Romen rakamları

3,588 views

Published on

Romen rakamları

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,588
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,085
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Romen rakamları

 1. 1. XX. Yüzyıl XlV. S ok ak XV. Sokak XVl. Sokaklll - B Vl. Cadde
 2. 2. Onluk s a yma s is te minde kulla ndığımız 10 ra ka m (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) dış ında za ma n za ma n ba ş ka ra ka mla r da kulla nma kta yız. Örne ğin :1. lll – A S ınıfı ile lll – B S ınıfı ge ziye gide ce k.2. 12. X. 2005 ta rihinde İs ta nbul’a gitti.3. Os ma nlı pa diş a hla rında n lV. Mura t’ın ha ya tını okudum.4. XX. Yüzyılda te knolojik ge liş me le r çok da ha hızla ndı. Yuka rıda ki cümle le rde kulla nıla n ra ka mla ra Rome n Ra ka mla rı de nir.
 3. 3. Romen ( Roma) Rakamları günümüzdençok önceleri Romalılar tarafından bulunupkullanıldığı için bu adı almıştır. Bazı saatlerin rakamlarında, sınıfları-mızın adlarının yazılı olduğu tabelalarda,günün tarihini belirten yazılarda Romenrakamlarını halen kullanmaktayız.
 4. 4. Romen Rakamlarının Yazılışları ve Okunuşları l 1 Xl 11 ll 2 Xll 12 lll 3 Xlll 13 lV 4 XlV 14 V 5 XV 15 Vl 6 XVl 16 Vll 7 XVll 17 Vlll 8 XVlll 18 lX 9 XlX 19 X 10 XX 20
 5. 5. Romen Rakamlarının Yazılışları ve Okunuşları l=1 Vl = 6 Xl = 11 XVl = 16 ll = 2 Vll = 7 Xll = 12 XVll = 17 lll = 3 Vlll = 8 Xlll = 13 XVlll = 18 lV = 4 lX = 9 XlV = 14 XlX = 19 V=5 X = 10 XV = 15 XX = 20
 6. 6. Onluk sistemde 10 tane rakam kullanılırken RomenRakamlarında 7 tane rakam kullanılmıştır. l=1 V=5 X = 10 L = 50 C = 100 D = 500 M = 1000
 7. 7. Romen Rakamlarının Yazılışları1. l ve X rakamları yan yana en fazla 3 defa tekrarlanır. l ll lll X XX XXX 1 2 3 10 20 302. V ve X rakamlarının soluna en fazla 1 rakam yazılıp çıkarılarak yeni sayılar yazılabilir. lV = 5 - 1 = 4 lX = 10 – 1 = 9
 8. 8. İşte size güzel bir soru :Yalnız bir çöpün yerini değiştirerek eşitliği sağlayınız.
 9. 9. İşte size güzel bir soru :Yalnız bir çöpün yerini değiştirerek eşitliği sağlayınız.

×