Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Orixes. Calendario de Rómulo.                             Número de días           ...
Calendario• A palabra Calendas procede do verbo calare (chamar). O primeiro de mes os cobradores reclamaban os tributos ...
Nome dos mesesSegundo este primeiro calendario o  ano tiña 304 días distribuídos en   Iunius: adicado a Juno, deusa do ...
Reforma de Numa Pompilio             Rómulo  Numa      Martius     31    31      Aprilis ...
Reforma de Numa PompilioNuma (715 aC-676 aC) foi o sucesor de Rómulo. Co fin de  adaptarse máis ao calendario solar, no s...
Orde nos mesesO ano comezaba o primeiro día (calendas) de marzo, baixo os auspicios do  deus guerreiro, pois nesta data m...
Reforma de Xulio César           Rómulo Numa  Xulio César     Ianuarius      29    31     fe...
Reforma de Xulio CésarNo ano 45 aC Xulio César encargou ao astrónomo Sosígenes a  reforma do calendario.Dado o desaxuste ...
Pequenos axustes a maioresNesta época de Xulio César, Quinctilis         Xulio Cesar Augusto  cambiouse por Xulio...
Gracias, AugustoA Augusto lle debemos ter un día máis en Agosto, e un día menos en febreiro; ou sexa, un día máis de v...
Cambios que non perduraronOutros cambios de nome nos meses non perduraron: Calígula chamou germánicus ao mes de september...
Anos bisiestosPara corrixir o desaxuste producido  ao considerar o ano de 365 días,  no lugar de 365 días e 6 horas  qu...
Con este axuste non chegaba…Na construcción do calendario juliano  considerouse que un ano duraba  365 días e 6 horas. Q...
A reforma gregorianaNada se fixo para arranxar esta situación ata o ano 1582, no que o papa Gregorio XIII ordenou que se...
A reforma gregorianaPara evitar que volvese pasar o  mesmo había que suprimir 3 días  cada catrocentos anos, e  consegu...
Aínda así….De todas maneiras, aínda agora hai un pequeno desfase. Cada 400 anos adiántase 2 h, 53 min e 20 s. Isto signif...
Aceptación da reformaO mundo nunca aceptou totalmente a reforma gregoriana. A reforma foi  inmediatamente realizada nos p...
Como curiosidade…A Asamblea nacional da Revolución    Considerábase un ano formado por  Francesa encargou a reforma do...
Continuará….Quedan moitas cousas das que falar, como o porqué de que as semanas teñan 7 días, a forma en que se nomea aos ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gregoriano completo

747 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Gregoriano completo

 1. 1. Orixes. Calendario de Rómulo. Número de días Martius 31 Aprilis 30 Maius 31 Iunius 30 Quinctilis 31 A palabra calendario vén do latín Sextilis 30“calendas”, palabra que designa aos September 30primeiros días de cada mes. A orixedo noso calendario sitúase na época October 31de Rómulo (771 aC-717 aC), 1º rei de November 30 Roma. December 30 TOTAL 304
 2. 2. Calendario• A palabra Calendas procede do verbo calare (chamar). O primeiro de mes os cobradores reclamaban os tributos e para elo chamaban aos cidadáns a berros.• O libro no que estes cobradores anotaban as contas chamábase calendarium…
 3. 3. Nome dos mesesSegundo este primeiro calendario o ano tiña 304 días distribuídos en  Iunius: adicado a Juno, deusa do 10 meses: matrimonio.30 días. Martius: primeiro mes do ano,  Quintilis: quinto mes do ano. 31 consagrado a Marte, deus da días guerra. 31 días.  Sextilis: sexto mes. 30 días Aprilis: pode derivar da palabra  September: de “septem”, sétimo latina “aperire”, xa que empezaba en latín. 30 días a estación en que a natureza comeza a “abrirse”, ou de Apru,  October: de “octo”, oito en latín. deusa etrusca da felicidade. 30 31 días días  November: de “novem”, nove en Maius: adicado a Maia, diosa latín. 30 días. romana da natureza e os  December: de “decem”, dez en cultivos.31 días latín. 30 días.
 4. 4. Reforma de Numa Pompilio Rómulo Numa Martius 31 31 Aprilis 30 29 Maius 31 31 Iunius 30 29 Quinctilis 31 31 Sextilis 30 29 September 30 29 October 31 31 November 30 29 December 30 29 Ianuarius 29 februarius 28 TOTAL 304 355
 5. 5. Reforma de Numa PompilioNuma (715 aC-676 aC) foi o sucesor de Rómulo. Co fin de adaptarse máis ao calendario solar, no seu reinado quitóuselle 1 día aos meses de 30 días en engadíronselle 52 días máis. Con estes 57 días formáronse dous novos meses: Ianuaris: de Jano, deus romano das portas e os comenzos. 29 días. Ata a seguinte reforma era o undécimo mes do calendario. Februarius: da palabra “februa”, festivales de purificación que se celebraban este mes.Estes meses engadíronse despois de decembro. Eran, pois, os dous últimos meses do ano.
 6. 6. Orde nos mesesO ano comezaba o primeiro día (calendas) de marzo, baixo os auspicios do deus guerreiro, pois nesta data marcábase o inicio das campañas militares coa designación dos cónsules (o 15 de marzo).No ano 153 aC tómase como primeiro día do ano o 1 de xaneiro, en lugar do 1 de marzo. O motivo foi organizar as campañas de guerra en Hispania, e adiantar para tal motivo as eleccións a cónsules.De todas formas, durante siglos moitos diferentes pobos de Europa negáronse a considerar o inicio do ano nun mes adicado a unha deusa pagana, e seguiron coa costume de celebrar o principio do ano en fechas de significado relixioso: o 25 de decembro, o 25 de marzo (día da Encarnación), o de Pascua ( ¡variable!),…O inicio do ano o 1 de xaneiro fíxose obrigatorio en moitos estados europeos a partir do século XVI. En España non se xeralizou ata o século XVII.
 7. 7. Reforma de Xulio César Rómulo Numa Xulio César Ianuarius 29 31 februarius 28 29 Martius 31 31 31 Aprilis 30 29 30 Maius 31 31 31 Iunius 30 29 30 Quinctilis 31 31 31 Sextilis 30 29 30 September 30 29 31 October 31 31 30 November 30 29 31 December 30 29 30 TOTAL 304 355 365
 8. 8. Reforma de Xulio CésarNo ano 45 aC Xulio César encargou ao astrónomo Sosígenes a reforma do calendario.Dado o desaxuste que había co ano solar ese ano tivo que durar 455 días polo que foi chamado o “ano da confusión”.A partir de aí fixouse a duración do ano en 365 días e seis horas, cálculo asombrosamente exacto dados os rudimentarios instrumentos da época.O novo ciclo iniciouse o 1 de xaneiro do ano 45 aC. Xulio César foi asasinado ao ano seguinte.
 9. 9. Pequenos axustes a maioresNesta época de Xulio César, Quinctilis Xulio Cesar Augusto cambiouse por Xulio na súa honra, e Ianuarius 31 31 un pouco máis adiante, nos anos do emperador Augusto, cambiouse o februarius 29 28 nome de sextilis polo de Augusto, Martius 31 31 dándolle ademáis un día máis a este Aprilis 30 30 mes para que non tivera menos que Xulio César. Este día llo quitaron a Maius 31 31 febreiro que pasou a ter 28 días, Iunius 30 30 salvo os anos bisiestos. Xulio 31 31Ademáis, para que non houbese tres Augusto 30 31 meses seguidos con 31 días, september pasou a ter 30 días, September 31 30 october 31, november 30 e October 30 31 decembro 31, quedando tal e como November 31 30 os temos hoxe en día. December 30 31 TOTAL 365 365
 10. 10. Gracias, AugustoA Augusto lle debemos ter un día máis en Agosto, e un día menos en febreiro; ou sexa, un día máis de vacacións!O motivo de adicarlle o mes Sextilis é que neste mes é cando conseguiu mellores éxitos militares. Non é moi loable, pero…
 11. 11. Cambios que non perduraronOutros cambios de nome nos meses non perduraron: Calígula chamou germánicus ao mes de september Nerón chamou claudius a maius Dominiciano chamou domitianus a october. Incluso Carlomagno tentaría dar novos nomes aos meses
 12. 12. Anos bisiestosPara corrixir o desaxuste producido ao considerar o ano de 365 días, no lugar de 365 días e 6 horas que pensaban que tiñan, engadiuse cada catro anos un día entre o 23 e o 24 de febreiro.O 24 de febreiro era chamado polos romanos “ante diem sextum calendas martius” (sexto día antes das calendas de marzo”; nos anos bisiestos o segundo día 24 se chamaba “ante diem bis- sexto día calendas martius”, de aí vén o nome de Ano Bisiesto.
 13. 13. Con este axuste non chegaba…Na construcción do calendario juliano considerouse que un ano duraba 365 días e 6 horas. Quedaba así arranxado o desaxuste engadindo un ano cada catro. 11m 14 sPero a verdadeira duración da volta ao redor do sol é de 5 horas, 48 X 400 minutos e 46 segundos. Esos 11 minutos e 14 segundos de ___________ diferencia provocaban que cada catrocentos anos se producía un 74 h 53 m 20s retraso de aproximadamente tres días. No século XVI o equinocio de primavera coincidía xa en torno ao 11 de marzo.
 14. 14. A reforma gregorianaNada se fixo para arranxar esta situación ata o ano 1582, no que o papa Gregorio XIII ordenou que se realizase a reforma necesaria. O encargado desa reforma foi o jesuita alemán Christopher Clavius. Como o equinoccio de primavera acontecía xa con 10 días de adianto decidiron suprimir eses 10 días de desaxuste e ao día xoves 4 de outubro sucedeulle o día venres 15 de outubro. Ese ano 1582 só tivo 355 días.
 15. 15. A reforma gregorianaPara evitar que volvese pasar o mesmo había que suprimir 3 días cada catrocentos anos, e conseguise facendo que de todos os anos finiseculares (1600, 1700, 1800,…), que debería ser bisiestos, só o fosen aqueles que as primeiras dúas cifras fosen un número divisible entre 4. Sería bisiesto entón 1600, 2000, 2400,.. Pero non o sería 1700, 1800, 1900,…Así, cada 400 anos estamos suprimindo 3 días. Christopher Clavius.
 16. 16. Aínda así….De todas maneiras, aínda agora hai un pequeno desfase. Cada 400 anos adiántase 2 h, 53 min e 20 s. Isto significa que cada 3300 anos habería que suprimir un día.Non está claro que facer para arranxar este desaxuste pois hai outros factores, como a desaceleración da terra, que inflúen. O máis práctico será que cando haxa unha diferencia importante non se celebre un ano bisiesto dos que terían que selo. De todas formas faltan 2000 anos para decidir que facer.
 17. 17. Aceptación da reformaO mundo nunca aceptou totalmente a reforma gregoriana. A reforma foi inmediatamente realizada nos países católicos, en España e Portugal exactamente o día 4 de outubro de 1582.Nos países protestantes rexeitaron o decreto do Papa, por razóns políticas. Pero, finalmente, ao longo do século XVIII estes países protestantes foron aceptando a reforma., non sen numerosas protestas, por exemplo en Inglaterra fíxose en 1752, ano no que se pasou do 3 de setembro ao 14 de setembro. En contra deste cambio houbo grandes manifestacións nas que se berraba “Devolvédenos os once días que nos quitastes!”.En china non se aceptou o calendario gregoriano ata 1949.No mundo musulmán non rexe o calendario gregoriano, o seu ano está baseado na lúa e consta de 12 meses con 29 e 30 días alternativamente cun total de 354 ou 355 días.
 18. 18. Como curiosidade…A Asamblea nacional da Revolución Considerábase un ano formado por Francesa encargou a reforma do 12 meses, que daban un total de calendario a unha comisión 360 días, aos que se lles engadían formada por matemáticos, un 5 ou 6 días de máis (dependendo educador, un poeta e o gran se o ano era bisiesto ou non). astrónomo Laplace. Esta Este calendario, que quería debilitar asamblea elaborou un calendario a influencia da Igrexa, durou a que reemplazou en 1972 a penas 13 anos. Cando Napoleón semana de 7 días por unha chegou ao poder volveu instalar o décade de 10 días. Tres destas calendario gregoriano. décades constituían un mes. O día foi dividido en 10 horas que á súa vez tiñan 100 minutos, cada un dos cales tiña 100 segundos.
 19. 19. Continuará….Quedan moitas cousas das que falar, como o porqué de que as semanas teñan 7 días, a forma en que se nomea aos días da semana, como se nomeaban os días do mes,… pero isto queda ¡para outra feira!

×