Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genderové diference ve FG na BGV

349 views

Published on

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Genderové diference ve FG na BGV

 1. 1. Genderové diference ve finanční gramotnosti Matěj Volf LS 2011/2012
 2. 2. ÚVOD• Hypotéza: Muži na Gymnáziu Varnsdorf jsou finančně gramotnější než ženy• hypotéza pomocí dotazníku verifikována 2
 3. 3. Předešlé výzkumy• 4 studie• OECD, RAND, Australian Government, H. Chen & R. Volpe• ve všech byli muži celkově úspěšnější 3
 4. 4. Metoda zkoumání• empirický výzkum• metoda dotazníku (anonymní)• typ otázek: uzavřené• smysl otázek pro všechny třídy i pohlaví stejný• 83 respondentů  30 mužů + 52 žen  4 třídy (kvinta – oktáva) 4
 5. 5. Dotazník - otázky1. forma spoření 6. investování2. platební karty 7. pojištění vkladů3. inflace 8. půjčky4. formy peněz 9. úroky5. hrubý příjem 10.RPSN 5
 6. 6. Hlavní výstup práce• hypotéza verifikována 60% Muži Ženy• muži na Gymnáziu 50% Varnsdorf jsou finančně 40% gramotnější než ženy• studentky se 30% 56% sebehodnotí hůře 48% 20%• na většinu otázek 10% odpovědělo správně vyšší procento mužů 0% % správných odpovědí 6
 7. 7. Dílčí výsledky 7
 8. 8. Výsledky dle tříd80% Muži Ženy70%60%50%40% 70% 57% 56%30% 55% 53% 51% 49% 48% 47% 45%20%10%0% Kvinta Sexta Septima Oktáva Celkem 8
 9. 9. Výsledky jednotlivých otázek• nejtěžší 2. otázka 29 – debetní vs. kreditní karta 49 38 12• nejsnazší 5. otázka 44 – hrubý příjem 50 27 67 34 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9
 10. 10. Genderové diference u jednotlivých otázek• muži úspěšnější u 6 10 30% 43% muži ženy otázek 9 38% 60%• největší rozdíl ve 8 49% 80% 27% prospěch mužů 7 36% 6 37% – ot. 8 – úvěr vs. leasing 43% 90% 5 85%• největší rozdíl ve 4 70% 100% prospěch žen 3 49% 60% – ot. 1 – druhy spoření 2 10% 17% 1 50% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10
 11. 11. Seznam zdrojů AUSTRALIAN GOVERNMENT. 2008. Financial literacy – women understanding money. Canberra. 64 p. ISBN: 978-1-74207-648-5. Dostupné on-line: http://www.financialliteracy.gov.au%2Fmedia%2F209296%2Fwomen-understanding-money.pdf [28.4.2012]. BOBROVOVÁ, K. 2009. Příkaz k úhradě. Nicm.cz. 15.7.2010. Dostupné online: http://www.nicm.cz/prikaz-k-uhrade [24.4.2012]. CHEN, H. & VOLPE, P. 2002. Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students. Financial services Review. Vol. 11, pp 283-307. Dostupné on-line: http://www2.stetson.edu/fsr/abstracts2/Vol11_A18.pdf [11.4.2012]. JUŘÍK, P. 2003. Encyklopedie platebních karet: Historie, současnost a budoucnost peněz a platebních karet. Grada Publishing, a.s., 312 p. ISBN 80-247- 0685-7. LISARDI, A. 2011. Gender Differences in Financial Literacy: Empowering Women, Presentation to the OECD-FCAC Conference. Torronto. Dostupné on- line: http://www.slideshare.net/economiceducator/gender-differences-in-financial-literacy-empowering-women [14.4.2012]. Měšec.cz, server o osobních financích. 2012. Dostupné online: http://www.mesec.cz/ [27.4.2012]. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 2005. Systém budování finanční gramotnosti. Dostupné on-line: http://www.msmt.cz/vzdelavani/system-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach [11.4.2012]. NACHER, V. 2007. Co je tedy to často zmiňované RPSN. BankovníPoplatky.com, 13. 7. 2007. Dostupné online: http://www.bankovnipoplatky.com/co- je-tedy-to-casto-zminovane-rpsn-613.html [28.4.2012]. RAND. 2010. What Explains the Gender Gap in Financial Literacy. Dostupné on-line: http://www.rand.org/pubs/working_papers/WR762.html [12.4.2012]. TAYLOR, M. 2006. Why Financial Literacy is Still Important for All. Voices.Yahoo.com. 20.9.2006. Dostupné online: http://voices.yahoo.com/why- financial-literacy-still-important-all-75464.html [22.4.2012]. 11
 12. 12. Děkuji za pozornost 12

×