Puththagam karangan

19,365 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
4 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
19,365
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
253
Comments
4
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Puththagam karangan

  1. 1. ¿¡ý ´Õ À¡¼áø ¾
  2. 2. Áɧšð¼Å¨Ã
  3. 3. ÀÂý ¦ºýȨ¼ó¾ þ¼õ Á¸¢ú §¾¡ýȢ þ¼õ À¡Ð¸¡ôÒ ±ý ¿¢¨Ä¯ÕÅ¡ì¸õ ÓÊ×¾ ¨¼
  4. 4. ÓýۨæÀÂ÷ - þýÀ¾Á¢ú. ¬üÈø Á¢ì¸ ¾Á¢ú ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¡ø - ¯ÕÅ¡ì¸ôÀð§¼ý.¯Á¡ À¾¢À¸õ - «îº¸ò¾¡ø -«Æ¸¡É ÅÊÅõ ¦Àü§Èý. ¸ÕòÐ 1¿ñÀ÷¸û - ÀÄ÷ Òò¾¸ì ¸¨¼ìÌõ ÀûÇ¢¸ÙìÌõ «ÛôÀôÀð¼É÷. ¿¡ý Ò츢𠦺ÃõÀ¡í¾Á¢úôÀûÇ¢ìÌ - «ÛôÀôÀð§¼ý. ¬È¡õ ¬ñÎ Á¡½Å¢ «À¢Ã¡Á¢Â¢¼õ ¦ºýȨ¼ó§¾ý. ºð¨¼§À¡ðÎ - §ÁÉ¢ «Ø측¸¡Áø- À¡Ð¸¡ò¾¡û. ¸ÕòÐ 2¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ ¬º¢Ã¢¨Â - ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢Â¢ý À¡¼õ - «À¢Ã¡Á¢ ÀÂýÀÎòÐÅ¡û. Å£ðÊø - ±ýÛû þÕìÌõ- ¸¨¾,¿¡¼¸õ,¸Å¢¨¾ - Á¸¢úÅ¡û.«È¢× Àº¢ìÌ - Ш½Â¡¸ - ¯¾Å¢§Éý. ¸ÕòÐ 3´Õ¿¡û ¦ÅûÇõ - À¡¾¢ì¸ôÀð¼Ð. ţθǢø ¦ÅûÇõ .«À¢Ã¡Á¢ ÌÎõÀõ - ¯Â¢÷ À¢¨Æì¸ -¾ôÀ¢ò¾É÷.«À¢Ã¡Á¢ - ÁÈóРŢð¼¡û.¿¡ý ¿£Ã¢ø- ¾¢½È¢§Éý.¯¼ø °È¢-¦ÀÕòÐ. ÓÊ×Á¨Æ ¿¢ü¸Å¢ø¨Ä.¦ÅûÇõ «¾¢¸Á¡ÉÐ. ¿¡ý ¿£Ã¢ø - ÍÆüº¢Â¢ø º¢ì¸¢ - «ÊòÐøÄôÀð§¼ý.«À¢Ã¡Á¢ìÌ - ¯¾Å¢Â¨¾ ±ñ½¢ - ¦ÀÕ¨ÁôÀθ¢§Èý.

×