Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MvSM 2014: 3) Sociální média jako součást evoluce komunikace

3,866 views

Published on

Prezentace třetí přednášky Marketingu v sociálních médiích (2014) na @stunome FF UK. O evoluci komunikace, od interpersonální, přes masovou až po síťovou komunikaci skrze nová sociální média. Vin Crosbie a jeho triáda komunikace, Clay Shirky a pět komunikačních revolucí, Clara Shih a čtyři revoluce v obchodní sféře a rozdíl mezi pojmy Web 2.0 a Social Media.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MvSM 2014: 3) Sociální média jako součást evoluce komunikace

 1. 1. PhDr. Máša Dudziaková PhDr. Martin matez Jindra Stará dobrá nová média Interpersonální, masová a síťová komunikace Marketing v sociálních médiích FF UK | Studia nových médií | @stunome 3. hodina 4. 3. 2014
 2. 2. Evoluce komunikace
 3. 3. Vin Crosbie – triáda komunikace
 4. 4. 1/ One-to-one komunikace
 5. 5. 2/ One-to-many komunikace
 6. 6. 3/ Many-to-many komunikace
 7. 7. Clay Shirky – 5 techn. revolucí
 8. 8. 1/ Knihtisk
 9. 9. 2/ Konverzační média
 10. 10. 3/ Záznamová média
 11. 11. 4/ Rádiové a TV vysílání
 12. 12. 5/ Internet
 13. 13. Nový mediální prostor Média jsou ● Globální ● Sociální ● Všudypřítomná ● Levná
 14. 14. Clara Shih – 4 revoluce obch. prostředí
 15. 15. 1/ Sálové počítače
 16. 16. 2/ Osobní počítače
 17. 17. 3/ Internet a www
 18. 18. 4/ Online sociální graf
 19. 19. Push a Pull doporučení Zdroj: http://blog.raincastle.com
 20. 20. Tim O'Reilly – Web 2.0
 21. 21. Web 2.0 vs Social Media Web 2.0 Sociální média ● demokratizace sdílení informací ● pro lidi, o lidech ● long tail princip ● otevřený přístup masám ● webové aplikace, mash-upy, API ● online prostředí nových médií ● hlavně tedy nástroje, funkce, možnosti ● síťový komunikační model ● hlavně tedy lidé, komunity a komunikace
 22. 22. Definice soc. médií Larry weber Wikipedie The Social Media bible SM jsou média sociální interakce, která využívají velmi dostupné a široké komunikační techniky. Prostřednictvím webových a mobilních technologií mění sociální média komunikaci v interaktivní dialog. SM zahrnují aktivity, postupy a chování lidí v komunitách, kteří se potkávají online, aby sdíleli informace, vědomosti a názory prostřednictvím konverzačních médií. Konverzační média jsou na Webu založené aplikace, které umožňují vytvářet a jednoduše předávat obsah v podobě slov, obrázků, videa a audia. Sociální web je online prostor, ve kterém mohou lidé se společnými zájmy shromažďovat a sdílet myšlenky, komentáře a názory.
 23. 23. Úkol na příště ● Představení zvolené značky ● Aktuální stav značky v prostředí SM ● Rešerše přímé konkurence (pro srovnání) a nepřímé konkurence (pro inspiraci)
 24. 24. Díky za zhlédnutí! Matez Jindra @matez_jindra matez.jindra@gmail.com www.makevision.net Máša Dudziaková @Mascha_Dudu dudziakova@gmail.com www.about.me/dudziakova #MvSM www.makevision.net/socialmedia

×