À¢Ã¢× C (i)SKEMA JAWAPAN BAHASA TAMIL - PERCUBAAN UPSR 2011  ¿ý¨Á¸û                           ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Skema jawapan percubaan 2011

3,157 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,157
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Skema jawapan percubaan 2011

 1. 1. À¢Ã¢× C (i)SKEMA JAWAPAN BAHASA TAMIL - PERCUBAAN UPSR 2011 ¿ý¨Á¸û - ¿ýӨȢø ¦À¡Ø¨¾ô §À¡ì̾øÔ.À¢.±Š.¬÷ Á¡¾¢Ã¢ò §¾÷× ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ (¾¡û 1&2) 2011 - ¯û¿¡ðÎ - ¦ÅÇ¢¿¡ðÎ ¿¼ôÒ¸¨Ç «È¢óÐ ¦¸¡ûÇKERTAS - 1 ¯¾×¾ø - ÁÉÁ¸¢ú× 1. D 11. C 21. C 31. B - ¦À¡Ð «È¢¨Å ÅÇ÷ò¾ø 2. B 12. C 22. D 32. D - ¦Á¡Æ¢ ÅÇò¨¾ô ¦ÀÕì̾ø 3. D 13. C 23. C 33. D ¾£¨Á¸û 4. C 14. D 24. C 34. A - §¿Ã Å¢ÃÂõ 5. D 15. B 25. D 35. A - ¯¼ø ¿Äį̀È× - §º¡÷× / §¿¡ö 6. A 16. C 26. C 36. D - À¡¼ò¾¢ø À¢ý ¾í̾ø 7. C 17. D 27. A 37. C - ¾¸¡¾ ¿ðÒ 8. A 18. A 28. C 38. B - Á¢ýº¡Ã Å¢ÃÂõ 9. D 19. D 29. D 39. D À¢Ã¢× C (ii)10. A 20. A 30. A 40. B - ¾¨ÄôÒ - ¿¢¸úÅ¢ý Å¢ÀÃí¸û - ¿¨¼¦ÀüÈ ¾¢¸¾¢, þ¼õ,KERTAS - 2 Àí§¸üÀ¡Ç÷¸ûÀ¢Ã¢× A - º¡Ã½÷ Ó¸¡Á¢ø þ¼õ¦ÀüÈ ¿¼ÅÊ쨸¸ûš츢Âõ «¨Áò¾ø o ÅÉ ¯Ä¡ ¦ºøÖ¾ø o º¨ÁÂø §À¡ðÊÅÄ¢ - §Å¾¨É o ¸Ç¢ò¾£ / ¾£ ãðξøÅÆ¢ - À¡¨¾ o ¿£îºø §À¡ðʾɢ - ¾É¢¨Á - ±¾¢÷À¡÷ôÒ¾½¢ - Ý𨼠¾½¢ò¾ø - ÓÊ× ²üÒ¨¼Â ¸Õòиû þÕôÀ¢ý ²üÚì ¦¸¡ûÇ×õ À¢Ã¢× C (iii)À¢Ã¢× B ¿¡ý µ÷ þÂó¾¢Ã ÁÉ¢¾ýÀ¼ì¸ðΨà - ¯ÕÅ¡ì¸ò¨¾ì ÜÚ¾ø - µö× §¿Ãõ- ¿£÷ Å£úìÌî ¦ºøÖ¾ø - ÍÂÅ÷½¨É - ÌÎõÀò§¾¡Î- ¯½× ¯ñϾø-ÌÇ¢ò¾ø- - Å¢üÀ¨É ¦ºöÂôÀð¼ Å¢¾õ - ÁÉ Á¸¢ú- ÝÆ¨Ä Å¢Çì̾ø- - ÀÂýÀÎò¾ôÀð¼ Å¢¾õ - ţΠ¾¢ÕõÒ¾ø-ÁÉ ¾¢Õô¾¢ - þÂó¾¢Ã ÁÉ¢¾É¢ý þý¨È ¿¢¨Ä ²üÒ¨¼Â ¸Õòиû þÕôÀ¢ý ²üÚì ¦¸¡ûÇ×õ ²üÒ¨¼Â ¸Õòиû þÕôÀ¢ý ²üÚì ¦¸¡ûÇ×õ

×