Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Разпространение наРазпространение насветлинатасветлинатаАвтор: Авраам МихайловПГТК - София
1. Някои важни факти за1. Някои важни факти засветлинатасветлината 1.1. Видимата светлината представляваелектромагнитни в...
2. Спектър на видимата светлина2. Спектър на видимата светлина Човешкото око е чувствително и възприема катосвет¬лина сам...
3. Как се обяснява цветното3. Как се обяснява цветнотозрение?зрение?Цветното зрение е възможноблагодарение на рецепторнит...
Например зрително възприятие зажълт цвят се създава, когато зеленитеи червените рецептори поглъщатеднакво светлината, а с...
Видео 1Видео 1
Видео 2Видео 2
4. Разпространие на светлината4. Разпространие на светлината Светлината се разпространява праволинейновъв вакуум и в едно...
5. Показател на пречупване5. Показател на пречупванеВ прозрачна среда (например вода илистъкло) видимата светлина серазпр...
Показателят на пречупване себележи с n.
NB! Показателят на пречупване ебезмерна величина, която показваколко пъти скоростта на светлинатавъв вакуум е по-голяма о...
6. Формули и връзки между скорост, честота,6. Формули и връзки между скорост, честота,дължина и показател на пречупване на...
7. Забавно: Цветен пумпал7. Забавно: Цветен пумпал 7.1. Как да го направим сами? Изрежи от бял картон кръг с диаметър 10...
7.2. Физично обяснение:Цветовете в кръга съответстват наспектралните цветове, от които сесъстои слънчевата светлина. При...
КрайКрайПоддержка на тази презентацията еgoogle и fizikamatters
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
разпространение на светлината 2003
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
светлина
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

разпространение на светлината 2003

Download to read offline

cccccccccccccccccccccccccccc

разпространение на светлината 2003

 1. 1. Разпространение наРазпространение насветлинатасветлинатаАвтор: Авраам МихайловПГТК - София
 2. 2. 1. Някои важни факти за1. Някои важни факти засветлинатасветлината 1.1. Видимата светлината представляваелектромагнитни вълни, чиято дължина е от около400nm до 700nm (1nm=1.10-9m) 1.2. Светлината се разпространява както въввакуум, така и в материални среди, като скоросттаи във вакуум е определена: c =2,99792458.108m/s ≈ 3.108m/s Интересно: Светлината е изминава огромноторазстояние между Земята и Слънцето, което серавнява на 1,5.1011m, само за 500 секунди. 1.3. Електромагнитената вълна с точноопределена честота ν се нарича монохроматичнавълна. Дължината λ , честотата ν и скоростта с намонохроматичната вълна са свързани съссъотношението c = λ.ν
 3. 3. 2. Спектър на видимата светлина2. Спектър на видимата светлина Човешкото око е чувствително и възприема катосвет¬лина само много малка част от спектъра наелектро¬магнитните вълни. Дължината навълната (във вакуум) на видимата светлина лежив интервала от 400 nm до 700 nm.
 4. 4. 3. Как се обяснява цветното3. Как се обяснява цветнотозрение?зрение?Цветното зрение е възможноблагодарение на рецепторните клеткив ретината на човешкото око,съдържащи фоточувствителнимолекули. Има три вида рецепторниклетки, които поглъщат предимносинята, зелената или червенатасветлина. Всеки спектрален цвят можеда се получи чрез подходящакомбинация от основните цветове –син, зелен и червен.
 5. 5. Например зрително възприятие зажълт цвят се създава, когато зеленитеи червените рецептори поглъщатеднакво светлината, а сините почти непоглъщат. Въздействието върхурецепторите на попадналата в окотомонохроматична жълта светлина илисмес от зелена и червена светлина еедно и също. И в двата случая окотовъзприема светлината като жълта
 6. 6. Видео 1Видео 1
 7. 7. Видео 2Видео 2
 8. 8. 4. Разпространие на светлината4. Разпространие на светлината Светлината се разпространява праволинейновъв вакуум и в еднородна среда. В товаможем да се убедим, ако наблюдавамесветлината от фенерче в мъглива нощ или втъмна стая с прашен въздух или пъксветлината, която се промъква между клонитена дърветата в гората след дъжд, когатовъздухът съдържа много водни пари. Въввсички тези случаи се виждат праволинейнисветлинни снопове. Светлината не прониквазад непрозрачното тяло – то хвърля сянка,чиято област можем да очертаем с правилинии, изобразяващи тънките светлинниснопове, които излъчва източникът насветлина.
 9. 9. 5. Показател на пречупване5. Показател на пречупванеВ прозрачна среда (например вода илистъкло) видимата светлина серазпространява със скорост u, коятозависи от физичните свойства насредата и е по-малка от скоростта насветлината във вакуум с. Отношениетона скоростта на светлината във вакуумс към скоростта на светлината вматериалната среда u се наричапоказател на пречупване.
 10. 10. Показателят на пречупване себележи с n.
 11. 11. NB! Показателят на пречупване ебезмерна величина, която показваколко пъти скоростта на светлинатавъв вакуум е по-голяма от скоросттана светлината в дадената среда.NB! Стойността на показателя напречупване е винаги по-голяма от 1,т.к. няма такава среда, в коятоскоростта на светлината да е по-голяма от скоростта на светлинатавъв вакуум.NB! Показателите на пречупване навъздуха, водата и диамантасъответно са: 1; 1,33 и 2,42!
 12. 12. 6. Формули и връзки между скорост, честота,6. Формули и връзки между скорост, честота,дължина и показател на пречупване на вълнатадължина и показател на пречупване на вълнатана светлинатана светлината
 13. 13. 7. Забавно: Цветен пумпал7. Забавно: Цветен пумпал 7.1. Как да го направим сами? Изрежи от бял картон кръг с диаметър 10 сm иоцвети полетата върху него, както е показано нафигурата. Залепи го върху половинка от срязана надве дървена макара и след като поставиш в отвора йпарче от тъпо подострен молив, завърти товасвоеобразно пумпалче. Като омагьосани цветоветебързо ще изчезнат и дискът изглежда бял.
 14. 14. 7.2. Физично обяснение:Цветовете в кръга съответстват наспектралните цветове, от които сесъстои слънчевата светлина. Привъртенето нашето око възприемаотделните цветове на полетата зададен момент, но в следващия миг тесе отместват, а окото е твърде инертно,т.е. не може да възприеме така бързопромените на цветовете върхувъртящия се пумпал. По тази причинапредадените от очния нерв в главниямозък сигнали за отделните цветове сесумират и възприемат като общ бялцвят.
 15. 15. КрайКрайПоддержка на тази презентацията еgoogle и fizikamatters
 • ssuserece876

  Dec. 8, 2020
 • GeorgiPopov23

  Jan. 14, 2020

cccccccccccccccccccccccccccc

Views

Total views

6,233

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

126

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×