Successfully reported this slideshow.

Material9 plataformes

428 views

Published on

Serveis oferts per Material9 per a la creació i gestió de plataformes educatives

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Material9 plataformes

 1. 1. DISSENY DE PLATAFORMES
 2. 2. Material9 neix dun ambiciós projecte emmarcat en làmbit de la consultoria, la formació i la innovació. A través de la innovació, la creativitat i el compromís generem solucions tecnològicament avançades, accessibles i col.laboratives que incrementen: 1. leficiència professional 2. la competitivitat 3. la capacitat innovadora 4. la gestió del coneixement 5. faciliten laprenentatge social Juntament amb làmplia experiència de Cepal en làmbit de la formació i de laUniversidad Internacional de La Rioja (UNIR) en la creació duna nova universitat virtual amb innovadores metodologies i tecnologies, es crea Material9 amb el lema "innovació per a la formació"
 3. 3. A través dun compromís dèxit compartit i la consecució de valors tangibles, ajudem lesempreses a dissenyar, implantar i avaluar projectes formatius de tal manera queles competències adquirides pels treballadors els permetin obtenir avantatgescompetitius. Els 15 anys dedicats a la formació, i els més de 60.000 estudiants que fins ara han tingut els diferents cursos, són la millor carta de presentació i garantia de qualitat, àmpliament contrastada. El nostre objectiu principal és oferir un servei global al client que satisfaci totes les seves necessitats en lelaboració i posada en marxa dels projectes, interns o externs, establint una relació professional de llarga durada basada en lalta qualitat dels productes i serveis prestats.
 4. 4. La formació és una eina de productivitat essencial i imprescindible per aldesenvolupament duna empresa moderna, és essencial per la seva innovació icompetitivitat en el mercat repercutint directament sobre la qualitat dels serveis quelempresa ofereix als seus clients. Material9 acompanya i orienta les persones sigui quin sigui el seu nivell de formació inicial, les seves necessitats de formació i les seves aspiracions, oferint programesformatius i realitzant lavaluació i el reconeixement de competències desenvolupades i adquirides al llarg de la vida professional. Material9 juntament amb Cepal, ha desenvolupat nombrosos programes. Al seu caràcter dentitat formadora i especialista en metodologia per a la impartició presencial, online o semipresencial, suneix la fortalesa derivada daliances amb grups de recerca i innovació pedagògica de la UNIR (Universidad Internacional de La Rioja)
 5. 5. DISENY DE PLATAFORMES A MIDA Perquè cada organització és diferent, ens adaptem a les necessitats de cada institucióPer poder donar resposta a les necessitats reals de cada negoci, desenvolupemplataformes a mida sobre la base de lexperiència de la UNIR, amb materials i cursos,així com integrem els elements que lorganització necessiti.Els nostres productes:Disseny i desenvolupament de la plataforma virtual allotjada a la intranetcorporativa.Disseny i desenvolupament de la plataforma virtual a mida allotjada en els nostresservidors o en els de la pròpia organització. Laccés a aquesta no necessita dunaweb específica, és una simple portada a la qual saccedeix des de la web corporativa,i en la qual lusuari introdueix el seu nom dusuari i contrasenya.Disseny i desenvolupament de mòduls específics.
 6. 6. UNIR: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA http://www.unir.net
 7. 7. UNIR: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJALa Universidad Internacional de La Rioja - UNIR és una institució acadèmica creada periniciativa privada, a lempara de la vigent normativa sobre ensenyament superior.Concretament, va ser reconeguda per la Llei 3 / 2008, de 13 doctubre del Parlament de La Rioja. La seva finalitat primordial és contribuir a la millora de leducació superior mitjançant el foment de lexcel·lència en lensenyament universitari. UNIR proposa un model universitari modern basat en lús eficient de les noves tecnologies.
 8. 8. LA NOSTRA OFERTA La creació de Campus Virtuals dacord amb les característiques pròpies de la pedagogia de la UNIR La integració daquests Campus Virtuals dins de lesquema de funcionament administratiu de cada entitat. El look and feel característic del seu propi entorn. La integració de les Classes Presencials Virtuals i els Canals dIPTV dins del Campus Virtual.
 9. 9. PLATAFORMA VIRTUAL CAMPUSUNIR ha desenvolupat una plataforma de gestió, impartició i control de formacióaltament qualificada que suporta:Lassistència virtual en temps real (webcast en directe).Ladquisició de continguts sota demanda de lusuari (webcast en diferit) en un entornque reprodueix les condicions duna aula presencial a través de les noves tecnologies.
 10. 10. SOLUCIONS E-LEARNINGHem optat per solucions en el món del Software lliure i laprenentatge adaptatiu a les aules. Per això utilitzem la plataforma Moodle.El nostre repte ha estat i és plasmar la nostra experiència pedagògica i forma detreballar en Moodle sense haver de modificar el nucli o Kernel de laplicació:daquesta manera les actualitzacions no afecten la plataforma.
 11. 11. L’atenció personalitzada en les nostres solucionsDins de la pedagogia de la UNIR latenció personalitzada és un dels punts forts, tot i la dispersió geogràfica dels alumnes. Ha estat necessària la creació de nous mòduls (que al final shan resumit en un d’únic) per a proveir a Moodle duna manera eficaç de realitzar aquesta atenció.A aquest mòdul l’hem anomenat Control tutorial que consisteix bàsicament en:Nou concepte de Grup en Moodle: Nou “Llibre de Qualificacions” - Gestió de grups i alumnes - Gestió de professors i tutors - Gestió descales davaluació - Tests, tasques, fòrums, xats, SCORM - Jocs i simulacions eAdventure acomodats al nou concepte de grup
 12. 12. 6 EL CAMPUS VIRTUAL I EL CMSUna manera de proporcionar al Campus Virtual més funcionalitats que les pròpies dun LMS com Moodle és integrar-lo amb un CMS. En aquest sentit hem realitzat aquesta integració amb Joomla per ser una altra de lesplataformes que es troben més esteses en el món de la formació i que posseeix una gran versatilitat, però igualment podem integrar-lo amb WordPress. Moodle para eLearning Joomla para la apariencia corporativa, noticias generales, formularios de solicitud de información, preinscripción.
 13. 13. DEMO PLATAFORMAEn entrar com a alumne es pot veure una pantalla de l’estil següent, que mostra els diferentscursos en què es troba matriculat.
 14. 14. DEMO PLATAFORMALaparença aconseguida està dacord amb la idea pedagògica de la UNIR, amb tots els seusrecursos.En aquesta primera entrada es troben les notícies (Tauler danuncis) pròpies daquestaassignatura o curs.
 15. 15. DEMO PLATAFORMA En entrar a Temes es pot veure lesquema pedagògic propi de la UNIR: continguts bàsics, ampliació de continguts, activitats, treballs,participació en esdeveniments online, lectures recomanades, visionat de vídeos i denllaços diversos, tests dautoavaluació, etc.
 16. 16. DEMO PLATAFORMA: PROGRAMACIÓ SETMANALLestudi individual dels continguts és fonamental per a la realització de les activitatsformatives i per superar lexamen final.Per facilitar lestudi, la UNIR estructura els continguts dacord amb una programaciósetmanal on sindica quina part del temari es treballarà cada setmana.
 17. 17. DEMO PLATAFORMA: AGENDAMostra tots els esdeveniments de tots els cursos o assignatures en què es troba matriculatlalumne incorporant dues funcionalitats més:1. Filtrar esdeveniments per assignatura2. Crear esdeveniments propis, que apareixen en diferent color
 18. 18. DEMO PLATAFORMA: TV DIGITALA la secció de la Televisió Digital es troba lapartat de classes presencials virtuals,on sanuncien les sessions programades per a cada assignatura, detallant el dia i hora decelebració. Lenllaç de la sessió anunciada dóna accés a la classe en directe.Per assistir a una sessió presencial virtual únicament es necessita:Una connexió ADSL a InternetUn navegador web: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari o Google ChromeEl connector Adobe Flash Player
 19. 19. DEMO PLATAFORMA: TV DIGITALA la secció Classes magistrals es poden veure totes les classes enregistrades pelsprofessors.
 20. 20. DEMO PLATAFORMA: BÚSTIA DE CORREULeina de correu electrònic és el sistema de comunicació intern del Campus Virtual que permetrebre i enviar missatges a companys, professors i tutors.Cada usuari disposa duna única bústia, de manera que el correu electrònic és comú a totesles assignatures en què estigui matriculat. Des de la pàgina inicial del Campus es pot accedir aconsultar els missatges de correu.La bústia consta de tres safates i una paperera per eliminar missatges.
 21. 21. DEMO PLATAFORMA: FÒRUMS El Fòrum és lespai on professors i alumnes debaten i tracten sobre els temes plantejats.En la programació setmanal de A través de les eines de comunicació, com ellassignatura sespecifica: correu del campus i última hora sanuncia a cada alumne linici dels fòrums i tota la informació- La data dinici i fi dels fòrums. addicional que es necessiti conèixer per participar.- El tema sobre el qual sha de debatre.- La puntuació màxima que es pot obtenir per participar.
 22. 22. DEMO PLATAFORMA: ALTRES FUNCIONALITATSTRAMESA DACTIVITATSPer realitzar la tramesa duna activitat cal accedir a la secció Tramesa dactivitats.Mostra les activitats que el professor ha programat i la data límit de lliurament.TEST D’AUTOAVALUACIÓEls test dautoavaluació i els exercicis pràctics ajuden lestudiant a tenir una idea realistadels seus avenços.

×