrzymać w kadrze ruch (poprzez użycie krótkiej migawki) gdyż zmniejszona ilość światła docierająca do materiału światłoczułego wymaga użycia dużych czułości w celu poprawnego naświetlenia kadru, co wiąże się z powstawaniem silnych szumów.
 12. 12. ;)

×