El batxillerat 1012

858 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
858
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

El batxillerat 1012

 1. 1. El Batxillerat Institut l’Alt Berguedà Font: DOGC 5183 i 5287
 2. 2. El Batxillerat Què és el Batxillerat?  El Batxillerat és l’etapa de l’educació secundària postobligatòria.  Proporciona una formació general, quant a maduresa, coneixements i destreses, que permeten progressar en el desenvolupament personal i social  Té una durada de dos cursos acadèmics, amb la possibilitat de flexibilització.  S’organitza en diverses modalitats i, si s’escau, en vies diferents dins d’aquestes, a partir de matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives.  En acabar, s’obté el Títol de Batxiller, que permet incorporar-se a la vida activa i/o a l’educació superior. A qui va dirigit?  Va dirigit a tots aquells alumnes que han superat l’ESO i volen continuar els seus estudis. On permet accedir? Els estudis de Batxillerat permeten l’accés a:  Estudis superiors: Universitat i CFGS.  Món laboral.
 3. 3. El Batxillerat Consideracions per a l’elecció d’estudis de Batxillerat:  El Batxillerat correspon a una etapa educativa postobligatòria.  Als continguts propis del batxillerat, convé ressaltar que l’objectiu final és la preparació per continuar estudis superiors.  Necessitat d’hàbits d’estudi i de ganes d’estudiar. Capacitat de gestió i de control de la feina amb certa autonomia.  Permanència màxima de 4 anys en batxillerat diürn (consecutius, o no). Tanmateix, hi ha la possibilitat d’anular la matrícula segons requisits tipificats.
 4. 4. Requisits per accedir al Batxillerat:  Estar en disposició del Títol de graduat en educació secundària.  En el cas de no disposar d’aquest títol, és possible accedir al Batxillerat per altres vies alternatives:  haver superat un mòdul professional de nivell 2.  haver obtingut el títol de tècnic/a per haver superat un CFGM al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés.  etc. El Batxillerat Sortides: CFGS, Estudis universitaris i món laboral  Accedir a CFGS. Convalidació de matèries en CFGM.  Accedir a estudis universitaris. És necessari superar les PAU. Cada modalitat de batxillerat permet l’accés a uns determinats estudis universitaris.  Incorporació al món laboral.
 5. 5. Currículum:  Tres modalitats:  Batxillerat d’Arts (no en l’Institut l’Alt Berguedà).  Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.  Batxillerat de Ciències i Tecnologia.  Cada modalitat de batxillerat consta de tres categories de crèdits, que corresponen a la part comuna, la de modalitat i la d’optatives.  Treball de Recerca. Treball obligatori desenvolupat al llarg del batxillerat que es computa entre les matèries de segon curs.  Possibilitat de canvi de modalitat d’acord amb terminis establerts.  L’alumnat matriculat en segon curs en centres ordinaris pot cursar, excepcionalment, alguna matèria de modalitat mitjançant el batxillerat a distància, IOC, si el seu centre no l’ofereix. L’alumnat de primer curs només s’hi pot acollir en el cas d’una matèria amb continuïtat a segon curs i sempre que el centre no la pugui oferir per motius organitzatius. El Batxillerat
 6. 6. Modalitats de Batxillerat 3 modalitats de Batxillerat: • Ciències i tecnologia • Humanitats i C. Socials • Arts: Arts plàstiques o bé Arts escèniques Branques de coneixement dels estudis universitaris: • Arts i humanitats • Ciències Socials i Jurídiques • Ciències • Ciències de la salut • Enginyeria i arquitectura
 7. 7. Avaluació:  Per accedir al 2n curs de batxillerat cal haver superat la totalitat de matèries cursades en el primer curs o tenir avaluació negativa en dues matèries com a màxim.  Els alumnes que no passin a 2n curs han de romandre un any més en el 1r curs, el qual han de tornar a cursar complet si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a dues.  Cada Departament fixa els criteris d’avaluació de les àrees corresponents. Les avaluacions es realitzen trimestralment amb la presència de tot el professorat implicat, atorgant una qualificació numèrica compresa entre 0 i 10 sense decimals.  En el cas de promoció a 2n curs amb matèries pendents de 1r, el centre organitza les consegüents activitats de recuperació (actualment, una convocatòria extraordinària abans d’octubre del 2n curs i una segona en el mes de febrer).  La qualificació final de 2n de Batxillerat s’obté a partir de les qualificacions ponderades de les diferents matèries i del treball de recerca. Per a l’obtenció del títol de Batxiller és necessari superar positivament totes les àrees. El Batxillerat
 8. 8. El Batxillerat en el Berguedà Ins. Guillem de Berguedà Camí de Pedret, 2. T 938210618 08600 BERGA Ins. Pere Fontdevila Pont de les Eres, 4. T 938228660 08680 GIRONELLA Ins. Puig-Reig P. Riera de la Sala, 3. T 938290240 08692 PUIG-REIG Ins. l’Alt Berguedà Avinguda Salarich, 29. T 938244136 08695 BAGÀ Escola Xarxa Pare Coll, 3. T 938210075 08600 BERGA IOC Institut Obert de Catalunya (seguiment del curs a distància)
 9. 9. Previsió estructura del Batxillerat Institut l’Alt Berguedà 2010/12 Ll. Estrangera I i II (Anglès) 3+3 Ll. catalana i literatura I i II 2+2 Ll. castellana i literatura I i II 2+2 Ciències per al món contemporani 2+0 Matèries comunes Filosofia i ciutadania 2+0 Història de la filosofia 0+3 Història 0+3 Educació Física 2+0 Matèries modalitat (almenys 6 de la modalitat triada) Humanitats i C. socials Llatí I i II / Mat. CCSS I i II 4+4 H. Món Contem + H. Art 4+4 Lit. Catalana + Geografia 4+4 Ciències i tecnologia Matemàtiques I i II 4+4 Física I i II 4+4 Biologia I i II / Tec. Industrial I i II 4+4 Química I i II (1r i 2n/4+4), Economia de l’empresa I i II (1r i 2n/4+4), Psicologia i Sociologia (1r/4), Francès (1r/4), Literatura Castellana (2n/4), Mecànica + Dibuix Tècnic (1r/2+2), Religió + Comentari text (1r/2+2), Electrotècnia (2n/4), Estada empresa (2n/4) Tutoria 1+1 Treball Recerca (1r i 2n Bat) Entre 1r i 2n Bat l’alumne/a ha de cursar un mínim de 6 matèries de modalitat, almenys 5 de la modalitat triada. A 2n Bat es pot canviar de modalitat, cursant 3 matèries d’aquesta nova modalitat i sempre que en el total de Batxillerat en superi 4.
 10. 10. La nova selectivitat Fase general (obligatòria): • Llengua catalana i literatura • Llengua castellana i literatura • Llengua estrangera • Història o Filosofia (triar-ne una) • 1 matèria modalitat a triar Fase específica (optativa per apujar nota): Matèries de modalitat associades a la branca de coneixement en què s’agrupen els estudis universitaris i que es vol cursar
 11. 11. Accés a la universitat Les qualificacions de les PAU: • La qualificació global s’obté de la mitjana aritmètica dels 5 exercicis de la fase general • Les PAU s’aproven amb una nota mínima de 4 i la superació té validesa indefinida. • Cada matèria de la fase específica s’avalua independentment i es considera superada amb una nota superior o igual a 5. Nota d’admissió (de 5 a 14): S’obté sumant a la nota d’accés (60% expedient i 40% PAU) les dues millors qualificacions de les matèries superades en la fase específica (degudament ponderades i si estan vinculades a la branda de coneixement). • Els paràmetres de ponderació són de 0,1 o bé de 0,2 d’acord amb la seva vinculació a la branca de coneixement (hi ha llista pública d’aquestes ponderacions).
 12. 12. Un alumne que ha cursat la modalitat de batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials i té interès a fer Periodisme (la nota de tall per accedir-hi els últims anys ha estat superior a 7): • Ha tret 8,2 de nota del seu expedient. • Ha fet, obligatòriament, com tots els estudiants que volen accedir a estudis universitaris, 5 proves corresponents a les matèries de la fase general: Ll. catalana i literatura ; Ll. castellana i literatura; Ll. Estrangera; Història / Filosofia 1 matèria de modalitat a escollir lliurament (p.e., Literatura Catalana) • La seva qualificació global de la fase general de les PAU ha estat 7,46. Aleshores, la seva nota d’accés a la universitat és: 0,60 · 8,2 + 0,40 · 7,46 = 7,90  Per assegurar una bona nota d’admissió, pot examinar-se d’altres matèries de modalitat de la fase específica, (una, dues o tres), que hauran d’estar associades a la branca de coneixement de Periodisme i de les quals només es tenen en compte les dues millors: Economia de l’empresa II (Nota: 8); Geografia (Nota: 7,5); Literatura Castellana (Nota: 6)  Economia de l’empresa pondera 0,2 i Geografia 0,1, de manera que, la nota d’admissió és: 7,90 + 0,2 · 8 + 0,1 · 7,5 = 10,25 Cas pràctic del nou model PAU
 13. 13. Resultats estadístics PAU 6,65 6,97 6,64 6,94 7,12 5,9 6,59 6,14 6,06 6,81 5,5 5,7 5,9 6,1 6,3 6,5 6,7 6,9 7,1 7,3 7,5 Curs 04/05 Curs 05/06 Curs 06/07 Curs 07/08 Curs 08/09 Curs Qualificaciómitjana Mitjana 2n Bat Ins. l'Alt Berguedà Mitjana PAU Ins. l'Alt Berguedà

×