Presentatie Mc Business Model

846 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Mc Business Model

 1. 1. Voorstelling MC<br />2011<br />
 2. 2. Voorstelling Merit Capital<br />MeritCapital<br /><ul><li>Opgericht door 4 privé-beleggers
 3. 3. Statuut Belgische beursvennootschap
 4. 4. Volledig onafhankelijk beheer
 5. 5. Samenwerking met de meest vooraanstaande </li></ul> depotbanken en verzekeringsmaatschappijen<br /><ul><li> Toegang tot alle gereglementeerde fondsen, </li></ul> gestructureerde producten, aandelen, obligaties,…<br />
 6. 6. Filosofie<br /><ul><li>Belangen van de klant staan centraal
 7. 7. Goede reputatie is belangrijk
 8. 8. Service- gericht werken
 9. 9. Onafhankelijk en transparant advies
 10. 10. No win-win, no deal</li></li></ul><li>Hoe?<br /><ul><li> De portefeuilles worden ofwel samengesteld met individuele effecten aangevuld met niche- fondsen ( MC Stable Return, V&D-funds)
 11. 11. Alternatief beheer via ons fund-of-funds MC Quartz. Dit Fund-of-funds bevat enkel fondsen die niet-gelinkt zijn met Merit Capital.
 12. 12. Merit Capital verdient enkel de vergoeding voor het beheer van uw portefeuille.
 13. 13. Dit beheer kan discretionair of adviserend zijn</li></li></ul><li>The MeritCapital Investor<br />Maandelijkse nieuwsbrief<br />Vaste rubrieken<br />Interactie met de cliënten via de rubriek: vraag van de cliënt<br />
 14. 14. Onafhankelijk beheer via Beleggingsfondsen<br />Onderzoek heeft aangetoond dat investeerders met een gediversifieerde portefeuille op langere termijn een meer stabiel rendement behalen op hun beleggingen dan beleggers die in één gebied investeren. Door in verschillende markten te beleggen wordt het risico gespreid.<br />
 15. 15. Beleggingspolitiek:<br />Hoe realiseert Merit Capital haar rendement:<br /> 1) asset allocatie<br /> 2) selectie van best presterende fondsen<br /> 3) alternatieve producten<br />
 16. 16. Beleggingspolitiek: Asset allocatie<br /><ul><li>Allocatie fonds: 20% - 80%
 17. 17. Bijkomende dimensie
 18. 18. Verdeling activa over aandelenfondsen, obligatiefondsen, cash en alternatieve fondsen
 19. 19. Hoe navigeren?</li></li></ul><li>Objectieve aanpak<br /><ul><li>Waarom bestaan er economisten? Opdat weervoorspellers niet de enigen zouden zijn om zich te vergissen in hun voorspellingen
 20. 20. Analisten zijn minder succesvol dan weersvoorspellers, maar ze hebben een hogere eigendunk
 21. 21. Nood aan objectieve aanpak</li></li></ul><li>Scoring model<br /><ul><li>Market Timing Indicator
 22. 22. Insider Trading
 23. 23. Marktwaardering
 24. 24. Macro view
 25. 25. Leidt tot een score
 26. 26. Score bepaalt exposure tov aandelenmarkten</li></li></ul><li>
 27. 27. Market Timing Indicator<br />Positive 75 - 100 75%-100% <br /> Neutral + 50 - 75 50%-75% <br /> Neutral - 25-50 25%-50% <br />Negative 0 - 25 0%-25% <br />
 28. 28. Market Timing Indicator:<br />
 29. 29. Market Timing Indicator:<br />
 30. 30. Market Timing Indicator:<br />
 31. 31. Van investeringsstrategie naar asset allocatie<br />
 32. 32.
 33. 33. Spreiding: <br />MC QuartzBalanced<br />
 34. 34. MC QuartzBalanced: asset allocatie<br />
 35. 35. Beleggingspolitiek: Selectie best presterende fondsen<br /><ul><li>Morningstar - Bloomberg
 36. 36. Wekelijkse screening +-140.000 beleggingsfondsen
 37. 37. Selectie top 20 aan de hand van scorecards
 38. 38. Permanente opvolging</li></li></ul><li>Spreiding: Asset test onderliggende positiesMC Fondsen<br />
 39. 39. Fondsselectieproces<br />
 40. 40. Gepersonaliseerde scorecards Morningstar<br /><ul><li>Doel: implementatie uniek scoringsmodel voor het selecteren van de beste fondsen (top 20%) wereldwijd (FoF-management)
 41. 41. Rationaliteit > emotionaliteit
 42. 42. Rekening houdend met:
 43. 43. Morningstar kwantitatieve ratings (historische performance)
 44. 44. Morningstar kwalitatieve ratings (toekomstige verwachting)
 45. 45. Vermindering administratie en vereenvoudigd beheer
 46. 46. Transparante aanpak: onafhankelijke selectie</li></li></ul><li>Scorecards: Wekelijkse analyse<br /><ul><li>Identificatie fondsen die steeds in alle periodes in kwartiel 1 en 2 gescoord hebben
 47. 47. Bepalen van top 20 watch-list
 48. 48. Bepalen van “keep - sell” frame
 49. 49. Opvolging en positionering huidige posities
 50. 50. Basis voor gesprek met fondsbeheerder
 51. 51. Continue monitoring
 52. 52. Creëren van wetenschappelijk onderbouwde basis voor verder kwalitatief onderzoek
 53. 53. Gepersonaliseerde datapoints: selectie in lijn met macro-economische vooruitzichten</li></li></ul><li>Scorecards: Parameters<br /><ul><li>WEGING:
 54. 54. 50% RISICO
 55. 55. 50% RETURN
 56. 56. TIJDSHORIZON:
 57. 57. 3 jaar: return en risico: consistentie > volatiele resultaten
 58. 58. 1 jaar: return en batting average
 59. 59. 3 maanden: return en batting average
 60. 60. Risico-analyse (max. drawdown, volatiliteit, sharpe ratio,..)</li></li></ul><li>Scorecards: Voortgezet Kwalitatief Onderzoek<br /><ul><li>Grondige due diligence:
 61. 61. Onderzoek prospectus
 62. 62. Gesprek fondsbeheerder
 63. 63. Externe verslaggeving consulteren
 64. 64. Bloomberg analyse
 65. 65. Automatische verwittiging indien verandering fondsmanager
 66. 66. Beheren en monitoring van consistentie in target asset allocatie van onderliggende fondsen
 67. 67. Stabiliteit in beheer?
 68. 68. Management van Cash?
 69. 69. Essentieel = transparantie en liquiditeit onderliggende fondsen</li></li></ul><li>
 70. 70.
 71. 71.
 72. 72. Rendement: balanced funds<br />
 73. 73. 7/28/2011<br />MC Alternatieveproducten<br />Beleggingspolitiek: <br />Alternatieve producten<br /><ul><li>Merit Capital Stable Return en Long - Short beheer
 74. 74. Weinig tot geen correlatie met traditionele aandelen en obligatie markten. Liquiditeitsrisico ipv marktrisico.
 75. 75. Lage volatiliteit
 76. 76. Goede spreiding
 77. 77. Sterke garanties door onderpand van tastbare activa</li></li></ul><li>7/28/2011<br />MC Stable Return<br />Onderliggende Investeringen: 4 pijlers<br />
 78. 78. Voordelen voor U<br /><ul><li>Conform de investeringsbeperkingen, wettelijke, reglementaire- en prospectusbepalingen.
 79. 79. Risicocontrole en opvolging op wekelijkse basis
 80. 80. Toegang tot beleggingsstrategieën die als particuliere belegger nauwelijks toegankelijk zijn
 81. 81. Lagere toetredingskosten en terugstortingretro’s van fondsen aan het QUARTZ-fonds
 82. 82. Portefeuille bestaat uit makkelijk verhandelbare fondsen of effecten, zodat snel en efficiënt getransfereerd en of liquide gemaakt kan worden.</li></li></ul><li>

×