Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
SAVUNMAMEKANĠZMALARI
SAVUNMA MEKANĠZMALARIFarkında olmadan, bilinçsizce kaygıdan kurtulma çabasıdır.Özellikleri;1- Bilinçsiz davranışlardır.bir...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI   MANTIĞA BÜRÜNME (RASYONELLEġTĠRME)Birey yapmış olduğu bazı davranışlara hafifletici mazeretlerbu...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI       KARġIT TEPKĠ GELĠġTĠRMEBu savunma mekanizması, gerçekten hissedilenduyguların tam aksi ...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI            BASTIRMABirey uygun görmediği ve benliğinde baskı meydanagetiren istek ve anı...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI       YANSITMA (PROJEKSĠYON)Bireyin kendisinde bulunan kusurları veya hatalarıbaşkalarında gör...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI            GERĠLEMEBazı durumlarda temel ihtiyaç ve isteklerinkarşılanmaması durumlarınd...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI           ÖZDEġLEġMEBirey kendinde bulunan özellikleri tatmin edici bulmadığıdurumlarda or...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI        YER (YÖN) DEĞĠġTĠRMEBireyde kaygı uyandıran sorun, gücünün yetmediği birkimse , yada d...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI            YÜCELTMEToplumsal yönden kabul görmeyen saldırgan ya da cinseleğilimlerin top...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI         TELAFĠ (ÖDÜNLEME)Birey zayıf olduğu bir alandaki eksikliğini, kuvvetli olduğubir ba...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI         TELAFĠ (ÖDÜNLEME)Birey zayıf olduğu bir alandaki eksikliğini, kuvvetli olduğubir ba...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI           KPSS 2004Freud düşüncesine göre okul müdüründen azar işiten biröğretmenin evde ...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI           KPSS 2004Freud düşüncesine göre okul müdüründen azar işiten biröğretmenin evde ...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI            KPSS 2004Babası gibi doktor olmak isteyen 6 yaşındaki Fatih,oynadığı oyunlarda...
SAVUNMA MEKANĠZMALARI            KPSS 2004Babası gibi doktor olmak isteyen 6 yaşındaki Fatih,oynadığı oyunlarda...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Savunma mekanizmalari

5,111 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Savunma mekanizmalari

 1. 1. SAVUNMAMEKANĠZMALARI
 2. 2. SAVUNMA MEKANĠZMALARIFarkında olmadan, bilinçsizce kaygıdan kurtulma çabasıdır.Özellikleri;1- Bilinçsiz davranışlardır.birey davranışının gerçekişlevinin farkında değildir.2- Bu mekanizmaların etkisi altındayken birey, gerçeğiolduğundan biraz farklı algılar.3- Kaygıyı azaltıp benlik üzerindeki baskıyı hafiflettiği içinKişinin ruh sağlığı açısından önemli bir rol üstlenir.4- Herkes tarafından kullanılır ve normal bir davranışbiçimi olarak kabul edilir.5- Savunma mekanizmalarının aşırı kullanımı kişininsosyal ve psikolojik yönüne zarar verebilir.
 3. 3. SAVUNMA MEKANĠZMALARI MANTIĞA BÜRÜNME (RASYONELLEġTĠRME)Birey yapmış olduğu bazı davranışlara hafifletici mazeretlerbulur. Bu mazeretler ile birey, davranışlarını olduğundan dahaaz yanlış ya da tuhaf gösterme eğilimindedir. Amaç tuhaf ya dayanlış olan davranışı mantıklı mazeretler ile mantıklı halegetirme çabasıdır.Örneğin, kopya çeken öğrencinin “herkes öğrenciyken kopyaçeker” demesi gibiAtın ölümü arpadan olsun,Öğrencimi onun iyiliği için dövdüm vb.
 4. 4. SAVUNMA MEKANĠZMALARI KARġIT TEPKĠ GELĠġTĠRMEBu savunma mekanizması, gerçekten hissedilenduyguların tam aksi davranış sergilenmesiyle olur.Birey içinde bulunduğu durum itibariyle gerçek hissettiğiduygulara uygun davranış sergileyemediği durumlarda,gerçek duygulara zıt ancak o an bulunulan durumuniçinde kabul edilebilecek duygu ve davranışlarıngösterilmesidir.Kız çocuğunun kardeşini kıskandığı için ona aşırı derecedeyakınlık gösterip ablalık yapması vb.
 5. 5. SAVUNMA MEKANĠZMALARI BASTIRMABirey uygun görmediği ve benliğinde baskı meydanagetiren istek ve anıları bilinç düzeyinden uzaklaştırır.Bizde derin kaygı meydana getirebilecek düşünceleribilinçaltına iterek bastırırız. Böylece ortaya çıkabilecekolan kaygıyı ortadan kaldırmış oluruz.Örneğin ölüm düşüncesi, deprem korkuları, vb.
 6. 6. SAVUNMA MEKANĠZMALARI YANSITMA (PROJEKSĠYON)Bireyin kendisinde bulunan kusurları veya hatalarıbaşkalarında görme davranışıdır.Birey kendi hatalarınınveya eksikliklerinin sonucunu ya da sorumluluğunubaşkasına yükler.Sınavda başarısız olan öğrencinin öğretmeni suçlaması,gol yiyen kalecinin defans oyuncularını suçlaması,alkolikkocanın eşini suçlaması vb.
 7. 7. SAVUNMA MEKANĠZMALARI GERĠLEMEBazı durumlarda temel ihtiyaç ve isteklerinkarşılanmaması durumlarında ortaya çıkan doyumsuzlukve kaygı duygularında , birey bulunduğu gelişimdönemine göre daha basit ve önceki gelişim dönemlerinesığınarak o dönemin davranışlarını göstermesidir.Örneğin altı yaşındaki bir çocuğun altını ıslatması vb.
 8. 8. SAVUNMA MEKANĠZMALARI ÖZDEġLEġMEBirey kendinde bulunan özellikleri tatmin edici bulmadığıdurumlarda ortaya çıkan baskı ve kaygıyı azaltmak için,istediği özelliklere sahip başka biriyle kendiniözdeşleştirerek davranış göstermeye başlar ve kendini oşekilde algılar.Burda kendini başkasının yerine koyma onun gibidavranma eğilimi vardır.Örneğin;Okulda derslerinde başarısız olan silik biröğrencinin dizi kahramanlarına benzemeye çalışması veyaonun gibi davranması (Polat ALEMDAR vb)
 9. 9. SAVUNMA MEKANĠZMALARI YER (YÖN) DEĞĠġTĠRMEBireyde kaygı uyandıran sorun, gücünün yetmediği birkimse , yada denetimi altında olmayan bir olaysa, bireyoluşan kaygı veya kızgınlığı gücünün yettiği bir kimseyeyöneltir.Amirine kızan memurun evde eşine veya çocuklarınakızması vb.
 10. 10. SAVUNMA MEKANĠZMALARI YÜCELTMEToplumsal yönden kabul görmeyen saldırgan ya da cinseleğilimlerin toplumca kabullenilebilinir alanlarda ifadebulmasıdır.Kavgacı olan bireyin Polis olup bunu işinin bir parçasıolarak görmesi. Yüceltme topluma yararlı etkinliklereneden olur.
 11. 11. SAVUNMA MEKANĠZMALARI TELAFĠ (ÖDÜNLEME)Birey zayıf olduğu bir alandaki eksikliğini, kuvvetli olduğubir başka alandaki başarı ile örtme çabasıdır.Örneğin, erkeklerin dikkatini çekmeyen çirkin bir kızınderslerinde çok başarılı olarak iyi bir kariyer yapması gibi
 12. 12. SAVUNMA MEKANĠZMALARI TELAFĠ (ÖDÜNLEME)Birey zayıf olduğu bir alandaki eksikliğini, kuvvetli olduğubir başka alandaki başarı ile örtme çabasıdır.Örneğin, erkeklerin dikkatini çekmeyen çirkin bir kızınderslerinde çok başarılı olarak iyi bir kariyer yapması gibi
 13. 13. SAVUNMA MEKANĠZMALARI KPSS 2004Freud düşüncesine göre okul müdüründen azar işiten biröğretmenin evde karısını ve çocuklarını azarlamasıaşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?A)İnkarB)YansıtmaC)BastırmaD)Yer değiştirmeE)Reddetme
 14. 14. SAVUNMA MEKANĠZMALARI KPSS 2004Freud düşüncesine göre okul müdüründen azar işiten biröğretmenin evde karısını ve çocuklarını azarlamasıaşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?A)İnkarB)YansıtmaC)BastırmaD)Yer değiĢtirmeE)Reddetme
 15. 15. SAVUNMA MEKANĠZMALARI KPSS 2004Babası gibi doktor olmak isteyen 6 yaşındaki Fatih,oynadığı oyunlarda babasının steteskopunu, bazı aletlerinive önlüğünü giyerek doktor rolü yapmaktadır.Bu durumuaşağıdakilerden hangisine örnek verebiliriz?A) YüceltmeB) Özdeşim KurmaC) TransferD) PekiştirmeE) Beğeni
 16. 16. SAVUNMA MEKANĠZMALARI KPSS 2004Babası gibi doktor olmak isteyen 6 yaşındaki Fatih,oynadığı oyunlarda babasının steteskopunu, bazı aletlerinive önlüğünü giyerek doktor rolü yapmaktadır.Bu durumuaşağıdakilerden hangisine örnek verebiliriz?A) YüceltmeB) ÖzdeĢim KurmaC) TransferD) PekiştirmeE) Beğeni

×